Hovedinnhold

Gratis SFO og leksehjelp

(VG Nett) Regjeringen vil innføre en times gratis skolefritidsordning, med blant annet tilbud om leksehjelp.

Tøffe forhandlinger har ført til tap og seire for alle de tre regjeringspartiene. Likevel er stemningen god blant de tre partilederne som nå presenterer regjeringens nye politiske plattform.

- Plattformen vi nå legger frem bekrefter det som har vært regjeringens styrke de siste fire årene, evnen til å komme frem til standpunkter også der vi har ulike standpunkter. Noen ganger er det rene kompromisser, uttaler statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

VGTV sender pressekonferanse live.Følg den her!

Skole

De tre partiene har nå blitt enige om at det skal settes en grense for tallet på elever per lærer på hver skole. Videre skal det innføres tilbud om gratis leksehjelp innenfor SFO-ordningen, og innsatsen mot frafall i videregående skole skal styrkes.

De viktigste nye punktene kan du lese her!

Gjennom en time gratis SFO mener regjeringen at de legger til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen.

- Vi skal gjennomføre en time gratis SFO, hvor det skal legges til rette for leksehjel, mer fysisk atkivitet og sterkere satsing på kulturskolen. Vi håper på mer samarbeid mellom skole og kultur, på den måten kan det kanskje også bli mer middagsro for flere familier, sier partileder Kristin Halvorsen (SV).

Timetallet på barneskolen skal også styrkes. I forrige periode lovet regjeringen å innføre heldagsskolen med 28 skoletimer i uken. Det løftet ble ikke innfrid. Nå håper regjeringen at de kan styrke timetallet.

- Vi ønsker oss også mer praktisk opplæring i ungdomsskolen, legger Halvorsen til.

Den forsterkede innsatsen mot frafall i i videregående utdanning, går ut på å bedre integreringen mellom teori og yrkespraksis.

Last ned hele dokumentet her!

Mange løfter

Det nye dokumentet er på 83 sider. Ifølge de tre partilederne vil de nå satse på en betydelig styrking av kommunenes frie inntekter slik at barnevern, skole og pleie og omsorg kan bedres.

I tillegg lover de at samhandlingsreformen også skal gjennomføres, og med det følger økt vektlegging av forebyggende innsats, bedre koordinering mellom aktørene og en satsing på helsetjenestene i kommunene.

Les:Dette kranglet de om til midnatt

Ellers lister regjeringen opp følgende nye løfter:

* Utbygging for å sikre full sykehjemsdekning innen 2015, og en styrking av eldres rettigheter gjennom lovendring og fastsettelse av en ny forskrift om verdig eldreomsorg.

* Opptrapping av innsatsen mot rusavhengighet.

* Regjeringen vil i forbindelse med behandligen av Fordelingsutvalgets innstilling legge fram for Stortinget tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt legge fram tiltak som kan redusere fattigdom blant barn.

* Økt satsing på vei, jernbane, luftfart og sjøveg.

* Øke politibemanningen ved å sikre fortsatt høyt opptak av politistudenter, og fortsette arbeidet for å få et mer synlig og tilgjengelig politi.

* En opptrapping av kultursatsingen ved å gjennomføre Kulturløftet II.

* En skjerping av Norges klimamål slik at de tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser.

* En storsatsing på fornybar energi blant annet ved å innføre felles sertifikatmarked med Sverige fra 2012 og legge fram en overgangsordning fram til et slikt system er på plass.

* Ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden, og ta stilling til gjennomføring av en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordland VI og VII og Troms II i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen i 2010.

* Regjeringen er innstilt på å gå inn i en dialog med arbeidslivets parter om likelønnsspørsmålet allerede i forbindelse med tariffoppgjøret i 2010.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks