Hovedinnhold

Derfor publiserer vi rapportene

VG offentliggjør i dag den andre rettspsykiatriske rapporten som er utarbeidet i forbindelse med rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Denne saken handler om:

Agnar Aspaas og Terje Tørrissens rapport konkluderer med at Behring Brevik er strafferettslig tilregnelig.

Det er motsatt konklusjon av hva psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim kom til i sin rapport, som vi offentliggjorde i januar.

Tilregnelighetsspørsmålet er det viktigste stridstemaet i rettssaken. Når to rettspsykiatriske rapporter da konkluderer forskjellig, mener vi det er viktig at fagfolk, interesserte samfunnsdebattanter og lesere får anledning til å lese begge rapportene og sammenligne innholdet.

Bakgrunn:  Her kan du lese begge rapportene

Mesteparten av den gjenstående tiden av rettssaken vil handle om dette spørsmålet. Retten vil høre en lang rekke psykiatriske eksperter forklare seg om de kompliserte problemstillingene knyttet til vurderingene av Breiviks psyke.

Autorisert, erfarent helsepersonell fra Dikemark sykehus har observert tiltalte døgnkontinuerlig på Ila fengsel, og deres rapporter er et vesentlig premiss for konklusjonen i rapport nummer to.

Åpenhet rundt faktagrunnlaget som retten skal avveie er viktig for at samfunnet skal ha tillit til den beslutningen domstolen til slutt tar.

Samlet gir dokumentene VG publiserer en grundig innsikt i problemstillingene retten må ta stilling til i spørsmålet om strafferettslig tilregnelighet.

Rapport nummer to er omstridt, og Den rettsmedisinske kommisjon har ikke godkjent den med henvisning til det den mener er vesentlige svakheter.

Kommisjonen ba om en tilleggserklæring fra de to sakkyndige Aspaas og Tørrissen. Heller ikke det dokumentet var kommisjonen fornøyd med. Det styrker argumentene for å gjøre rapportene fra de to siste sakkyndige offentlig.

På samme måte som i den første rapporten vi publiserte har vi utelatt opplysninger som går for langt inn i intimsfæren til Breiviks familie. Vi har også utelatt navn, adresser og opplysninger om nærstående personer av Breivik det ikke er nødvendig å eksponere for at vi skal kunne gjøre oss opp en oppfatning av hvordan hans realitetsorientering er.

Torry Pedersen
Ansvarlig redaktør

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks