Hovedinnhold

VG mener:

Uklare rammer gir rom for aktører som Fyrlykta

VG har i det siste beskrevet hvordan den private stiftelsen Fyrlykta har mottatt nær en halv milliard kroner fra det offentlige for å ta seg av norske fosterbarn.
Meninger

Ved å definere seg selv som en ideell organisasjon har tysk-norske Peer Salström-Leyhs stiftelse kunnet motta mange hundre millioner kroner fra felleskassen og samtidig sluppet å betale skatt. Barnevernstjenestene har de siste fire år gitt Salström-Leyhs virksomhet en fortjeneste på 52 millioner kroner.

"Økonomien må være transparent, kontrollrutiner og premisser kan ikke ha rom for vilkårlighet...

Bakgrunn: Statsråden vil ha alle kort på bordet etter VG-avsløring

Det er hverken ulovlig eller umoralsk å tilby alternative omsorgstjenester som ikke er drevet av det offentlige. 

Barnehageutbyggingen i Norge ville ikke vært mulig uten private aktører. Vårt helsevesen er avhengig av private tilbydere. Rusomsorgen hviler i stor grad på ideelle organisasjoner. Mange eldre velger aktivt private omsorgstjenester. Det kan være gode grunner til å foretrekke ideelle, private og utilslørt kommersielle foretak som tjenestetilbydere. Men ett overordnet hensyn må alle ta: Det skal drives innenfor norsk lov.

Så vidt vi forstår har Fyrlyktas ansatte gjort det de skal for å rekruttere fosterhjem og bistått fosterforeldre ved behov. På dette vis har de oppfylt sitt mandat. Å skaffe nye forsterhjemplasser er en kontinuerlig kamp. Gapet mellom tilbud og etterspørsel er stort. Fyrlykta har i så måte vært en bidragsyter for å korrigere dette misforholdet. Spørsmålet som reises er altså ikke kvaliteten på tjenesten, men om stiftelsen er blitt misbrukt for å skaffe seg tilgang til offentlige midler, berike utenlandske bakmenn og unndra skatt. 

Hanne Skartveit kommenterer: «Grådighet og inkompetanse»

Fyrlykta mener selv at norske midler ikke er blitt lovstridig ført ut av landet, og viser til EØS-avtalens forutsetninger om fri flyt av tjenester, folk og kapital. Hvorvidt dette ender som en sak om skattesvik og angivelig svindel blir muligens opp til rettsapparatet å gjøre. Men den påståtte stiftelsens virksomhet har også en politisk side. 

I likhet med Fyrlyktas forståelse av egen finansieringsmodell, er norske myndigheters tolkning av stiftelsens organisasjon preget av uklare rammer. Der må det gjøres en avgrensning. 

Det må ligge en tydelighet til grunn både for bestiller og tilbyder. Økonomien må være transparent, kontrollrutiner og premisser kan ikke ha rom for vilkårlighet, og det må være helt klart hva som forventes av tilbyderen og hvilke konsekvenser det får hvis avtalte regler ikke følges. 

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger