Hovedinnhold

Vil ruste opp for inntil 60 millioner - slik vil AUF gjenreise Utøya

Planlegger minnesmerke ** Kafébygget skal rives ** Vil bygge nye hovedbygg ** Arrangerer aldri sommerleir 22. juli igjen ** Støttegruppen fornøyd

(VG Nett) Fredag lanserte AUF planene for hvordan de ønsker å gjenreise Utøya etter massakren 22. juli i fjor.

Denne saken handler om:

Fremdriftsplanen

Høst 2012
Mulighetsplan for «Nye Utøya» presenteres
Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse kan begynne.
Reguleringsplan og søknader behandles av Hole kommune.
Kafébygget saneres.
Vår 2013
Prosjektering fortsetter
«Nye Utøya» dimensjoneres i tråd med innsamlede midler.
Mindre arbeider utføres.

- Dette er et signal om at vi som politisk organisasjon ikke lar oss true til taushet og ikke lar oss true bort fra arenar som er viktige for oss, sa AUF-leder Eskil Pedersen på pressekonferansen.

Slik ser AUF for seg «Nye Utøya»:

** Eget minnested for å hedre ofrene etter terrorangrepet 22. juli 2011.

** Nye hovedbygg («Torget») med konferanseområde, møterom, spisesal, kjøkkenfasiliteter, svalganger, basarområde og klokketårn.

** Nye brygger, utbedring av adkomstvei på landsiden og oppgradering av nåværende infrastruktur (herunder universell utforming og oppgradering av Kjærlighetsstien).

** Oppgradering av aktivitetsområder (ny badestrand i «Grisebukta», oppgradering av fotball- og volleyballbane, drenering på teltplass, ladestasjoner, belysning med mer).

** Flere innendørs overnattingsplasser, enten i rehabilitert låve eller som forlengelse av det nye hovedbygget («Torget»)

** Opprustning av eksisterende bygningsmasse (hovedhus/«informasjonen», sanitærbygg og stabbur).

** Ny utescene for konserter og kulturarrangementer.

22.juli-fondet har så langt mottatt rundt 40 millioner kroner til gjenreising av Utøya. AUFs sin plan er å gjenbygge Utøya for inntil 60 millioner kroner.

- Vi mangler litt, men får gjort hovedgrepene med de pengene vi har i dag, sier Pedersen og legger til at de er takknemlige for bidrag.

Det er foreløpig ikke klar hvordan den endelige løsningen blir, men AUF kaller planene et «best case scenario». Planene om gjenoppbygging er utarbeidet i samarbeid med arkitektkontoret Fantastic Norway og PEAB.

Eskil Pedersen til VGTV: - Forstår at det er sterke meninger rundt hva man bør gjøre med Utøya

Planlegger minnested

Organisasjonen planlegger å lage et eget minnested sør på øya mellom sydspissen og skolestua.

- Gjennom et slikt sted bidrar vi til å hedre ofre og minner generasjoner som kommer om udåden den 22. juli, sier AUF-lederen.

Arbeidet med minnestedet har ikke startet. AUF vil nå sette ned en gruppe som skal stå for planleggingen.

- Den vil bestå av AUFere, støttegruppen, pårørende og etterlatte som få i oppdrag å lage et forslag, sier Pedersen.

AUF-leder Eskil Pedersen og styreleder i Utøya AS Martin Henriksen presenterer det nye konseptet for Utøya på Stratos i Oslo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
AUF-leder Eskil Pedersen og styreleder i Utøya AS Martin Henriksen presenterer det nye konseptet for Utøya på Stratos i Oslo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Aldri sommerleir 22. juli igjen

Etter angrepet har flere pårørende og overlevende vært kritiske til å arrangere nye sommerleirer på øya igjen. Pedersen sier at de har tatt hensyn til ulike synspunkter, men at AUF som eier også har et ansvar for å ta beslutninger.

Se Eskil Pedersen svare på kritikken på VGTV

- Det å ikke ta i bruk Utøya er også et valg. Slik vi ser det er det ikke et godt valg for noen. Det er mulig å kombinere bruken med å ivareta behov for å minnes. Det er trist om øya forfalt og ble øde, sier AUF-toppen.

Han varsler imidlertid at det aldri vil bli nye sommerleirer på datoen 22. juli.

- Etterlatte synes det er vanskelig med sommerleir på årsdagen. I all overskuelig fremtid blir det ikke sommerleir på denne dagen. Aktiviteter vil foregå på andre tidspunkter, sier Pedersen.

River Kafébygget

AUF har besluttet å rive Kafébygget der mange unge AUFere ble drept.

- Kafebygget rives og erstattes av nye bygg. Etterlatte som ønsker det får muligheten til å besøke bygget før det skjer, understreker styreleder i Utøya AS, Martin Henriksen.

Støttegruppa fornøyd

Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli er i dialog med AUF om planene om minnesmerke på Utøya.

- Vi er i dialog med AUF om planene om minnesmerke på Utøya og synes de ser veldig fine ut, sier leder Trond Henry Blattmann til NTB.

Han legger til at støttegruppa setter veldig pris på at AUF har vektlagt minneaspektet og sagt at 22. juli blir en minnedag og ikke en leirdag.

- Dette er AUFs øy, og Landssyret har fattet sin beslutning. Så skal planene gå gjennom en reguleringsprosess. Der vil jo berørte som har meninger om planene kunne legge inn sine tanker om det, sier Blattmann.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks