Hovedinnhold

Feil på feil i Breiviks monolog

OMFATTENDE MONOLOG: Terroristen Anders Behring Breivik (33) brukte 73 minutter på sin tale til retten. Flere ganger ble han avbrutt av dommeren. - Det er ikke mulig å forkorte rammene for mitt forsvar, svarte Breivik. Foto: NTB Scanpix / Lise Åserud
OMFATTENDE MONOLOG: Terroristen Anders Behring Breivik (33) brukte 73 minutter på sin tale til retten. Flere ganger ble han avbrutt av dommeren. - Det er ikke mulig å forkorte rammene for mitt forsvar, svarte Breivik. Foto: NTB Scanpix / Lise Åserud
I over en time tirsdag leste Anders Behring Breivik opp et 13 siders dokument som han mente dannet rammen for sitt forsvar.

Denne saken handler om:

Underveis ble han avbrutt av dommer Wenche Arntzen og bedt om å fatte seg i korthet. Breivik fikk lest opp mesteparten av det han hadde forberedt, og aktor Svein Holden sa også at han mente det var riktig og viktig at den tiltalte fikk gjøre dette.

VG har tatt ut flere punkter som Breivik hadde med i monologen, og fått eksperter til å sjekke om en rekke påstander er riktige.

VG Direkte: Levende bilder og tekst om siste nytt fra rettssaken 

Breivik sammenlignet AUF og Hitlerjugend:

- Kulturmarxistene og multikulturalistene har fått hundrevis, kanskje tusenvis av muligheter, til å forandre politisk kurs siden andre verdenskrig. Men de har nektet å endre kurs gang på gang. Spørsmålet er da: Gjør AUF og Arbeiderpartiet dette fordi de er ondskapsfulle, eller fordi de er naive. Og hvis de bare er naive, skal vi tilgi dem, eller straffe dem. Svaret er at de fleste av AUF-ere er naive og indoktrinerte, altså hjernevaskede.

AUF er svært likt Hitlerjugend. Utøya er en indoktrineringsleir for politiske aktivister.

Er selv lik Hitler
- Han er opptatt av å ta avstand fra Hitler og kaller også AUF for Hitlerjugend. Samtidig er hans retorikk en forlengelse av Hitlers retorikk, fordi rase og blod gir rett til landet, slik vi også finner igjen hos Hitler. Verdenssynet til Breivik finnes for eksempel i «Mein kampf», sier litteraturviter Simon Malkenes som er ekspert på høyreekstrem retorikk.

Breivik om sekulære muslimer:

- En av lederne i Det muslimske brorskap, Subhi Saleh, medlem av komiteen som skal utforme en ny egyptisk grunnlov, sier: Enhver som skiller religion og politikk, har avskaffet 600 koranvers. Det vil også si at alle som ikke aksepterer en religiøs stat basert på sharia, er frafalne ikke-muslimer. Samme leder uttalte at Det muslimske brorskap erkjenner ikke mangfoldet, for det finnes ikke sekulære og liberale muslimer, det finnes kun islam. Ifølge rettroende muslimer, som Det muslimske brorskap, så forsøker altså Abid Raja og andre frafalne muslimer i Norge og Europa å kidnappe islam for å bruke det til sitt eget formål. Det finnes ikke sekulære og liberale muslimer, det finnes kun islam. Rettroende muslimer som Det muslimske brorskap lurer på hvem som har gitt Abid Raja og andre frafalne muslimer i Europa rett til å avskaffe 600 koranvers. Man kan ikke stole på såkalte sekulære muslimer i Norge og Europa, grunnen er rett og slett at det ikke fins sekulære muslimer. Det fins kun muslimer og frafalne. Frafalne har overhodet ingen innflytelse på islam og over rettroende muslimer.

NEVNT I MONOLOGEN: Abid Raja. Foto: Eivind Griffith Brænde / VG
NEVNT I MONOLOGEN: Abid Raja. Foto: Eivind Griffith Brænde / VG

Forvrengt syn
- Jeg tror de aller fleste skjønner at denne påstanden er en del av Breiviks forvrengte, politiske holdninger. Han ser verden som svart-hvit. Slik er det ikke, sier Abid Raja til VG.
- I hans virkelighetsbilde finnes det ikke moderate muslimer. Han skjønner ikke vår brobyggende rolle. Selv er jeg født her. Jeg har ikke kommet hit for å ta over noe som helst, sier Raja.

Breivik om Knights Templar:

- Jeg står her i dag som en representant for Den norske og europeiske antikommunistiske og antiislamistiske motstandsbevegelse, forkortet Den norske og europeiske motstandsbevegelse. Og som representant for Knights Templar-nettverket. Når jeg snakker, så snakker jeg på vegne av svært mange nordmenn, skandinaver og europeere som ikke ønsker at våre etniske urfolksrettigheter, våre kulturelle og territorielle rettigheter skal fratas oss.

- FANTASI: Historieprofessor Øystein Sørensen. Foto: Magnar Kirknes / VG
- FANTASI: Historieprofessor Øystein Sørensen. Foto: Magnar Kirknes / VG

Trolig fantasi
- Etterforskningen har ikke avdekket at disse organisasjonene finnes, så jeg tror dette er et fantasiprodukt, sier historieprofessor Øystein Sørensen.
- Det kan være at han har noen løse kontakter her og der, men noe mer enn det tror jeg ikke dette er. Jeg er så sikker at jeg er villig til å sette en stor sum penger på det, sier Sørensen.

Breivik om urbefolkning:

- Og så kommer spørsmålet som mange må stille seg. Har Norge en urbefolkning? Har Norge en urbefolkning? Er etniske nordmenn Norges urbefolkning? Har denne urbefolkningen levd her de siste 12000 årene? Svaret er ja. Norge har et urfolk og etniske nordmenn er Norges urfolk. Det er ikke noen forskjell fra kampen som kjempes av urfolk i Tibet mot koloniseringen av Han-kinesere, til Bolivias urfolk som kjemper for selvstyre og til oss, de europeiske, nordiske og skandinaviske urfolk som kjemper for selvstyre og kulturell proteksjonisme.

Absurd
- Påstanden om at nordmenn er urfolk er absurd, sier professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Asbjørn Eide. Han regnes som Norges fremste ekspert på urbefolkninger.
- For å klassifiseres som urfolk kan man ikke være den dominante gruppen i en befolkning, sier Eide.

Breivik om innvandring:

- Etniske nordmenn og europeere har blitt utsatt for grusomme handlinger siden våre porter ble åpnet for masseinnvandring på 60- og 70-tallet. Siden norske og europeiske multikulturalister åpnet for dette så har det strømmet inn cirka 30 millioner muslimer til Vest-Europa. Flere enn 90 000 av mine norske søstre har blitt voldtatt av muslimer i Norge siden 1960 og fram til i dag. Flere av disse har blitt gjengvoldtatt eller begått selvmord som et resultat av voldtekten. Flere enn 300000 norske gutter og jenter, menn og kvinner, har blitt fysisk og psykisk trakassert og terrorisert, banket opp og ranet av muslimer i Norge siden 1960 og fram til i dag.

Udokumentert
Ifølge statistikken til Statistisk sentralbyrå etterforsket politiet 14.879 voldtekter fra 1960 til 2010. Fra 1993 til 2010 ble det i gjennomsnitt anmeldt 628 voldtekter hvert år. Statistikken viser ikke hvor mange av anmeldelsene som fører til dom. Statistikken skiller heller ikke mellom etnisk bakgrunn for ofrene.

Breivik om journalister:

- Spørreundersøkelsen til Frank Aarebrot i Norge viser at kun én av hundre journaliststudenter stemmer Frp, og at mer enn 60-70 prosent stemmer venstrevridde politiske partier. Hva tror du årsaken er til dette? Svaret er at journalistfakultetene på høyskolen i Volda og Universitetet i Oslo er totalt dominert av marxistiske lærere. Dette har blant annet ... (ikke hørbart) skrevet om. Og disse marxistlærerne bidrar til å indoktrinere elevene. I alle tilfeller så er det nødvendig å innføre en kvoteringsordning for journalister og redaktører i europeiske nyhetsbyråer. Dette er en én av få muligheter til å få en fri og objektiv presse.

- STEMMER IKKE: Professor Frank Aarebrot om det Breivik brukte fra hans forskning. Foto: Kjell Herskedal / NTB Scanpix
- STEMMER IKKE: Professor Frank Aarebrot om det Breivik brukte fra hans forskning. Foto: Kjell Herskedal / NTB Scanpix

Ikke riktig
- Det stemmer ikke. De undersøkelser vi har gjort i 11 år viser riktignok at et flertall av journalister stemmer mot de røde partiene. Men dette viser velgeratferd. Breivik tolker dette som innhold og holdning i det journalistiske arbeidet og det er det ikke dekning for i mine undersøkelser, sier professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot.

Breivik om innvandrerflertall:

- Den siste rapporten fra Statistisk sentralbyrå som viser at innvandrere vil komme i flertall i 2040, er svært misvisende og løgnaktig. Den forteller veldig lite om forholdet mellom etniske nordmenn og ikke-norske. Grunnen til at rapporten er verdiløs, er at de bevisst har utelatt alle asiater, afrikanere og ikke-nordiske europeere som er adoptert. De har i tillegg utelatt tredje generasjons innvandrere, ulovlige innvandrere og barn der den ene av foreldrene er fra Afrika, Asia eller et annet ikke-nordisk område. Rapporten er bestillingsverk fra multikulturalister, der de forsøker å skjule at etniske nordmenn vil bli gjort til en minoritet i Oslo i løpet av fem år. Dette kommer til å skje.

Går god for statistikken
- SSB har ikke statistikk for etnisk tilhørighet, bare for landbakgrunn. Vår fremskrivning viser at innvandrere og deres norskfødte barn vil utgjøre om lag halvparten av Oslos befolkning i 2040. Eksempelvis er nordmenn født i Norge og fire utenlandske besteforeldre, ikke inkludert, skriver SSB-sjef Hans Henrik Scheels i en e-post til VG.

Breivik om sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen:

- Thomas Hylland Eriksen, professor ved Universitetet i Oslo og en av ideologene bak multikulturalismen i Norge har tidligere ytret: Den store hvite flekken består i å dekonstruere dem, vi skal dekonstruere dem så grundig at de aldri vil kunne kalle seg en majoritet igjen. Det han mente da han sa dette var følgende. Vår største utfordring består i å dekonstruere norske etniske gruppe. Vi skal dekonstruere den norske etniske gruppe så grundig at de aldri vil kunne kalle seg en majoritet igjen.

Det er dette som er planene deres, de håper at de skal klare å gjennomføre denne etniske dekonstruksjonen uten motstand, og det er her de tar feil. De kommer til å møte motstand mot dette sinnssyke og ondskapsfulle multikulturalistiske eksperimentet, noe som 22. juli viste, noe som lasermannen 2, Peter Mangs i Malmø i 2010 viste.

- FEIL: Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen ble også nevnt i monologen. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB Scanpix
- FEIL: Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen ble også nevnt i monologen. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB Scanpix

Feil
- Jeg jobbet med et forskningsprosjekt for en del år siden. I den forbindelse nevnte jeg til pressen at vi var lei av å forske på minoriteter, og at vi nå ville forske på majoriteten. I den forbindelse brukte jeg ordet dekonstruere. Han har ikke skjønt at det er et forskningsprosjekt, og bruker det som eksempel på hvordan eliten vil ødelegge Norge.

Breivik om avkristningen av Libanon:

- Hvis vi lar dette fortsette, så vet vi hva som skjer. Vi vil ende opp som en minoritet i eget land, slik som vi ser med de kristne i Libanon. Libanon var en gang et kristent land med 80 prosent kristne i 1911. Når muslimene kom i flertall rundt 1960, følte de seg sterke nok til å ta kontrollen over landet. Så de anklaget de kristne for å samarbeide med Israel, for å rettferdiggjøre en borgerkrig. Som kjent så tapte de kristne på 1980-tallet, og i dag er de en forfulgt minoritet som utgjør under 25 prosent.

Ikke riktig
- At kristne i Libanon skal være en forfulgt gruppe, har jeg aldri hørt om, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Berit S. Thorbjørnsrud.
- Det er fortsatt slik at presidenten i landet skal være kristen. Statsministeren skal være sunnimuslim og presidenten i parlamentet er sjiamuslim. De kristne har blitt færre, men det har vel så mye å gjøre med at de har flyttet ut av landet.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks