Hovedinnhold

Mann dømt for ulvedrap - anker for å bestride hvor ulven kommer fra

<p>SKUTT: Denne ulven ble skutt i desember 2015 og en mann ble dømt til syv måneders fengsel for fellingen. Han har anket saken og trekker ulvens opphav i tvil.</p>

SKUTT: Denne ulven ble skutt i desember 2015 og en mann ble dømt til syv måneders fengsel for fellingen. Han har anket saken og trekker ulvens opphav i tvil.

Foto: Hedmark politidistrikt
En mann ble i fjor dømt til syv måneders fengsel for å ha skutt denne ulven i Trysil i 2015. Nå skal saken opp i retten igjen.

Denne saken handler om:

Mannen ble i slutten av 2016 dømt til syv måneders fengsel for å ha felt ulven, og politiet inndro også en jaktrifle til en verdi av 25.000 kroner, skriver Østlendingen, som først omtalte saken. 

Mannen har anket saken til Eidsivating lagmannsrett, fordi han mener det ikke er sikkert ulven egentlig er finskrussisk, slik tingretten slo fast.

– Min klient anker fordi at det må gjøres ytterligere undersøkelser om ulvens opphav, sier forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen til VG.

– Tingretten sier at det er en finskrussisk ulv, og at den dermed er et viktig genetisk individ, fordi den ville bringe nytt DNA inn i den norske ulvestammen. Og da ble min klient dømt strengere, sier Mejdell Jakobsen.

Han mener det må undersøkes om ulven er avlet frem av mennesker. Aktor hevder overfor VG at dette er «løse teorier som ikke har dekning i forskningen».

Les også: Landbruksministeren lover kompensasjon: – Ikke bra nok, sier sauebøndene

Forsvarer: Helt annen strafferamme

Forsvareren sier spørsmålet om opphav kan utgjøre en stor forskjell for straffeutmålingen.

– Det som er poenget, er lovanvendelsen. Dersom man skal bruke straffeloven, må ulven være del av en «naturlig bestand», og man dømmes for å minske den naturlige bestanden. Hvis dette er en ulv som er satt ut, er det ikke naturlig bestand. Da må man bruke naturmangfoldloven, og der er det en helt annen strafferamme, sier Mejdell Jakobsen.

<p>UNDERSØKT: Ulven er under rettsprosessen blitt grundig undersøkt for å bestemme dens opphav. Dette bildet er fra undersøkelse, som vist i politidokumentene, opplyser forsvarer.</p>

UNDERSØKT: Ulven er under rettsprosessen blitt grundig undersøkt for å bestemme dens opphav. Dette bildet er fra undersøkelse, som vist i politidokumentene, opplyser forsvarer.

Foto: Politidokumentene

Sør-Østerdal tingrett la til grunn at ulven er finskrussisk, og har opphav i Karelen.

– Jeg mener at man må undersøke om det kan være menneskelig avl. Som jeg også påpeker overfor Østlendingen, hadde ulven et underhudsfettlag på 13,7 millimeter, mens normalmålinger viser 2–5 millimeter. Det betyr at den er usedvanlig velfødd, hvis den skal ha vandret fra Karelen, inn i Sverige og over til Norge. Da måtte den ha hatt en usedvanlig god tilgang på fettrikt kjøtt, sier forsvareren til VG.

Aktor: Løse teorier

Det er politiadvokat Henning Klauseie som er aktor i saken.

– Det er ikke ulvens opprinnelse som er årsaken (til at saken kommer opp på nytt journ. anm). Det er forsvarers teori om at den er avlet og sluppet fri som medfører at det blir en full ny prøving, med bevisførsel om dette, skriver Klauseie i en sms til VG.

– Påtalemyndigheten har ingen vansker med en ny behandling. Påstandene om avl og utsetting er ikke annet enn løse teorier som ikke har dekning i forskningen, sier politijuristen.

Fikk du med deg? Ordførerne i ulvesonen stoler ikke på Helgesens ulveforskere

Se ulvedebatten som gikk på VGTV denne uken:

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks