Hovedinnhold

Ord for ord, dag 8, del 3: Breivik spørres ut av Husby og Sørheim

BREIVIK I RETTEN: Anders Behring Breivik forklarte seg om sin egen psyke i retten onsdag. Foto: NTB SCANPIX
BREIVIK I RETTEN: Anders Behring Breivik forklarte seg om sin egen psyke i retten onsdag. Foto: NTB SCANPIX
(VG Nett) Anders Behring Breiviks kjempet med nebb og klør i retten for å hindre å bli erklært utilregnelig.

Denne saken handler om:

I retten onsdag fikk Anders Behring Breivik en rekke spørsmål fra de samme psykiaterne som i den første rapporten til retten erklærte ham utilregnelig.

Ord for ord-referatet ligger i bunn av artikkelen. Teksten er skrevet av VGs journalister direkte fra retten og bærer preg av at det rapporteres i høyt tempo.

Breivik har selv sagt at psykiaterne tok feil på 200 punkter og har lagt frem fem hovedpunkter der han er uenig med psykiaterne.

I VG Direkte kan du følge rettssaken ord-for-ord, og stille spørsmål til våre journalister og eksperter.

Flere ganger da rettspsykiater Torgeir Husby stilte terroristen spørsmål, ble han avbrutt av Anders Behring Breivik (33). Breivik vrikket seg også i stolen og virket ukomfortabel.

Han stoppet også opp da Breivik smilte.

- Hvorfor smiler du? Av at vår emosjonelle ustabilitet skal være forklaringen på at vi skal ha begått 80 prosent fabrikasjon av forklaringen din?

- Jeg tror dere handlet naturlig og for emosjonelt. Det er umulig å unngå mediedekningen av det, svarte massemorderen.

Smilte

Også rettspsykiater Synne Sørheim reagerte flere ganger da Breivik smilte fra vitneboksen mens hun stilte spørsmål.

- Ja, jeg vet at du er på vei til å lure meg ut på glattisen, men bare fortsett.

VGTV: Rettspsykiater om Breivik: - Prater seg selv i senk

Skjønner ikke

Rettspsykiater Synne Sørheim fortsatte å stille Breivik det samme spørsmålet.

- Men jeg skjønner det i hvert fall ikke. Hvorfor skulle det at det var nært opp til hendelsen gjort at vi skulle ha produsert 80 % av samtalene, hva skal det... Hva er forbindelsen?

- Det som jeg tror, er at dere ikke kunne tro at en normal person kunne gjøre noe slikt. En person som gjør noe så grusomt kan ikke være normal. Han må være syk.

- Dere ville underbygge den konklusjonen. Det er jo, jeg har jo ingen beviser for det selvfølgelig, derfor spurte jeg dere om hvorfor jeg klarte å identifisere 200 løgner.

Ord for ord - dag 8: Eivind ble kastet flere meter i luften av bomben| Breivik svarte om utilregnelighet

 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Retten er satt etter pause. Holden skal nå gå over til å snakke med Breivik om den andre sakkyndigrapporten.
 • 13:34Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da fortsetter forhandlingene. Da går jeg utifra at dere har snakket om tidsbruk. [Holden: - Det har vi, og lagt en kjøreplan]. Da må den overholdes. Dere får vurdere om man skal borre ytterligere videre i poenger som er formidlet.
 • 13:34Aktor Svein Holden: - Breivik, før går vi videre til neste erklæring: Er det noe du ønsker å tilføye?
 • 13:34Anders Behring Breivik: - Jeg skulle gjerne brukt resten av dagen på resten, men det er vel ikke hensiktsmessig for dommerne, siden de allerede har dokumentene.
 • 13:34Aktor Svein Holden: - [Breivik: - Men, ja...] Da kan vi gå videre til erklæring nummer to. Hvordan opplevde du den andre observasjonen?
 • 13:35Anders Behring Breivik: - Jeg har vel ikke hatt så mye tid til å gå gjennom den. Som med observasjonen med Husby og Sørheim gikk det bra. Det var ingen problemer. Så det gikk helt greit. [Holden: - Så har vi også skjønt du over en periode hadde mye kontakt med et team fra Dikemark?]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Mens Breivik forteller om hvordan han opplevde observasjonen og samtalene med Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, følger Tørrissen Breivik nøye med blikket. Aspaas ser ned på pcen han har foran seg.
 • 13:36Anders Behring Breivik: - Stemmer, Men forutsteningen for at jeg ville snakke med de to nye var at de nye samtalene ble tatt opp på tape, slik at alle ytringer jeg gjorde skulle kunne bli etterprøvd, og at de satte seg litt mer inn i ideologien.

  - Men det stemmer det at retten beordret tvangsobservasjon, og da hadde jeg jo ikke så mye valg, men det gikk greit.
 • 13:36Aktor Svein Holden: - Hvordan forløp det i det daglige?
 • 13:36Anders Behring Breivik: - Da startet dagen klokken åtte hver dag. Da var man låst inn på et rom sammen med fire psykiatriske sykepleiere som vurderte deg og tok initiativ til dialog. De ville vite mest mulig.

  - Da bestemte jeg meg for at jeg skal snakke med dem så mye de ønsker, og samarbeide. Og det var en veldig interessant periode, og det var en hyggelig periode også fordi jeg har levd på en isolasjonscelle i syv måneder. Og med tanke på at jeg en sosial person, så synes jeg det var ganske hyggelig.

  - [Holden: - Du brukte også ordet interessant?] Ja, jeg lærte mye om psykiatri og jeg spurte mye om hvordan systemet var i Norge. Jeg er interessert i psykiatri og hvordan det fungerer i Norge.

  - Så jeg spurte mye om det. [Holden: - Fikk du mye svar?] Gjorde det.

  - [Holden: - Hva med rapporten som de to har avgitt. Hva synes u om den?] Som den andre var det jo en grundig rapport og jeg er jo uenig konklusjonen på den, men hvis man ser det i den settingen som de jobber innenfor så var den som forventet.
 • 13:38Aktor Svein Holden: - Hva tenker du om den settingen de var innenfor? [Breivik: Jeg tror at det ble forventet at de skulle lage en rapport og det hadde vært helt utenkelig at de sa noe positivt om meg i den rapporten, for da hadde jo karrieren deres vært over, selvfølgelig.]
 • 13:38Anders Behring Breivik: - Men utfra den settingen det var, så regnet jeg at det ble som det ble. Jeg hadde mistanke om at de ville komme med de... Hva skal jeg si, de to diagnosene.

  - [Holden: - Hva var grunnen til at du mistenkte det?] Fordi i uansett hvilket land vil en person som sprenger en regjeringsbygning, havne i kategorien antisosial.

  - Dyssosial på norsk. Det er umulig å komme bort fra den diagnosen om man er en politisk motivert voldsmann.

  - Fordi når man har erklært krig mot det bestående. så det slipper man nok ikke unna uanset. Men det som jeg har forklart dem er at jeg hele rtiden har sett på emeg selv som narcissist, men ikke sykelig narsissist. Det er noe som heter forretningmannsnarsissist .

  - Jeg tror veldig mange er narsissister i Norge og jeg vil faktisk påstå at det er en god egenskap, så lenge det er innenfor normale rammer. Men så er det noe som heter sykelig narsissisme, og de mener jeg har det.

  - Og jeg mener at det ikke stemmer. Jeg mener det er en narsissisme som jeg og svært mange andre nordmenn har, er innenfor de rammene.

  - Og når det gjelder en dyssosial diagnose så har de lagt til grunn at jeg er antisosial fordi jeg tagget da jeg var liten og fordi jeg valgte å gjøre det jeg gjorde.

  - [Holden: - Du sier forretningsmann-narssissimen kontra sykelig?] Forretningsmann er et kallenavn. [Holden: - Hvor har du kommet over det?] Det var vel noe vi diskuterte.

  - Og i tillegg så har de oppgitt noen andre grunner. Men det de ikke har nevnt er jo at en person som i veldig stor grad har evne til å samarbeide med andre, og som har drevet et selskap med syv ansatte... Men det er veldig mange eksempler jeg kan komme med.

  - Men så forstår jeg det at hvis man har erklært krig, bil man uansett bli kalt antisosial. Men jeg er ikke enig i noen av diagnosene.
 • 13:41Aktor Svein Holden: - Hva synes du om å få en merkelapp som narsissist og dyssosial?
 • 13:42Anders Behring Breivik: - Altså, jeg tror nok ingen politisk motiverte voldsmenn kommer utenom en antisosial diagnose. Det var forventet.

  - Det å bli stemplet som en narsissist, hvilke tanker gjør du deg om det?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik kommenterer nå den andre sakkyndigrpporten, som konkluderer med at han lider av en narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Han hevder ingen politiske voldsmenn kommer unna den diagnosen, men mener han kun har en grad av narsisissme som han kaller "forretnings-narsissisme". - Det fleste suksessfulle mennesker i Norge er narsissister, hevder han. Breivik smiler når han refererer til at de sakkyndige har fokusert på bakgrunnen hans som tagger i tenårene.
 • 13:42Anders Behring Breivik: - Det er som jeg sa i sted. De fleste suksessfulle menneskene i Norge, er narsissistiske. Det er innenfor normalområdet. Så har du de som er sykelig narsissistiske, som de mener jeg er, og det stemmer overhodet ikke.

  - En person som er villig til å ofre sitt eget liv for en sak og andre, setter ikke seg selv høyest. Det er tydelig. 22. juli var en selvmordsoperasjon. En narsissist elsker seg selv høyest og prioriterer seg selv og ville ikke ofret seg selv for noe.
 • 13:43Aktor Svein Holden: - Hvis det er så tydelig, hva tror du da er grunnen til at de to ikke har plukket opp det?
 • 13:44Anders Behring Breivik: - Det får du spørre dem om. [Holden: - Har du noen tanker om det? Breivik trekker på det.] Ja, jeg har diskutert det med dem og de er uenige med meg. De tror at jeg gjorde det jeg gjorde for å få PR for min egen person, men det er en syk påstand. Jeg forventet ikke engang å overleve den dagen.

  - [Holden: - Jeg skal gripe fatt i et tredje moment...] Noe som jeg også kan si, er noe jeg allerede sa på Utøya, er at hvis jeg overlever Utøya, kommer hver dag til å bli et mareritt.

  - Det var jeg fullstendig klar over. Det er ikke en setting noen i verden misunner meg den jeg er i nå. Selv om det er mye PR rundt min person kan jeg telle på en hånd det positive som er skrevet om meg.

  - Det er ikke noe en person ønsker å være i den settingen. [Holden: Har alle dagene etter 22.juli vært like vanskelige?]

  - Det er en belastning, men jeg tror nok, noe som.... Hva skal man si... Gir et korrekt bilde av det som venter deg hvis du gjør noe sånt, det er vel han Merah i Toulouse. Han tenkte at hvis han overlever den operasjonen, så er det mye lidelse som venter. Og han valgte å ikke overleve.

  - Og det samme gjelder de to i NSU (Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardt) i Tyskland, de tenkte at hvis vi blir tatt for dette her, kommer hver dag til å være et mareritt og de valgte å ikke overleve.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Mens de fire sakkyndige konsentrerer seg om det Breivik sier, velger Breivik å rette blikket mot aktor Svein Holden. Breivik har flere ganger under utspørringen innrømmet at han lar seg og sin forklaring påvirke av at han blir observert av de fire psykiaterne. Alle fire har vært til stede i retten hver dag.
 • 13:46Anders Behring Breivik: - [Holden: - Er dagene dine marerittaktige?] Jeg kan ikke si at hver dag er det, å bære det ansvaret man har gjort, det er et stort ansvar. Jeg forventer ikke å få noen nåde for jeg viste ingen nåde. Jeg visste det ville bli tøft. Det har ingenting med narsissisme å gjøre, men heller det motsatte.
 • 13:47Aktor Svein Holden: - Jeg skal som jeg var inne på trekke frem et tredje moment fra erklæring nummer to. Vi har snakket om de to diagnosene du er blitt tildelt. Så skal vi tilbake til en vurdering av de to sakkyndige. Jeg skal lese opp en vurdering som de sakkyndige skriver om Knight Templar og i etterkant stille deg et spørsmål.

  - [Holden leser opp fra sakkyndigrapporten: «... har han hele tiden visst at hele ideen med Knights Templar har sprunget ut fra hans egen fantasi.»] Finnes Knights Templar kun i din fantasi?
 • 13:48Anders Behring Breivik: - Nei, den gjør ikke det. Det er et reelt nettverk og de seks personene jeg har beskrevet, de eksisterer. [Holden: - Hva tenker du om at de sakkyndige beskriver det som de gjør - at det har sprunget ut fra din fantasi?]

  - Det er vel... de forholder seg til etterforskningen og politiet har gjort en konklusjon. Siden de ikke har pågrepet noen andre så har dere konkludert med at da kan det ikke eksistere. Hvis man bruker den logikken så eksisterte ikke jeg heller før den 2.. juli.

  - Men så ser man jo også at politiet ikke har fulgt opp «leadsene» som de har fordi de ikke tror det finnes andre. De har ikke avhørt noen i Serbia eller Liberia, eller fulgt opp facebooksporet eller de 8000 epostadressene.

  - Så jeg respekterer at det er noe som dere må stå for. Jeg hadde ikke ønsket å være politiets talsmann når de dukker opp, for det er noe som kommer til å skje.

  - Men jeg forstår at de to sakkyndige forholder seg til politiet og deres etterforskning. Det har jeg ikke problemer med å forstå.

  - [Holden: - Tror du de har forholdt seg til det du har fortalt de?] Det kan godt hende at de har hørt på det jeg har sagt, og at de har basert seg på grunn av det.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Holden spør Breivik om hva han synes om at de sakkyndige konkluderer med at Knights Templar ikke finnes i virkeligheten. - De forholder seg vel bare til politiets etterforskning. Siden dere ikke har pågrepet andre, har dere konkludert med at Knights Templar ikke kan eksistere. Hvis man bruker den logikken eksisterte heller ikke jeg før 22. juli.
 • 13:51Anders Behring Breivik: - Men jeg har også forståelse for at politiet har et mandat, og det er å bevare roen i befolkningen. Det dere sier er heller ikke nødvendigvis det dere vet, men jeg har stor forståelse for at primærmandatet er å bevare roen.
 • 13:51Aktor Svein Holden: - I punktumet foran det jeg leste opp, så står det at: «Det at han viljestyrt har diktet opp en samtidsvisjon, kan likevel ikke forstås som en psykose.»] Her står det at du ved egen vilje har diktet opp en samtidsvisjon?
 • 13:51Anders Behring Breivik: - Det er det de tror, ja, det stemmer. [Holden: - Det medfører altså ikke riktighet?] Det stemmer. [Bejer Engh: - Hvorfor tror du de skriver dette?]

  - Jeg tror de skriver det fordi de tror på det. [Holden: - Da forlater jeg erklæring nummer to, er det noe du vil legge til?]

  - Det er vel en ting til. Når målet er sykeliggjøring så klarer man å få de to diagnosene og kalle det for tung psykiatri, men det blir jo bare et spill uansett, og jeg har egentlig ikke noen ytterligere kommentarer, tror jeg.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Når Breivik forklarer seg om Knights Templar-cellene han hevder eksisterer, smiler han flere ganger.
 • 13:53Aktor Svein Holden: - Jeg har noen få avrundende spørsmål, som i og for seg retter seg mot begge erklæringene. Da lurer jeg på, fortalte du det samme til begge sakkyndig-teamene?
 • 13:53Anders Behring Breivik: - Jeg fortalte det samme, men jeg var nok mer pompøs i fremstillingen overfor Sørheim og Husby. Slik jeg var overfor politiet.
 • 13:53Aktor Svein Holden: - Hva er det som ble fremstilt som mer pompøst fra din side?
 • 13:53Anders Behring Breivik: - Det var vel det som jeg har beskrevet tidligere. I steden for å si at det dreier seg om få individer i Europa beskrev jeg det som en pan-Europeisk militærorden og brukte pompøse ord i stedet for å bruke de ordene som jeg brukte for de siste.

  - Og det var jo noe som jeg tok meg selv i og som jeg formidlet til politiet allerede før rapporten fra den første erklæringen kom. Det var én måned før den første rapporten kom, så fortalte jeg det.
 • 13:53Aktor Svein Holden: - Er det andre forhold som du varierte i din kontakt med de to sakkyndige?
 • 13:54Anders Behring Breivik: - [Breivik tenker lenge nå] Jeg valgte den måten å fremstille det på. Jeg fortalte en del fra kompendiet, alt som jeg fortalte politiet. Det jeg formidlet til Husby og Sørheim er det samme som jeg fortalte til politiet.
 • 13:55Aktor Svein Holden: - For ikke så alt for lenge siden før pausen så svarte du på et nokså direkte spørsmnål fra meg at bushido var den mest effektive strategien for forberedelsene til 22. juli. Forsto jeg deg rett?

  - [Breivik: - Meditasjonene, ja.] ja. Og «bushido», er det en sentral del av den meditasjonen?

  - [Breivik: - Altså, det er jo noe av de samme prinsippene som er benyttet, så du kan si det.] Jeg ser at det er referert til bushido i den andre erklæringen ved et par anledninger. Nevnte du ordet «bushido» til Husby og Sørheim?
 • 13:56Anders Behring Breivik: - Nei det gjorde jeg ikke. Men jeg beskrev meditasjonen og jeg beskrev nøyaktig det samme jeg sa til politiet. Jeg har drevet en systematisk avemosjonalisering.

  - Og da hører jeg på disse to sangene. Så alt er forklart til de sakkyndige på en grundig måte. Så har de hatt veldig mye informasjon og så har de valgt å konstruere de samtalene basert på den informasjonen.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Den påståtte meditasjonsteknikken til Breivik er nå tema i retten. Bushido er navnet på den strenge morallæren og livsstilen som gjaldt for de japanske samuraiene, og kan oversettes med «krigerens vei» på norsk.
 • 13:56Aktor Svein Holden: - Bushido, er det nevnt i manifestet ditt? [Breivik: - Nei, det er nok ikke det.] Det er nok ikke det. Når ble du kjent med denne teknikken?

  - [Breivik: - I 2006.] Hvis du anser det som viktig, hva er bakgrunnen for at det ikke er nevnt i kompendiet eller dialogen med de første sakkyndige?
 • 13:57Anders Behring Breivik: - Jeg har beskrevet den. Det du sier er feil. Ordet Bushido er ikke nevnt. Men detaljerte beskrivelser av meditasjonsteknikken er beskrevet.

  - Men det eneste jeg ikke nevnte var ordet «bushido».
 • 13:58Aktor Svein Holden: - Første gang det er nevnt er til politiet, i avhør 20. desember. Etter at erklæring 1 er avgitt og etter at medieforbudet ble opphevet. Studerte du om bushido etter at erklæring nummer 1 ble avgitt?
 • 13:58Anders Behring Breivik: - Eh, det jeg har formidlet er fra kunnskap jeg har innhentet tidligere, så det er primært det. [Holden: - Primært det?] Jeg har også lest mer om Japan i fengselet, men jeg ble klar over bushido lenge før.

  - [Holden: - Du leste om Bushido i fengselet?] Det går ikke an å lese om Japan uten å lese om Bushido.
 • 13:58Aktor Svein Holden: - Så du har lest om bushido i fengselet. Har du lest om bushido etter den første sakkyndige erklæringen?
 • 13:58Anders Behring Breivik: - Det er mulig. Kanskje, kanskje ikke, jeg vet ikke.

  - [Holden: - Er dette noe du har kommet på i ettertid?] Nei, det er bare å gå tilbake i kompendiet. Grunnen til at jeg ikke brukjte ordet, var at mange kulturkonservative ville reagert på det. Meditasjonen er det samme, men jeg nevnte ikke ordet.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Holden utfordrer Breivik på når han begynte å holde på med Bushido, og presser ham på når han leste om det første gang. Breivik nekter for at han leste om det første gang etter at konklusjonen fra den første sakkyndigrapporten ble klar, og hevder at han nevnte medtoden i manifestet, selv om han ikke brukte ordet bushido.
 • 13:59Anders Behring Breivik: - [Holden: - Så det var et bevisst valgt fra din side] Jeg følte jeg måtte forklare det og rettferdiggjøre det. Da må jeg forklare hvor det kommer fra og hvorfor jeg valgte å skrive om det.
 • 13:59Aktor Svein Holden: - Følte du det behovet for å forklare og rettferdiggjøre dette overfor de to første sakkyndige?
 • 13:59Anders Behring Breivik: - Jeg forklarte det i detalj for de, men jeg brukte ikke ordet «bushido». [Holden: - Hva var det du fortalte om meditasjonen til dem, da?]

  - At den essensielle strategien jeg hadde valgt for å avemosjonalisere meg selv, var å meditere. Det gjorde jeg ved å høre på sanger og den videoen.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Det er nå forsvarer Vibeke Hein Bæra som tar over utspørringen av Breivik.
 • 14:00Anders Behring Breivik: - [Holden: - Er det elementer i Bushido] Innholdet i meditasjonen kan man velge selv, men meditasjon er viktig i Japan.
 • 14:01Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Jeg har noen spørsmål, vesentlig til den første rapporten. Breivik, jeg skal begynne med konklusjonen i den første rapporten. Den konkluderte jo med at du er psykotisk og strafferettslig utilregnelig.

  - Det innebærer jo, som du vet, at dersom retten legger det til grunn, kan du ikke straffes i ordinær forstand, men skal overføres til tvungen psykisk helsevern.

  - Du har sagt litt om dette i kronikken din om hva du tenker omkring den slutningen. Kan du si litt om det?
 • 14:02Anders Behring Breivik: - Det er vel det at for en politisk aktivist, er det verste som kan skje er å havne på et sinnssykehus fordi det vil delegitimere alt det man står for.

  - Men jeg vet jo selvfølgelig kjent at på mange måter er det mer behagelig å være på et sinnsykehus, og det er derfor at de fleste aksepterer den dommen.

  - Uten å kjempe mot den. Men det eneste unntaket er vel kanskje politiske aktivister som vil kjempe mot den. Men de aller fleste vil nok akseptere den, for det er jo kjent som en bedre straff.
 • 14:03Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - I samtalene med Husby og Sørheim underveis, tenkte du at det kunne komme til en sånn konklusjon?
 • 14:03Anders Behring Breivik: - Nei jeg trodde ikke det. Jeg trodde ikke de ville, hva skal man si, misbruke den tilliten jeg viste dem. Hadde jeg hatt noen tanker om det ville jeg ikke snakket med dem om det.
 • 14:04Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Noe av det den første rapporten er bygget på er en såkalt Skid 1-test som er en del av psykometri-utredning. Dette skal de sakkyndige få si mer om, men deg har lyst til å gå inn på noen av de observasjonene som de har trukket inn i disse vurderingene.

  - Og det er modul B, psykotiske og assosierte symptomer. 210. Der har de sakkyndige lagt vekt på at «observanden [...] mener at han i svært mange sammenhenger har blitt lagt merke til.»

  - Han mener at hans omgivelser, både nå og tidligere [blant annet Breiviks barndom, engasjement i Frp], ble lagt merke til som helt spesiell og at alle husker ham som ekstraordinær. Hva tenker du om dette?
 • 14:05Anders Behring Breivik: - Jeg husker at da jeg snakket med de to så husker jeg vi vi ville finne knappene til en person. Jeg oppførte meg ganske kjekk mot dem. Jeg virket veldig bevisst og med god selvtillit. Det irriterte de seg over i veldig stor grad.

  - Spesielt når jeg fortalte om de pengene som jeg hadde generert. Jeg fant ut hvordan man kunne trykke på knappene til Husby, og jeg gjorde det ved et par anledninger, og jeg merket at han ble kraftig irritert.

  - Og det er vel kanskje «takk for sist», de formuleringene som kom.

  - [Bæra: - Men var du det, var du hel spesiell?] Jeg har aldri sagt det. Jeg har sagt det motsatte. Jeg har sagt at folk hadde sikkert et godt inntrykk av meg, men at de sikkert ikke husker meg. De har diktet opp mange påstander for å underbygge de konklusjonene de kom med.

  - Det fordi det er mye oppdiktninger og det har jeg aldri sagt. [Hein Bæra: - For å være konkret, hvem er de?] For eksempel det engasjementet jeg hadde politisk, jeg brukte veldig liten tid der, og tror ikke de husker meg engang, de fleste av de.
 • 14:06Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Og hvordan var du i skolesammenheng da?
 • 14:06Anders Behring Breivik: - De som kjenner meg, de har jeg kjent hele tiden og de har jeg hatt kontakt med. Andre husker meg sikkert ikke.

  - [Hein Bæra: - Var du ekstraordinær og spesiell?] Jeg var en helt vanlig person tror jeg.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Bæra ber Breivik forklare hvordan de sakkyndige kom frem til at Breivik ble oppfattet som veldig spesiell og flink i Frp. Breivik svarer at han er flink til å "trykke på knappene til folk", og at han trykket på knappene til Husby og gjorde ham irritert. - Dette er vel en takk for sist fra ham, hevder Breivik. Husby sitter tilbakelent og studerer Breivik inngående mens han snakker om dette. Psykiateren viser ingen reaksjon på Breiviks påstander.
 • 14:08Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Så skal vi litt videre til neste avsnitt, som du scoret høyt på, som dreier seg om forfølgelses-vrangforestillinger. Det står at du føler seg truet på livet av Arbeidepartiets politikk.

  - «Han tror han selv, venner og familie står overfor snarlig utryddelse med genocid og fordrivelse fra hjemmet.» Hva mener du med at du står overfor en borgerkrig og at du er truet med utryddelse?
 • 14:08Anders Behring Breivik: - Jeg har aldri, jeg vet jo hva en vanlig konvensjonell borgerkrig er. At man har folk med gevær som løper rundt i gatene, slik som vi ser i Syria nå. Det jeg har beskrevet som borgerkrig fase, en er at det er et terrorangrep hvert tredje år, kanskje.

  - Jeg tror ikke det er en borgerkrig i Europa nå selvfølgelig så kan man se på Luton og svært belastede zones i Europa og der kan man si det er borgerkrigslignende tilstander.
 • 14:08Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Men dette er ikke Norge, Breivik. Her er det snakk om «truet på livet av Arbeiderpartiets politikk, og tror det foregår borgerkrig i landet.»
 • 14:09Anders Behring Breivik: - Jeg tror ikke det foregår borgerkrig i landet. Som det blir beskrevet der, er det helt feil. Jeg er uenig i politikken til Ap, og er villig til å kjempe mot. Jeg tror ikke det er noen som er umiddelbart truet. Jeg eller familien min er ikke det. Så det er oppdiktede grunner.

  - Jeg har forklart ganske grundig at vi nærmer oss en borgerkrig. Men det tar nok ganske lang tid, kanskje flere tiår.
 • 14:09Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Hva tror du kan være grunnen? Hva kan du ha sagt for at dette skal kunne være forfølgelses-vrangforestillinger?
 • 14:10Anders Behring Breivik: - Jeg har forklart dem grundig hva jeg mener med fase 1, 2, 3 borgerkrig. Og jeg har forklart dem at den fasen vi er i nå, det er asymmetrisk krigføring, et terrorangrep nå og da. Jeg har forklart dem at vi ikke er i en borgerkrig, men at det nærmer seg en borgerkrig.

  - [Hein Bæra: - Har du sagt det samme til... har du sagt det samme begge gangene?] Jeg har sagt det samme til begge, ja.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik gestikulerer med pennen sin i hånden mens han forklarer seg til Bæra. Han skribler også på en lapp han har foran seg. Pennen er spesiallaget slik at han ikke kan skade noen med den. Det kan du lese mer om her: www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10065455
 • 14:11Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Det neste er grandiose vrangforestillinger. «Hva mener han om makt og hvem som skal leve og død i Norge og at hans organisasjon vil overta makten i Europa og bli innsatt som regent.» Hvordan kan de komme til den slutningen da?
 • 14:11Anders Behring Breivik: - Jeg har aldri sagt at jeg ønsker å bli regent eller leder eller noe som helst, så det er ren oppdiktning. Som jeg har sagt så mange ganger før så jeg på 22. juli som et selvmordsangrep. Jeg forventet ikke å overleve.

  - Og hvis du ser på avhørene som jeg har gjort med politiet, så er det beskrevet gang på gang. Det jeg tror derimot har skjedd, det er at de har gått inn på kompendiet, der står det et essay om monarkiets framtid, hvor jeg sier at vi er royalister, men vi vil ikke akseptere en forræderkonge i framtiden. Vi mener at kongefamilien bør være apolitiske, og at de ikke bør flagge støtte til multikulturalisme på noen som helst måte.

  - Hvis de velger å gjøre det, er det svært uklokt, men vi håper at det endrer seg.

  - [Hein Bæra: - Hva med dette med regent?] Det stemmer ikke i det hele tatt og det høres helt sykt ut. Jeg har ikke sagt noe nærliggende heller.
 • 14:13Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Har du tenkt det? [Breivik: Nei, det som har vært oppe har vært dette Vokterrådet, og jeg sa at jeg tror at nasjonalistene vil gripe makten i Europa, i flere land iallfall og at det kan dekntes at det opprettes et fokterråd elelr tilsvarende.
 • 14:13Anders Behring Breivik: - En person som har gjort noe så grusomt som jeg har gjort, vil være en politisk spedalsk. Og ingen vil samarbeide med en person som har gjort noe så grusomt.

  - Og det er jeg selvfølgelig klar over, det har jeg sagt også. Det er oppdiktede påstander. [Hein Bæra:- Da du skrev kompendiet, skrev om det nye kongedømmet og de nye regentene, hadde du deg selv i tankene da?]

  - Absolutt ikke. Jeg forventet ikke å overleve 22. juli. [Hein Bæra: - Når du snakker om dette vokterrådet som kan få en rolle i Europa. Er det Knights Templar?]

  - Jeg tror aldri en person som KT-nettverket eller al-Qaida vil få noen avgjørende rolle. De er for barbariske rett og slett, men de vil ha muligheten til å påvirke utviklingen. Det har vi sett i Midtøsten.

  - De vil aldri styre et land. Men for vår del, så ønsker vi å bygge om en nasjonalistisk al-Qaida i Norge. For eksempel KT-nettverket. For å sloss for våre synspunkter. Men jeg tror at med de barbariske metodene vi velger, så vil vi aldri kunne få selve makten, men vi vil kanskje kunne påvirke, jeg vet ikke.

  - Men for min del var det kun å bidra til en aksjon. [Hein Bæra: - Hva er det ideelle målet med denne aksjonen?]

  - Det er de fire motivene som er nevnt tidligere. Distribuere kompendiet, heksejakten av moderate kulturkonservative og ansvarliggjøre de som bør ansvarliggjøres. Det er tre av de.
 • 14:15Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Denne heksejakten, hva skulle den ende opp i? Hva er målet med en heksejakt?
 • 14:15Anders Behring Breivik: - Når moderate kulturkonservative og moderate nasjonalister opplever denne heksejakten som har foregått etter 22. juli, det vil si at i prinsippet hver person som kritiserer multikulturalisme blir stemplet som ekstremister.

  - Jeg kaller det heksejakt. For eksempel Stoltenberg tale understreket det. Alle de som er mot multikulturalisme, han stemplet det som ekstremister. Så har en del av pressen fulgt etter, fortsatt latterliggjøringen, sensuren og en del av denne jakten.

  - Vi skal litt videre på den neste som er vektlagt. Det er somatiske vrangforestillinger. Han bekrefter å være opptatt av å sitt utseende.
 • 14:16Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - «...og derfor har vurdert plastiske operasjoner og tannbehandling.» Er du selvopptatt?
 • 14:17Anders Behring Breivik: - [Han smiler.] Altså det var to årsaker til at jeg gjennomførte noen plastiske inngrep da jeg var 22 år. Det ene var at jeg var veldig forfengelig da, før jeg ble 25. Og det andre er at jeg hadde blitt angrepet av muslimer. Men jeg var også veldig forfengelig.

  - Etter 2005 har jeg ikke vært forfengelig i det hele tatt. [Hein Bæra: - Du har ikke vært forferdelig siden da?]

  - [Hein Bæra: - Du var mer forfengelig enn i 2005] I 2006 bestemte jeg meg for å gå den veien jeg har gjort og har ikke vært forfengelig siden det.

  - Men hvis du sammenligner en person fra Oslo Vest med en som kommer fra bygda, vil de fra Oslo bli oppfattet som forfengelig, selv om han kanskje i egne øyne ikke er det.

  - Men jeg mener jo at jeg ikke har vært forfengelig siden 2005.

  - [Hein Bæra: - Hvor mye bruker du på klær?] Jeg har ikke kjøpt et eneste plagg etter 2005. Så alle klærne jeg har i dag, har jeg kjøpt i 2005 eller tidligere.

  - [Hein Bæra: - Andre ting som man bruker, kosmetiske produkter, solarium?] Jeg har ikke gjort noe kjøp siden 2005. Jeg har ikke vært forfengelig siden 2005.
 • 14:19Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Et nytt tema som det også er også en fortsettelse av det du har vært inne på, er dette med ansvaret for å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø. [Leser fra rapporten].

  - Så trenger du ikke gjenta det du sa når aktor viste til a-, b- og c-listene i kompendiet, men hva er det du har sagt i samtalene som kan ha ført til disse konklusjonene?
 • 14:20Anders Behring Breivik: - Man kan si at 60-70 prosent av det du sa nå er oppdiktet. De har kombinert noen sannheter med oppdiktete setninger, slik at det høres irrasjonelt ut. Det eneste av det jeg har sagt nå, er at 22. juli blir sett på som den mest dødelige og suksessfulle operasjonen i Europa siden andre verdenskrig. Det har jeg sagt.

  - Det fordi det er et faktum. Men jeg har også sagt at å streve etter å bli en perfekt ridder er å streve etter å bli den perfekte fotsoldat. Den ytringen som gjelder blir helt feil.
 • 14:21Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Betyr det at du ikke anser deg som den mest perfekte ridder etter annen verdenskrig?
 • 14:22Anders Behring Breivik: - Den mest perfekte fotsoldat etter 2. verdenskrig? Eh... [Smiler.] Det kan jo... Med tanke på å være en militant nasjonalist er jeg nok det. Det er jo 8 forskjellige fronter man kan jobbe på, og en av dem er politikk, og der er jeg jo helt ubetydelig. Men på voldelig motstand, så er jeg nok det.

  - Men på de syv andre, så er jeg helt ubetydelig.
 • 14:22Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Har du hevdet at «han er [satt] til å regjere i Europa»?
 • 14:22Anders Behring Breivik: - Det har jeg aldri sagt, og det er en helt latterlig påstand. Jeg forventet ikke å overleve 22.juli. [Bæra: Så er det et spørsmål om vurdering om hvorvidt du har høreselshallusinasjoner eller ikke. Det har du svart benektende på? [Leser fra rapporten]. Hva kan du si om det?]

  - Det stemmer jo, for det første, ikke. Det stemmer at jeg ikke har ønsket å fortelle om hvordan jeg har kommunisert med de andre, av åpenbare grunner, men det har ingenting med hvordan de konkluderer.
 • 14:22Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Kommuniserer du med andre? [Breivik: - Nei, jeg har ikke kommunisert med noen etter 22. juli.]
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Henning Værøy mener Breivik snakker seg selv helt i senk, men at han ikke fremstår som psykotisk. Se innslaget på VGTV
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Bæra vil vite hvordan de sakkyndige har kommet frem til at Breivik oppfatter seg selv som en perfekt ridder. Han avviser at han har sagt dette, men peker på at han etter sitt skjønn har gjennomført det mest suksessrike angrepet siden krigen. Bæra vil vite om det betyr at han er den mest perfekte fotosoldaten etter andre verdenskrig. - Mest perfekte fotosoldaten etter andre verdenskrig? spør han og tenker seg om. Så smiler han bredt til forsvareren. - Det kan jo være, svarer han så.
 • 14:24Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Så er det et punkt som kanskje er vanskelig for deg selv å respondere på. « «Observanden scorer inkluderende på usammenhengende tale» [Hein Bæra sier Breivik sporer av på ulike temaer og det er det som er oppfattet]

  - «...Uansett hvilket tema som diskuteres.» Det at du stadig kommer tilbake til tema om hvorfor du gjorde det du gjorde 22.juli, hvorfor gjør du det?
 • 14:24Anders Behring Breivik: - Det er vel fordi det er det temaet som man snakker om nå. Og jeg er veldig opptatt av politikk, selvfølgelig. Men det betyr jo ikke at man har problemer med det selvfølgelig. Det at jeg har kuttet kontakt med venner etter 22. juli, for eksmepel, det er jo ikke det.
 • 14:24Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - I tillegg tror jeg ikke jeg har noen større problemer enn andre med å diskutere flere ting og så gå tilbake til det første. Så jeg har overhodet ikke assosiasjonsforstyrrelser.

  - Vennene dine kommer, (...) hva tror du de kommer til å svare?
 • 14:25Anders Behring Breivik: - Jeg snakket ganske mye med de om politikk for å forklare dem innenfor visse rammer om hva som komme til å skje, uten å egentlig fortelle noe som helst.
 • 14:25Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Du fortalte til min kollega Lippestad, 2. dagen her i retten, tror jeg det var, at denne gjengen var ute en gang i måneden og at dere da gikk ut på Majorstua en plass.
 • 14:25Anders Behring Breivik: - Det var vel, vi snakket ikke så mye om politikk da, vi snakket om andre ting. De hadde sine interesser og jeg var interessert i det, så vi snakket vel om det.
 • 14:26Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Kan du nevne eksempler på det? [Breivik: - Man kan snakke om for - og fremtiden og karrieremuligheter, alt som er vanlig å snakke om. Dagsaktuelle og komiske ting.
 • 14:26Anders Behring Breivik: - De fleste av de har selv sagt ved flere anledninger at jeg er en morsom person, at jeg er morsom å være sammen med. Og det er jo fordi man finner på mye morsomt sammen.
 • 14:27Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Så har jo du gått fra en tilværelse hvor du har vært i samkvem med andre mennesker, som andre stort sett er, så ble du satt i isolasjon da du ble pågrepet på Utøya 22. juli. Hvordan har det vært den første tiden?
 • 14:27Anders Behring Breivik: - Dert er umulig på simulere det, og forberede seg på det. Så... det er vanskelig å tilpasse seg, men etter et par uker gikk det greit. Og.. jeg tror jeg har taklet det bedre enn de fleste. Det er tøft å sitte på en isolasjonscelle i syv måneder. Det er det.
 • 14:27Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - I den perioden frem til observasjon av deg begynte, kan du si hvem du hadde kontakt med, for du har i praksis sittet isolert.
 • 14:27Anders Behring Breivik: - Jeg har ikke hatt kontakt med noen før det, kun helsepersonell og forsvarere. Ingen andre.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik blir stille og ser ned i bordet i vitneboksen når Bæra snakker om overgangen til å sitte i isolasjon i fengselet. Han hevder at han har taklet isolasjonen bedre enn det fleste, men at det har vært tøft.
 • 14:28Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Og så kom dette observasjonsteamet. Da sier du «Jeg er fortsatt på dette punktet, men snakker om andre ting.» Hva snakket dere om da?
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Breivik trivdes sammen med observasjonsteamet på Ila: - Jeg fant ut at de hadde veldig spesiell humor, som var ganske lik den til fengselsbetjentene. Det er bra humor som jeg også deler. Grov humor. Vi snakket om alt mulig.
 • 14:28Anders Behring Breivik: - Jeg fant jo ut at de hadde veldig spesiell typer humor. Som er ganske lik den humoren til fengselsbetjentene også, som er en ganske bra og som jeg deler.

  - Ganske grov humor. Det var en kjempesosial periode. Vi snakket om alt mulig.

  - De øsnket å vurdere meg i de fleste settinger. De snakket om alt fra politikk til helt andre ting. [Bæra: Kan du være konkret på disse andre tingene?]

  - Jeg var jo veldig nysgjerrig på hvordan arbeidsplassen deres var og de var nok litt forsiktige, de hadde ikke lov til å snakke om en del ting. Men vi snakket om dagligdagse ting også. Det var noe de ikke kunne snakke om, men... Vi snakket om alt og ingenting.

  - [Hein Bæra:- Er humor viktig for deg?] Humor er veldig viktig. [Hein Bæra:- Hvorfor det?] Det er jo... det er vanskelig å forklare. Det er en sentral del av livet som jeg ser det, så det er veldig viktig.

  - Så det er veldig viktig. [Hein Bæra: - Vi skal over et siste punkt innenfor parameterne innenfor testen, du scorer inkluderende på viljesvakhet]
 • 14:31Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Og da står det: «Idet han over en periode på fem år ikke makter å bo alene, trenger praktisk hjelp og i forsvinnende liten grad har interagert med andre.»
 • 14:31Anders Behring Breivik: - [Bæra: - Hva tenker du når du hører dette?] Jeg kjenner meg jo ikke igjen i det hele tatt. Jeg har drevet et selskap tidligere, har hatt 7 ansatte, og jeg har bodd i bofellesskap. Den enste grunnen til at jeg bodde hos mor, var at jeg ville bruke mest mulig penger på kompendie-skriving.

  - Og da hadde det kostet... det hadde vært litt dumt å leie en leilighet i Tiedemannsgate til 15.000 kroner i måneden. Det har ikke noe med evnen til å bo alene å gjøre.

  - [Hein Bæra: - Det er tiden etter 2005...] [Breivik avbryter] Det med viljesvakhet er en latterlig påstand. En person som har gjennomført det som har skjedd har vel bevist det motsatte.
 • 14:32Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Da du bodde på Vålstua gård, da bodde du alene? [Breivik bekrefter] Hvem var det som handlet mat da?
 • 14:32Anders Behring Breivik: - Det er helt uproblematisk å bo alene, og da bodde jeg alene og gjorde alt selv.

  - Nei, man lager mat, man gjør vedlikehold på boligen innvendig og utvendig, man rengjør. Man gjør alt som er nødvendig for å bo alene. Det er helt uproblematisk.

  - [Hein Bæra: - Da du bodde med din mor. Bidro du noe i husholdningen der?] I den settingen ønsket hun å gjøre en del. Hun lagde et måltid hver dag. Det er fordi hun ønsket å gjøre det. Det hadde ikke vært noe problem om jeg gjorde det.

  - Men vi snakket egentlig sammen bare én gang per dag. Og det var jo ikke fordi jeg ikke evnet å gjøre ting selv, men hun ønsket å gjøre det, noen av de tingene.

  - Noen av de tingene, men så var det jo faser hvor jeg nesten ikke var hjemme heller, så...
 • 14:33Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Men det er jo andre ting i et borettslag utenom kontakten med mor. Var dette et borettslag? [Breivik: - Ja, det stemmer. ]

  - I det borettslaget jeg kjenner til var det møter for at borettslaget skulle fungere. Hvem var det som gjorde det?
 • 14:34Anders Behring Breivik: - Hun var ganske engasjert. Jeg hjalp henne å formulere brev og gjorde en del andre ting. Men det jeg gjorde i den fasen... jeg gjrode ganske mange andre ting som var mer vanskelig og komplisert enn akkurat det.

  - [Bæra: - Hva tenker du på da?] Nei, for eksempel noe som de har referert til som «grandios vrangforestilling», var at jeg var med i en gruppe som drev med «e-sport».

  - Det er, hva skal man si, raiding innenfor World of Warcraft på høyt nivå. Hvor man er 25 personer som må gjøre synkroniserte øvelser sammen for å overkomme hindringer.

  - Og vi var Europas beste «gild» og det kan etterprøves. Det er ekstremt vanskelig og det er avhengig av svært omfattende samarbeid mellom 25 personer.

  - Så det som er beskrevet i kompendiet: Jeg var leder for et sånt nettverk i en periode, og jeg synes det var mer krevende enn å et selvskap med syv ansatte, så krevende er det.

  - Men jeg regner ikke med at noen av de sakkyndige vet hva e-sport er og kjenner til det konkurransenivået.

  - På Vålstua gård, var det noen som kom innom og hjalp deg?
 • 14:36Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Var det vaskehjelp eller noen som handlet for deg, snømåking og så videre? [Breivik: - Jeg gjorde alt selv, det var uproblematisk]

  - Så skal vi videre til dette med selvlagde ord. [Leser opp eksempler fra rapporten]. Hva kan du si til det?
 • 14:37Anders Behring Breivik: - Skal vi se, det er vel allerede dekket i den kronikken. [Bæra: - Men jeg vil helst høre deg... Har du laget disse ordene?] Det er en del av de som jeg aldri har ytret i det hele tatt. Og det er noen av de som er tatt inn i kompendiet som forslag. Bæra: Men hvis de er tatt inn i kompendiet som forslag, er det du som har komponert dem?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Når Bæra spør Breivik om de såkalte selvlagede ordene han benytter, må han bla i kronikken for å finne forklaringen sin. Her kan du lese Anders Giævers kommentar om nyordene: www.vg.no/vgpluss/article/CKMNG4g
 • 14:38Anders Behring Breivik: - Altså nasjonaldarwinist var et ord som ble brukt mye på 1920-tallet.

  - Det er et velkjent ord. Andre brukes i diverse subkulturer på nettet. Det eneste som er nytt er ridderjustitiarius. Noe jeg utviklet seg i formidling av forslaget i forbindelse med kompendiet. [Hæra: Og hvorfor gjorde du det?]

  - Det er vel vanlig for revolusjonære grupper at de har titler. For eksempel Røde armé fraksjon, brukte «kommando» og noen av islamistene bruker sine egne navn på det, for eksempel «mujahedin», det er noe som er vanlig å bruke i revolusjonære organisasjoner.

  - Det var bare et forslag egentlig. Det er ikke et eksisterende system, det var bare et forslag. [Hein Bæra: - Et annet ord du har brukt som ikke er helt vanlig, er «martyrdomsgaven». Hva betyr det?]

  - For å kommentere det du sa tidligere. Stormester og så videre er hentet fra originale Knights Templar.

  - Noe av det er faktisk fra de originale. Justitiarius er hentet fra det britiske og norske lovsystemet. Det er ord som brukes allerede. Men til det du spurte om nå... [Hæra: Hvor mange har du funnet opp selv, og hvorfor har du gjort det?] Det er vel kun justitiarius, og sammensetningen av det. Men hver for seg er det ikke mye.

  - Nei, det er jo ikke en neologisme. Det er noe helt annet. Det er et forslag, som andre kan forkaste eller bruke.
 • 14:40Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Hvordan kan det ha seg at du her finner opp ord?
 • 14:40Anders Behring Breivik: - Det er mange ukjente uttrykk og ord som brukes i subkulturer som ikke er allment kjente. Det er forståelig.
 • 14:40Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Men tolker jeg deg slik at det er feil å kalle det neologismer? [Breivik bekrefter].
 • 14:42Anders Behring Breivik: - [Bæra: - Da skal vi til martyrdomsgaven.] Det er en tradisjon som er hentet fra andre kulturer. I prinsippet så gjaldt vel også for kristne kulturer, hvis vi ser på martyrdomsgaven knyttet til de originale Knights Templar, så er det jo en gave at man blir tilgitt alle sine synder om man deltar i korstogene. Så det er en europeisk tradisjon.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Tingrettsdommer Wenche Arntzen ønsker å fortsette uten pause, men ber om å få mer luft på ventilasjonsanlegget i sal 250. - Men på laveste nivå, ber hun. - Og ikke så lenge, legger aktor Inga Bejer Engh til. Ventilasjonsanlegget i den nye rettssalen er veldimensjonert og statsadvokatene har tidligere ytrert bekymring for at den kalde vindstrømmen skal gjøre dem forkjølet.
 • 14:42Anders Behring Breivik: - Så er det andre martyrdomsgaver som kommer fra for eksempel bushido. Da soldatene i Japan under andre verdenskrig skulle gjennomføre en selvmordaksjon. Blant annet kunne dette være et belte, der tusen kvinner hadde sydd et sting hver. Det var mange rituelle gaver.

  - Det var mange rituelle gaver de fikk. Og det som også, ja det er mange slike ting. Med visshet om at skulle dø var det mange gaver. I forbindelse med krigføring og konflikter i verden brukes prostituerte for soldater som skal på selvmordsoppdrag eller farlige konflikter.

  - Og det blir ansett som en gave det også. [Bæra: Er det en neologisme?] Absolutt ikke. Også innenfor islam er det en tradisjon for martyrdomsgaver.

  - Men det er mer knyttet opp mot den europeiske tradisjonen, da, den kristne tradisjonen.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Alle de fire sakkyndige har nå lent seg tilbake og studerer Breivik mens han forklarer seg. Breivik velger fremdeles å se på Bæra som sitter på forsvarerbenken til høyre for ham, og ikke på de sakkyndige som sitter foran ham. Han veksler mellom å se på Bæra og å gå igjennom kronikken han har foran seg i vitneboksen.
 • 14:44Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Jeg skal forlate dette, og skal over i noe annet som jeg vet mange lurer på, og som vi har vært inne på tidligere. Dette er noe om hvordan du snakker, og hvorfor du bruker prosenter.

  - Kan du si noe om hvordan du bruker prosentbetegnelser og hva du legger i sannsynlighet?
 • 14:44Anders Behring Breivik: - Det er vel egentlig for å formidle mer kunnskap på kortere tid. Det er en effektiv måte å kommunisere mye informasjon på kort tid. Jeg er fullstendig klar over at jeg bruker det ofte.
 • 14:44Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Har du fått tilbakemeldinger på det? Før denne saken?

  - [Breivik: - Ja, jeg har vel egentlig det.] Betyr det å uttrykke seg effektivt at det kanskje ikke alltid er så presist? Når du sier 30 prosent, mener du 30 prosent, eller er det anslagsvis?
 • 14:45Anders Behring Breivik: - Det er kun et anslag. En antakelse.
 • 14:45Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Så skal jeg over til noe helt annet. Det er en annen side av de sakkyndiges mandat, som har vært å vurdere gjentakelsesfaren og farlighetskriteriet. Jeg vet at du har snakket med de sakkyndige om akkurat det.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik nekter for at han noen gang har oppført seg truende mot verken politibetjenter, fengselsbetjenter eller rettspsykiatere. - Jeg har aldri vært truende mot noen etter 22. juli, sier han.
 • 14:47Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - I den første sakkyndigrapporten så sies det «at observanden inkluderte også de sakkyndige i sine drapstanker. Det dukket opp etter lang tids samtaler. [...] kan bety at disse er dynamiske og kan inkludere nye personer i nye kontekster observanden finner seg i..»

  - «De sakkyndige antar at en liknende utvikling kan skje i fremtiden, og at personer i observandens nærhet også kan bli en del av hans drapstanker.»
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Vibeke Hein Bæra (47), som leder utspørringen av Breivik for øyeblikket, har tidligere arbeidet som politiadvokat i Telemark i ti år. Hun fungerte også i perioder som politimester. Hun sluttet som regiondirektør i Arbeidstilsynet knappe to måneder etter terrorangrepet for å gå inn i Breiviks forsvarerteam. Les mer om aktørene i rettssaken her
 • 14:47Anders Behring Breivik: - Etter 22. juli har jeg vært i kontakt med kanskje 200 politibetjenter og 50 fengselsbetjenter og kanskje totalt 300 personer. Jeg har aldri oppført meg truende mot noen av de. Jeg har på ingen måte vært truende mot noen av de inkludert Husby og Sørheim.

  - Så det er bare oppdiktet. Jeg har aldri truet dem. Det eksisterer ikke noen drapsliste. Det fantes liste før 22.juli, men ikke etter. Selvfølgelig fantes det en liste før, man må jo vite hvilke mål man skal velge seg.

  - Jeg har aldri vært truende mot noen etter 22. juli. Så det er oppdiktet.
 • 14:47Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Så kommer vi til et litt stort spørsmål. Hvordan ser du for deg at livet ditt vil arte seg etter denne rettssaken?
 • 14:48Anders Behring Breivik: - Det kommer jo an på. Enten blir jeg kjemisk lobotomert. Ellers havner jeg i fengsel resten av livet. [Hein Bæra: - Med kjemisk lobotomert mener du? Jeg havner på galehus eller fengsel resten av livet.
 • 14:48Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - For å ta fengsel først: Hva vil du bruke tiden din til der?
 • 14:48Anders Behring Breivik: - Jeg vil forsøke på skrive i fengsel, det vil jeg. Men jeg visste jo før jeg startet det her, at livet mitt ville ende. Så det var jeg forberedt på.
 • 14:49Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Var det årsaken til at du var så opptatt av å få tilgang til PC etter 22. juli? [Breivik: - Det var det.]

  - Og hvis du overføres til psykisk helsevern hva vil du da gjøre?
 • 14:49Anders Behring Breivik: - Jeg er ikke så veldig bekymret for det nå. Jeg tror hele Norge har sett at jeg ikke er irrasjonell, så jeg er ikke bekymret for det lenger. Og jeg pleier å ha rett.
 • 14:49Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Da er jeg ferdig med de spørsmålene jeg hadde.
 • 14:50Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da gir jeg ordet til bistandsadvokatene, Jeg ber dere også tilpasse tiden som er igjen.
 • 14:50Bistandsadvokat Siv Hallgren: - Følte du noe i går da obduksjonsrapporten ble lagt frem? [Breivik: - Ja det ble jeg.]
 • 14:50Anders Behring Breivik: - Jeg ble ubeskrivelig grepet av det. Det er brutale rapporter som formidler grusomme detaljer og man må bruke mye energi på å ikke la seg affisere på det.
 • 14:51Bistandsadvokat Siv Hallgren: - Det er mange som følger med på dine ansiktsuttrykk, og om du får uttrykk for dine følelser. Hvordan vurderer du selv ditt eget utseende når du sitter her?
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Breivik er sikker på at han kommer til å bli dømt til fengselsstraff - ikke tvunget psykisk helsevern. - Jeg tror hele Norge har sett at jeg ikke er irrasjonell, så jeg er ikke bekymret for det lenger. Og jeg pleier å ha rett, sa han på spørsmål fra forsvarer Vibeke Hein Bæra. Breivik har hele veien gjennom forklaringen smilt når han har sagt ting han selv synes er morsomt.
 • 14:51Anders Behring Breivik: - Jeg tror ikke folk skal ha så store forvetinger til at jeg bryter sammen. Jeg har forberedt meg på 22. juli i mange år. Jeg har forberedt meg på grufulle bilder, enda mer grufulle bilder enn det jeg har sett.-
 • 14:51Bistandsadvokat Siv Hallgren: - [Breivik: - I etterforskningen for å være klar for det aller verste] Du har fulgt med på bildene her nå? [Breivik: - Jeg har sett alle bildene].
 • 14:51Anders Behring Breivik: - Jeg har fått tilgang til bildene, og har sett alle bildene. Jeg har bestemet meg for å se alle. Og det er grusomme bilder.
 • 14:51Bistandsadvokat Siv Hallgren: - Men du beskriver jo at det er grusomt, men hva føler du selv?
 • 14:52Anders Behring Breivik: - Det sentrale er hvordan de fornærmede og pårørende føler... Det er ubeskrivelig, jeg har fratatt dem alt.
 • 14:52Bistandsadvokat Siv Hallgren: - Du er opptatt av ord. Klarer du å slippe noen andre inn på det?
 • 14:52Anders Behring Breivik: - Altså. Det jeg har gjort strider mot menneskelig natur, og det finnes nesten ikke ord for den lidelsen og smerten jeg har påført de fornærmede og pårørende. Mm. Det kan vel ikke beskrives bedre enn det.

  - Men om jeg kommer til å la det gå innover meg og tar det innover meg, det kommer jeg ikke til å gjøre, for da ville jeg ikke overlevd.
 • 14:52Bistandsadvokat Siv Hallgren: - Ser du for deg at du noen gang skal ta det innover deg? [Breivik: - Jeg tror ikke det.]

  - Har du selv noen sårbare sider. Kan du beskrive det? [Breivik: - Jeg ønsker ikke beskrive det. Det er bare en person som kjenner til dem] Hvem er det?
 • 14:53Anders Behring Breivik: - Det er en kamerat av meg. [Bistandsadvokat: Er han norsk?] Ja, han er det. [Bistandsadvokat: Er han med i nettverket?] Nei, han er ikke det.

  - Det er jo selvfølgelig... Jeg kan jo bryte sammen jeg også, men... Jeg hadde nok gjort det under visse omstendigheter. [Hallgren: - Hvilke omstendigheter da?] Jeg ønsker ikke å gå inn på det.

  - [Hallgren: - Hvorfor ikke?] Det er ikke hensiktsmessig, men det er formidlet allerede, så folk er klar over det. Jeg har sagt det til politiet.
 • 14:55Bistandsadvokat Siv Hallgren: - I den samtalen med Tørrisen i rapport nummer to, det blir du spurt om du har sårbare sider. Da sier du «Den største frykten er vel at mennesker ikke blir elsket og det er vel min og» Stemmer det?
 • 14:55Anders Behring Breivik: - Ja, jeg har sagt noe tilsvarende. [Bistandsadvokat: Stemmer det] Ja, på en måte.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Mens obduksjonsrapporter og skadeomfang har blitt beskrevet for retten, har Breivik hele tiden sittet med det samme ansiktsuttrykket, uten å virke berørt. På spørsmål fra bistandsadvokat Siv Hallgren om dette, sier han at folk ikke bør forvente at han kommer til å bryte sammen fordi han har forberedt seg i flere år, også med grusomme bilder, blant annet fra etterforskningen. - Du sier det er grusomme bilder, men hva føler du? spør Hallgren - Nei, det viktigste er hva de pårørende føler, svarer Breivik. Han trekker pusten dypt, men virker fremdeles ikke berørt av samtalemnet. Breivik har flere ganger sagt til retten at han ikke vil kunne ta lidelsen han har forårsaket innover seg, fordi han da ikke vil klare å overleve.
 • 14:55Anders Behring Breivik: - Ja, tidligere, før 22. juli, absolutt. Men... Så svarer jeg ja på det. [Hallgren: - Men etter 22. juli har du blitt forlatt, er det det du sier?] Ja. [Av hvem da?] Av alle som sto meg nær.

  - Venner og familie. Altså elske, er ett ord, men «sette pris på», er kanskje et bedre ord. Alle ønsker instinktivt å bli elsket, det er man født med og det er kanskje derfor man er et godt menneske. Derfor er det vanskelig for mange å gå den stien jeg gjorde, for man blir demonisert. Derfor er det irrasjonelt å gjøre det jeg gjorde, det er de bare de mest radikale.
 • 14:56Bistandsadvokat Siv Hallgren: - Forstår jeg deg rett med at du har blitt satt pris på mer enn at du har blitt elsket?
 • 14:56Anders Behring Breivik: - Begge to er vel riktig, det er vel noe av det samme.

  - [Hallgren. - Den 22. juli, hadde du noen tanker om hva Knights Templar ville tenke og mene om deg?] Det var Utøya, og hvordan... Jeg har tenkt ufattelig mye på det, hvordan det ville bli oppfattet, om det ville bli oppfattet som et legitimt mål eller ikke. Og nå er det vel sånn at ca halvparten mener at det var et legitimt mål.

  - Det som jeg tenkte, er at jeg må gjøre alt jeg kan for ikke å havne i en situasjon der jeg bare har Utøya igjen. Derfor jobbet jeg i 18 timer hver dag for å ikke havne der.
 • 14:58Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Et punkt fra ditt svar på spørsmål fra Hallgren. Du sa at halvparten av nettverket... [Breivik avbryter og sier: - Nå refererte jeg ikke fra KT-nettverket jeg snakket om men militante nasjonalister]
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: En splittet familie, en brokete oppvekst, turbulente ungdomsår, økonomiske problemer og mislykkede forretninger. Her er historien om vestkantgutten Anders som ble terrorist
 • 14:58Bistandsadvokat Frode Elgesem: - For det første, i forhold til dette med den narsissistiske lidelsen som de to siste skkyndige har funnet. Du svarte på det at det ikke var sannsynlig at du var slik fordi du har satt deg i en situasjon som er meget vanskelig nå i dag. Men har du på noe tidspunkt tenkt femover at du vil oppnå en anerkjennelse?
 • 14:58Anders Behring Breivik: - 22. juli handler ikke om meg, eller om Utøya eller Regjeringskvartalet, det handler om Norges fremtid, sånn som jeg ser det.
 • 14:59Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Du har kommunisert at det i fremtiden vil være noen som ser på dine handlinger som legitime. Er det ikke det du har kommunisert til de sakkyndige?
 • 14:59Anders Behring Breivik: - Det er alltid noen som ser på det som legitime. Jeg er opptatt av det, men jeg ser ikke på meg selv som viktig. Jeg ser på kampen som viktig. Det er viktig at jeg ikke har skadet den. Jeg er opptatt av det.
 • 14:59Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Et helt annet spørsmål. Du har sagt i retten og i avhør at det før de første skuddene falt på Utøya var det krefter inni deg som sa at dette skal du ikke gjøre. Har du hatt drapstanker også tidligere, som du har fortrengt?
 • 15:00Anders Behring Breivik: - Det blir jo litt feil å se på dem som drapsplaner. Hvis du ser på en afghansk soldat, så anklager du jo ikke ham for å, at det er drapstanker når han skal drepe noen i Afghanistan.
 • 15:00Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Men du har hatt sånne tanker tidligere?
 • 15:00Anders Behring Breivik: - Jeg har vurdert politisk motivert vold ja tidligere. Tidligst da jeg var nitten år. [Elgesem: - Har du jobbet med det?]

  - Jeg har ikke hatt problemer med å holde det i sjakk, nei. [Elgesem: Cirka fra du var 19 år, var det riktig?] Det var jda jeg vurderte det første gang ja.
 • 15:01Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Men uavhengig av politikk og uavhengig av Arbeiderpartiet, har du hatt slike tanker?

  - [Breivik: - Jeg har... det er ikke noe jeg tenker veldig mye på.] Nei, det skjønner jeg, men en gang - noen ganger?
 • 15:01Anders Behring Breivik: - Ja det har jeg. Kun politisk motivert vold. Målet har hele tiden vært å gjennomføre en aksjon. Det er ikke tilfeldige voldshandlinger. De årene med planlegging har ført til en aksjon, det betyr ikke at man er en ustabil person som ønsker å skade noen rundt seg.
 • 15:02Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Din forklaring er at det alltid har vært poltisk motivasjon bak. Er det riktig. [Breivik bekrefter]. Du har brukt ca 15000 timer på selvstuider. Du arbeider med veldig m,ange spørsmål. Ordre i stor detaljgrad. Er du en person som er grundig på den type ting.
 • 15:03Anders Behring Breivik: - Kompendiet er jo laget for en bitte, bitte liten gruppe mennesker, og det er ikke ment for almenheten, og jeg kan forstå at det som står der kan oppfattes som helt forskrudd. Men man må forstå at det er skrevet for en liten gruppe.
 • 15:03Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Du har ikke tenkt at det skal få stor utbredelse? [Breivik: - Absolutt ikke.]
 • 15:03Anders Behring Breivik: - Men hvis man deler det opp kan man si at primærbudskapet har nådd ut til mange, men akkurat de perifere essayene som du referer til har ikke betydning for 99 prosent. [Elgesem: - Du har brukt mye tid på sånne ting? Du er en type som gjør det?]

  - På «sånne ting»? Det var en ting jeg skulle gjøre, og som jeg gjorde. Så «sånne ting» blir feil å si.
 • 15:03Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Bare et spørsmål til slutt, dette året da du bare spilte World of Warcraft, var det et år hvor du hadde mye glede, eller?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Det er nå betydelig færre tilhørere i sal 250 enn det var før forrige pause. Enkelte av d berørte har også forlatt salen under Breiviks forklaring, men det har ikke vært tegn til at det skyldes utspørringen. Det er ellers rolig i salen, og mange følger Breiviks ansikstuttrykk og forklaring på skjermene i salen.
 • 15:04Bistandsadvokat Frode Elgesem: - [Breivik: - Det var et år jeg hadde mye gleder, ja.] Et siste spørsmål: Du sier du har opplevd en utålelig urettferdighet. Er du opptatt av rettferdighet? Har du opplevd annen utålelig urettferdighet enn politisk?
 • 15:04Anders Behring Breivik: - Nei folk prøver å koble barndommen min og sånne ting til 22. juli men det har jo ikke noe relevans i det hele tatt. Det har en relevans for at jeg er politisk aktiv.

  - Jeg har alltid vært ressurssterk, og har hatt et stort kontaktnett. Jeg tror at en ressurssvak person fra dårlige kår ikke ville klart å gjøre det som jeg har gjort.
 • 15:06Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Jeg skal fortsette litt der Hallgren slapp i stad, går det bra? [Breivik bekrefter.] Det er jo 22. juli og hvordan din tilstand du hadde da som det dreier seg i. Var du tilregnelig da du gjorde det du gjorde 22. juli. Derfor vil jeg du skal fortelle litt om hvordan du var den dagen, hvordan oppfatter du din egen tilstand fra morgenen av?
 • 15:06Anders Behring Breivik: - Nei, det som jeg sa tidligere har sagt var at jeg var veldig bekymret for at jeg skulle bli redd og ikke skulle kunne sove den natten. Men det viste seg at jeg var så utslitt at jeg sovnet med en gang. Tidlig på morgenen laget jeg en oversikt over hva jeg skulle gjøre mentalt.

  - Det dukket opp mange problemer, og jeg konkluderte med at angrepet mot Regjeringskvartalet egentlig hadde feilet fordi jeg ikke var der før klokken to.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik gjentar mange av forklaringene han har gitt tidligere i saken, og bruker ofte de eksakt samme ordene og begrepene som han har brukt tidligere. Han sier for eksempel at han våknet opp om morgenen 22. juli og tenkte at "I dag skal jeg dø. Men så tenkte jeg at jeg er ikke så keen på å dø, egentlig", og at "hjernen bombarderes med 1000 tanker". Det samme sa han flere ganger da han forklarte seg om 22. juli i forrige uke.
 • 15:07Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Og det har du tidligere i forrige uke sagt at du trenger å sove. Men spiste du... [Breivik avbryter: Bare det i seg selv resulterte i et scenario hvor 2/3 var på fellesferie...] Men spiste du noe den dagen?
 • 15:07Anders Behring Breivik: - Jada, jeg sto opp og lagde mat og lagde matpakke. [Larsen: - Du lagde deg matpakke, ja? Hvor skulle du ha med den?] Jeg skulle ha den med på Utøya.

  - Kan du si litt mer om hva du tenkte hele denne tiden?]

  - [Mette Yvonne Larsen: - Kan du si noe om hvordan du tenkte?] Da jeg stod opp tenkte jeg at i dag skal jeg dø. Det er jeg veldig lite keen på. Da tenkte jeg, ja jeg må bare gjøre det. [Mette Yvonne Larsen: - Du hadde noen betenkeligheter, du ville ikke dø. Gjorde du noen andre type vurderinger enn at du ikke var keen på å dø?]

  - Jeg tenkte vel egentlig ikke på å overleve. Hadde jeg tenkt på å overleve så hadde det blitt et liv verre enn døden. Så derfor tenkte jeg ikke det. Jeg gjorde vurderinger hele tiden, det oppsto problemer, og jeg måtte gjøre nye vurderinger. Jeg måtte tilpasse strategien, planen. Selv når jeg var på Utøya.
 • 15:10Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Jeg vil ta tak i en situasjon, du fortalte at du var 200 meter fra Regjeringskvartalet. Da beskrev du at du var i en annen modus. Ikke bruk det der «fight or flight». Det har vi hørt før, men prøv heller å beskriv, hvordan var du psykisk rett før du kom til Regjeringskvartalet.
 • 15:10Anders Behring Breivik: - Da var planen at jeg skulle gå ut og sette på PST-magnetbrikkene. Jeg tenkte jeg ikke kunne gå ut, for da ville folk overfalle meg. Rustningen jeg hadde på veier ganske mye, og da er det lett å overmanne en person.

  - Jeg tenkte at den planen droppa jeg og satte på blålys istedenfor. Og jeg tenkte når jeg var der at det var siste mulighet til å kansellere. [Mette Yvonne Larsen: - Hvor mange sekunder var den tanken i hodet ditt?]
 • 15:11Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Hvor mange sekunder var den tanken i hodet ditt? [Breivik: Cirka 120 sekunder.] Hva er det som gjør at Breivik tenker at nå skal han kansellere? [Breivik: Jeg vurderte vel ikke det.]
 • 15:11Anders Behring Breivik: - «Den situasjonen jeg er i nå har jeg aldri vært i før. Nå kommer jeg til å dø om to minutter. Veldig mange andre kommer til å dø også.» [Larsen: - Men prøv å si, hva er det som går gjennom hodet ditt da?]
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen kjører Brevik knallhardt på hva han følte. Breivik gjentar nærmest utelukkende at han tenkte at han selv skulle dø. - Tenkte du å la det være, spør Larsen. - Jeg tenkte det hele tiden. - Kan du si noe mer om hvordan du tenkte, spør hun. - Jeg våknet og tenkte jeg kom til å dø. Det var jeg egentlig lite keen på.
 • 15:11Anders Behring Breivik: - Man klarer ikke tenke ordentlig. Hjernen bombarderes med tusen tanker, og du tenker du kommer til å dø om to minutter. Jeg husker at jeg kjørte inn til kanten, jeg klarte nesten ikke kjøre.
 • 15:11Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Og så over til Utøya. Da har du sagt at det var den verste forklaringen i ditt liv. Hvorfor allerede da den 22. juli tenkte du at det er den verste dagen i ditt liv Breivik?
 • 15:11Anders Behring Breivik: - For å gå tilbake til parkeringa av bilen, så tenkte jeg også at når kroppen min rives i stykker om det vil gjøre vondt eller hvordan det ville være...
 • 15:12Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Så du vurderte liksom litt sånn «hvordan føles det å bli drept»? Breivik: - Ja.] Ja. Men for å gå over til Utøya, hvorfor var det den verste dagen i ditt liv?
 • 15:12Anders Behring Breivik: - Nei, det er alt. Det jeg gjorde 22. juli strider mot menneskelig natur, du tvinger deg selv til å gjøre noe du ikke har lyst til å gjøre, men som du har forberedt deg på i to år.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Mens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen stiller Breivik spørsmål om sakkyndigrapporten, hvisker Inga Bejer Engh noen ord til Svein Holden. Breivik sitter med blikket rettet mot Larsen, som sitter på benken bak aktoratet.
 • 15:13Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Var du redd der ute? [Breivik: - Jeg var veldig nervøs men ikke redd]. Jeg skal bare litt inn på den første sakkyndige rapporten. Før det, mente du at de to første sakkyndige, at de hadde bestemt seg tidlig. Hvordan opplevde du dialogen med de to siste, opplevde du den samme tilnærmingen?
 • 15:13Anders Behring Breivik: - Jeg var ikke så veldig bekymret for det, for samtalene ble filmet. Alt som ble skrevet i rapproten kunne etterprøves. [Bistandsadvokat Larsen: Så du var ikke opptatt av det?] Nei.
 • 15:14Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Den første rapporten. Har du den foran deg? [Breivik: - Nei, men det er ikke så farlig.] Men du husker det som står der? Der har jo, det er litt sånn oppfølging av det min kollega Bæra snakket om. Der er du jo vurdert under en sånn GAF-vurdering. Har du satt deg inn i hva det betyr?
 • 15:15Mette Yvonne Larsen: - [Breivik: - Ja, sånn cirka.] For du er under dette som kalles GAF F, man vurderer psykisk tilstand. Der har du fått score 23. Mellom 20 og 31, skal man være ute av stand til å fungere.
 • 15:15Anders Behring Breivik: - En som får 23 er jo tilbakestående. Så jeg har aldri sett på meg selv som det. [Mette Yvonne Larsens spør om Breivik var en sånn som ikke har familie, jobb eller venner?]

  - Nei, den scoren beskriver ikke meg i det hele tatt. [Larsen: Greit. Neste er «Gaf S». [Leser konklusjon.] Har du noen kommentar?] Den personen som er beskrevet i rapporten er ikke meg, og stemmer da selvfølgelig ikke.

  - Larsen: - Men hvorfor tror du de har konkludert på den måten da?] Jeg tror at de har konkludert tidlig. [Larsen: - Så den rapporten reflekterer ikke deg?] Den reflekterer den personen de har beskrevet, men den personen er ikke meg. Larsen: Så vil jeg inn på suicid risiko. Kan du kommentere det generelt? Har det vært generelt en høy risiko på suicid fra din side?

  - Nei det har det ikke. Jeg har aldri vært suicidal. Det kommer jeg ikke til å bli heller. [Mette Yvonne Larsen: - Da vil jeg over på den andre sakkyndige rapport og under fengselshelsetjenesten på Ila sin gjennomgang av deg Breivik. Husker du at du ble vurdert av helsepersonell på Ila?]

  - Det var flere individer og jeg husker navnene på dem, ja. [Larsen spør om en konkret lege var blant dem]. Jada.
 • 15:18Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Har noen av helsepersonellet på Ila på noe tidspunkt vurdert deg som suicidal, så vidt du vet?

  - [Breivik: - Nei, de har ikke gjort det.] Hvor mange har vært inne i bildet i denne perioden fra 27. juli, cirka?
 • 15:19Anders Behring Breivik: - Det var vel ihvertfall ti personer kanskje flere. [Mette Yvonne Larsen: - Har det vært psykiatere og psykologer?] Ja psykologer og psykiatere og allmennpraktikere.
 • 15:19Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Jeg har bare to spørsmål igjen. Det ene er dette med bushidokoden som aktor spurte deg om. Stemmer at du ønsker å ha japanske sakkyndige i saken?
 • 15:19Anders Behring Breivik: - Det som jeg sa var at jeg tror ikke noen rettspsykiatere fra Norge vil være objektive, og jeg tror at sannsynligheten for en objektiv vurdering er større om de er fra et land med monokulturalistisk ideologi.

  - Så jeg tror at de hadde hatt forutsetninger for en mer korrekt evaluering.
 • 15:19Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Hvor tidlig var det i forløpet at du løftet frem det spørsmålet om japanske sakkyndige?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik hevder at han allerede 23. jul ba om å få japanske sakkyndige fodi han mente han ikke ville få rettferdig behandling fra psykiatere i Norge.
 • 15:20Anders Behring Breivik: - Det tro jeg var dagen etter. Jeg tror jeg allerede sa det dagen etter at jeg vil ikke få noen objektiv vurdering fra norske rettspsykiatere. Så skal jeg bare inneom ett tema til.
 • 15:20Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Du vet jo at din barndom er tatt opp i rapporten til Husby og Sørheim. Var du klar over at det var med i rapporten?
 • 15:20Anders Behring Breivik: - Det var helt ukjent helt til jeg leste rapporten [Larsen: - Kan noe av det vi ser fra deg i dag ha noe med din historie å gjøre? Du har avvist det før, men jeg ber deg reflektere rundt det.]

  - Jeg har tenkt mye over det og har ingen minner fra da jeg var fire år. Og det har ikke noen sammenheng. Jeg drev et selskap og hadde syv ansatte. [Mette Yvonne Larsen: - Men det at du ikke har minner om det kan ikke det ha formet deg allikevel?]

  - Nei, jeg hadde overskudd av omsorgspersoner. Det har jeg hatt hele livet, det har aldri vært mangel på det, heller det motsatte.
 • 15:21Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - For de som hører deg her og ser deg her, jeg tror det er veldig mange som lurer på om det er noe galt med deg, for det kan virke litt sånn...
 • 15:21Anders Behring Breivik: - Jeg har stor forståelse for at folk ikke begriper hvorfor 22. juli skjedde. Hovedgrunnen til at de ikke klarer det, er at de har for lite kjennskap til militant nasjonalisme. De færreste vet at det har vært 40 angrep i Norge etter krigen.

  - Og de kjenner heller ikke til hvordan andre grupper som al-Qaida opererer. Jeg har stor forståelse for det.
 • 15:22Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Jeg hører på deg at du sier gang på gang at du er en militant nasjonalist. Du er også voldelig nasjonalist, det tror jeg vi kan slå fast. Det er det du ønsker å være. Men hvordan opplever du at du ikke blir hørt på det budskapet av alle som er her?
 • 15:23Anders Behring Breivik: - Det er jo ikke overraskende. Jeg har skrevet om det i kompendiet at folk kommer til å se på meg som sinnssyk, at de fleste ikke vil begripe det. Jeg visste det også før 22. juli, at det er stor forståelse for skjeggete islamister, fordi det er synd på dem og... Men det er ingen forståelse for militante nasjonalister. Og det sa jeg i stad også.

  - Jeg er fullstendig klar over at de ble sendt på galehus etter andre verdenskrig fordi de var antikommunister. [Larsen: - Helt avslutningsvis. Jussen er sånn at man skal ha manglende evne til å vurdere forholdet ditt til omgivelsene for å regnes som psykotisk. Hadde du dette 22. juli?]

  - Jeg hadde ikke manglende evne. Jeg skrev detaljert om hva som ville skje og hvordan det ville bli oppfattet. Det var et punkt til. Det jeg har glemt å si idag er at de to siste politisk motiverte voldshandlingene har resultert i at de havnet i psykiatrisk institusjon.

  - Har resultert i psykriaktisk diagnoser. Hadeland-drapene, militant nasjonalist som drepte en somalier. Han endte opp på galehus. Han valgte å ikke kjempe. Så var det ad¨vokaten som skjøt og skadet en person på asylmottak. Han også havnet på sinnsykehus.

  - Også han endte opp på et sinnssykehus.
 • 15:25Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Men nå er jeg mest opptatt av deg. Du skjønte spørsmålet om ditt eget forhold til dine handlinger. Hvordan var Breivik i forhold til dette 22. juli med å vurdere forholdet sitt til omgivelsene?
 • 15:25Anders Behring Breivik: - Det er ingen problemer med å vurdere mitt eget forhold til omverdenen.
 • 15:25Rettspsykiater Torgeir Husby: - Vi kommer ikke til å gå inn på detaljer i vår eklæring i spørsmålene nå. Det for vi komme tilbake til.

  - Det med at vi allerede hadde bestemt oss. Er det noe du har kommet til i ettertid? Fikk du mens du satt her, eller er det noe som har kommet i ettertid?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Det e rnå de sakkyndige som stille Breivik spørsmål. Psykiater Torgeir Husby spør Breivik om når han kom til konklusjonen om at han og Synen Sørheim bestemte seg for diagnosen paranoid schizofren tidlig i samtalene de hadde med ham. Breivik må tenke seg om lenge før han svarer. Han bretter sammen noen papirer han har foran seg. Husby ser rett på Breivik mens han stiller spørsmål. - Jeg konkluderte med det etterpå ja, sier Breivik.
 • 15:26Anders Behring Breivik: - [Pause] Det har kommet i ettertid. Jeg forsto det var slik da jeg leste rapporten. Hvis jeg hadde fått mistanke om dette under samtalene, ville jeg ikke gjort det.
 • 15:26Rettspsykiater Torgeir Husby: - I forbindelse med de fem punktene du mener som er delvise og ikke delvise forklaringer at vi har løyet om 80 prosent av forklaringen, var det sånn at det var punkt en som var [Breivik avbryter]
 • 15:26Anders Behring Breivik: - Det var punkt én ja. [Husby: Emosjonell ustabilitet?] Det som jeg sa er at handlingen....
 • 15:27Rettspsykiater Torgeir Husby: - Tenker du at du, det med emosjonell ustabilitet og inkompetanse som du nevnte i stad... Hvorfor smiler du? At vår emosjonelle ustabilitet skal være forklaringen på at vi skal ha begått 80 % fabrikasjon av forklaringen din?

  - Så mener du at det er en individuell agenda, ikke en systematisk? Anders Behring Breivik: - Jeg tror dere handlet naturlig og for knyttet for emosjonelt. Det er umulig å unngå mediedekningen av det...
 • 15:28Anders Behring Breivik: - Dere er mennesker bare. Det er det som er min teori iallfall. Hendelsen var for nært knyttet opp til evalueringen.
 • 15:28Rettspsykiater Synne Sørheim: - Men jeg skjønner det i hvert fall ikke. Hvorfor skulle det at det var nært opp til hendelsen gjort at vi skulle ha produsert 80 % av samtalene, hva skal det... Hva er forbindelsen?
 • 15:28Anders Behring Breivik: - Det som jeg tror, er at dere ikke kunne tro at en normal person kunne gjøre noe slikt. En person som gjør noe så grusomt kan ikke være normal. Han må være syk.

  - Dere ville underbygge den konklusjonen. Det er jo, jeg har jo ingen beviser for det selvfølgelig, derfor spurte jeg dere om hvorfor jeg klarte å identifisere 200 løgner.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik bryter flere ganger inn i spørsmålene til Husby, og unnskylder seg etterpå. Han vrir litt på seg i stolen og virker ukomfortabel.
 • 15:29Rettspsykiater Torgeir Husby: - Neste spørsmål: Kort til noe du sa tidligere. Du snakket om prosenter. Og da snakket du om sivile. Og så sa du at 95, 98, 99 prosent er sivile sa du.
 • 15:29Anders Behring Breivik: - Ja, i Norge, tenker du på? Eller... Jeg skal la deg snakke ferdig. [Husby: - Nei, nei, det var forsåvidt... Spørsmålet mit var egentlig, hva er de 1-5 prosentene som ikke er sivile?]

  - Det som jeg har sagt er at det eneste jeg anser som legitime mål. er politiske aktivister som slåss for multikulturalisme. Det er ikke hensiktsmessig å gå nærmere inn på det.

  - [Husby: - Men du har jo gruppen dine] Jeg har en klar formening om det. Derfor blir det feil å snakke i prosenter når jeg ikke har forutsetning for det.
 • 15:30Rettspsykiater Torgeir Husby: - For å være klar over at mellom 95 og 99 prosent er det en forksjell på 250.000 mennsker. [Breivik: Ja, jeg har ikke forutsetninger for å si noe mer om det, jeg har ikke gjort noen beregneinger på det]
 • 15:30Anders Behring Breivik: - Poenget mitt er at... [Husby: - Men hva skulle skje med de, altså hva er skjebnen til de?]
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Breivik forklarer Husby og Sørheim at han mener de var forutinntatt i samtalene og konkluderte tidlig med at en normal person ikke kunne gjennomført to slike angrep. Ifølge Breivik konkluderte de først og tilpasset argumentasjonen i etterkant. De to andre rettspsykiaterne Tørrissen og Aspaas, som ble oppnevnt senere, er inne på litt av det samme i sin rapport. De mener deres rapport kan være styrket av det gikk noe tid siden terrroangrepet, og at følelsene ikke var like sterke når de gjennomførte samtalene med Breivik.
 • 15:30Anders Behring Breivik: - Jeg anser politiske aktivister som jobber for implementering av multikulturalisme som legitime mål. Det er ikke vits å definere det mer enn det.
 • 15:30Rettspsykiater Torgeir Husby: - Et siste spørsmål. Hvor mange prosent tror du at du selv har endret forklaring i den boblen vi snakket på på Ila til vi er her i retten?
 • 15:31Anders Behring Breivik: - Nei, jeg ønsker ikke å svare på det. [Husby: Du har tilpasset forklaringen, du sier det flere ganger?]. Jeg har gitt de samme forklaringene til dere som jeg har gitt til poltiiet.

  - [Husby: - Som du formidler her?] Nei, altså alt det jeg har formidlet til dere har jeg sagt i avhør. Det er vel bare enkelte ord, for eksempel at jeg har sagt «nettverk» i stedet for «paneuropeisk organisasjon», at jeg det er noe av den pompøse retorikken, som jeg har tonet litt ned.

  - Men innholdet er nøyaktig det samme. [Sørheim: - Det var til begrepsbruk også. Jeg tror ikke vi kan klare å gå inn på premissene til temaene, men til det med hvorvidt du hadde tanker om å ta ditt liv. Jeg skulle ønske du kunne fortelle det med dine egne ord dette med å ende ditt liv med det norske ordet «selvmord».... men... du smiler?]
 • 15:32Rettspsykiater Synne Sørheim: - Men til det som advokat Larsen var inne på i sted om selvmord. Det jeg skulle ønske var om du med dine ord kunne beskrive forskjellen på å ta sitt liv og ende sitt liv, jeg ser du smiler? [Breivik: - Du prøver å lure meg ut på glattisen]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Synne Sørheim ber Breivik med sine egne ord skille mellom det nroske ordet selvmord og begrepet Breivik bruker; å "selvterminere". Hun reagere på at Breivik smiler bredt fra vitneboksen. - Du smiler? - Ja, jeg vet at du er på vei til å lure meg ut på glattisen, men bare fortsett. Han vil ikke kommentere forskjellen på de to begrepene.
 • 15:33Anders Behring Breivik: - Du leder meg ut på glattisen. [Sørheim: Det var ikke meningen. Hva er forskjellig på selvmord og det som du kaller selvterminering eller som et martyrium?] Jeg ønsker ikke å kommentere det.

  - [Sørheim: - Dette med selvmord og martyrdom. Du forklarer at dette er ikke det samme...] Det som dere har beskrevet, dere beskrev vel martyrdom som selvmord og det blir feil, for det er ikke det samme. Men det er vel egentlig en teologisk debatt, og da burde vi egentlig hatt teologisk sakkyndige.
 • 15:34Rettspsykiater Terje Tørrissen: - En liten understrekning med kommentar. Nå har blant annet Holden tatt en setning ut av rapporten. Vi burde samles under ett når vi fremlegge erklæringer hvilke premisser som ligger til grunn.
 • 15:35Rettspsykiater Agnar Aspaas: - Du har jo i retten ment at sakkyndig Husby og Sørheim har løyet i rapporten sin. Finnes det en mellomting. For eksempel at de har vurdert det annerledes enn det du gjør?
 • 15:35Anders Behring Breivik: - Nei. [Aspaas: De har løyet?]. Ja. [Aspaas: Du er ikke redd for at de skal ta dette til inntekt for at du er paranoid da, Breivik?]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: De fremmøtte i salen 250 er merkbart mer konsentrert når de sakkyndige stiller Breivik spørsmål enn de har vært den siste timen. Mange har lent seg frem mot skjermene og vitneboksen, og lytter nøye til det som blir sagt.
 • 15:36Anders Behring Breivik: - Jo, altså det er alltid en fare for det, for som jeg sa i avhør også, de har fratatt meg muligheten til å anklage dem ved å bruke «paranoid»-stempelet.

  - Så det er selvfølgelig... [Aspaas: - Hvorfor gjør du det da?] Det er sannheten.
 • 15:36Rettspsykiater Agnar Aspaas: - Det er sannheten, du er sikker på det? [Breivik: - Da får jeg heller ta den risikoen.]

  - Så har du sagt at Husby og Sørheim mangler kunnskaper om politisk motivert terrorisme. Har du grunn til å tro at Tørrissen og jeg har mer kunskaper om det?
 • 15:36Anders Behring Breivik: - Det faktum at dere ikke tror at det er vrangforestillinger, indikerer jo at kunnskapsnivået deres er høyere, men det er ikke dermed sagt at dere har mye kunnskap om det, og det tror jeg vel ikke dere har heller.
 • 15:36Rettspsykiater Agnar Aspaas: - Også har det vært dette med økonomisk avhengighet. Har du noen grunn til å tro at jeg og Tørrissen er mindre avhengig av oppdrag fra det offentlige?
 • 15:37Anders Behring Breivik: - Nei det tror jeg ikke. Det er en teori som jeg heller ikke tror på. [Aspaas: - Du nevnte en psykiater tidligere i dag som skal ha støttet internering av opposisjonelle i Sovjet på psykiatriske institusjoner. Det var et tema i noen av de samtalen vi hadde. Jeg sa det er jeg usikker på, har du sjekket noe mer om det?]

  - Det er en eksredaktør i Aftenposten som heter Hegge som har oversikten over alle de i Norge som støttet bruk av sinnsykehus. Så eksperten på området er vel egentlig han.

  - [Aspaas: - Har du sjekka ut det siden vi snakket om det?] Jeg har bedt advokaten min gjøre det, og jeg har også snakket med andre om det. Jeg har ikke hundre prosent belegg for det, men...
 • 15:38Rettspsykiater Agnar Aspaas: - For da vi snakket om det, hadde du et annet navn oppe som du... [Breivik: - Stemmer det.] Husker du det? Kan du si noe mer?
 • 15:38Anders Behring Breivik: - [Aspaas: - Du nevnte Leo Eitinger som støttet dette]. Det var vel egentlig noen av dere som nevnte det navnet. Så gjorde jeg en antakelse på det som viste seg å være feil.

  - Eitinger var ikke en av de. [Aspaas: Siste spørsmål: Du var inne på den samtalen som du hadde med Husby og Sørheim. [Leser fra rapporten]

  - [Breivik smiler.] Det avhøret, vet du hvilken sammenheng det ble tatt i? Er det politiavhør, eller? [Aspaas: - Nei, det var en samtale som de sakkyndige hadde med din mor.] Breivik forklarer hvordan han oppfattet denne samtalen.

  - Dommer Arne Lyng: Da må vi gjøre et sprang til morgenen den 22. juli. Du forklarte i sted at du spiste mat, husker du idag hva du lagde? Jeg lagde baguetter med ost og skinke.
 • 15:43Dommer Arne Lyng: - Hvordan var matlysten?
 • 15:44Anders Behring Breivik: - Den var helt normal. Nei, det blir vel feil å si det. Jeg husker ikke, men jeg husker at jeg spiste.
 • 15:44Dommer Arne Lyng: - Så fortalte du at du lagde matpakke. Spiste du denne matpakken denne dagen?
 • 15:44Anders Behring Breivik: - Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg drakk en Red Bull istedenfor.
 • 15:44Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Jeg har noen få spørsmål. Du bruker ofte ordet «pompøst», det er kanskje det ordet du bruker mest. Har du noen formening om når du begynte å bruke det ordet?
 • 15:44Anders Behring Breivik: - Det husker jeg ikke. Det var vel, det er et ord som dukket opp i politiavhør, kanskje i underkant av en måned før den første rapporten.
 • 15:44Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Så det var et ord du brukte i politiavhør før den første rapporten. [Breivik: - Det kan hende jeg tar feil] I rapporten har du forklart i samtalen med Aspaas. Du får spørsmål om tittelen Justicar Knight. Du sier det er et utkast. Om Justicar Knights sier du det er en tittel du har laget.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Tingrettsdommer Wenche Arntzen spør Breivik mer om hva han har forklart om Knights Templar til Aspaas og Tørrissen. - Hva mener du med at det var få personer som ønsket å knytte seg til Knight Templar? Var de ikke tilknyttet allerede? - De var tilknyttet, det var ikke noe ønske, svarer Breivik.
 • 15:44Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Men så sier du når det gjelder KT-nettverket: «Han understreker imidlertid at individene som eksisterer i KT virkelig eksisterer. Uavhengig av om politet har klart å indentifiere dem eller ei. Han burde brukt andre ord om KT innledningsvis. At det det dreier seg om noen andre individer som ØNSKET å knytte seg til KT-nettverket.» Jeg vil gjerne at du utdyper dette?
 • 15:44Anders Behring Breivik: - Nei, altså, jeg snakket da om seks individer som er tilknyttet KT-nettverket. Og de er tilknyttet det KT-nettverket.
 • 15:44Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - For det du er sitert på er at det dreide seg om noen få individer som ønsket å knytte seg til KT. Og da er spørsmålet, var de tilknyttet eller så ønsket de å tilknytte seg.
 • 15:46Anders Behring Breivik: - De var tilknyttet men det var ikke ønske om det. [Holden: - Med søk i databasen for avhør så er første gang du bruker ordet pompøs fra 1. mars 2012. [Breivik er overrasket]: Det kan ikke stemme, da må du sjekke på nytt [Holden: - Da skal jeg be de bak meg sjekke opp det]
 • 15:46Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Så er det noe som også er omtalt i en eller begge rapportene. Dette med edderkopper på Vålstua gård. Kan du si noe mer om hvilket problem det var?
 • 15:46Anders Behring Breivik: - Det var ikke et problem med edderkopper der oppe, men det var veldig mange trebiller der. I begynnelsen så bare ignorerte jeg dem, og så kravlet de opp på forskjellige steder, og da drepte jeg dem, kanskje 60-70 stykker. Problemet var at de var veldig aktive om natten, og jeg jobbet også mye om natten, så de ble et stort problem.

  - Men det var vel akkurat i den delen av året hvor de ynglet. Jeg har forklart politiet akkurat hvor de kastet de, så de kan lokalisere dem hvis de ønsker. Men edderkopper var aldri et problem.
 • 15:48Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Siste spørsmål er en formulering du har brukt flere ganger er at det er i strid med den menneskelige natur. Og så er det vårt spørsmål, hva gjorde deg i stand til i strid med menneskets natur og i en situasjon der du var helt alene?

  - Og vi har hørt mye om din ideologi. Vi har også hørt om meditasjonen. Men jeg vil gjerne at du forklarer oss om dine subjektive forutsetninger for å klare dette.
 • 15:48Anders Behring Breivik: - Det går jo på veldig mange plan, det går på den ideologiske rettferdiggjørelsen, så går det på dokumentasjon av den ulevelige urettferdigheten. De faktiske realiteter i det norske samfunnet. Så går det på forberedelser man gjør, for man vet man skal gjennomføre noe grusomt, så da må man forberede seg på det.

  - Det gjør man for eksempel ved å se på fryktelige bilder og prøve å visualisere hva man er i gang med.
 • 15:48Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Du så på fryktelig bilder til treningen? [Breivik: - Ja det gjorde jeg] Hvor fant du disse bildene?
 • 15:49Anders Behring Breivik: - Det var bilder tilnyttet folkemord eller konflikter, veldig blodige konflikter i verden. [Arntzen: Var det slike bilder på internett. Eller i spillene du spilte?] Nei, ikke i det hele tatt. Så gikk det på alt fra bruk av kjemikalier også, sterioider, og ECA, det fungerer i den sammenhengen også som en del av det. Det er en pakke man omfavner som inkluderer veldig faktorer, og kjemikalier er en av de. Så det er veldig mange faktorer. Og det er noe man må ta på alvor hvis man skal ha noen sjanse til å gjennomføre det.
 • 15:50VG: - [Arntzen: - Ja, da er det et tilleggspørsmål fra dommer...?] Wisløff: Mitt spørsmål gikk på det med kjemikalier, men nå er det besvart, så...
 • 15:50Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Det er flere som vil stille spørsmål. [Dommer: - Når du kjører crafteren opp Grubbegata. Når du parkerer hva tror du hadde skjedd om du hadde kjørt bort?
 • 15:50Anders Behring Breivik: - Jeg hadde blitt pågrepet. Jeg tror nok de hadde observert politiuniformen også, på de kameraene.
 • 15:50Dommer Ernst Henning Eielsen: - Har det på noen som helst måte innvirket på din beslutning om å fortsette operasjonen? [Breivik: - Det har nok det.]
 • 15:50Anders Behring Breivik: - Du blir på en måte selvdrivende.
 • 15:51Dommer Ernst Henning Eielsen: - Så når du hadde kjørt inn der med crafteren, da er du identifisert og det er ingen vits i å snu?
 • 15:51Anders Behring Breivik: - Ja, på mange måter. Man vil nok og kan jo alltids snu, selvfølgelig. Men det spilte nok en rolle. [Meddommer: Du har tildigere brukt nummret di doktrinering. Kan du si hva du legger i begrepet?]

  - Indoktrinering, det går jo på programmering, på engelsk heter det jo «condition», man bearbeider et menneske eller et individ til å mene, eller ha visse oppfatninger. Det kan bety flere ting, men i den sammenhengen så er det det.
 • 15:52Meddommer: - Har du brukt deg selv som et eksperiment?
 • 15:52Anders Behring Breivik: - Til en viss grad. Men hva er det du refererer til egentlig? Jeg tror nok det var mange av de prosessene som var eksperimentelle.

  - Så det var også tradisjoner som var hentet som også er egentlig.... ikke sikkert at andre militante nasjonalister i Europa tar opp det jeg forsøkte å introdusere. Men tiden vil vise.
 • 15:54Rettspsykiater Torgeir Husby: - [Meddommer: - Nei, takk, da har jeg fått svar på det jeg lurte på.] Husby har et spørsmål. Du har svart litt på det, men jeg har to spørsmål knyttet til det med pompøsitet. Hvorfor valgte du å være pompøs etter 22.7? Og det andre er, på hvilken måte begynte du å registrere at du hadde vært pompøs?
 • 15:54Anders Behring Breivik: - Det er et godt spørmål. Noe av årsaken var at jeg ønsket å bruke den rettspsykiatriske rapporten som en kilde til propaganda for jeg visste at den ville bli lekket. [Husby: - Ville du bruke vår rapport som en kilde til politisk propaganda?]

  - Jeg visste den ville bli formidlet og i den sammenhengen hadde det vært interessant å spesifisere det som står i kompendiet så mye som mulig.

  - Og i den sammenhengen, i markedføringssammenheng, var det stragetisk riktrig å gjøre, men det har vist seg at det var feil å gjøre. [Husby: Er ikke det en form for kompliseri? Det du presenterer nå er mer om hva KT-nettverket er?]

  - Ja, men i den forklaringen som jeg presenterte for dere, så valgte jeg en pompøs formidling, fordi jeg så på det som en markedsføringsmulighet... [Husby: - Når var det du kom fram til det?]

  - Det fant jeg ut... jeg kom jo til den konklusjonen selv en måned før din rapport. [Husby: Hvordan kom du fram til det?]

  - Det kom vel, jeg vet ikke. Jeg husker ikke omstendighetene. [Husby: - Var det at pompøseri ikke er hensiktsmessig?] Hvis man går tilbake til det punktet hvor jeg formidler det mindre pompøst vil man få vite det.

  - Aller først: Vi tok en dobbeltsjekk på ordet «pompøs». Det er første gang registrert i avhør første mars i år. Første treff på glansibilde er 18.oktober 2011, bare så det er klart.
 • 15:56Aktor Svein Holden: - Men bare en siste ting fra min side. Jeg har fått opplyst at av 25 statsråder, så ble ingen plassert på psykiatrisk sykehus. Alle fikk dom.
 • 15:57Anders Behring Breivik: - Jeg vet om i alle fall en til. Som... så du mener det? Hvem er din kilde? [Holden: - Kilden er noen historikere, regjering, Store Norske Leksikon og noen krigsleksikon.]

  - Nei da jeg må sjekke med kilden min men jeg har hørt noe helt annet. Men jeg er kjent med at dette er ukjent. [Holden: - Er dette en form for propaganda?]

  - Det kan være det, men jeg må gjøre mer research på det.
 • 15:58Aktor Inga Bejer Engh: - Bare litt i forlengelsen av det vi snakket om. Når du blir avhørt, så sitter du i lange avhør med politiet, og du begynner å snakke om KT-nettverket. Hvordan opplever du de som avhører deg? Ser du noen reaksjoner fra dem på det du forteller? Skaffet du deg noe inntrykk av det?
 • 15:58Anders Behring Breivik: - Nei, jeg tror vel politiet helt fra begynnelsen har ment at, på bakgrunnen at de ikke har klart å identifisere andre personer, at det ikke er andre personer.
 • 15:58Aktor Inga Bejer Engh: - Overrasket det deg den reaksjonen du har fått på manifestet. Så kommer dette ut etter 22. juli. Hadde du forutsett at folk ville synes dette er helt sprøtt?
 • 15:58Anders Behring Breivik: - For det første så er det ikke til allmennheten, det er til en liten gruppe radikale individer.
 • 15:58Aktor Inga Bejer Engh: - Men denne lille gruppen, da, hadde du noen tanker om de ville oppleve det sprøtt?
 • 15:59Anders Behring Breivik: - Altså, det er så stort dokument, så mange temaer, at noen av temaene blir oppfattet som sprøe fordi de er så radikale.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Holden sier at de nå har foretatt en sjekk på hvor mange statsråder som ble erklært utilregenlige etter krigen. Han sier at av 25 statsråder så overlevde 22 krigen. Én ble sendt på psykiatrisk sykehus, mens resten ble dømt. - Hva tenker du om det Breivik? - Det mener du? Er det din påstand? Hva er kilden din? spør Breivik tilbake. - Det er flere historikere, Store norske leksikon, regjeringen.no og Norsk krigshistorie, svarer Holden. - Ja, da må jeg sjekke med min kilde. Men jeg vet at det ikke er mange som er kjent med dette, protesterer Breivik.
 • 16:00Anders Behring Breivik: - Men det er mye som er veldig ekstremt der. Men jeg har en kommentar til deg også. På det bildet som ble vist av med den logoen der det stod marxist-hunter. Det var en fysisk brikke som kom på armen. Det er ikke manipulert inn på bildet. [Bejer Engh: - Men hva med på Utøya da?]

  - Jeg gikk ikke med det merket på Utøya. En annen ting. Dere påstår jeg har bodd i Fearnleys gate. Jeg har aldri bodd i Fearnleys gate.
 • 16:00Aktor Inga Bejer Engh: - Jeg så du reagerte på det, så da kan det være vi tar feil. Det skal vi sjekke opp. [Dommer Arntzen: - Da er klokka snart fire, men jeg har fått to spørsmål. Da er det Hein Bæra først.]
 • 16:01Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Det er bare en oppfølging av når han brukte ordet «pompøs».[Refererer til et dokument] «Slik som jeg har beskrevet KT, er det et glansbilde et av KT, men i praksis er KT under etablering. »Hva er forskjellen på bruken av ordet «glansbilde» og «pompøs»?

  - [Breivik: - Det er nøyaktig det samme ordet] Bare en presisering til, i det voldsomme antallet avhør som er gjort er det i dokumentene bare korte utdrag fra det som er gjort. Det er mulig ordet pompøst er brukt uten at det kommer i dokumentutdragene.
 • 16:02Rettspsykiater Synne Sørheim: - Dette er en opphenting fra den 19. Jeg bet meg merke i at du nenvte at Sørheim og Husby i sin erklæring ikke fattet lit til at du var i Liberia. Da er mitt spørsmål: Hvor har du lest det?
 • 16:02Anders Behring Breivik: - Når sa jeg det? [Sørheim: - Du sa det den 19. her i retten.] Ok. Jeg har vel egentlig ramset opp en del punkter i den skriftlige kronikken som jeg har formidlet, men det kan godt stemme at det har dere aldri... Jeg tror ikke jeg har beskrevet det tidligere.
 • 16:02Rettspykiater Synne Sørheim: - Nei, utover her i retten den 19, for da beskrev du det?
 • 16:02Anders Behring Breivik: - Jeg husker vi snakket om det men dere trodde ikke på at jeg hadde møtt noen der nede og dere trodde ikke jeg hadde vært i Liberia. [Rettspsykiater Synne Sørheim: Men hvor i erklæringen har du lest det? Jeg sa vel ikke at jeg hadde lest det, men at det var noe jeg trodde.]
 • 16:03Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da er klokken fire og denne rettsdagen er avsluttet. Retten er hevet.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Psykiater Synne Sørheim spør Breivik om hvor han har det fra at hun og Husby mener turen hans til Liberia var en vrangforestlling, som han sa i retten 19. april. - Jeg husker at vi snakket om det, og dere trodde jo ikke på at jeg hadde møtt noen der, svarer Breivik. Han innrømmer at han ikke har lest noe sted at de to psykiaterne påstår dette. Etter det VG kjenner til, står det ikke i den første sakkyndigrapproten at Liberia-turen anses som en vrangforestilling. Turen er for øvrig bekreftet av politiet.
 • 16:03VG: - Klokken er over 16:00 og retten er nå hevet.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Tingrettsdommer Wenche Arntzen setter retten igjen i morgen klokken 09.00

  Du kan se VGTV oppsummere rettsdagen i videospilleren øverst til høyre.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks