Hovedinnhold

Her ble Franceso kjørt ned bakfra av politistudent på racersykkel

* Nå skjerper domstolene syklistenes ansvar i trafikken
* Trygg Trafikk vil skille trafikantene fysisk

<p>PÅKJØRT BAKFRA: Francesso Bradascio tilbake på ulykkesstedet etter å ha blitt nedkjørt av en kvinnelig syklist. Nå får han erstatning for varige men.<br/></p><p>Foto: ROGER NEUMANN<br/></p>

PÅKJØRT BAKFRA: Francesso Bradascio tilbake på ulykkesstedet etter å ha blitt nedkjørt av en kvinnelig syklist. Nå får han erstatning for varige men.

Foto: ROGER NEUMANN

Her – på denne kombinerte gang- og sykkelstien – ble Francesco Bradascio påkjørt bakfra av en kvinnelig politistudent på racersykkel. Nå får 51-åringen erstatning for et ødelagt liv.

Denne saken handler om:

Den rettskraftige dommen fra Oslo tingrett får stor betydning fordi den så klart fastslår hva syklister kan tillate seg i trafikken. Nå vil Trygg Trafikk ta initiativ for å skille syklister og forgjengere rent fysisk.

– Dommen er krystallklar når det gjelder syklistenes ansvar og hvordan de skal opptre når de passerer fotgjengere. De skal bruke ringeklokke og tilpasse farten i forhold til gående, sier advokat Kristin Kvanum Hestnes i Advokatfirmaet Robertsen.

Hun representerte norsk-italieneren i retten og vant frem med at forsikringsselskapet til syklisten må erstatte Bradascios påførte og fremtidige inntektstap, hans utgifter og den varige skade han ble påført. Det kan dreie seg om flere hundrede tusen kroner, kanskje millionbeløp.

På vei til jobb

Ulykken skjedde kvart over elleve om formiddagen 9. juni 2011 da Bradascio var på vei til jobben som kokk på Grand Hotell i Oslo. Langs gang- og sykkelstien på Trondheimsveien, like før Sinsenkrysset, ble han påkjørt bakfra av syklisten som sammen med en medstudent trente til rittet Trondheim–Oslo.

– Det regnet, jeg hadde regnjakke med hette og hørte på musikk med ørepropper. Plutselig smalt det: Jeg ble truffet hardt i ryggen. Jeg følte at syklisten kom i høy fart og jeg stupte fremover, falt på kne og skadet håndledd og skulder, forteller 51-åringen.

<p>SKADET FOR LIVET: Francesco Bradascio viser advokat Kristin Kvanum Hestnes håndleddet hvor det ble satt inn plate og skruer etter ulykken.</p><p>Foto: ROGER NEUMANN<br/></p>

SKADET FOR LIVET: Francesco Bradascio viser advokat Kristin Kvanum Hestnes håndleddet hvor det ble satt inn plate og skruer etter ulykken.

Foto: ROGER NEUMANN

Nektet forelegg

I den påfølgende straffesaken, etter at syklisten nektet å vedta politimesterens forelegg, ble hun frikjent. Fordi beviskravene i straffesaker er strengere enn i sivile saker endte saken med at kvinnens forsikringsselskap, Gjensidige, i en ny rettsrunde ble idømt erstatningsansvar for personskaden forårsaket av påkjørselen og til å betale 125 000 kroner i saksomkostninger.

I dag går Bradascio arbeidsledig, noe han mener ene og alene skyldes ulykken. Som utdannet kokk har han som følge av ulykken fått problemer med tunge løft av kjeler og lignende. Ifølge den medisinske spesialisterklæringen er han også kuldeømfintlig i venstre håndledd og får fysiske plager i kaldt og rått vær.

Varsler millionkrav

– Dersom Bradascio blir helt eller delvis arbeidsufør fremover, vil det kunne medføre millionkrav mot Gjensidige. Påført tap til nå er foreløpig ikke beregnet, men antas å beløpe seg til flere hundre tusen kroner, sier advokat Hestnes.

Hun er glad for at retten avviste Gjensidiges påstand om at erstatningsansvaret måtte reduseres eller falle bort fordi Bradascio hadde på seg hette og hørte på musikk. Dette er hverken uvanlig eller uaktsomt å gjøre når man ferdes utendørs.

– Man kan ikke forvente at fotgjengere skal følge med på trafikken og se seg bakover når de vitterlig går fremover.

Syklister kan derfor ikke unnskylde en påkjørsel med at fotgjengeren burde hørt dem rope eller ringe med klokke, noe som ville vært uakseptabelt med tanke på tunghørte og døve, mener Hestnes.

Opptrådte uaktsomt

Selv om både gående og syklende plikter å opptre aktsomt, skriver retten at syklende etter forskriftene regnes som kjørende og derfor må utvise stor aktsomhet når de passerer fotgjengere – uavhengig av om det er fortau, rene gangfelt eller kombinerte gang- og sykkelveier.

– Særlig gjelder det når syklister kommer bakfra. Dette samsvarer også med det skadepotensial de har i forhold til fotgjengere. Syklister er nærmere til å bære risikoen for skade dersom sammenstøt finner sted når de passerer fotgjengere bakfra, sier Hestnes.

Uten ringeklokke

Det var ikke ringeklokke på sykkelen. Derfor forsøkte syklisten å varsle Bradascio ved å rope for deretter å bremse ned til en anslått hastighet mellom 11 til 16,5 km/t. Det mener retten ikke var tilstrekkelig.

Farten skulle vært langt lavere–på linje med de 3–5 km/t fotgjengeren hadde – da syklisten passerte.

Politihøgskolen har ingen kommentarer til saken.

Anket ikke dommen

– Etter en helhetsvurdering av rettens bevisvurdering har vi besluttet å ikke anke dommen, sier advokat Rune Tveit i Advokatfirmaet Riisa & Co. Han representerte både politistudenten og Gjensidige i retten.

– Når det er sagt synes vi kravene til aktsomhet er vurdert veldig strengt når retten mener at en hastighet på mellom 11 og 16 km/ anses for å være i høyeste laget når en syklist passerer en fotgjenger. Det er jo ikke mer enn raskt joggetempo, mener Tveit.

– Skal oppgi personalia

Ifølge dommen vill de to politistudentene straks å forlate stedet uten å oppgi personale. Det førte til en amper stemning.

Etter påtrykk oppga de etter hvert personalia og Bradascio ble kjørt til legevakten med ambulanse. Først da dukket politiet opp og forholdet ble anmeldt.

– Vegtrafikloven pålegger alle som er innblandet i et trafikkuhell å oppgi navn og adresse og ved personskade skal ingen forlate stedet uten at det er nødvendig eller at politiet tillater det. Uten kjennskap til skadevolders navn ville Bradascio ikke kunne krevd erstatning for sitt tap, sier advokat Hestnes.

Trygg Trafikk vil skille trafikantene

– Denne saken viser at den løsningen som er valgt nesten overalt i Norge, med delt gang- og sykkelvei, ikke fungerer godt, sier kommunikasjonssjef Trygg Trafikk Kristin Øyen.

<p>TRYGG TRAFIKK: Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, som her demonstrerer det hun mener er en dødsfelle i en bil, vil at syklister og fotgjengere skal skille bedre i trafikken.</p><p>Foto: ROGER NEUMANN<br/></p>

TRYGG TRAFIKK: Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, som her demonstrerer det hun mener er en dødsfelle i en bil, vil at syklister og fotgjengere skal skille bedre i trafikken.

Foto: ROGER NEUMANN


Hun mener det burde være atskilte areal for syklende og gående, som har ulike behov, og svært ulik fart.

– Den løsningen som er valgt I Danmark, med veier som er tydelig delt, med syklende i et eget felt, og gående i et felt eller på fortau er sikrere og bedre. Med fire meters bredde er det god nok plass til det. Med et enhetlig system som er godt kjent og lett å forstå for alle trafikantgrupper vil slike ulykker, og mye aggresjon og irritasjon unngås.

71 døde på syv år

Ifølge Trygg Trafikk skjer fem prosent av ulykkene som syklister er involvert i med fotgjengere.

Statens vegvesen opplyser at det fra 2005 til 2012 ble registrert 5109 skadede syklister, hvorav 504 ble alvorlig skadet.

71 ulykker, rundt 10 i året, var dødsulykker.

Retningsgivende sykkeldom

FAKTA - SYKKELREGLER

I følge Trygg Trafikk er dette de viktigste reglene du bør kjenne til som syklist:

* Syklister har alminnelig vikeplikt fra høyre, og for fotgjengere i gangfelt.

* Du kan sykle på fortau og i gangfelt men må ta hensyn til fotgjengere og passere i god avstand og lav nok hastighet.

* Du skal gi tegn før du svinger eller skifter plass i veibanen.

* Det er bare tillatt å ha barn under 10 år som passasjer på sykkel.

I den såkalte «sykkeldommen» har Høyesterett trukket opp syklisters ansvar:

«Voksne syklister som bakfra og helt overraskende i stor fart prøver å passere nær fotgjengere på fortau eller i veibanen, må i utgangspunktet anses for å ha opptrådt uaktsomt. Fotgjengere kan plutselig endre retning eller snu seg og dermed uforvarende komme foran syklisten. Denne må til enhver tid avpasse farten etter forholdene og være forberedt på å måtte stanse. Dersom sammenstøt finner sted, vil syklisten normalt bli ansvarlig for påregnelig skade.»

Døde etter påkjørsel

En 69 år gammel døde etter skandere han fikk da han ble påkjørt på en gang- og sykkelvei av en 30 år yngre mann. Gulating lagmannsrett fant enstemmig at syklisten ikke hadde opptrådt tilstrekkelig aktpågivende og varsom.

Straffen ble satt til fengsel i 14 dager. Det ble videre tilkjent oppreisning med kroner 25.000 til hver av avdødes to barn.

Politihøgskolen ønsker ikke å kommentere saken.Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks