Hovedinnhold

Terrorplanlegging blir straffbart

BLIR STRAFFBART: Stortinget går inn for at terrorplanlegging blir straffbart. FOTO: FRODE HANSEN/VG
BLIR STRAFFBART: Stortinget går inn for at terrorplanlegging blir straffbart. FOTO: FRODE HANSEN/VG
Stortinget går inn for at det skal bli straffbart å planlegge og forberede en terrorhandling, ikke bare gjennomføre den.

Denne saken handler om:

Dette er en av flere skjerpelser regjeringen foreslår i straffeloven
Justisdepartementet mener at dagens trusselbilde tilsier at det er behov for en bestemmelse som kriminaliserer terrorforberedelser som foretas av såkalte solo-terrorister eller «ensomme ulver».

Etter departementets syn er det nødvendig å beskytte samfunnet mot terrorhandlinger før handlingen er gjennomført. Dette er ikke en type kriminalitet som forekommer ofte, men følgene kan bli svært omfattende for samfunnet når den inntreffer.

Saksordfører Jan Bøhler (Ap) sier at personvern, ytringsfrihet og forenings- og forsamlingsfrihet er viktige rettigheter for den enkelte borger, men ikke er absolutte, og må balanseres opp mot andre samfunnshensyn som kriminalitetsbekjempelse.

LES OGSÅ:  Forsker: - Det haster med å kriminalisere planlegging av terror 

Inntil 30 år

Terrorhandlinger straffes i utgangspunktet med inntil 21 års fengsel, men Stortinget støtter forslaget om en ny bestemmelse i straffeloven, der det heter at grove terrorhandlinger får en strafferamme på inntil 30 år.

Gjeldende rett har ingen unntak fra regelen om at straffansvar foreldes. Selv de groveste forbrytelser foreldes etter 25 år. Nå vil handlinger «begått med terrorforsett», som det heter, ikke bli foreldet.

En annen innskjerpelse går ut på at det skal bli straffbart å delta i en terrororganisasjon. Dette begrepet presiserer justiskomiteen ved å si at det er snakk om en type organisasjon som til enhver tid demonstrerer vilje til å nå sitt mål ved å begå lovbrudd.

Dette skal ikke bety at en organisasjon blir stemplet for evig og alltid, det straffbare må bygge på en konkret vurdering. Den som deltar i en slik organisasjon, må «utvise forsett», altså gjøre det med vitende og vilje. Strafferammen er inntil seks års fengsel.

Trening

Stortinget slutter seg også til Justisdepartementets forslag om at det skal bli straffbart å motta lovlig opplæring for å utføre en terrorhandling. Forutsetningen er at vedkommende har bestemt seg for å begå en terrorhandling og deretter oppsøker relevant trening eller undervisning.

Dette betyr at en person som for eksempel søker utdanning i Forsvaret, eller  tar jegerprøven  i den hensikt å bruke ferdighetene til å begå en terrorhandling, kan bli straffeforfulgt selv om handlingen ikke skjer.

Flere av representantene beklaget at flere av disse tiltakene ikke vil bli innført på lang tid, siden straffeloven av 2005, der de skal forankres, nærmest er satt på vent.

Justisdepartementet opplyser at det er behov for omfattende modernisering av politiets straffesakssystemer for den nye straffeloven kan trå i kraft.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks