Hovedinnhold

Redaksjonelt regnskap 2015: Hva gjorde vi i VG – og hva gjorde dere?

<p>Glade mennesker på VG-lista på Rådhusplassen, juni 2015</p>

Glade mennesker på VG-lista på Rådhusplassen, juni 2015

Foto: CF Salicath

Denne saken handler om:

Dette er siste del av VGs redaksjonelle regnskap for 2015. Her får du vite mer om VG, oss som jobber her, våre lesere, kildene våre - og hva som var populært i 2015.

Hvem er vi?

Pr. 1. januar 2015 hadde VG 263 ansatte, fordelt slik:

 • 106 reportere
 • 21 foto
 • 27 desk
 • 19 utviklere
 • 27 magasin og VG+
 • 3 stab
 • 22 ledelse
 • 38 VGTV

32 % av de ansatte er kvinner, 68 % er menn.

Gjennomsnittslønnen for de fast ansatte i redaksjonen er 728 868 kroner, som inkluderer overtid og tillegg.

Gjennomsnittslønnen på de 22 lederne i VG er 1 161 149 kroner. I dette tallet er ansvarlig redaktør Torry Pedersens lønn med, samt bonuser.

Les også: Redaksjonelt regnskap 2015 - indre selvjustis 

Hvem er dere?

2 335 000 nordmenn bruker minst ett av VGs medier hver dag. Oversikten under her er basert på 2. kvartal da det totale lesertall var noe høyere. Da var leserne fordelt på 1 306 000 menn og 1 060 000 kvinner. Total daglig dekning i befolkningen over 12 år nærmer seg 54 prosent.

<p>Kjønnsfordeling på VGs lesere/seere (alle plattformer)</p>

Kjønnsfordeling på VGs lesere/seere (alle plattformer)

45 % av våre lesere/seere/brukere er altså kvinner, 55 % er menn.

Her er statistikken for de forskjellige plattformene. Først VG på papir og vg.no:

 


Så VG på mobil og VGTV: 

 
Dette er aldersfordelingen på dekning:

<p>Daglig dekning - aldersfordeling. Kilde: <span style="line-height: 1.5em;">Kilde: TNS Gallup, Forbruker &amp; Media 2015/2. Spørsmål: «Var du innom VG.no på internett i går?»</span></p>

Daglig dekning - aldersfordeling. Kilde: Kilde: TNS Gallup, Forbruker & Media 2015/2. Spørsmål: «Var du innom VG.no på internett i går?»

Kortversjon: VGTV har høyest dekning blant de under 29 år, VG mobil høyest dekning blant de mellom 30 og 49 år, og VG på papir blant de over 50 år.

Redaktøren kommenterer: Tragedien som illustrerer endringen i medielandskapet 

Bare mobil som øker

Mediebedriftenes Landsforening presenterer i dag opplags- og lesertall for 2015, som viser at antallet nordmenn som konsumerer VG på mobil fortsatt øker. Ellers butter vi i taket, både når det gjelder nettlesing og totaldekning. Og på papirfronten er det ingen lysning: Opplaget fortsetter bratt nedover, og er nå nede i under 113 000 mot 390 000 i toppåret 2002.

Dekning blant nordmenn over 12 år

Mediehuset VG totalt: 2 335 000 (-1,4 %)

VG Nett: 1 920 000 (-2,2%)

VG Mobil: 1 300 000 (+6,4%)

VG papir: 390 000 (-19,3%)

Totaldekningen til VG stiger når inntekten i husstanden stiger: 

VG har altså 68 % dekning i husstander med mer enn en million i inntekt.

Hva gjorde vi?

I 2015 publiserte VG 18 934 saker (i papiravisen). Vi hadde 690 debattinnlegg på trykk, det ble skrevet 714 lederartikler, 1073 kommentarer og 273 «Akkurat nå». Det ble publisert ca 2 200 innlegg under «SiDet» og ca 2 500 SMS.

Se tallene for 2014: VG 2014 - Hva gjorde vi?

300 millioner til journalistikk

VG brukte  380 499 017 kroner på journalistikk i 2015. 

Kilder i VG

Hvem er kildene i VG? Vi har valgt ut to uker i året, en på våren og en på høsten. Vi har gått gjennom alle artikler vi publiserte i på nett og i papiravisen, der vi selv står for journalistikken. I alle artikler der det er kilder, har vi klassifisert dem på kjønn.

Les også: Dette er vi stolte av i året som gikk

Fordeling av kilder basert på kjønn:

<p><i>Fordelingen mellom menn og kvinner som kilder i VGs saker i 2014</i> </p> <p><i><br/></i></p>

Fordelingen mellom menn og kvinner som kilder i VGs saker i 2014 


Kjønnsfordeling - utvikling over tid

Kvinneandelen for VGs kilder går riktig vei. I fjor var andelen 78:22, i år er den 72:28. Det er likevel ikke bra nok. Det er et mål at sammensetningen av VGs kilder, skal avspeile samfunnet. Da er det for dårlig at under en tredel av kildene våre er kvinner. 

<p><i>Kvinneandel på VGs kilder 2011-2015</i><br/></p>

Kvinneandel på VGs kilder 2011-2015


Eksperter og kjendiser

Vi har også klassifisert kildene etter hva de er. 53 prosent av kildene vi har brukt, er det vi klassifiserer som «eksperter», mens 16 prosent er «ikke-eksperter» – som uttaler seg om en sak. Grunnen til at summen av 53 og 16 prosent ikke blir 100 prosent, er at mange av kildene ikke har funksjon som en som uttaler seg om noe annet enn seg selv. Da blir de verken klassifisert som ekspert eller ikke-ekspert. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har tatt med andre av VGs publikasjoner i denne oversikten, som MinMote og E24. VG Sporten er derimot med, og tallet på idrettsprofiler er dermed 20 prosent.

De grå linjene er tallene fra 2014, mens de røde er tallene fra 2015: 

<p>VGs kilder i 2015, basert på kategori</p>

VGs kilder i 2015, basert på kategori

11 prosent av kildene er kjendiser, mens bare to prosent av kildene har minoritetsbakgrunn.

Siteringer i norske medier

I 2015 ble VG sitert 35 990 ganger i andre norske medier, som er nest flest siteringer etter NRK. 

<p>Siteringer i norsk presse. Kilde: Retriever</p>

Siteringer i norsk presse. Kilde: Retriever

Hva gjorde dere?

Vi kaller det bare «Julaftenindeksen» internt i VG. Det er tallene som viser fordelingen mellom ulike plattformer på julaften hvert år.

<p>Blå er desktop, rød er mobil og grønn er nettbrett</p>

Blå er desktop, rød er mobil og grønn er nettbrett

Julaften 2015 kom hele 62 % av trafikken hos VG fra mobiltelefoner. For bare seks år siden var det knapt målbart.

VG får hundrevis av tips hver dag og i 2015 betalte vi 730 500 kroner i honorarer for tips, bilder og andre bidrag fra leserne.

Hva ønsker vi å være?

VG har endel grunnleggende regler og retningslinjer for hvordan vi skal jobbe.

VG skal være ledende og uavhengig

VGs stiftelseserklæring fra 1945 gir klare føringer for avisens virksomhet

Det skal være avisens oppgave å bygge bro over motsetninger i samfunnet og dempe politisk strid som ikke er begrunnet i ideologiske forskjeller. Dette ser avisen på som et mål også på det internasjonale plan gjennom et positivt syn på mellomfolkelig samarbeid. I enhver sammenheng vil avisen kjempe mot ytterliggående, samfunnsnedbrytende tendenser.

Avisen bygger på humanistiske idealer og de grunnleggende demokratiske verdier. Verdens Gang A/S skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper, med sikte på å trygge arbeidsplassene, og med lønnsomhet for den samlede virksomhet som mål.

 • Uavhengig
 • Brobygger
 • Demokratisk
 • Internasjonal

VGs mål

VG vil være ledende gjennom døgnet på

 • Nyheter
 • Sport
 • Underholdning
 • Nytte
 • Debatt

VGs kjerneverdier

VGs plattformer skal være preget av kjerneverdiene

 • Folkelig
 • Modig
 • Åpen

Etikk

VG redigeres i samsvar med norsk lovgivning, og prinsipper gitt av Norsk Presseforbund. VG jobber etter Vær varsom-plakaten, redaktørplakaten og etter egne trafikkregler nedfelt i «God VG skikk».

Vær varsom-plakaten består av etiske normer for pressen, og vektlegger at ord og bilder er mektige våpen som ikke må misbrukes. Plakaten finner du her.

Redaktørplakaten består av redaktørens plikter og rettigheter, og redaksjonelle retningslinjer for å sikre ytringsfriheten og det som tjener samfunnet etter beste evne. Plakaten finner du her.

I VG gjelder også et internt sett av trafikkregler, «God VG-skikk». God VG skikk er god folkeskikk. VG skal og kan av og til flytte grenser, men dette skal ikke skje på tvers av folkets rettsoppfatning og hva som anses som anstendig oppførsel og god skikk mellom mennesker. Reglene for god VG skikk er knyttet til integritet, kildebehandling og personlig fremtreden for ansatte i VG.

Hva var populært?

For å svare på hva som var de mest poulære sakene i VG i 2015, tar vi med referatet fra vårt eget 10.45-møte der vi går gjennom de ti mest leste sakene:

Torry beklaget at det var en stund siden sist han hadde hatt anledning til å være på 10.45-møtet, men han forsikret forsamlingen om at det utelukkende skyldtes hard jobbing på andre fronter.

- Jeg har i helgen sett på de 10 sakene i 2105 som har hatt størst trafikk, og om det er noe lærdom vi kan trekke ut fra dem.

Den folkekjære artisten Liv Marit Wedviks tragiske dødsfall 23. mai er saken som vekket størst leserinteresse i 2015. Dette er i tråd med våre erfaringer fra omtale av andre kjente menneskers plutselige død.

VG: Liv Marit Wedvik er død - 1 141 283 sidevisninger

 


-79 prosent av trafikken kom første dag. Så hva kan vi lære av dette?

 

- Saken med nest mest trafikk var denne:

VG: Dette betyr de nye smilefjesene i Snapchat - 962 075 sidevisninger

 


- Her kom 57 prosent av trafikken de første 25 timene. Deretter har den hatt hele 142 dager med flere enn 1000 lesere!

Og hvorfor lever denne så lenge? Fordi tittelen er ekstremt google-vennlig, sa Torry. Og…

 

- Den med 3. mest trafikk var fra Paris-terroren:

VG: Paris-terroren: Her skjedde angrepene

 


- Og hva er lærdommen vi kan trekke ut av denne? Jo:

 -På 4. plass har vi Lene Alexandra:

VG: Ny kjæreste for Lene Alexandra - 852 506 sidevisninger

 


- Og hvorfor blir den så stor? Jo, fordi hver gang hun har gått ut eller inn av forhold, så ligger det gode linker til den første saken.

 
På 5. plass har vi Justin Bieber:

VG: Justin Bieber kjeftet på fansen og gikk av scenen 

 
- Vi trenger ikke være rakettforskere for å forstå at med Bieber så vil mye av trafikken komme fra sosiale medier - der hvor ungdommene er. 

 

Og i nettopp denne dekningen gjorde vi veldig mye bra i bruken av sosiale medier, spesielt på snapchat, sa Torry.

- På neste plass:

VG: IS har tatt norsk gissel - 776 526 sidevisninger

 - Og hva kan vi lære:

 - Det helt vesentlig at vi forstår hvilke saker som har push-effekt og hvilke som har pull-effekt, sa Torry før han gikk til saken på 7. plass:

VG: Hvor lang er egentlig en vanlig penis? - 742 696 sidevisninger

 -Legg merke til at dette opprinnelig ikke er en VG-sak, men en sak fra Forskning.no. Altså et utmerket samspill mellom VG og fagmiljøer. Men det som er smart også her, er at det er en google-vennlig tittel, sa Torry.

- På 8.plass:

VG: Liv Marit Wedvik døde av drukning - 747 406 sidevisninger

 

- Oppfølging av saker. Kjempeviktig. Sa Torry.

- På 9. plass - en sak om en svensk au pair fra 1982:

VG: Elisabeth forsvant sporløst i 1982 - nå er hun funnet død - 707 396 sidevisninger

 


- Altså; en gammel historie om en svensk au pair som forsvant i San Francisco er inne blant topp 10, sa Torry. 

- Lærdommen er at gode historier vil aldri gå av moten.

Og så til 10. plass:

VG: Andreas Lubitz (28) skal ha styrtet passasjerflyet med vilje - 694 031 sidevisninger

 


- 26. mars var en nyhetsdag med stor trafikk til mange av sakene våre. sa Torry.

- De som mangler på listen din, er «Nedlasterne» og «De norske ofrene for 2. verdenskrig», sa Dan Kåre. 

Spesial: Nedlasterne
Spesial: De norske ofrene for 2. verdenskrig

 

- Begge har hatt trafikk på over en million, la han til.

Torry beklaget at de var uteblitt - det skyldes at han har forholdt seg til artikkelsøk - der spesialene ikke kommer opp. Han ba Geir Larsen se på om det er mulig å gjøre det slik at alt kommer samlet i den samme statistikken.

- Uansett, hvis vi tar med oss lærdommen vi kan trekke fra de 10 eksemplene jeg har vist her, så vil vi bevege oss laangt i riktig retning, sa Torry.

Beste og verste forsider

VG bruker en formel for å beregne hvor mange aviser vi selger pr dag. Den tar hensyn til ting som årstid, ukedag osv. Dette er de forsidene som har solgt bedre enn forventet ut fra modellen vår:

 

Og tilsvarende er dette de som har solgt dårligere enn forventet:

 


Finner du et mønster? 

VGs redaksjonelle regnskap 2015:

Innledning: Tragedien som illusterer endringen i medielandskapet
Priser og god journalistikk: Dette er vi stolte av!
Ris og ros på VGs 10.45-møte: Intern selvjustis

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks