Hovedinnhold

- PST har ikke monopol på Treholt-opptakene

SER FREM TIL RETTSAK: Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening. Foto: SCANPIX
SER FREM TIL RETTSAK: Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening. Foto: SCANPIX
Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening ser fram til at saken mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om frigivelse av Treholt-opptakene skal avgjøres av Borgarting lagmannsrett.

Denne saken handler om:

Tirsdag leverte PST inn sitt følgeskriv til anken fra Oslo tingrett som 29. august avgjorde at sikkerhetstjenesten må gi ut alle lydopptakene som ble gjort for åpen rett fra hovedforhandlingene i Eidsivating lagmannsrett i 1985.

Tingretten påla også PST å sende opptakene fra lukket rett til Borgarting lagmannsrett, slik at lagmannsretten kan vurdere om disse opptakene bør avgraderes. Videre bestemte tingretten at det skal gis innsyn i polititjenestemennenes forklaringer i den grad disse blir avgradert av lagmannsretten.

Les også:  PST anker Treholt-avgjørelse

I alt dreier det seg om 175 timer med kassettbåndopptak, inkludert opplesningen av selve dommen.

Skikkelig rettslig prøving

- Det gode ved dette er at PST nå har gitt opp tanken om å få avvist søksmålet. De vil ha en realitetsavgjørelse i lagmannsretten, eventuelt høyere opp ved en videre anke. Det er med et lettelsens sukk, for dette har vært en ørkenvandring som har pågått i fem-seks år. Vi ser fram til at vi endelig kan få en skikkelig rettslig prøving av det, sier Nils. E Øy til NTB.

BAKGRUNN:  Dette er Treholt-saken

PST ville opprinnelig ha begjæringen om innsyn avvist, men har altså gitt opp tanken om at den skal avvises som sådan fra behandling.

- Ellers synes det for meg at de angriper tingretten først og fremst ut fra påstanden om at jussen er gal og at det ikke er rettslig grunnlag for å bruke innsynsretten om saklig interesse til fordel for pressen. Det er en kjent argumentasjon som vi også hadde i tingretten, sier han.

Monopol

I følgeskrivet fremgår det at PST mener at Treholt-saken nå fortjener å få sin endelig avslutning.

- Det er jo et greit synspunkt, men det kan være grunn til å minne om at det mente man i en lang rekke andre rettssaker også der det viste seg at de var gale blant annet fordi mediene interesserte seg for dem, sier Øy.

Særlig den argumentasjonen skulle han gjerne sett drøftet i en høyere rett .

- Her var også tingretten kritisk. Ikke minst til at PST også påstår at det bare er påtalemyndigheten som kan avgjøre om pressen har saklig interesse. PST vil faktisk ha monopol på å avgjøre dette.

Les også:  Offentliggjør lydopptak fra Treholt-saken

Han viser til at tingretten også på dette punktet var skeptisk med tanke på kritikken som PST og påtalemyndigheten har fått i denne saken.

- Dette skjer i en tid der vi har fått stadig mer og mer innsyn, blant annet med tanke på forskjellige kritikkverdige avgjørelser. Lovverket er lite oppdatert i forhold til moderne innsynsrett. Dette blir prinsipielt veldig interessant, sier generalsekretæren.

Alvorlig beskyldning

PST mener det var flere feil ved tingrettens saksbehandling.

- De beskylder også dommeren for å ha tatt standpunkt før rettsforhandlingene. Det er en ganske alvorlig beskyldning, mener Øy.

Onsdag 5. oktober vil pressen komme med sitt eget støtteskriv.

- Der imøtegår vi tilsvaret til anken fra PST. Så er det opp til lagmannsrettens ankeutvalg å avgjøre om den skal slippes inn, sier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks