Hovedinnhold

Her tar NHO-sjefen omstridt Uber-bil

Taxiforbundet: Skammelig av Skogen Lund

Kristin Skogen Lund provoserer og tar med VG på en Uber-tur. Det misliker LO-leder Gerd Kristiansen.

Denne saken handler om:

Dette er Uber

Uber utvikler og drifter en mobilappliksjon som formidler kjøreoppdrag mellom passasjerer og Uber-tilknyttede sjåfører og selskaper som benytter sine egne biler i transporten.

Mobilappen ble lansert i juni 2009. I 2015 tilbys Uber i 67 land og 300 byer. Høsten 2015 var selskapet verdsatt til over 60 milliarder amerikanske dollar.

Bare i New York opererer 26.000 sjåfører for Uber. Selskapet hevder at ingen sjåfører er ansatt.

Hovedkvarteret er i San Francisco.

– Jeg vet det vil kunne provosere mange, men jeg gjør det fordi jeg mener det er på tide å løfte debatten om Uber og delingsøkonomiens fremvekst. Det eneste som er helt sikkert er at den kommer og at man ikke kan stanse utviklingen, sier Kristin Skogen Lund.

Hun er administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og mener det bør foretas en vurdering av om dagens regulering av drosjenæringen er formålstjenlig og proporsjonal, i lys av nye teknologier og tjenester.

– På den bakgrunn kan vi få vurdert om det finnes løsninger som alle parter kan leve med, sier hun.

Sett denne? VG ventet over to timer på Uber

– Står strid om lovlighet

Skogen Lund åpner Uber-appen på mobilen og får opp et kart som viser at det er flere Uber-biler i nærheten. Hun skriver inn adressen hvor vi skal og trykker på bestill. Etter noen sekunder får hun bekreftet at den nærmeste bilen er på vei. Vi kan følge bilen på kartet og ser at den nærmer seg og svinger inn i gaten hvor vi står.

Les også: Konkurransedirektøren vil ha Uber

<p>FORNØYD: NHO-sjef Kristin Skogen Lund fant seg godt tilrette i mercedesen til Uber-sjåfør Hans.</p>

FORNØYD: NHO-sjef Kristin Skogen Lund fant seg godt tilrette i mercedesen til Uber-sjåfør Hans.

Foto: Fredrik Solstad, VG

På skjermen står det at sjåføren heter Hans og at han kommer i en Mercedes.

Etter ett minutt glir bilen opp foran NHO-huset på Majorstua og Skogen Lund setter seg inn.

Delingsøkonomi

* Systemer som gjør at folk kan utnytte ubrukte ressurser ved å dele eller selge dem.

* Det kan dreie seg om en app som gjør at du kan få skyss mellom Oslo og Bergen, eller mer kommersielle tjenester som Ubers drosjeliknende tjeneste eller Airbnb, som formidler utleie. Nabobil.no og Finn Småjobber er også eksempler på bedrifter innenfor delingsøkonomien.

– Det er ikke lovlig?

– Det står det i hvert fall strid om. Vi konstaterer at Oslo Tingrett i desember frifant en Uber-sjåfør, sier hun.

– Den er anket og ikke rettskraftig?

– Da får vi se på det videre utfallet. Men helt uavhengig av det trenger vi en debatt og dialog for å se om vi kan finne løsninger som gjør at både Uber og drosjenæringen kan leve side om side.

<p>BESTILLER: Kristin Skogen Lund tar en titt på Uber-appen på telefonen.</p>

BESTILLER: Kristin Skogen Lund tar en titt på Uber-appen på telefonen.

Foto: Fredrik Solstad, VG

Les også : Norgestaxi med app

Prisene

Uber tilbyr to hovedtjenester, UberPop og UberBlack.

Black er dyrest, med finere biler, hvor prisen i Oslo er 30 kroner pr. kilometer og 5 kroner minuttet. Turen med Skogen Lund varte i vel 18 minutter og kostet 220 kroner.

– Det er omtrent det samme som du betaler for en tur med Oslo Taxi, sier Uber-sjåfør Hans.

Pop har mer vanlige biler og er rimeligere: 10 kroner kilometeren/tre kroner minuttet.

En tur VG tok fra Ullevål sykehus til Grunerløkka tirsdag kveld, kostet 73 kroner, for syv minutters tur.

– Hva mener dere må kreves av Uber?

– De må oppfylle allmenne krav til skatt, arbeidsforhold, ansvar og sikkerhet. Det bør gjelde alle markedsaktører.

– Bør sjåførene organisere seg i LO eller andre arbeidstakerorganisasjoner?

– Ja, det synes vi hadde vært fint, men det blir opp til den enkelte. Uber har nylig organisert seg i vår forening Abelia.

– Uber er blitt tatt inn i NHO-varmen og blitt medlem?

– Ja, det skjedde før jul. Vi mener det er viktig med ryddighet i alle bransjer og opplever at Uber også er opptatt av det.

– Jeg betaler skatt

Vi kjører rundt på Majorstua, ned Bogstadveien i julepryd.

Hun spør sjåføren om hans arbeidsforhold.

– Jeg er ansatt i et selskap som kjører for Uber. Jeg betaler skatt som alle andre og har helt vanlig lønn, sier Hans.

Les også: Slik vil Uber vinne (VG +)

Han er såpass nervøs for hva politi og rettsvesenet kan finne på, så han ønsker kun å oppgi fornavn.

Skogen Lund sier at vi helt sikkert vil oppleve flere selskaper som ligner på Uber og Airbnb i flere bransjer i fremtiden.

– Ulikt syn i NHO

– Det er liten tvil om at delingsøkonomi vil komme i flere bransjer. Det er ikke noe vi kan stanse og si nei til. Vi må i stedet forholde oss til det og sørge for at virksomhetene tilpasses de kravene som må stilles for å drive. Airbnb står nå for tyve prosent av overnattingene i Bergen. Da kan vi ikke bare si nei; da må vi forholde oss til det og finne løsninger.

<p>SKATTET: NHO-sjef Kristin Skogen Lund var veldig interessert i arbeidsforholdene til sjåfør Hans. – Jeg har en helt vanlig jobb og betaler skatt som alle andre, sier han.</p>

SKATTET: NHO-sjef Kristin Skogen Lund var veldig interessert i arbeidsforholdene til sjåfør Hans. – Jeg har en helt vanlig jobb og betaler skatt som alle andre, sier han.

Foto: Fredrik Solstad, VG

– Skammelig

– Det er skammelig at NHO-lederen bevisst provoserer ved å kjøre med en virksomhet hun vet er straffbar, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund. 


– Å påberope seg tingrettsdommen i Oslo for å betvile det er bare tøv. Tingrettene i Stavanger og Oslo sier begge i klartekst at kjøring mot betaling er lovbrudd uten løyve og kjøreseddel. Politiet fortsetter å bøtelegge Uber-sjåførene, og det skjer nå også i Danmark og Sverige. Vi spurte gjennom vårt blad TAXI om NHO hadde vurdert konsekvensene av å fjerne reguleringene for taxi som del av offentlig transport. De svarte at det har de ikke. I stedet for å sette seg inn i saken, fortsetter altså Skogen Lund å drive propaganda for en virksomhet som er forbudt og under politietterforskning i så godt som hele Europa, sier han og fortsetter med å anklage Skogen Lund for å være naiv.– Det er en voldsom naivitet omkring begrepet delingsøkonomi. Vi må forvente at NHO er i stand til å skille mellom privat deling av ressurser, som samkjøring og bildeling, og organisert næringsvirksomhet basert på å bryte eksisterende lovverk og etableringer i skatteparadis. Uber er ikke samkjøring, og det er ikke delingsøkonomi. Det er organisert piratvirksomhet.


– Det er ikke av hensyn til taxinæringen at den er lovregulert. Det er for at det skal være et transporttilbud i hele landet, døgnet rundt også når bussen ikke går. Og det er for å sørge for en markedsbalanse i byene, hvor frislipp fører til enorm overetablering og svekket kvalitet. Taxi skal gi tilbud til alle typer brukere, fra funksjonshemmede, skoleelever, pasienter, forretningsfolk og turister. Hvis hvem som helst skal ta toppen av dette markedet, vil selvsagt resten bli mye dyrere, eller tilbudet forsvinne helt, sier han og legger til:


–  Jeg er overbevist om at det fortsatt vil være politisk flertall for at de som skal kjøre andre personer mot betaling vil måtte registrere seg hos myndigheter, ha minstekrav til opplæring og kontroll, og forplikte seg til et tilbud til alle, overalt. Taxi er limet i kollektivtrafikken. Deregulering har alltid vist seg å slå feil. Derfor vil Ubers forretningskonsept aldri bli akseptert i noe nordisk land, knapt nok i resten av Europa.

Han tror ikke på kompromiss.


– «Å møtes på midten», er jo grenseløst naivt. Enten er taxi en del av samfunnets infrastruktur med visse krav på seg - eller det er en aktivitet som hvem som helst kan drive med egen bil. Uber er ferdig den dagen de må tilpasse seg samfunnsmessige krav.


Bare Stortingets siste vedtak, om alkolås i drosjene, viser at avregulering ikke er på dagsorden. Skal Uber slippe dette også, som de skal slippe unna et taksameter - som drosjer må ha i henhold til Bokføringsforskriften? Sett deg inn i saken, Skogen Lund, sier han.

– Dere organiserer mange hoteller som kjemper kraftig imot?

– Det er ingen hemmelighet at det er ulike syn internt i NHO. Det må vi leve med. Vi har også drosjesentraler som medlemmer. Vi må sammen finne løsninger som gjør at de nye aktørene og de gamle kan leve ved siden av hverandre.

– Destruksjon

Hun erkjenner at det blir krevende.

– Ja, men det må vi klare. Delingsøkonomien utfordrer det etablerte, men de bidrar også til bedre tjenester, bedre konkurranse, bedre ressursutnyttelse – og mulighet for arbeid for en del.

– Akkurat nå er vi i en vanskelig fase, destruksjonsfasen, hvor den nye forretningslogikken kommer inn med et lavere kostnadsbilde enn det etablerte regime har. Det oppleves som truende for de etablerte, men det går ikke an å forby at noen tenker nytt og kommer opp med en tjeneste som folk vil bruke.

– Hva konkret må gjøres i kampen mellom Uber og drosjenæringen?

– Drosjenæringen er veldig regulert og trolig må det skje en oppmyking og deregulering, som gjør at de møtes et sted omtrent på midten: Slik at de kan leve side om side.

Vil at alle skal få kjøre drosje: Slaktes av fagforening

Kvittering?

Turen er over. Hun takker og går ut. Uber trekker automatisk pengene fra bankkontoen hennes og etter et par minutter får hun en kvittering på mail.

– Det er ganske praktisk; en trenger ikke tenke på betaling.

– Spørsmålet er om du leverer kvitteringen til regnskapskontoret ditt for å få den dekket?

– Det er et godt spørsmål. Akkurat nå er jeg i tvil, men det er klart at en må kunne få den utgiften dekket, hvis det dreier seg om en jobbtur.

– Strider mot loven

– Vi mener Ubers virksomhet er ulovlig, i den forstand at deres virksomhet strider imot Yrkestransportloven, hvor det står at de som vil drive persontransport mot vederlag, må ha løyve. Det har ikke Uber, sier politiadvokat Arne Waldemar Nilsen ved Oslo politidistrikt.

LO-Gerd er kritisk

LO-leder Gerd Kristiansen mener folk ikke bør bruke Uber.

– Man må tenke seg om før man setter seg inn i en Uber-bil. Man vet ingenting om hvor lenge sjåføren har kjørt, ingenting om sikkerhet, forsikringer og ingenting om bilens stand. Bransjen må reguleres. Her har regjeringen og partene i arbeidslivet et ansvar. Inntil det er gjort er det ikke greit å benytte seg av denne typen tjenester. Vår skepsis til Uber og deres virksomhet er knyttet til at dette per nå er en uregulert, noen mener lovløs, bransje, sier hun:

– Uber og tilsvarende bedrifter har ikke ansatte, slipper pensjonskostnader og andre sosiale kostnader. Det rammer de som jobber for dem og deres familier. Vi må ikke ende med opp et arbeidsliv der folk sitter hjemme og venter på oppdrag gjennom apper - uten å vite noe om lønna neste uke, måned eller år.

Hun sier at LO aldri har vært mot nyvinning og innovasjon.

– Men vi har alltid krevd regulering av markeder og likebehandling. Selvsagt skal vi ha konkurranse. Det viktige er at den er på like vilkår. Dette gjør vi ikke for å være vanskelige, men for å sikre et bærekraftig arbeidsliv som står seg i fremtiden.

Dommen

En Uber-sjåfør ble i oktober stanset av politiet og bøtelagt for 9600 kroner, fordi Oslo politidistrikt mente han drev med pirattaxivirksomhet, i strid med Yrkestransportloven.

Sjåføren nektet å betale boten og det ble rettssak.

Den sentrale paragrafen er slik: «Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbud om transport vert retta til ålmenta på offentlig plass.»

Oslo tingrett mente at tjenestens mobilapplikasjon, som tilbyr persontransport mot vederlag, ikke er rettet mot publikum på offentlig sted, og derfor frikjente mannen.

Men retten skriver også i dommen at tjenesten UberPop ikke nødvendigvis er lovlig selv om sjåføren ble frifunnet.

Saken er anket.

Les også: Samferdselsdepartementet mente Uber var «klart ulovlig»

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks