Hovedinnhold

Arbeidsledigheten faller - hva skal Ap kritisere nå?

<p>LEDIGHETEN FALLER: – De siste måneders fall i ledigheten viser at regjeringen fikk rett. Færre er ledige og flere får seg jobb. Bedriftene melder om ny optimisme, og økonomien tar seg opp, skriver arbeidsminister Anniken Hauglie (H). </p>

LEDIGHETEN FALLER: – De siste måneders fall i ledigheten viser at regjeringen fikk rett. Færre er ledige og flere får seg jobb. Bedriftene melder om ny optimisme, og økonomien tar seg opp, skriver arbeidsminister Anniken Hauglie (H). 

Foto: Odin Jæger, VG
Regjeringen får ned ledigheten og sørger for trygghet i arbeidslivet. Arbeiderpartiets svartmaling mangler rot i virkeligheten.

Delta i debatten?

Send ditt innlegg til debatt@vg.no

eller

SMS med kodeord sidet til 2200

ANNIKEN HAUGLIE, arbeids- og sosialminister (H). 

Arbeidslivspolitikk seiler opp som en av de viktigste sakene i valgkampen. Det er ikke overraskende; å ha en jobb å gå til og å føle trygghet på jobben, er noe av det aller viktigste i de fleste voksne menneskers liv.Oljeprisfallet som rammet Norge fra 2014 førte til økt ledighet, som igjen førte til at regjeringen leverte flere tiltakspakker med mål om å få flere i jobb. Vi sa at 2016 kom til å bli vanskelig, men at det ville lysne i 2017. 

De siste måneders fall i ledigheten viser at regjeringen fikk rett. Færre er ledige og flere får seg jobb. Bedriftene melder om ny optimisme, og økonomien tar seg opp. Utviklingen på arbeidsmarkedet sparker beina under det Ap utvilsomt så på som sitt beste kort i valgkampen. Ap beskyldte regjeringen for å gjøre for lite, for sent. Det synes nå klart at krisemaksimeringen og elendighetsbeskrivelsen fra Arbeiderpartiet var for mye, for tidlig. Regjeringens politikk virker. Skal vi lykkes med å få ned ledigheten ytterligere er det siste bedriftene trenger Aps skatteregning på 15 milliarder. 

Mistet jobben etter oljenedturen: Nå er Ivar (35) tilbake i jobb

Arbeidslinja - ikke trygdelinja

I stedet for å snakke om ledighetsutviklingen, prøver Ap å vri oppmerksomheten over på det som går på sysselsettingsandel og til å ville snakke mer om det som ligger i sekkeposten trygghet i arbeidslivet . Det er debatter regjeringen mer enn gjerne tar. I og med at tre fjerdedeler av fallet i andelen folk i jobb kom på Aps vakt, er det fint at partiet vil være med å diskutere hvordan vi bedre skal lykkes med å inkludere flere. En av vår tids største utfordringer er å få opp andelen mennesker i arbeidsfør alder som deltar i arbeidslivet. Fremtidens velferd avhenger av at flest mulig er med og baker kaken vi alle spiser av.

Oljekrisen, flere eldre og ikke minst økt innvandring forklarer langt på vei hvorfor andelen folk i jobb siden 2008 har falt. Regjeringen legger derfor til rette for at eldre kan jobbe lenger. Vi fører også en streng innvandringspolitikk, og har satt inn en rekke tiltak for å få flere innvandrere i jobb. Strengere krav til språkopplæring, aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og et hurtigspor inn i arbeidslivet for flyktninger er eksempler på det.

Få flere kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook

Hvis regjeringspartiene får fire nye år vil vi fortsette arbeidet med å integrere flyktninger og innvandrere i arbeidslivet – både ved å stille strenge krav, men også ved å legge bedre til rette for at denne gruppen skal kunne ta i bruk kompetansen de har med seg fra hjemlandet. Jeg sliter med å få tak på hva Ap vil gjøre for å inkludere flere innvandrere og flyktninger i arbeidslivet. Da Høyre og FrP nylig la frem forslag om å fjerne særrettighetene flyktninger har til ulike trygdeordninger, stemte Ap ned forslagene. Det skuffer meg at ikke Ap ser at særbehandling og lettere tilgang til trygder ikke er et bidrag til å få opp andelen flyktninger i jobb. 

Ap er ivrige på å kritisere og stemme ned regjerings forslag til ny politikk, men det er vanskelig å få øye på partiets egne løsninger for å få flere flyktninger i jobb. 

Trygghet i jobb

Det er særs viktig ikke bare å sørge for at folk har jobber, men at de har trygge jobber. Målet er at flest mulig skal ha faste jobber, og gode lønns- og arbeidsvilkår. Når Ap forsøker å skape inntrykk av at regjeringens politikk fører til et mer utrygt arbeidsliv, mangler svartmalingen rot i virkeligheten. I undersøkelser sier 9 av 10 arbeidstakere at de er fornøyde med arbeidsmiljøet, og at de trives med arbeidet sitt. Regjeringen jobber kontinuerlig med å holde oppe den høye standarden innen helse, miljø og sikkerhet.

 Nylig la jeg frem forslag om å styrke vernet av varslere, slik at ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal bli bedre ivaretatt. Vi har også satt i verk en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet, med et tjuetalls tiltak for å luke ut de useriøse aktørene i arbeidslivet. Syv sentre mot arbeidslivskriminalitet er opprettet på vår vakt. 

Når Ap kritiserer oss for ikke å ta arbeidslivskriminalitet på alvor, må jeg minne om at det på landsbasis i fjor ble gjort felles kontroller i 3 200 virksomheter - over dobbelt så mange som året før. 254 kriminelle nettverk er avslørt. Sammenlignet med da Ap styrte landet har H/FrP-regjeringen økt strafferammene for grov arbeidslivskriminalitet, og vi sender flere utenlandske kriminelle aktører ut av landet. Det er med andre ord forskjell på å snakke om det, og å gjøre det.

Kommentar: Mot lysere tider, kanskje

Nye tiltak mot innleie

Selv om det norske arbeidslivet i det store og hele er seriøst, ser vi at bruken av innleid arbeidskraft og såkalte nulltimerskontrakter øker i noen bransjer - særlig innen bygg og anlegg. Derfor sender regjeringen før sommeren et forslag på høring som skal begrense omfanget av innleie og sikre arbeidstakerne lønn mellom oppdrag. Det måtte altså en blåblå regjering til for å gjøre noe med problemet. Også på dette feltet er det forskjell på å snakke om det, og å gjøre det.

Regjeringen har trappet opp kampen mot useriøse aktører i arbeidslivet, og vi skal gjøre mer. Et av Høyres nye forslag er å gjøre inndrivelse av utestående lønn til en del av ordningen med fri rettshjelp. Det vil gi alle arbeidstakere, uavhengig av om man er medlem av en fagforening eller ikke, muligheten til å få hjelp til å få lønnen man har krav på.

Ap later som om regjeringen har gitt frislipp for midlertidige ansettelser, og partiet lover å reversere endringene vi har gjort i arbeidsmiljøloven dersom partiet kommer i regjering. Men det har aldri vært snakk om noe frislipp. Den økte adgangen til å ansette midlertidig er trygt "rammet inn" av klare karantene- og kvoteregler. En ny Fafo-undersøkelse viser da også at det ikke har blitt flere midlertidig ansatte etter lovendringen.

Vi vet at midlertidige ansettelser for mange er et første steg inn i arbeidslivet på veien mot fast jobb. Men det er kun ett av mange verktøy i verktøykassa for å få opp andelen i jobb. En ny ungdomsinnsats i NAV, aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og mer bruk av lønnstilskudd er andre satsinger som vi tror vil bidra til å løfte flere unge inn i jobb. Igjen; hva er Aps løsninger, bortsett fra å reversere vår politikk? Det er lettere å rive et hus enn å bygge det.

Når ledigheten synker, flere får jobb, regjeringen setter inn nye tiltak for å ta de useriøse i arbeidslivet og andelen midlertidig ansatte ikke øker – hva skal Ap kritisere da?

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Meninger

Se neste 5 fra Meninger