Hovedinnhold

Tobakksindustrien er blitt mer aggressiv

Delta i debatten?

Send ditt innlegg til debatt@vg.no

eller

SMS med kodeord sidet til 2200

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Tobakk dreper. Faktisk dør så mange som nærmere seks millioner årlig. Mer enn Norges befolkning. Det er ufattelig, og det kan unngås. Det er grunnen til at Verdens helseorganisasjon (WHO), Kreftforeningen og andre aktører bruker så mye energi på tobakksforebyggende arbeid, for å nå målet om et tobakksfritt samfunn. Kampen mot røyken gjør at tobakksindustrien på sin side tar i bruk mer ekstreme virkemidler.

Hemmelighold

Tobakksindustrien har i årtier arbeidet mot ethvert tobakksforebyggende tiltak gjennom ulike metoder. Hvilke metoder det er snakk om, vet vi mye om takket være noen rettssaker fra 1990-tallet. Da ble de fire største tobakksselskapene i USA dømt til å offentliggjøre millioner av hemmelige dokumenter fra sine arkiver. Det samme skjedde også med det største britiske selskapet i England.

Tobakksindustrien visste på et svært tidlig tidspunkt at deres produkter var helseskadelige. Likevel hemmeligholdt de konsekvent forskningsresultater som var negative for tobakken, og spredte og sprer fortsatt konklusjoner fra studier som kan tolkes til fordel for tobakk.

Gro Harlem Brundtland

Et gjennomgående trekk i tobakksindustriens strategier er å bruke egne leger og forskere som eksperter. Det gir autoritet og legitimitet til industriens egne konklusjoner og sår tvil i befolkningen om hvor skadelig tobakk faktisk er.

Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte i august 2000 en rapport om arbeidsmetodene til industrien. I rapporten, som baserte seg på studier av offentliggjorte tobakksdokumenter, gikk det klart frem at industrien utpekte WHO som sin hovedfiende. Gro Harlem Brundtland var på den tiden generalsekretær i WHO og initiativtageren til den internasjonale tobakkskonvensjonen.

Forhandlingene var inne i en avgjørende sluttfase og måtte stoppes for enhver pris. Det lyktes ikke industrien med. Norge spilte en aktiv rolle og ble det aller første av i alt 175 land som har ratifisert tobakkskonvensjonen til nå.

I den siste tiden har tobakksindustrien blitt mer ekstrem i sin fremgangsmåte.

Tobakksindustrien har forandret ansikt og taktikk. Den er ikke lenger «ulv i fåreklær» og den «viser sine tenner», sa WHOs generalsekretær Margareth Chan tidligere i år.

Saksøker Norge

Philip Morris har saksøkt den norske stat fordi Norge har innført forbud mot synlig oppstilling av tobakksprodukter i butikkhyllene. Forbudet trådte i kraft i januar 2010. Rettssaken starter neste uke i Oslo tingrett, og Kreftforeningen er partshjelp til støtte for staten.

Stadig flere stater tvinges nå av industrien til å måtte forsvare viktige og nødvendige tiltak de har innført og som samsvarer med den internasjonale tobakkskonvensjonen, blant annet Uruguay, Norge, Australia og Tyrkia. Tobakksindustriens taktikk er å skremme andre land som ønsker å introdusere samme tiltak i kampen mot tobakk. Fattige land har ikke råd til å håndtere ressurskrevende rettssaker. Mange land avventer nå utfallet av rettssakene.

I kjølvannet av den senere tids søksmål fra industrien angripes Australia for å fjerne siste hullet i reklameforbudet. Australia innfører i desember 2012 nøytrale tobakkspakninger uten bruk av logo og annen form for merkevarebygging. Tobakkspakkene fungerer i dag som reklame, spesielt overfor unge, og Australia vil fjerne den muligheten.

Trapper opp globalt

Tobakksindustrien har nylig trappet opp angrepene mot folkehelsen på den internasjonale arenaen. Blant annet betaler de andre land for å gjøre jobben for seg. Tobakksgiganten Philip Morris International (PMI) og British American Tobacco (BAT) har gitt rettshjelp til Ukraina og Honduras som nylig klaget Australia inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Grunnen er loven som påbyr nøytrale tobakkspakninger. Philip Moris Asia har også sendt inn en rettslig klage mot Australia og hevder at den nye loven er et brudd på en investeringsavtale med Hong Kong.

Og PMI og BAT har sammen med Japan Tobacco International og Imperial Tobacco nylig utfordret den samme loven i Australias høyesterett.

Tobakksindustriens angrep på folkehelsen bare fortsetter. Derfor er det så viktig at WHO i år har valgt å vie Verdens tobakksfrie dag 31. mai til kampen mot tobakksindustrien.

Mission impossible

Når stater vil innføre lovgivning for å beskytte befolkningen mot passiv røyking, argumenterer industrien med at myndighetene tar friheten fra røykerne. De hevder at tiltaket er umulig å gjennomføre i praksis, at det vil føre til omfattende nedleggelser i bransjen, arbeidsledighet osv.

Når regjeringer foreslår å øke tobakksavgiften, sier de at tiltaket vil føre til økt smugling. I forbindelse med innføringen av forbud mot synlig oppstilling av tobakksprodukter i Canada, allierte tobakksindustrien seg med forhandlere og varslet massiv butikkdød.

I Australia ble det avslørt tidligere i år at industrien betalte store summer til forhandlerne og til opposisjonen for å hindre at lovforslaget om «nøytral innpakning» ble vedtatt.

Barn er målgruppe

I rettssalen nekter tobakksindustrien alltid for at de bruker reklame for å få barn og unge til å begynne å røyke. Reklamen skal bare få røykere til å skifte merke, hevder industrien, ikke få de unge til å starte å bruke tobakk. Det er det ingen som tror på lenger. Et kjent sitat fra et av de frigitte tobakksdokumentene er et svar på spørsmålet om hvor langt ned i målgruppen barn og unge man kan gå; til 11-12-åringer eller enda yngre?:«"They got lips? We want them!».

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger