Hovedinnhold

En god og riktig avgjørelse

Dommerne har kommet frem til en god og riktig avgjørelse. Anders Behring Breivik var tilregnelig da han utførte sine udåder 22. juli i fjor.

Anders Behring Breivik visste hva han gjorde, og han visste at det var galt. I denne saken var det aldri tvil om faktum. Forbrytelsene er dokumentert. Gjerningsmannen er kjent. Spørsmålet retten måtte ta stilling til, var om Breivik var tilregnelig da han begikk disse handlingene.

Alle psykiatere som har hatt noe med ham å gjøre, bortsett fra de to første rettspsykiatrisk sakkyndige, Synne Sørheim og Torgeir Husby, mener at han ikke er eller har vært psykotisk. Ingen andre enn Husby og Sørheim har gitt Breivik diagnosen paranoid schizofren.

Dersom dommerne hadde konkludert motsatt, hadde de i virkeligheten latt to rettspsykiatrisk sakkyndige avgjøre skyldspørsmålet i Norges største straffesak siden krigen. En rettspsykiatrisk rapport som var slaktet av nesten alle andre fagfolk, hadde i så fall blitt utslagsgivende - fordi det var disse to psykiaterne som først fikk oppgaven med å utrede Breivik.

Det er moralsk rett at den som utfører ondskap, må stå til ansvar for det. Vi kan ikke sykeliggjøre ondskap. Det som skjedde 22. juli, var ondskap. Det var også galskap, men fullstendig målbevisst, tilregnelig galskap. Nøye kalkulert og planlagt gjennom lang tid. Av en tilregnelig mann med et sykt verdensbilde.

Utover dagen i dag vil vi få vite mer om hva dommerne legger til grunn for sin avgjørelse. Det er varslet at det vil ta mange timer å lese dommen. Noe av det mest interessante, er hva dommerne har lagt mest vekt på. Det kan også ha betydning for hvordan påtalemyndigheten vurderer spørsmålet om anke.

Retten kan i sin begrunnelse legge mest vekt på bevisene; på hvordan de selv vurderer Breiviks tilregnelighet ut fra hva de har sett og hørt i retten. Det var en solid vitneførsel; både fra to sett med rettspsykiatrisk sakkyndige, fra ekspertvitner, og fra fagfolk som hadde hatt ansvar for eller observert Breivik. Dommerne har også selv sett og hørt Breivik selv gjennom hele rettssaken. Dersom retten ut fra dette konkluderer med at de mener at Breivik var tilregnelig 22. juli i fjor, er jeg ganske sikker på at det ikke kommer en anke fra påtalemyndigheten.

Dersom rettens begrunnelse derimot hovedsakelig dreier seg om juridiske vurderinger, for eksempel av hvordan begrepet «tvil» skal forstås i spørsmålet om tilregnelighet, er spørsmålet om anke mer åpent. I aktor prosedyre før sommeren kom det tydelig frem at påtalemyndigheten hadde vært i tvil, men at aktoratet mente at det ut fra dagens lovverk ikke var mulig å legge ned påstand om tilregnelighet.

Gjennom dagen i dag får vi vite hvordan dommerne har tenkt. Det beste for alle parter hadde vært om denne dommen setter det endelige punktum for straffesaken mot Anders Behring Breivik.

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger