Hovedinnhold

- En viss logikk i det Breivik sier

FOKUSERT: Det var en spent stemning i retten etter lunsj i går da Anders Behring Breivik skulle forklare seg om arbeidet til de fire rettspsykiaterne, fra venstre Torgeir Husby, Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas. Foto: Torgeir Mikalsen / VG
FOKUSERT: Det var en spent stemning i retten etter lunsj i går da Anders Behring Breivik skulle forklare seg om arbeidet til de fire rettspsykiaterne, fra venstre Torgeir Husby, Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas. Foto: Torgeir Mikalsen / VG
(VG Nett) Rettspsykolog Pål Grøndahl og rettspsykiater Henning Værøy har fulgt rettsaken siden den startet. Her er deres vurdering av onsdagens utspørring.

Denne saken handler om:

Etter lunsj onsdag begynte de sakkyndige og aktoratet å spørre Anders Behring Breivik ut om de omfattende rapportene.

Han hevder de to første sakkyndige, Husby og Sørheim, har funnet på mesteparten av det som står i rapporten.

- Det som jeg tror, er at dere ikke kunne tro at en normal person kunne gjøre noe slikt. En person som gjør noe så grusomt kan ikke være normal. Han må være syk, svarte Breivik på spørsmål om hvorfor de skulle ha fabrikkert over 200 løgner.

- Dette var dagen da Breivik skulle få ta til motmæle mot rapporten, men jeg synes ikke han kom styrket ut av dagen, sier rettspsykolog Pål Grøndahl til VG Nett.

Han mener Breivik til dels har en sammenheng i utsagnene.

- Han verken snakket eller argumenterte seg bort fra at han skal være utilregnelig. Breivik hadde skuffende få argumenter mot de 200 angivelige løgnene han sier han har påstått den første erklæringen er full av. Samtidig har han av og til en viss logikk i det han sier, forteller Grøndahl.

Ønsket ikke svare

I retten ønsket ikke Breivik å svare på om han hadde endret forklaring.

- Dere ville underbygge den konklusjonen. Det er jo, jeg har jo ingen beviser for det selvfølgelig, derfor spurte jeg dere om hvorfor jeg klarte å identifisere 200 løgner.

- Et siste spørsmål. Hvor mange prosent tror du at du selv har endret forklaring i den boblen vi snakket i på Ila til vi er her i retten, spurte rettspsykiater Torgeir Husby.

- Nei, jeg ønsker ikke å svare på det, sa Breivik.

Fortolker virkeligheten

Rettspsykolog Grøndahl mener elementer av Breiviks uttalelser taler for at han skal være utilregnelig, men ønsker ikke å konkludere.

- Det er måten han systematisk fortolker virkeligheten i paranoid retning. Han har et konspiratorisk og paranoid verdensbilde hvor de fleste nordmenn ser ut til å være tilhengere av mulitikulturalismen.

- Men jeg har kun sett og hørt det som har kommet frem i retten, og kan derfor ikke avgjøre om Breivik lider av vrangforestillinger, sier Grøndahl.

- Hva taler mot at han skal være utilregnelig?

- Han opptrer veldig adekvat og samlet i retten. I tillegg viser han at han har bra egenomsorg. Han viser heller ingen klare tegn på psykose i form av han har hallusinasjoner eller tankeforstyrrelser. Men han kan likevel være utilregnelig dersom det viser seg at de organisasjoner han mener å ha vært medlem av ikke har rot i virkeligheten, sier Grøndahl.

- En interessant periode

Aktor Svein Holden spurte Breivik om hvordan han opplevde den første observasjonsrunden i fengselet.

- Jeg har ikke hatt så mye tid til å gå gjennom den. Men observasjonene gikk bra. Det gikk uproblematisk. Helt greit.

Han ble observert døgnet rundt.

- Det var en veldig interessant periode. En hyggelig periode også. Jeg hadde levd på isolatcelle i syv måneder. Det kan bli litt ensomt. Jeg er en sosial person, derfor var det hyggelig med observasjonen, sa han, men la til at han ikke var enig i noen av konklusjonene, fordi begge rapportene konkluderer med at han har personlighetsforstyrrelser.

Ingen psykotiske trekk

Rettspsykiater Henning Værøy sier han ikke har observert noen psykotiske trekk hos Breivik.

- Jeg tror situasjonen er slik den var da rettssaken startet. Det han sier i retten gjør at troverdigheten hans er blitt dårligere, men etter min mening er det ikke kommet fram noe som ligner på en psykose. Jeg har ikke observert noen psykotiske trekk som tilsier at han ikke blir erklært tilregnelig etter straffelovens paragraf 44, sier rettspsykiater Henning Værøy.

Breivik hevdet at psykiater Synne Sørheim forsøkte å «lure ham ut på glattisen» da hun stilte ham spørsmål om forskjellen på selvmord og martyrium, og nektet å svare.

Kranglet om Hamsun

Da aktoratet stilte ham spørsmål om rapportene, begynte aktor Svein Holden og terroristen å krangle om Hamsuns tilregnelighet.

Breivik ble også konfrontert med at han har sagt at flere NS-statsråder ble plassert på «galehus».

- Men bare en siste ting fra min side. Jeg har fått opplyst at av 25 statsråder, så ble ingen plassert på psykiatrisk sykehus. Alle fikk dom, sa Holden.

- Jeg vet om i alle fall en til. Som... så du mener det? Hvem er din kilde? Svarer en forjamset Breivik.

- Kilden er noen historikere, regjering, Store Norske Leksikon og noen krigsleksikon.

- Nei da jeg må sjekke med kilden min men jeg har hørt noe helt annet. Men jeg er kjent med at dette er ukjent.

- Ingen form for realitetsbrist

- Han viser ingen form for realitetsbrist i forhold til virkeligheten omkring seg. Han framstår etter min mening som både umoden og useriøs, og har en måte å omgås fakta på som gjør at han stadig blir tatt med buksene nede. Men dette er fortsatt ingen psykose, slik jeg ser det, kommenterer Hennig Værøy.

- Hva taler imot?

- Noen mener at de ser tegn til paranoia hos ham. Men det andre kaller paranoia så langt i saken, kaller jeg å være mistroisk. Heller ikke det enkelte eksperter har tolket som hallusinasjoner, tolker jeg som sykdom i dette tilfellet. Det at du ser edderkopper på Vålstua gård, er en naturlig ting, sier Værøy.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks