Hovedinnhold

Dag 8, del 2, ord for ord: Breivik svarer om utilregnelighet

I RETTEN: Anders Behring Breivik kjempet onsdag i retten for sin egen tilregnelighet. Foto: NTB SCANPIX
I RETTEN: Anders Behring Breivik kjempet onsdag i retten for sin egen tilregnelighet. Foto: NTB SCANPIX
(VG Nett) Anders Behring Breivik (33) sa at personen som er beskrevet i den første rapporten hører hjemme på galehus, men nekter for at dette er ham selv.

Denne saken handler om:

Fra vitneboksen beskrev han hvordan han ble kjent med konklusjonen til de første rettssakkyndinge, Torgeir Husby og Synne Sørheim.

Ord for ord-referatet ligger i bunn av artikkelen. Teksten er skrevet av VGs journalister direkte fra retten og bærer preg av at det rapporteres i høyt tempo.

Breivik fortalte at han opplevde samtalene med disse to rettspsykiaterne som gode, og at han fikk stor sans for begge to, men i ettertid har han hevdet at de har konstruert over 200 løgner.

- Politiet er opptatt av å finne sannheten, men jeg merket på noen av samtalene at de hadde konkludert tidlig og kun var ute etter spesifikk informasjon. Til tross for det tenkte jeg at profesjonelle rettspsykiatere skulle være objektive, og jeg hadde tillit til dem, sa Breivik.

Da forsvarerne delte ut Breiviks kronikk, hvor han gjennomgår det han mener er løgner i rapporten, takket Breivik nei til den. Terroristen distribuerte denne kronikken til tre medier, men de valgte å sensurere den i stor grad.

I VG Direkte kan du følge rettssaken ord-for-ord, og stille spørsmål til våre journalister og eksperter.

Angrep rapporten

Breivik la først ingenting imellom da han kommenterte Husby og Sørheims rapport.

- Det er mange konstruerte setninger der. Mye av det de sier at jeg har sagt, har jeg aldri sagt. Det er ikke uskyldige misforståelser, det er ondsinnet for å underbygge konklusjonen, sa Breivik.

Så, da Holden konfronterte ham med beskyldningene, angret han seg.

- Det er ikke ondsinnet. Jeg ber deg se bort fra ondsinnet, det er intensjoner som jeg ikke har grunnlag for å mene noe om, rettet han seg.

 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Da er pausen over og Breivik er tilbake i rettssalen. Nå vil han forklare seg om psykiatrirapportene.
 • 12:02Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da retten satt. Da fortsetter vi forhandlingene med avhør av tiltalte. [Breivik inntar vitneboksen med en bunke dokumenter i hånden]
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Aktor begynner med å spørre hvordan Breivik syntes det var å høre de fornærmede forklare seg.
 • 12:04Aktor Svein Holden: - Breivik, vi skal snakke litt om de to rettspyskiatriske erklæringene, men før vi går løs på det, vil jeg spørre hvordan det hvar vært å sitte å høre på Thoresen, opplesningen av foklaringene til Vestli og N.N?
 • 12:04Anders Behring Breivik: - Det er tøft å være her. [Holden: - På hvilken måte opplever du det som tøft?]

  - Det er umulig å ikke la seg gripe da av alle beskrivelsene. Så det er tøft... men det er sikkert mye tøffere for andre enn for meg, men jeg synes også det er tøft.

  - [Holden: - Får det deg til å reflektere litt over nødvendigheten av det du har gjort?] Det er som jeg har sagt hele tiden at det er grusomt. Vold er siste løsning. Det er den mest ekstreme en handling et menneske kan gjøre, å ta et annet liv.

  - Og vold bør kunne brukes når alle andre muligheter er forsøkt, og det er jo like grusomt uansett.

  - Men det endrer jo ikke grunnlaget for aksjonen og dessverre så er nok dette bare begynnelsen i Europa og flere voldelige aksjoner fra militante nasjonalister.

  - Det ser man jo fordi det eneste jeg hadde håpet på var at Arbeiderpartiet og de som har makten faktisk kunne innsett sine feil, bedt sine folk om unnskyldning og innrømmet sine feil «ja, vi har gjort en feil, vi skulle ikke oversvømt landet av immigranter.

  - «Og dekonstruert en kultur. Vi har lært av feilen vår og vi beklager det. Istedenfor fortsetter de i samme retning».

  - Så grunnlaget for kamp og motstand er ennå mer til stede nå enn den var før 22.juli, dessverre.

  - [Holden: - På hvilken måte er grunnlaget ennå sterkere nå?] De er helt uvillige til å endre politisk kurs og nordmenn kommer ikke til å akspeptere å miste landet sitt og sitt folk. Og dette er nok dessverre bare begynnelsen.

  - Du ser det hvis du følger med i media. Det har vært en økning. De siste ti årene og flere og flere innser at de er i ferd med å miste alt. Og flere og flere innser at meningen med livet er ikke å spise sushi hver dag og ha flatskjermer.

  - Det er helt andre ting som er sentrale, og det er kulturen vår. Vår etniske gruppe. Og det er det iallfall flere og flere som oppfatter er det viktigste.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik sier til Holden at han syntes det var tøft å høre forklaringen til Eivind Dahl Thoresen og å høre de to politiforklaringene bli lest opp. - Det er tøft å være her, men det er sikkert verre for meg enn for andre, sier han. Breivik har nå inntatt vitneboksen, og sitter rolig og vendt mot aktor. Under forklaringen fra de fornærmede satt han på tiltalebenken, og viste ingen reaksjon på det han hørte.
 • 12:06Aktor Svein Holden: - Hva med nestekjærligheten overfor folk fra andre deler av verden som har det vanskeligere enn vi har det her, da?
 • 12:07Anders Behring Breivik: - Det finnes mange måter å hjelpe andre på. Jeg vet ikke om du kan kalle Japan og Sør-Korea for ummennesklige. VI skal ikke bruke landet vårt som en dumpingplass for innvandrere fra andre deler av verden. Det er ikke løsningen.

  - Det er ikke den løsningen Japan søker. Den retningen og den linjen søkte jeg også.
 • 12:07Aktor Svein Holden: - Hvor godt er det egentlig du har studert Japans bistandspolitikk?
 • 12:07Anders Behring Breivik: - Jeg tror vel de fleste er kjent med at de har vært relativt kategorisk imot masseinnvandring, men de gir bistand til andre land for det.
 • 12:08Aktor Svein Holden: - På hvilken måte er det du har gjort deg kjent med japansk politikk på dette området?
 • 12:08Anders Behring Breivik: - Jeg har lest om det. [Holden: - Hvor har du lest om det?]

  - Jeg har lest om det. Det er mange kilder. Det er jo... Hvis du ønsker å lese om Japan og du bruker internett så finner du så mange kilder du ønsker, tusenvis, og jeg har lest mange av dem... [Holden: Kan du nevne én?]
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Forsvarerbenken følger Breiviks forklaring tett og noterer stikkord. De sitter samlte på første rad siden massemorderen har inntatt vitneboksen. Geir Lippestad er ikke til stede i retten i dag.
 • 12:09Anders Behring Breivik: - Diverse leksikon, Wikipedia er én kilde og det er diverse informasjonssider om andre land. Jeg har til og med lest norske bøker, altså norske historikere har skrevet om Japan.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik skal nå få muligheten til å kommentere de to rettspsykiatriske erklæringene som foreligger. Han har hele tiden hevdet at det første erklæringen består av løgn, og har skrevet en kronikk hvor han hevder å ha funnet frem til 200 av disse løgnene.
 • 12:10Anders Behring Breivik: - [Holden: - Hvilken bokserie er dette?] En serie av bøker som tar for seg egentlig alle land i hele verden. Hver bok fokuserer på et land. «Verden i dag» eller noe sånt noe. Det er mange bokserier som er laget som tar for seg ulike land.

  - [Holden: - Der har du lest en del om Japan?] Blant annet der og flere andre steder.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Holden starter med å spørre Breivik om hvordan han opplevde møtene. Breivik forteller at han likte å snakke med Torgeir Husby og Synne Sørheim.
 • 12:10Aktor Svein Holden: - Det var litt på siden av det vi skulle snakke om nå. Vi berørte rettspsykiatriske erklæringene på et tidlig tidspunkt under saken, og da fortalte jeg deg at du skulle få lov til å gi dine kommentarer på et senere tidspunkt. Og nå er dette tidspunktet kommet. Da tar vi først erklæringen fra Husby og Sørheim, deretter tar vi for oss erklæring nummer to.

  - Aller først så er jeg interessert i å høre om hvordan du opplevde samtalene med Huseby og Sørheim. Hvordan var det du opplevde dem?
 • 12:11Anders Behring Breivik: - Eh, nei, jeg opplevde det som bra samtaler. Jeg fikk stor sans for både Synne Sørheim og Husby. De virker som profesjonelle mennesker. Det var greie samtaler. Jeg ønsket å være så åpen som mulig, så jeg fortalte egentlig nøyaktig det samme som jeg har gjort i politiavhør.

  - Og det er jo ufattelig mye informasjon med tanke på at de avhørene er mange sider. På det tidspunktet var det kanskje ikke så mye. Jeg regnet med at de skulle gjøre et objektivt arbeid.

  - Og håpet at de ikke var for emosjonelt knyttet til hendelsene.
 • 12:11Aktor Svein Holden: - Opplevde du noen forskjell mellom det å bli avhørt av politiet og det å snakke med Sørheim og Husby?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Mens Breivik forteller om hvordan han fikk tillit til Synne Sørheim og Torgeir Husby, sitter begge to og noterer på hver sin pc.
 • 12:11Anders Behring Breivik: - Politiet er vel opptatt av å finne sannheten, mens jeg merket på de i noen samtaler etterhvert at jeg fikk et inntrykk av at de konkluderte veldig tidlig og var ute etter veldig spesifikk informasjon. Det var inntrykket jeg fikk.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Ifølge Breivik fikk han først vite at han ble erklært utilregnelig av en fange som skrek det til ham, mens han var i luftegården.
 • 12:12Anders Behring Breivik: - Men til tross for det, tenkte jeg at profesjonelle rettspsykiatere skal jo være objektive så jeg var ikke så bekymret for det da. Jeg hadde tillit til dem.
 • 12:12Aktor Svein Holden: - Og så kommer de i slutten av november med denne erklæringen, og konklusjonen at du er utilregnelig. Hvordan reagerte du på det?
 • 12:13Anders Behring Breivik: - Altså, politiet ønsket jo egentlig ikke at jeg skulle vite konklusjonen, men det var en annen fange som skrek konklusjonen til meg, som tvang politiet til å være åpne og fortelle det som hadde skjedd, og da fikk jeg innblikk i det de hadde skrevet, eller i sammendraget.

  - Men den ble vel... den kom vel ut i slutten av november, men problemet var at jeg ikke fikk tilgang til rapporten før i midten av desember. Den er på 240 sider og det tok en god stund å jobbe seg gjennom den.
 • 12:13Aktor Svein Holden: - Jeg har skjønt at du har noen innvendinger mot det produktet som de leverte, fortell om dem?
 • 12:14Anders Behring Breivik: - Stemmer det at dommerne har fått kopi av den kronikken jeg skrev med tillegg? [Dommeren og bistandsadvokater sier at dette ikke er kjent for dem. Ber om å få delt ut denne.]

  - Jeg kan jo fortelle at det ble distribuert til tre norske mediebedrifter, men alle tre valgte å sensurere den i veldig stor grad.
 • 12:15Aktor Svein Holden: - Men kan du fortelle litt om bakgrunnen for at du valgte å skrive denne kronikken, som du har kalt det?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Dommerne avkrefter at de har fått utdelt den såkalte kronikken som Breivik har skrevet om den første rapporten. Hans forsvarer Odd Ivar Grøn deler ut skrivet til dommerne før utspørringen begynner.
 • 12:16Anders Behring Breivik: - Det som jeg bestemte og det jeg så var at det denne konklusjonen ville vekke stor debatt og jeg ønsket ikke delta i den debatten før den var moden for det. Derfor valgte jeg ikke gå ut tidlig. Jeg måtte også gjennomgå rapporten.
 • 12:16Aktor Svein Holden: - Vi kan bare gripe litt fatt i det. Dette med 80 %, mener du det ordrett, at det faktisk er 80 %, eller er det en talemåte?
 • 12:17Anders Behring Breivik: - Ja, det kommer jeg nærmere tilbake til, hvordan det ble gjort. Men jeg kan fortelle litt mer om hva jeg mener med det nå. [Holden: - Ja, gjerne det.]

  - For det første som jeg ha nevnt tidligere følte jeg at de hadde konkludert tidlig og jobbet med på underbygge den konklusjonen og hvis man leser den rapporten den i sin helhet så mener jeg de

  - De hadde startet med en konklusjon, og så har de lokalisert premissene for å underbygge den konklusjonen.
 • 12:17Aktor Svein Holden: - Hva var det som fikk deg til å trekke den konklusjonen, eller få det inntrykket?
 • 12:18Anders Behring Breivik: - Det kan vi jo se av vitnebeskrivelser. Det er ufattelig mange, og det eneste de har vektlagt er sekvenser som er tatt ut av sammenheng. Det gir helt feil inntrykk, det er tatt ut av sammenheng og er med på å underbygge konklusjonen.
 • 12:18Aktor Svein Holden: - Men slik jeg forstod deg hadde du fått inntrykk under samtalene med dem var at de var forutinntatt og trakk en konklusjon på et tidlig tidspunkt?
 • 12:18Anders Behring Breivik: - Mens vi snakket sammen, hadde samtaler, så stolte jeg på at de ville gjøre jobben sin, ellers hadde jeg ikke fortsatt samtalene. Det jeg sa var det samme som jeg formidlet til politiet.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik forklarer seg villig om sin forståelse av samtalene med rettspsykiaterne Sørheim og Husby. Han sitter vendt mot aktoratet, og ser ikke mot de to sakkyndige som sitter rett foran ham. Han blar i papirene han har foran seg i vitneboksen for å finne frem til punktene han vil kommentere.
 • 12:19Anders Behring Breivik: - Det var helt identisk. Men det som jeg reagerte på i begynnelsen var at samtalene ikke ble filmet eller tapet på noen som helst måte. Og da sa jeg «Hvorfor blir ikke dette tapet? Hvordan kan det være mulig å ettergå det, da?» Og da sa de at « i Norge så taper vi ikke».

  - Og da tenkte jeg ja, da får vi prøve da, uten. Det var det ene punktet. Skal vi se... det er veldig mange konstruerte setninger der. Det de påstår at jeg har sagt, har jeg i veldig stor grad ikke sagt.

  - Og dette er ikke uskyldig misforståelser det er ondsinnede oppdiktninger for å bygge opp under konklusjonen. De har konstruert premissene.

  - Men altså, jeg har jo lest rapporten i sin helthet, og hvis jeg hadde lest om den personen som er beskrevet, hadde jeg tenkt at vedkommende hører hjemme på galehus og bør medisineres uimiddelbart. Men det er ikke meg som beskrives i den rapporten.

  - Men jeg ser jo at hvis det faktisk hadde eksistert en sånn person så ville vedkommende for det første ikke være i stand til å gå uten rullator, og for det andre ville han vært fullstendig gal.

  - Men den personen som er beskrevet i den rapporten - det er ikke meg. [Holden: - Kanskje vi kan ta et lite steg til siden før vi går inn på hva som er galt. Du snakket om «ondsinnede»...]

  - Da snakket jeg om intensjon og det har jeg ikke grunnlag for og det ber jeg deg se bort ifra. [Holden: - Hva tror du grunnen er til at de skriver ting som du ikke har sagt?]

  - Jeg tror vi kan ta det på slutten, etter at jeg har gått gjennom dette. [Holden: Ja, vi kan gjerne det.]

  - Problemet er vel at det er så mye informasjon at jeg rekker jo ikke gå igjennom alt, jeg kommer bare til å ta noen utdrag. Nå har jo dommerne noen dokumenter.

  - Det er et eksempel, som illustrerer hvor grundig de har gått til verks for å pervertere den informasjonen jeg ga slik at jeg fremstår som et irrasjonelt menneske.

  - Det er vel egentlig bare et eksempel, der har de påstått at jeg har sagt dette er fra et avsnitt: «De sakkyndige ber observanden forklare sin begrepsbruk».

  - «Observanden forklarer. Det er fra al-Qaida, gangstermiljøene, anarkomarxister som er blitzere, noen som tjener folket.»

  - «Anarko er forkortelse for anarkisme. Det kan være anarko-marxister osv. Observanten sier han har laget ordene selv, fordi de manglet.»

  - Første setning er oppdiktet. Jeg husker godt at jeg forklarte begrepsbruken i underveis uten at de trengte å spørre nærmere. I setning to [der det snakkes om anarko-jihadister og anarkomarxister] gir ikke mening, det høres som det er fra en helt irrasjonell person.

  - Og det jeg faktisk mente, og vi snakket om der er følgende: Begrepene er brukt i kompendiet og fra et essay, og forklarer at militante nasjonalistiske nettverk rekrutterer fra miljøer. [Breivik lister opp noen forskjellige kjente grupperinger og miljøer som eksempel på det han mente]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Mens Breivik leser opp en setning fra sakkyndigrapporten som han mener er oppkonstruert, blar Sørheim og Husby i kronikken som Breivik har skrevet. Også Breivik har kronikken foran seg.
 • 12:25Anders Behring Breivik: - I kompendiet har jeg referert til disse gruppene som anarko (?), nasjonalister og marxister. Dette er et eksempel på ting som jeg aldri har ytret, og som har blitt kontruetrt på en måte av de sakkyndige, for at jeg skal fremstå som irrasjonell.

  - Og det går igjen i disse 13 samtalene. [Holden: - Hvis vi for eksempel kan ta neste setning der også... Der står det «De sakkyndige forstår stadig ikke begrepene...»]

  - Det jeg foreslår, er at jeg fokuserer på de viktigste momentene.... [Holden vil heller ha oppfølging med én gang] [Holden: - I tredje setning står det at de sakkyndige ikke forstår begrepene, så har du innskutt at dette er oppdiktet.]
 • 12:25Aktor Svein Holden: - Da lurer jeg på hvordan du til en viss grad av sikkerhet kan si at dette er oppdiktet?
 • 12:25Anders Behring Breivik: - Altså jeg husker samtalene i veldig stor grad, for de samtalene jeg hadde med sakkyndige var identiske med de jeg hadde med politiet.
 • 12:26Aktor Svein Holden: - Kan du utelukke at de sakkyndige på et eller annet tidspunkt har sagt «Du, Breivik... Jeg forstår fortsatt ikke begrepene...»
 • 12:26Anders Behring Breivik: - Jeg husker ikke alt godt, men jeg husker det godt. Det er derfor jeg har kommentert det [Holden: - Det er en ganske formidabel egenskap, å kunne huske så godt?]

  - Fordelen med det kjære Holden [Breivik smiler] er at jeg har tilgang til avhørene med politiet og jeg har formidlet nøyaktig det samme der.

  - Jeg husker at jeg formidlet nøyaktig det samme til de sakkyndige. [Blir kort avbrutt av Holden]. Men jeg kan ikke påstå at jeg husker alt.

  - [Holden: - Greit, bare fortsett.] Her har jeg tatt to avsnitt som jeg har forklart grundig. De fortsetter frem til side 8. Jeg hopper over det neste avsnittet for å spare oss for litt tid. Gjennom hele rapporten så har de sakkyndige spesifikt utelatt pronomen som «jeg» før setninger. Dette får vedkommende som har ytret det, og i dette tilfellet er det jo meg, til å høres svært lite intelligent ut.

  - Det er også, som jeg ser det, en del av strategien for å bygge under premissene. Svært mange av setningene virker totalt tilbakestående, og det er vel konklusjonen også - at jeg er totalt tilbakestående.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: To av meddommerne leser i kronikken de nettopp fikk utlevert. Dokumentet er skrevet av Breivik og tar for seg det han mener er feil i den første psykiatrirapporten.
 • 12:29Anders Behring Breivik: - For eksempel på side 95 og 96. «Var en favoritt blant lærerne, favoritt i klassen. Ble kjempesuksess, bygget nettverk».
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Kronikken som Breivik stadig viser til i forklaringen er et brev på 38 sider han sendte til VG, Dagbladet og ABC Nyheter før rettssaken. Kronikken er datert 26. mars i år og ble skrevet av Breivik på cella. Innholdet ble lest av både fengselet og politiet før brevet ble sendt videre. Tittelen på kronikken er: "22/7: Flere enn 200 løgner er identifisert i den rettspsykiatriske rapporten"
 • 12:29Anders Behring Breivik: - Jeg ytrer meg også om det, men å påstå at jeg ytrer meg på den måten... Jeg tror bare en tilbakestående ytrer seg slik [Holden: Er det bare utelatelse av pronomene som gjør at du føler du blir fremstilt på den måten?]

  - Ikke kun det, men dette er ett av de momentene som de har brukt veldig ofte. Ofte kombinert med andre momenter for å få meg til å framstå som gal, eller lite intelligent.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Det ser ut til at de fleste berørte fra regjeringskvartalet som har vært i retten siste dagene, har valgt å følge Breiviks kommentarer til sakkyndigrapporten. Likevel er det fremdeles ikke fullt i salen.
 • 12:30Anders Behring Breivik: - Bruk av spesialord uten videre forklaring som en blir brukt for sykeliggjøring. De har trukket fram ord fra manifestet som jeg har snakket med dem om, men de fremstiller det uten forklaring slik at det høres veldig absurd. Ved flere anledninger har de også påstått at jeg er veldig vanskelig å følge. [Holden: - Er du det?]

  - Når jeg snakker med folk tar jeg som utgangspunktet at de ikke kan så mye om politisk motivert vold. I deres tilfelle spurte de veldig lite så tydeligvis er det noe de ikke har forstått. For eksempel da jeg snakket om den marxistiske Tjen Folket så byttet de til Blitz tjener Folket.

  - Tydeligvis har de ikke forstått alt. Men om de hadde spurt meg om betydningen hadde jeg selvfølgelig forklart meg om det. Selektive forklaringer og sitater fra vitneavhør....

  - Nå skal jeg gå kjapt igjennom det... [Holden: - Jeg skal bare skyte inn noen spørsmål her jeg...] Jeg har ganske mye å gå igjennom, så det er bra om du ikke avbryter meg så ofte.
 • 12:31Aktor Svein Holden: - Opplever du ofte at folk misforstår deg når du snakker om politisk motivert vold?
 • 12:31Anders Behring Breivik: - Jeg tror at jeg er flink til å forklare. Jeg pleier ikke bruke spesialord med mindre jeg tror vedkommende forstår det.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Når Breivik ber Holden om å slutte å avbryte ham så ofte, går det en kort latter gjennom salen. Breivik har foreløpig hatt en overbærende, men høflig tone til Holden gjennom utspørringen. Han svarer utfyllende og sammenhengende på spørsmål, men blir irritert når han ikke føler seg forstått og kaller aktor "kjære Holden".
 • 12:33Anders Behring Breivik: - I de tilfelle jeg tror at de ikke forstår det så bruker jeg mindre kompliserte ord. [Holden sier han skal begrense avbrytelsene av Breivik, som nå leser videre fra sakkyndigrapporten] «Observanden fremstår emosjonelt avflaltet med fullstendig emonsjonell distanse.»

  - Og da, svaret på det er jo det jeg har forklart til dommerne. For å kunne overleve så er jeg nødt til det. Det er en overlevelsesstrategi. Da bruker jeg ofte et akademisk språk for å distansere meg. Og det er en av flere av-emosjonaliseringsstrategier.

  - Og den dehumaniseringsstrategien som er kjent i forsvaret for eksempel. og i tillegg den meditasjonen som fortrenger frykt og andre emosjoner.

  - Alt dette forklarte jeg til de sakskyndige, allikevel har de ikke skrevet noe om det. [Holden: - Av disse tre elementene. Hva vil du si har vært den viktigste enkeltfaktoren frem til 22. juli?]

  - Det er vel å avemosjonalisere seg. [Holden: Snakker vi da om bushido?] Blant annet, og om meditasjoner. [Holden: Hvis du skal veie bushido opp mot øvrige meditasjoner?]

  - Den meditasjonen som jeg gjør som jeg også gjør nede i cellen under her hver gang jeg har pause, den er svært effektiv.

  - Det er vel den mest effektive strategien. Det fungerer forskjellig for noen, men bra for andre. Så er det en del spesifikke påstander, for eksempel... jeg kan jo starte med det mest absurde. At jeg har gått med munnbind og lider av bakteriefobi. Det er helt latterlig.

  - Jeg lider ikke av bakteriefobi og aldri brukt munnbind i livet mitt. Jeg har et partikkelfilter hjemme som jeg har brukt noen ganger. Som da jeg trillet ut detonatorene. Min mor lurte på hvorfor jeg gikk med partikkelfilter hjemme, da sa jeg jeg vet ikke.

  - Men det er iallfall årsaken til at jeg brukte det, når jeg drillet ut aluminiumsstøv. Den andre gang var like før jeg flyttet opp til Voldslunden.

  - Altså fri ute i naturen, og jeg skulle være funksjonær på dette stevnet. I tillegg så var det bare noen dager til jeg skulle opp til Vålstuen.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Mens Breivik forklarer seg om hvorfor han brukte munnbind inne, blar aktor Inga Bejer Engh i kronikken hun har fått utdelt. Kronikken er på 39 sider.
 • 12:35Anders Behring Breivik: - Og jeg tenkte at nå kan jeg ikke bli syk. Jeg må gjøre absolutt alt jeg kan for ikke å bli syk. Det kan ødelegge operasjonen. Så kom min mor hjem en dag, hun hadde blitt smittet av noen venner. Jeg tenkte «jeg kan ikke risikere å bli syk nå».

  - Og det var cirka to uker før jeg skulle flytte opp til Rena og noen dager før jeg skulle feltstevne. Da sa jeg til meg selv at jeg måtte gjøre alt jeg kan fordi det er en stor trussel mot alt det jeg jobber for.

  - Og da tenkte jeg sånn er det mulig å unngå å bli syk når man bor sammen med er en person som blir smittet. Og jeg har ikke kompetanse på det, så jeg ringte fastlegen min og spurte om det.

  - Og da forklarte de at hvis det er virusbaserte infeksjoner så er det veldig vanskelig, men hvis det er bakteriebasert, så er det mulig.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Under planleggingen av terrorangrepene hevder Breivik at han brukte den japanske meditasjonsteknikken "bushido" for å stenge følelesene sine ute. Ifølge massemorderen, mediterer han også i hver pause når han oppholder seg i cellen på tinghuset for å holde følelsene borte under rettssaken.
 • 12:36Anders Behring Breivik: - Jeg sa: «Er det mulig, hvis jeg går med munnbind eller partikkelfilter, å ikke bli smittet?» Da sa de sjansene økte for at jeg ikke ble smittet. Jeg forøkte å bruke det fem til ti minutter en dag for å forsøkte å ikke bli smittet. Så merket jeg dagen etter at jeg hadde blitt smittet, og da sluttet jeg selvfølgelig å bruke det.

  - Da ble jeg syk i tre uker. Dette har de fått vite om denne episoden at jeg ringte til fastlegen og snakket med min mor. Så har de skrevet at jeg lider av bakteriefobi og gått med munnbind i mange år.

  - Det er veldig mange sånne ting. [Holden: For ordens skyld: Du sa du hadde hatt det på deg inne ved to anledninger, den ene gangen med din mor. Husker du hva du sa da?]

  - Jeg vet hva jeg ikke sa, og det var at jeg skulle drille ut detonator-casinger som jeg skulle bruke i Regjeringskvartalet.

  - Jeg husker rett og slett ikke, men jeg kunne ikke forklare hva...(...) Det kan tenkes at hun trodde jeg led av bakteriefobi eller hadde klikket totalt. Jeg skal gå gjennom noen punkter, blant annet at jeg er redd for stråling.

  - Og det er en oppdiktet påstand, det har jeg aldri sagt. Hvorfor skal man være redd for stråling med mindre man bor under ti mil unna Tsjernobyl.

  - Det har vært litt diskutert, men jeg er iallfall ikke redd for stråling, så jeg har aldri sagt det.

  - Så er det en annen påstand, at jeg hevder å ha rett til å avgjøre hvem som skal leve eller dø i Norge. Det har jeg aldri sagt. Det jeg har sagt det er at... de har spurt om hva gir deg rett til å drepe? Og da har jeg forklart at militante nasjonalister har en kamp som vi mener gir oss legitim grunn til å bruke vold, på lik linje med Fidel Castro og Che Guevara og andre revolusjonære.

  - Når de skulle prøve å kuppe makten i Cuba. Det er et mandat vi gir oss selv fordi vi velger å kjempe.

  - Jeg ser ikke på meg selv som en dommer. [Holden: - Jeg må skyte inn et spørsmål. Når du setter opp lister over A - og B-forrædere og sier disse personene bør drepes, kan det jo kanskje gi det inntrykket at du på en måte om disse personene skal leve eller dø?]

  - Selvfølgelig hvis man ser bredt på det kan det se sånn ut, men det er veldig få personer i Norge jeg ser på som legitime mål. Det er politikere og andre som støtter multikulturalisme.
 • 12:40Aktor Svein Holden: - Men er det ikke du som utpeker den ene prosenten som legitime mål?
 • 12:41Anders Behring Breivik: - Det er blant annet jeg. [Holden: - «Blant annet», er det deg, eller?] I dette tilfellet er det meg, ja. [Hva kan du si om setningen til Husby/Sørheim...]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik vil gå igjennom de punktene han har planlagt å ta opp før han svarer på spørsmål fra aktor Svein Holden. Flere ganger ber han Holden om å spare opp spørsmålene sine til slutt, hver gang til en kort latter fra salen. Holden svarer at han ikke kan love å ikke avbryte ham.
 • 12:41Anders Behring Breivik: - Kan du ta spørsmålene etterpå? [Holden: - Det kan jeg ikke love, så hvis vi kan avslutte med det spørsmålet jeg stilte nå nettopp. Hvis du ser formuleringen til Husby og Sørheim er det riktig?]

  - Måten det fremstilles på virker helt absurd. Hvis man forteller at vedkommende en politisk høyreekstremist som ønsker å henrette politiske aktivister, så er det en korrekt måte å beskrive det på. Hvis man bruker DE [rapporten] ordene så høres det helt absurd ut.

  - Og så er det en kommentar «å egenhendig frelse Europa». På side 10, side 57 i den psykiatriske rapporten. Så har de nevnt at jeg mener at jeg skal ha hevdet å skulle egenhendig frelse Europa. For det første har jeg aldri har brukt ordet «frelse». Jeg husker at Husby fortalte at han hadde to pasienter som trodde de var Jesus. Og det virket som om han antydet at jeg var den tredje av de.

  - Det var det inntrykket jeg fikk. Og... så han mener at jeg havner i den kategorien, at jeg mener jeg er Jesus eller lignende. Men jeg har aldri brukt ordet «frelse» eller sagt at dette er min kamp. Jeg har sagt at jeg er en fotsoldat. Jeg er ikke noe annet enn noen andre, men jeg må ta kritikk for at jeg kan ha brukt en pompøs ordstilling til politiet i begynnelsen.

  - Og jeg har nok gjort det lett for dem på ta ting ut av sammenheng og gjøre at jeg høres irrasjonell ut. Det må jeg ta selvkritikk på. Det jeg sa til politiet står jeg for. Men for en person som har valgt å fremstille det feil er det mye ammunisjon som kan brukes.
 • 12:44Aktor Svein Holden: - Du sa i sted at du hadde vært åpen [overfor de sakkyndige], men nå får jeg inntrykk av at du også har kommet med feilaktigheter. Kan du utdype det?
 • 12:44Anders Behring Breivik: - Jeg har ikke sagt noen som er feil, men jeg har nok brukt et pompøst språk, og det burde jeg ikke ha gjort. Det som var tankegangen bak det, var at «hvis jeg klarer å formidle dette på en veldig logisk måte, så finnes det ingen mulighet til at de kan finne meg utilregnelig».
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Husby og Sørheim følger nøye med på innvendingene Breivik har på rapporten. Husby har tatt på seg lesebriller, men sitter tidvis med blikket vendt mot Breivik mens han snakker. På tastaturet til den bærbare pc-en hans ligger Breiviks kronikk oppslått foran ham. Sørheim har sluttet å lese i kronikken, og noterer på macbooken sin.
 • 12:47Anders Behring Breivik: - Og da var det tydeligvis en stor feilvurdering fra min side. [Pause] Så er det jo en insinuasjon om at jeg har arvet sinnssykdom fra [et eldre familiemedlem].

  - [Breivik snakker om denne personen sykdomsbilde og mener at dette er misforstått og ingen psykiatrisk diagnose, men at at vedkommende bare kunne være streng med sine omgivelser]

  - Og dette er blitt formidlet på en måte skal gi inntrykk av en arvelig sinnsykdom som jeg har plukket opp, og det stemmer selvfølgelig ikke.

  - Så det er ingen i min familie som har hatt sinnsykdom. [Ser i papirene sine.] Det er ufattelig mye informasjon, jeg vet ikke hvor mye tid jeg skal bruke på det, for nå kan jo dommerne selv lese den bolken. Men jeg vet at ca 80 % av samtalene er oppdiktet, og dette er i hvert fall noen av eksemplene på det.

  - Det jeg derimot ønsker å ta opp er den rettspsykiatriske sektoren i Norge. Jeg vet ikke hvor seriøst man skal ta den. Alle kjenner til hva som skjedde etter andre verdenskrig.Det var ikke bare Hamsun som havnet på sinnssykehus. Svært mange ble sendt på sinnssykehus selv om de bare var antikommunnister.

  - Dette er noe som er med norsk rettspsykiatri. Ikke noe oppgjør med det som skjedde etter 2. verdenskrig i forhold til politiske ekstreme.
 • 12:49Aktor Svein Holden: - Hvor mange mennesker er det snakk om? [Breivik: Cirka femten personer, jeg vet ikke akkurat navnene.]
 • 12:49Anders Behring Breivik: - [Holden: - Hvor er det du har den informasjonen fra?] Det ønsker jeg ikke å fortelle.

  - [Holden: - Hva var farlig med det? ] Dette er noe jeg har fra en kilde som jeg stoler på. Det var tretten andre som ble sendt på sinnssykehus.

  - Det er det. [Holden: - Når fikk du den informasjonen?] Jeg har prøvd å få tilgang til de rettspsykiatriske rapportene etter 2. verdenskrig.

  - Men av ulike, ukjente årsaker har norske styresmakter gjort det vanskelig å utgi, men jeg vil utfordre pressen til å finne ut hvor mange som ble sendt på sinnsykehus.
 • 12:50Aktor Svein Holden: - Jeg tror nok pressen allerede har tatt opp den hansken, Breivik. [Breivik: - Det tror jeg absolutt ikke.] Jeg tror vi skal holde oss her. Jeg har sett historikere som har gått ganske hardt ut mot det du mener. Og det viser seg at det slett ikke var så mange som ble sendt på sinnsykehus.

  - At det ikke var så mange ministere som ble sendt på sinnssykehus. [Breivik: - Hvor mange var det da?] Det var ikke i nærheten av så mange som du sier.
 • 12:50Anders Behring Breivik: - Siden du mener du har lest det. Hvor mange da? [Holden: - Nå er det jeg som stiller spørsmålene her]

  - Du påstår at det jeg sier er feil. Da må jo du si hva som er riktig[?]. [Holden: Jeg må ikke si noe som helst, jeg] [Diskuterer frem og tilbake om hvem som må svare på hva]

  - Dette er noe som norsk rettspsykiatri aldri har tatt noe oppgjør med.
 • 12:51Aktor Svein Holden: - Jeg ønsker å avslutte med et spørsmål til til akkurat dette. Hva tror du er årsaken til at du har denne informasjonen, mens andre ikke har det?
 • 12:51Anders Behring Breivik: - Det er vel i noens interesse å ikke formidle hva som skjedde etter 2. verdenskrig. Det var mange udemokratiske avgjørelser som stred mot menneskerettighetene.

  - .. som ble fattet og dette er en noen av de skitne hemmelighetene til Norge fra krigen som veldig mange ikke ønsker skal frem. Grunnen til at psykiatriske rapportene etter 65 år fortsatt ikke er deklassifisert.

  - Og i prinsippet så skal alle dokumenter deklausuleres etter 60 år, men disse psykiatriske rapportene, de er fortsatt ikke deklausulert.
 • 12:52Aktor Svein Holden: - [Breivik: - Og det kan jo være en utfordring til deg.] Så det er jo denne eksklusive kilden din som har hatt tilgang til dette?
 • 12:52Anders Behring Breivik: - Det er vel ingen som har tilgang til de femten rapportene fordi de er klausulert. Men jeg har fått beskjed om at det gjelder femten personer og ikke bare Hamsun.
 • 12:52Aktor Svein Holden: - Hva er det ved denne kilden som gjør at du stoler såpass på vedkommende?
 • 12:52Anders Behring Breivik: - Jeg har hatt begrenset med tid, men jeg ønsker å prøve å grave mer etter rettssaken, men jeg har ikke hatt tid nå.
 • 12:53Aktor Inga Bejer Engh: - [Holden: - Nei, men, vi kan gå videre.] I og med at du nevner Hamsun, hvis jeg sier til deg at Hamsun ikke ble erklært sinnssyk, hva sier du da?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik hevder at minst 15 personer, mange av dem regjeringsmedlemmer, ble sendt på sinnsykehus i forbindelse med rettsoppgjøret. Flere historikere har tilbakevist denne påstanden i media, noe Holden forteller Breivik. - Hvor mange er det da? vil Breivik vite. - Nå er det jeg som stiller deg spørsmål, Breivik, svarer Holden. - Men du sier jo at det jeg sier er feil. Når jeg sier at det er 15, og du sier det er feil, så må du jo si hvor mange det var, protesterer Breivik. - Jeg må ikke si noe som helst, Breivik, svarer Holden. Breivik blir tydelig irritert og fastholder at han har en kilde som bekrefter hans tall. Han hevder også at dette er en av Norges "skitne hemmeligheter".
 • 12:53Anders Behring Breivik: - Det stemmer. Men på det tidspunktet mente de han hadde svekkede sjelsevner. Det er å være irrasjonell. Og han ble satt på dette sykehuset i seks måneder. Men de andre måtte være der i flere år. Han var en av de som var heldig.
 • 12:53Aktor Inga Bejer Engh: - Heldig i hvilken forstand da? [Breivik: At han slapp ut etter seks måneder.]

  - Var du klar over at han ble ansett som tilregnelig?
 • 12:54Anders Behring Breivik: - Han ble stemplet med at han hadde svekkede sjelsevner. [Engh: - Ja, og det er ikke å være utilregnelig.] Hos min kilde er det det.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: VG Netts artikkel under var tydeligvis også lest av statsadvokat Svein Holden.
 • 12:55Anders Behring Breivik: - [Breivk smiler litt] Jeg har lest hans egen bok. har du lest hans bok? [Breivik spør Bejer Engh] Det andre punktet, det var en kjent rettspsykiater som var marxist-leninist og ble brukt mye av pressen, de støttet bruk av sinnssykehus mot politiske dissidenter.

  - Og de støttet Sovjetunionens bruk av dette, og Reppesgaard drev på frem til 90-tallet. Han fikk ikke sparken. Man skulle tro at den store nestoren at rettspsykiatrien, Kringlen, ville kreve hans avgang etter at dette ble kjent.

  - Men istedenfor, så forsvarte Kringlen ham. Og det sier jo mye om norsk rettspsykiatri at folk som støtter bruk av sinnsykehus for politiske dissidenter, ikke får sparken, men får fortsette å holde på.
 • 12:56Aktor Svein Holden: - [Breivik: - Så jeg mener at..(blir avbrutt av Holden)] Frykter du å bli et nummer i rekken av politiske dissidenter som blir satt inn på galehus?
 • 12:56Anders Behring Breivik: - Nei jeg tror ikke det. Nå snakker jeg om norsk rettspsykiatri og at det bør være i deres interesse å ta et oppgjør med seg selv. I hvertfall prøve å lage en oversikt om at det ikke finnes noen rettspsykiatere i dag som er for å bruke sinnssykehus for politiske dissidenter.

  - Dette er jo helt avhørende at personer som det ikke får jobbe som rettspsykiatere. Men så er det spørsmålet som Husby stilte meg tidligere. Han lurte på hvorfor jeg hadde påstått at de hadde løyet.

  - Og det er et godt spørsmål som jeg egentlig ønsker at de to selv skal svare på, men det jeg tror har skjedd er at den psykiatriske vurderingen skjedde for nært på hendelsen, slik at de var sterkt emosjonelt rystet, og det jeg tror er at de konkluderte med at «den personen som har gjort dette, han må være gal».

  - De klarte ikke begripe at en normal person kunne gjort dette. Det forteller to ting, og dette er det jeg tror - den ene er at de mangler kompetanse på å vurdere politisk motiverte voldsmenn, som for eksempel IRA, ETA og al-Qaida.

  - De mangler kompetanse på å vurdere slike individer. Jeg spurte de selv. Har dere noen gang vurdert en politisk motivert voldsmann?

  - Det hadde de ikke. Så jeg tror rett og slett at de var emosjonelt tilknyttet dette, kombinert med at de manglet kompetanse på politisk motiverte voldsmenn.

  - De to faktorene bidro til at de egentlig konkluderte veldig tidlig og brukte hele den perioden på å egentlig underbygge den konklusjonen.
 • 12:58Aktor Svein Holden: - Har du sett for deg andre hypoteser?
 • 12:58Anders Behring Breivik: - Nei det er relevant å snakke om hva jeg tror. Dette er hva jeg tror. [Holden: - Har du nevnt andre hypoteser i denne kronikken?]

  - Jeg har det. Og det er en fem mulige forklaringer. Men dette er det jeg tror, så det er ikke vits i å ta opp de fire andre mulighetene. [Holden: Du skal ikke se bort ifra at jeg synes det kan være interessant å ta opp.]

  - De andre mulighetene, hvis du ønsker at jeg skal kommentere det, det er jo ideologisk inkompatibilitet...

  - [Holden: - Hva legger du i det?] Det får egentlig på noe som ikke er helt ukjent i andre land. For eksempel var Sovjetunionen kjent for å sette politiske dissidenter på sinnssykehus. For eksempel satte de inn Datsik på sinnssykehus.

  - [Holden: - Men når du sier at du har ditt politiske ståsted..] [Breivik avbryter] Den teorien er at man representerer to helt ukjente tankeverdener.

  - For eksempel jeg har skrevet i kompendiet mitt at Mandela er en marxisitsk terorist, og var egentlig terrorleder i 20 år før han ble fengslet, og det var derfor han ble fengslet.

  - Og hans organisasjon som han ledet, er ansvarlig for svært mange drepte. Og eksempelvis så bor jo Sørheim i Sør-Afrika og hun ser på Nelson Mandela som en stor helt.
 • 13:01Aktor Svein Holden: - Fortalte hun det til deg? [Breivik: - Jeg tolket det slik i alle fall] Hva var det ved henne som ga deg mulighet til å tolke henne dit?
 • 13:01Anders Behring Breivik: - Man kan jo si at de aller fleste mener det. Det er svært få som mener det motsatte. [Holden: - Da baserer du deg på en alminnelig slutning og ikke hennes tolkning] Det var en tolkning. [Holden: Hva var det ved Sørheim som fikk deg til å mene at hun symptapiserte med Nelson Mandela?]

  - Vi snakket sammen over 13 samtaler og jeg lærte mye om de, og det er den informasjonen jeg har.

  - [Holden: - Ble hans navn nevnt i samtalene?] Jeg kan komme tilbake til det som vi opprinnelig snakket om, som er inkompatibilitet. Jeg skal ikke si så mye om hva jeg ikke tror....[blir avbrutt]

  - Hvorfor skal jeg fortelle om hva jeg ikke tror? [Holden: - Hva er så grunnen til at du skrev det?]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik smiler skjevt når han forteller om hvordan Sørheim, som bor i Sør-Afrika mener at Mandela er en krigshelt og at hun dermed har et verdenssyn som er inkompatibelt med hans. Breivik forklarer at han baserer antagelsen på at de fleste mener Mandela er en helt, mens han selv mener han er en terrorist.
 • 13:02Anders Behring Breivik: - Det er fem mulige løsninger på hvorfor de har løyet, hvor jeg har identifisert flere enn 200 løgner [Holden: Men hva er grunnen til at vi ikke skal gå inn på de tre siste?]

  - Fordi jeg ser ikke på det som hensiktsmessig å støtte opp om noe jeg ikke tror på.
 • 13:02Aktor Svein Holden: - [Breivik: - Det er for å liste opp de fem mulige løsningene.] Frykter du at folk skal få uriktige oppfatninger av deg hvis vi går inn på de tre siste?
 • 13:02Anders Behring Breivik: - Hvis du tror at jeg mener det. Det er viktig at det som jeg nevnte i sted... [Holden: - Skriver du ofte ting du ikke mener?]

  - F.eks dette med hva som stemmer, og det som du forfekter. Så er det noen som tror at dette er vrangforestillinger, mens andre tror at det stemmer, mens andre tror igjen at det er løgn. Men dette er muligheter du ikke har nevnt i det hele tatt. Da er det vel ikke nødvendig at jeg nevner fem muligheter?
 • 13:04Aktor Svein Holden: - Nei, men da kan vel jeg ta også se litt nærmere på hva jeg kan tenke meg å lese opp.

  - Du berører dette med emosjonell ubalanse og inkompatibilitet. I punkt to på side to har du uthevet frykten for inkompatibilitet.
 • 13:04Anders Behring Breivik: - Det går på å skjerme samfunnet om det de mener er skadelig ideologi. [Holden: - Så er det et tredje poeng her. Økonomisk avhengighet. Kan du fortelle litt rundt det?]

  - Det er at de er avhengige av offentlige kontrakter, så de er ikke objektive. Hvis man er helt privatpraktiserende, så er man objektiv. Hvis man er avhengig økonomsik, er man ikke objektiv.

  - Nei, dette er ikke noe jeg tror på, dette er bare muligheter. Dette er bare mulige løsninger. Og det jeg tror på, det er det jeg snakket om i sted.
 • 13:05Aktor Svein Holden: - Hva med nummer fire, som står under uthevingen «hevnmotiv»?
 • 13:05Anders Behring Breivik: - Det er jo noe i det. Hvis man vurderer medisineringsfundamentalist [Breivik nevner en person ved navn] gir han et inntrykk av at han ønsker å pumpe meg full av kjemikalier fordi han mener jeg fortjener det.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Også de to rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas følger nøye med på Breiviks forklaring. Tørrissen følger Breivik med blikket, mens Aspaas blar i kronikken til Breivik. De to har konkludert med at Breivik er tilregnelig, mens Husby og Sørheim altså tidligere konkluderte med det motsatte. Den rettsmedisinske kommisjon har imidlertid bedt om en tilleggserklæring til Tørrissen og Aspaas' rapport, som de skal levere over helgen. Kommisjonen hadde ingen vesentlige bemerkninger til Husby og Sørheims rapport.
 • 13:07Anders Behring Breivik: - Og tidligere så har Yvonne Larsen mast om at jeg burde medisineres, at jeg ikke kan eller burde gå umedisinert. Det er selvfølgelig et forståelig hevnmotiv bak det, hun vil at jeg skal lide, og det det har jeg stor forsåtelse for.
 • 13:07Aktor Svein Holden: - Ville du lide dersom du fikk medikamenter?
 • 13:07Anders Behring Breivik: - Ja, jeg hadde det. [Holden: - På hvilken måte?] Jeg har mottatt mange hundre brev, og jeg har mottatt ett brev fra en som sier han er høyreorientert på et svensk sinnssykehus. Han har forklart effekten av kjemikaliene han utsettes for. Det er helt fryktelig, og han beskriver det som kjemisk lobotomering.

  - Og han beskriver det som helt grusomt. Han klarer ikke fungere. Han er halvveis neddopet hele tiden. Han sikler ved matbordet. Det er ikke en skjebne som.. det er ganske ille egentlig.
 • 13:07Aktor Svein Holden: - Er det den situasjon du frykter at du kan havne i? [Breivik: Jeg tror alle hadde fryktet det, egentlig.]

  - Så er det et femte poeng som du er inne på nå. Et bestillingsverk fra Regjeringen? [Breivik: - Det er vel ganske kjent at det som skjedde etter 2. verdenskrig var på ordre fra Arbeiderpartiet.]
 • 13:08Anders Behring Breivik: - De ønsket... Nasjonal samling hadde satt mange Ap-folk i fengsel. De ønsket å ta hevn, og ga nærmest direktiver om at enkelte av de skulle bli satt inn på sinnsykehus.

  - Men dette er ikke en teori som jeg tror på. [Holden: - Du skriver videre her at Husby og Sørheim ble kontaktet av en representant fra regjeringen der de ble fortalt at de måtte verne samfunnet for ideologien] Dette er ikke noe jeg tror på i det hele att. Det er en av fem mulige løsninger. Det er ikke vits i å beskrive noe noe jeg har sagt jeg ikke tror på.
 • 13:08Aktor Svein Holden: - For mange vil vel kanskje si at dette høres ganske, hva jeg skal si, folkelig: ganske sprøtt ut?
 • 13:09Anders Behring Breivik: - Og det er derfor jeg ikke tror på det. [Holden: - Hva er grunnen til at du skriver det?] Jeg har listet opp fem mulige løsninger. Jeg tror på den første, at evalueringen var for nærme hendelsen.

  - De har nok blitt emosjonelt knyttet. Jeg tror ikke på noe av det andre. Det er en del av den norske historien og det har skjedd i Norge ved flere anledninger tidligere.
 • 13:09Aktor Svein Holden: - Er din oppfatning av disse fem punktene påvirket av at det sitter psykiatere i rommet her?
 • 13:10Anders Behring Breivik: - Ikke nødvendigvis. Kanskje. [Holden: - På hvilken måte?] Nei, det ligger jo i diagnosen fra disse to at de mener jeg har paranoide vrangforestillinger, og da er man jo ekstra forsiktig. Men jeg har ikke noen problemer med å forklare dette her. Når man lister opp fem mulige løsninger, så tror man jo ikke på alle. Og grunnen til at jeg listet opp de første som nr. 1, så er det jo fordi jeg tror på det mest.

  - Det er at det er den jeg tror mest på, derfor satte jeg den først. Grunnen til at jeg tok den som nummer fem, er at det er den minst sannsynlige. [Holden: - Men hvis du tenker på at dette høres litt sprøtt ut, at en fra regjeringen skal ha ringt Husby og Sørheim...?]

  - Det er ikke veldig sprøtt når du vet det er vært psykiatere som Reppesgaard fortsatt praktiserer som rettspsykiater.

  - Og han var jo ikke det eneste. Det er jo det verste. [Holden: Slik jeg forstår det kan de være utfordrende for vanlige folk å tro at en fra regjeringen kontakter rettspsykiaterne direkte?]. Det er ikke noe jeg tror på selv. men det er verdt å nevne at det finnes rettspsykiatere i dag som støtter bruk av medikamenter mot politiske dissidenter.

  - [Holden: - Hvorfor tar du det med i det hele tatt da, ville det ikke vært bedre å droppe det?] Nei, det er fordi at dette er faktisk en del av norsk historie, og norsk rettspsykiatri har ikke tatt et oppgjør med seg selv.

  - Og det er egentlig for å underbygge det, at de burde ta et oppgjør med seg selv. De bør ha en klar linje dersom de oppdager en rettspsykiater som praktiserer dette, at han burde bli tatt ut.

  - [Holden: - Vurderer du dette som et tyngre argument da du skrev det enn da du gjør i dag?]. Jeg nevnte det som nummer én fordi det er det jeg tror på. Men jeg nevnte det for underbygge påstanden om at rettspsykiatrien i Norge burde gå gjennom de femten sakene. De bør klargjøre hvorfor de ikke grep inn.
 • 13:13Aktor Svein Holden: - Da har Engh et spørsmål, og så kan det kanskje være naturlig å ta en pause etterhvert også. Vi skal nok over rapport to, og noen avklarende spørsmål om forholdet mellom rapport én og to. [Engh: Du sa istad at du var litt misfornøyd at de hadde sladdet deler av kronikken du har sendt til avishusene?]
 • 13:13Anders Behring Breivik: - Det er noe som har kommet ut, men det aller, aller meste er sensurert.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Dommer Wenche Arntzen opplyser at retten tar pause til kl. 13.30.
 • 13:14Aktor Inga Bejer Engh: - Men når du skrev dette, ønsket du at de skulle trykke det? [Breivik: - Ikke nødvendigvis trykke det, men gjøre det tilgjengelig på noen måte.]
 • 13:15Anders Behring Breivik: - [Bejer Engh: - Når vi snakker om de fem ulike alternative i dette skrivet. Hadde du noen tanker om hva de ville gjøre om deg da de leste det] Hvis det ses i samme setting. [Bejer Engh: - Hvis jeg hadde lest dette hvordan ville de sett på deg da?] Jeg tror at i mange steder i verden så brukes sinnsykehus mot politiske dissidenter.

  - Norge har jo gjort det ved flere anledninger tidliger, og har ikke tatt et oppgjør med det. Det hadde nok blitt en diskusjon om akkurat det, men det er viktig å understrekat at jeg ikke har støttet det synet.
 • 13:16Aktor Inga Bejer Engh: - Og så er det ikke så lenge siden du skrev det. Har det skjedd noe i den perioden som har påvirket dine standpunkt i forhold til disse fem alternativene?
 • 13:16Anders Behring Breivik: - Egentlig ikke. Det er de fem mulige alternativene, så har jeg skrevet ned det jeg tror har skjedd.
 • 13:16VG: - Retten tar pause til klokken 13.30.

  - Breivik kommer inn i rettssalen etter et kvarters pause. Han snakker med forsvarer Hein Bæra og der kommer også dommerne inn.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Retten er satt etter pause. Holden skal nå gå over til å snakke med Breivik om den andre sakkyndigrapporten.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks