NY BOK: Einar Haakaas dokumenterer hvordan albanske kriminelle nettverk har etablert ulovlige malerfirma og utført arbeid blant annet på Slottet.
NY BOK: Einar Haakaas dokumenterer hvordan albanske kriminelle nettverk har etablert ulovlige malerfirma og utført arbeid blant annet på Slottet. Foto: Jørgen Braastad, VG

Svartmaling

MENINGER

«Norge er en honningkrukke for arbeidslivskriminelle», skriver Einar Haakaas i forordet til boken «Svartmaling. Kriminelle bygger Norge».

  • VG Leder
Publisert:

Her dokumenterer han hvordan albanske kriminelle nettverk har etablert ulovlige malerfirma og utført arbeid blant annet på Slottet, i statsministerboligen, Forsvarsdepartementet og Eidsvoldsbygningen. Ironisk nok også i Skattedirektoratet og politiets egne lokaler.

«De har operert under nesen på dem som burde ha arrestert dem, og de er blitt fôret med norske folks skattepenger gjennom å ha jobbet på offentlige bygg, sier Haakaas til Aftenposten. Både politiet og politikerne får det glatte lag av forfatteren, som mener regjeringen er handlingslammet i møte med denne arbeidslivskriminaliteten. «For første gang siden 1992 har vi en regjering som ikke har en handlingsplan mot svart arbeid og mot økonomisk kriminalitet», fremholder han overfor LOs nyhetsportal FriFagbevegelse.

Det dypt tragiske i dette, er hvordan de kriminelle har etablert ulovlige firmaer til å vinne lovlige anbudskonkurranser som i neste omgang har utkonkurrert lovlydige norske virksomheter. Især skal dette ha rammet malerbransjen. Som gjøkunger har de albanske nettverkene fordrevet de seriøse aktørene. Tragedien er fullkommen ved at dette i stor grad altså har skjedd ved bruk av offentlige midler.

Er det noe kommuner, politikere og offentlige etater virkelig burde kunne noe om, er det at de forvalter et regime med pålegg og konsekvenser som tilsier at det ikke er mulig å komme under gitte summer når anbud utlyses. Simpelthen fordi innslaget av skatter, avgifter og lønnsvilkår angir et minimumsnivå - forutsatt at det drives i tråd med vedtatte lover og regler. Enten det gjelder søppeltømming eller oppussing av skoler; hvis anbudet er bemerkelsesverdig lavere enn det seriøse bransjeaktører er i stand til å legge frem, da bør det ringe noen bjeller.

Det er oppsiktsvekkende at det offentlige gang etter gang ukritisk synes å akseptere laveste anbud, uten tanke for kvalitet eller om det drives lovlig. Det hører med at falske papirer flyter i disse nettverkene, og ufaglærte fremstår med autorisasjoner de slett ikke har.

Politi og rettsvesen har åpenbart en stor jobb foran seg, men det har også politikerne som har latt dette skje. De har hverken hatt vilje eller evne til å ta de kriminelle anbudsprofitørene på alvor.