Hovedinnhold

Virus har tømt Lofoten for laks

<p>HER BLE FISKEN SLAKTET: Administrerende direktør Inge Berg i Norlaks AS sier deler av den smittede laksen ble slaktet ved deres anlegg her i Stormarknes. Det ble vasket ned og er åpnet igjen. Her fre merden på utsiden av slakteriet.</p>

HER BLE FISKEN SLAKTET: Administrerende direktør Inge Berg i Norlaks AS sier deler av den smittede laksen ble slaktet ved deres anlegg her i Stormarknes. Det ble vasket ned og er åpnet igjen. Her fre merden på utsiden av slakteriet.

Foto: Terje Mortensen
STOKMARKNES (VG) All oppdrettsfisken i Lofoten er slaktet eller fjernet etter et stort utbrudd av den influensa-liknende sykdommen ILA.

– Næringen og Mattilsynet jobber på spreng for å stanse utbruddene og få kontroll

Sykdommene

ILA


Er en virussykdom som rammer laks og ørret. Den spres via vannet og syk fisk. ILA bidro til å utrydde store deler av laksestammen i Chile i 2007-2009.

ILA har festet seg og spredt seg i Nordland.

PD

PD eller pancreas disease rammer oppdrettslaks- og ørret og er et virus som gjør at fisken slutter å spise. Utbredt på Vestlandet og nord til Trøndelag.

Den dør i verste fall etter et par uker.

Det er godkjent vaksine mot sykdommen, men vaksinering har begrenset virkning.

Sykdommene smitter ikke til menneske.

over situasjonen, sier avdelingssjef Katrine Flostrand i  Mattilsynet (ekstern lenke) Region Nord.

– Slaktet eller fjernet

– I dag er situasjonen i Lofoten og Vesterålen at all fisken enten er slaktet ut eller er innenfor kontrollområdet med økt tilsyn og screening for ILA (ekstern lenke).

– Er det ikke oppdrettsfisk igjen i hele Lofoten og Vesterålen?

– Det er i stor grad riktig, i hvert fall for Lofoten. Anlegg som får utbrudd må slakte fisken. I tillegg brakklegges store områder rundt anleggene som har fått smitte.

– For å hindre at sykdommen sprer seg?

– Ja, i Lofoten og deler av Vesterålen er store områder nå brakklagt, det vil si at det ikke står fisk i dette området. Ved å gjennomføre brakklegging av områdene håper vi å få stoppet videre smittespredning, sier Flostrand.

Hun sier at det pr. i dag er 38 sjølokaliteter i området Vesterålen og Lofoten som er direkte berørt av utbruddene; de ligger i en kontrollsone.

– Gjør alt i vår makt

– Status i dag er at alle lokaliteter med syk fisk er tømt i Lofoten og Vesterålen. Vi gjør alt som står i vår makt for å hindre videre spredning.

Les også: Anmelder Salmar

– Hva er ILA?

– Det er en virussykdom som rammer laks, som gjør at den blir syk og dør. Sykdommen er veldig smittsom og vi må inn med tiltak så raskt som mulig for å hindre smitte.

– Er det en av årsakene til at dere politianmeldte to selskaper i høst, fordi de ikke meldte fra tidsnok?

– Ja, det er riktig. Det er helt avgjørende at aktører melder i fra og gjør det de skal når de oppdager eller mistenker ILA-smitte i anlegget.

Nytt utbrudd

– Du sa i høst at det kan ha medvirket til at Kina ikke vil ha norsk laks?

– Det er mange årsaker til Kinas holdning. Det vi vet er at fisken fra disse anleggene ble solgt til Kina og at kinesiske myndigheter fant ILA i dem.

Aktuelt: Lakseprisen setter rekord

Hun sier ILA ikke smitter over på andre fisker, eksempelvis skreien det nå er sesong for.

– Hvor mye har ILA-sykdommen spredt seg?

– Foreløpig har vi klart å begrense smitten, men vi håndterer akkurat nå en ny mistanke om utbrudd, denne gang på Helgeland. De siste tre årene har vi hatt 31 tilfeller med ILA i Nord-Norge, hvor av 20 av utbruddene har vært i Lofoten og Vesterålen.

Historisk laksedom: Oppdretter dømt til fengsel

– Sprer seg gjennom vannet

– PD har spredt seg på Vestlandet og til Trøndelag, men foreløpig ikke hos dere?

– Nei, det er ingen påvist smitte i Nordland, men vi følger nøye med.

Les også: Rekefiskerne slår alarm

ILA ble for alvor satt på dagsorden i 2007-2009 da store deler av Chiles laksebestand ble smittet. Samlet førte det til et tap på rundt ti milliarder kroner.

– ILA-viruset sprer seg gjennom vannet og via syk fisk. Vi følger nøye utviklingen i Nordland og tror på grepene de har tatt, med nedslakting og brakklegging. Det gjør at vi foreløpig ikke frykter at den skal spre seg til andre

deler av kysten, sier fagdirektør for fisk- og skjellhelse ved Veterinærinstituttet, Brit Hjeltnes.

<p>JOBBER PÅ SPRENG: Avdelingssjef Katrine Flostrand i Mattilsynet Region Nord. Foto: Mattilsynet.</p>

JOBBER PÅ SPRENG: Avdelingssjef Katrine Flostrand i Mattilsynet Region Nord. Foto: Mattilsynet.

– Kommer fra beslektet virus

Hun sier de tror de vet årsaken til at ILA kommer.

– Det er konsensus i forskningsmiljøene om at denne aggressive formen for ILA oppstår fra en ufarlig, beslektet form av viruset (HPR0) gjennom en mutasjon.

– Litt som influensa hos mennesker?

– Ja, det er et greit bilde. For øvrig er det helt ufarlig å spise fisk med ILA.

– Selges den?

– Nei. I Norge selger vi hverken syke dyr eller fisk. Men det kan hende at fisk som er blitt smittet med viruset selges før den er blitt syk.

Lyst på laksHer er fem oppskrifter

– Dramatisk

Fiskeriministeren er bekymret.

– Det som skjer i Lofoten og Vesterålen nå er dramatisk, men viser for første gang hvordan vår beredskap med soner skal fungere. Får et anlegg sykdom, stenger vi hele sonen. Det rammer også naboene dessverre. Useriøse aktører kan skade andre, men vi tror det er rett vei å gå, fordi det vil bidra til å hindre smitte – og det vil tvinge frem seriøs drift, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Les også: Lars og Lars om lus

Han sier de er i gang med å få på plass produksjonsområder, hvor veksten vil styres gjennom en handlingsregel basert på miljøindikatorer, i første omgang lakselus.

– Formålet med produksjonsområdene er at disse skal fungere som en geografisk enhet for regulering av produksjonskapasiteten på konsesjons/tillatelsesnivå.

Har du tips om dette sakskomplekset? Kontakt VG her

Sandberg sier at PD syd for Nordland og ILA i Nordland er utfordrende, men sier fiskehelsen er bra.

– Helsestatus i norsk lakseoppdrett er generelt sett god og Norge er fri for de fleste internasjonalt listeførte sykdommene. Dette skal vi være fornøyde med.

Avdramatiserer

– ILA-utbruddet i Lofoten og Vesterålen er alvorlig, men ned de tiltakene som er iverksatt, har jeg stor tro på en løsning. Og det er ikke et stort område det dreier seg om, sier administrerende direktør Inge Berg i Nordlaks, som er den største produsenten og slakteriet i Vesterålen.

– All laksen i Lofoten og store deler av Vesterålen slaktes eller brakklegges/fjernes?

– Ja, det er riktig, men Lofoten er et relativt lite område som utgjør mindre enn en fjordarm. Det er få bruk som er smittet, men for å hindre spredning går det også ut over nabobruk i sikkerhetssonene som er opprettet.

Han sier de ikke har noen oversikt over de økonomiske konsekvensene, men for de mindre selskaper som rammes er det alvorlig.

– Hvis de tiltakene som nå er iverksatt virker og vi ikke får flere utbrudd, vil ikke konsekvensene blir spesielt store.

Mye av oppdrettslaksen i området blir slaktet i hans fabrikk i Stokmarknes.

Deres anlegg ble også rammet da en nærliggende lokalitet fikk utbrudd av ILA.

– Vi har hele tiden et fokus på systematisk og omfattende renhold, og har derfor fått tillatelse av myndighetene til å holde fabrikken i gang gjennom hele denne perioden, sier han.

Neste måned blir 150 ansatte ved fabrikken permittert.

– Dette har ikke bakgrunn i ILA-situasjonen, men i at myndighetenes produksjonsreguleringer hindrer oss i å forskyve deler av slaktingen fra høsten til vinteren. Slik reguleringene er i dag må vi slakte om høsten, når det er god vekst, og lite om vinteren, når det er lav vekst. Dette medfører dessverre årlige permitteringer, og ustabile leveranser til markedet.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks