Hovedinnhold

Dag 7, ord for ord, del 3: Krimteknikere om personskader i Regjeringskvartalet

(VG Nett) Krimteknikere fortalte om det vanskelige arbeidet med å sikre åstedet og de døde i Regjeringskvartalet.

Denne saken handler om:

Retten fikk tirsdag formiddag forklart hvordan krimteknikere jobbet i Regjeringskvartalet i 12 døgn, fra 22.juli til 3.august.

- På det meste var det 40 krimteknikere som gjorde en jobb i regjeringskvartalet, sa krimtekniker Eva Birkefeldt Ragde.

Ord for ord-referatet ligger i bunn av artikkelen. Teksten er skrevet av VGs journalister direkte fra retten og bærer preg av at det rapporteres i høyt tempo.

Den 22.juli kom krimarbeiderne til regjeringskvartalet klokken 18.30.

- Det var da åtte krimteknikere som ankom åstedet. Det første døgnet hadde vi to primæroppgaver. For det første å avgrense åstedet, for det andre å sikre de døde, sa Ragde som viste fram en rekke bilder fra de enorme ødeleggelsene i regjeringsbygningene.

Bildene som ble vist viser voldsomme skader på Einar Gerhardens plass, foran Høyblokka, i det som før var kantinen og resepsjonen, og oppover i etasjene i Høyblokka. Kantinelokalet og resepsjonen i Høyblokka er helt knust.

Breivik betrakter bildene med en alvorlig mine, uten å vise noen form for reaksjon.

Gjennomgikk obduksjonsrapporter

Kriminaltekniker Ole Morten Størseth fortalte retten hvilke skader en menneskekropp kan få ved en eksplosjon. Han brukte en power point-presentasjon og forklarer med et klinisk, medisinsk språk.

Han bruker et bilde fra politiets rekonstruksjon av Breiviks bombe for å illustrere trykkbølgen og fragmentene som kom fra bomben.

Åtte personer døde i eksplosjonen i Regjeringskvartalet. Seks av disse hadde svært omfattende skader. To hadde i hovedsak skader fra splinter eller flyvende gjenstander. Avstanden til bombebilen var avgjørende for ofrene.

Les også: Ord for ord, del 1 og del 2 tirsdag 24. april

 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Aktørene er nå på vei inn i salen igjen etter lunsj. Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen ba før lunsj om at alle skulle komme tilbake fem minutter tidligere enn vanlig, for å rekke over dagens timeplan.
 • 12:56VG: - Aktørene begynner å komme tilbake til rettssalen etter pausen. Breivik føres inn. Han snakker med Geir Lippestad.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Retten er nå satt etter pause.
 • 12:57VG: - Breiviks håndjern fjernes, og dommerne kommer inn.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Politioverbetjent Eva Birkefeldt Ragde har inntatt vitneboksen, avgir personalia for dommeren og avgir forsikring. Hun har med seg Ole Morten Størseth, som også er kriminaltekniker.
 • 12:58VG: - To nye vitner introduseres for dommerne.

  - Vitnene avlegger vitneed om å svare sant på ære og samvittighet.
 • 13:03Vitne Eva Birkefeldt Ragde: - Jeg først tar en liten innledning på hva våre arbeidssoppgaver har bestått i. I den forbindelse har vi tenkt å fremlegge et vitneprov som utifra at vi er to krimteknikere. Selve vitneprovet er to deler. Den første vil jeg ha ansvar for, og omhandler utelukkende de materielle skadene. Så vil vi få en sekvens nummer to, der Størseth tar seg av detaljene om de døde. I forbindelse med den delen vil vi også få bistand av kriminaltekniker.

  - Tilbake til 22. juli. Det var mitt vaktlag som var på vakt. Vi er ikke å regne i det som heter førstelinjetjenesten, vi skal ikke ut og redde liv og andre livstruende ting. Vi har da den tekniske utredningen å gjøre i etterkant. Vi undersøker et åsted for å komme med en teknisk rekonstruksjon i etterkant.
 • 13:03Vitne Eva B. Ragde: - Da vi ble samlet ved kriminalteknisk avsnitt i Oslo tok det en god stund før vi rykket ut. Bakgrunnen for det er at stedet skulle sikres og det skulle så gjøres klar til (...). Dette var bakgrunnen for at i illustrasjonsmappen og åstedsmappen, står det oppgitt av vi kom ca kl 18.30
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Ragde forteller klart og systematisk om det vanskelige arbeidet politiet hadde med å sikre åstedet og de døde i regjeringskvartalet. Breivik veksler mellom å se på henne og ned på bordet foran seg.
 • 13:04Vitne Eva Birkefeldt Ragde: - Vi var da åtte kriminalteknikere som var på stedet. [...] Allerede på et tidlig tidspunkt i vår åstedsundersøkelse, så kom riksadvokaten inn og la et mandat for denne åstedsundersøkelsen. Vi har vært i Regjeringskvartalet i 12 døgn. På det meste var vi 40 kriminalteknikere fra hele landet.

  - Hvordan jobben er utført, tar jeg underveis. For å illustrere litt om hvordan jeg skal legge opp reisen gjennom Regjeringskvartalet, går vi først på selve stedet. [Viser kart for å illustrere at vi befinner oss i Oslo sentrum og at dette vanskeliggjorde det hele]. Dette var en av begrensningene det første døgnet. Man hadde et åsted som var relativt stort, både angående skader på personer og materielle skader.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: På skjermene inne i sal 250 vises det bilder av regjeringskvartalet før og etter bombeeksplosjonen. Det er stille blant tilhørerne.
 • 13:06Vitne Eva B. Ragde: - Både av skadde personer og ikke minst skade på bygninger og materiale. Dette var utgangspunktet for undersøkelsene vi foretok de neste 12 dagene. Når vi nå ser på detaljene rundt dette, ser vi at vi har fått med oss bygningene: Y-blokka, H-blokka, G-blokka, R4 og S-blokka.
 • 13:07Vitne Eva Birkefeldt Ragde: - Det var det området vi har gått igjennom. Slik ser dette ut når vi da ikke bruker kartet, men bruker flyfoto. Slik så dette området ut før det ble detonert en bombe i området. Slik så det ut etterpå. Jeg har nå tenkt å ta dere med en runde i ytterkant av det avgrensede området som vi så i sted. Når vi står i Møllergata, og ser i retning mot Venstres hus. Når vi legger merke til områdene her oppe, ser vi at det har gått vinduer over hele bygget og at skadene er svært store nede ved bakken.

  - Det er blåst ut vinduer og også karmer og annet har løsnet. [Holden: - Det var vel også en av de tre bygningene som Christensen og co fra Forsvarsbygg konsentrerte seg om?] Ja. Så går vi over Grubbegata og vi kan se baksiden av G-blokka. Her lå det store mengder glass på bakken.

  - Og vi kan også se at en god del av vinduene er gått. Hvis vi ser motsatt vei, fra Akersgata, ser vi at det har gått mye færre glassvinduer. Det ligger også en god del materiell fra fasaden i gaten. [Hun viser til mengden av glass som ligger i VG-passasjen] Det er store deler av bygningsmassen som er blitt fraktet hit. Vi ser fra Teatergata at også alt av glass er forsvunnet herfra.
 • 13:10Vitne Eva B. Ragde: - Deichmanske bibliotek, her har dørene blitt blåst inn og relativt mange ruter er knust i fasaden. Nå ser vi nedover Hammersborgsgate og vi har hovedbrannstasjonen ved siden her. Der var stort sett alt av vinduer falt ut. Vi har baksiden av S-blokka her, og vi ser at alt av vinduer stort sett er borte og omfattende med glass på bakken. Her ser vi Møllergata bortover fra Youngstorget og vi ser også her at det har gått glass i alle lag.
 • 13:11Vitne Eva Birkefeldt Ragde: - Det siste bildet vi tar med fra ytterkant av regjeringskvartalet er over mot Youngstorget. Der vi ser det er satt inn plater har det gått ruter. Og det har stort sett går ruter i alle lag på disse bygningene. Det vi har en titt på nå er hvordan krimteknisk har jobbet i regjeringskvartalet. Det viser hvordan vi deler i små sektorer og går igjennom hvert eneste område.

  - Og vi ser at det er relativt omfattende med områder som er gjennomsøkt. I tillegg til at vi nå har områder som er tilknyttet bakkenivå, så kan vi legge til at alle bygg er gjennomsøkt i alle etasjer. Vi skal også gå videre inn over Youngstorget og inn på teateret.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Bildene som vises for retten viser voldsomme skader på Einar Gerhardens plass, foran Høyblokka, i det som før var kantinen og resepsjonen, og oppover i etasjene i Høyblokka. Kantinelokalet og resepsjonen i Høyblokka er helt knust. Breivik betrakter bildene med en alvorlig mine, uten å vise noen form for reaksjon.
 • 13:13Vitne Eva Birkefeldt Ragde: - Nå er vi nede på bakkeplan og står i Grubbegata. Vi ser inn mot selve høyblokka og hvordan den så ut da vi ankom åstedet. Alt av vinduer er borte, området ved inngangen er ugjenkjenbart, og vi skal bevege oss til området som er kantina. [Hun viser bilder fra resepsjonsbygget, og viser til heisene og resepsjonen]. Alt av takplater, inventar og takkonstruksjoner blåst bort. Store deler av inventaret og bekledningen av bygget ligger i resepsjonsområdet.
 • 13:14Vitne Eva B. Ragde: - Jeg tar dere med litt oppover i etasjene, for å vise litt av skadene i H-blokka. [Viser bilde] Dette bildet er tatt i retning Y-blokka, og vi ser her at alt av dørkarmer er blåst inn. Hele vinduer ligger her inne og hele vegger har blåst innover i lokalet. [Kommenterer nytt bilde.] Dette er tredje etasje og nå er vi ut mot Grubbegata. Veggene har løsnet helt og det ligger store vindusflater innover i lokalet. Det meste av inventaret er knust.
 • 13:15Vitne Eva Birkefeldt Ragde: - I syvende etasje, mot Grubbegata ser vi et kontorområde der alt av takplater har løsnet, det meste av inventar har flydd innover, og ikke minst det store antall glassfragmenter og biter som ligger innover i lokalene. Her er vi oppe i niende etasje mot Grubbegata. Vi ser fremdeles at vi har store glassruter som ligger innover i lokalet fra vindussiden, og vi ser også at takkonstruksjoner og lamper har falt ned.

  - 11. etasje, her har vi fremdeles synlige skader, relativt omfattende, hvor lamper har falt ned, dører har falt ut, vi ser at vegger har delt seg og takplater løsnet. Så til 12. etasje, hvor vi ser at store deler av vinduene har løsnet og flydd innover i rommet.

  - Dette med persienner og selve vinduskarmene kan være tilstede, men enkelte plasser har hele karmen flydd inn i lokaler. Beveger seg til kantina og resepsjonen igjen. Vi har sett og fått forklart at bilen var parkert her. Den røde pilen viser til det vi kaller krateret. Det er en lysåpning på tre meter, men hele krateret er på fire til fem meter i diameter. Litt fra siden ser vi underetasjen og dette arkivet der det var relativt store ødeleggelser. I etasjen under, ser vi garasjen, der bunnen i krateret var.
 • 13:17Vitne Eva B. Ragde: - Når vi da går ned i garasjeanlegget ser vi hvordan området her så ut da vi først kom ned dit. Tingene vi ser her er metall og her lå det en omfattende masse. Denne massen er silt og undersøkt. Det er tatt ut bildeler derfra. Hele området er nøye undersøkt. Man kan godt se at det er noe skade, også på den andre søylen og relativt store vannrør har blitt bøyd og flyttet på seg.
 • 13:19Vitne Eva Birkefeldt Ragde: - Så tar vi en oversikt på den motsatte siden av det vi så i sted. Og bare for å orientere oss litt. vi har S-blokka, Y-blokka og Akergata og VG-passajen her nede. Vi ser nå mot det vi kaller baksiden av H-blokka. Vi ser at det ligger relativt omfattende materiale i dette området, også i bassenget som befinner seg på den siden av H-blokka. Når vi går ned på bakkeplan ser vi at materialet som befinner seg der er tungt; tunge glassruter som tyder på stor kraft denne veien.

  - Når vi ser nedover i alleen, så ser vi relativt store mengder gjenstander som har blitt blåst ned denne veien. Vi beveger oss fortsatt i Akersgata, men nå nærmere Y-blokken for å se på skadene her. Det vi ser er at de fleste vinduene har løsnet og blitt blåst innover i lokalene. Når vi ser at det ligger en rekke røde prikker her, så er ikke det blod, men blomsterblader.

  - [Viser bilder fra Grubbegata og ser opp langs bygget.] Vi ser langs bakkeplan at det har løsnet, ser også helt ned at effekten har vært at løvet har falt fra disse trærne. [Beveger seg mot S-blokka.] Lyset er på, og det er ikke mulig å slå av disse på tross av den store eksplosjonen. Da ville mange servere gått tapt. Det meste av vinduene har gått. [Beveger seg inn i resepsjonen i S-blokka. Dette er resepsjonsområdet.] og vi ser at mesteparten av glasset er borte.
 • 13:22Vitne Eva B. Ragde: - Går tilbake i Grubbegata og ser nå S-blokka i forhold til R4. VI ser også at baksiden av S-blokka, her er alt av vinduer blåst ut. Vi går nå ned mot fontenen og inngangspartiet til R4. Det har landet store gjenstander og stor skade. I dette området her husker man fra de første bildene at det brant. Her er det gjort relativt omfattende undersøkelse for å finne ut hvorfor det brant. Vi tror at brennende gjenstander fra bilen har gjort at det har begynt å brenne her.
 • 13:23Vitne Eva Birkefeldt Ragde: - Vi ser også på selve fasaden på R4, og vi ser at det har rast ned relativt mye fra fasaden her i tillegg til at det er relativt store skader både med tanke på glass og annet. Vi skal bevege oss i inn i 2. etasje på dette bygget.

  - Dette er det området man går inn for å ha møter i regjeringen. Vi ser at alt av takmateriale er falt ned. Og vi ser relativt tunge vindusgjenstander som er rast innover i lokalet. Dette er nå resepsjonsområdet. Vi ser at hele området hvor det er dører og annet har falt innover og blitt fraktet langt ut av posisjon.

  - Nå står vi tilbake. Her har vi Einar Gerhardsens plass. Vi ser ut mot Grubbegata at det meste av vegger har blåst innover. [Går nærmere inn på noen av kontorene som befant seg i R4.] Det meste av gjenstander og bygningsmateriale har falt sammen, i tillegg til alt det elektriske. [Viser bilder fra 4. etasje.] Det ligger mye glassfragmenter. Beveger seg til 4. etasjer i samme bygg, og viser at bygningsmateriale har rast sammen, i tillegg til at det meste av glass, tak og konstruksjon har falt sammen.
 • 13:25Vitne Eva B. Ragde: - Vi tar med et bilde fra 4. etasje i samme bygg og vi ser at det meste av glass, tak og annen konstruksjon har falt sammen. Her ser vi utsiden av R4 og vi ser at det meste av spesialglass i denne fasaden har falt ned og ligger i forkant av bygget. Det er relativt omfattende materielle skader i dette bygget. Vi går på G-blokka, vi har selve kantinebygget her.
 • 13:26Vitne Eva Birkefeldt Ragde: - Og vi står med R4 i ryggen. Vi ser også her at alt av vinduer har blitt blåst inn og materialet som befinner seg i dette området er stort sett fra kantineområdet som har blåst inn på G-blokka. Vi tar med et siste bilde fra Akersgata mot G-blokka. Vi kan se at det meste av glas og vinduer er helt ødelagt.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Ragde skal nå gå over til å snakke om arbeidet med de døde i regjeringskvartalet. Aktor Svein Holden får utlevert en bunke med dokumenter som han deler ut til alle aktørene.
 • 13:26Vitne Eva Birkefeldt Ragde: - Det var det jeg hadde som går på den materielle biten. [Holden: - Da kan vi jo egentlig åpne for spørsmål hvis det er noen som har det, jeg har ingen. Ingen har spørsmål.]
 • 13:27Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Vi fortsetter med neste sekvens. [Holden får en tykk bunke papirer som han deler ut til retten.]
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Ragde gikk gjennom de materialle skadene i regjeringskvartalet. Nå skal obdusent Arne Stray Pedersen og kriminatekniker Ole Morten Størseth snakke om skadene som ble påført menneskene som var i området.

  Aktoratet delte ut en del dokumenter som viser bilder av ofrene i regjeringskvartalet. Disse vil ikke bli vist for tilhørerne i retten pga. det sterke inntrykket.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Aktor Svein Holden informerer om at det ikke vil bli vist bilde av de døde på skjermene i retten. Bildene ligger i mappen som ble delt ut til rettens aktører.
 • 13:30VG: - Sakkyndig vitne Arne Strai-Pedersen avlegger vitneed. [Holden: Det er naturlig at du forteller retten og oss andre hvordan dere legger det opp.]
 • 13:30Vitne Ole Morten Størseth: - Jeg skal ta en innledning først om ID-biten. Så vil Stray-Pedersen ta en gjennomgang av dette med eksplosjonsskader. Så vil vi ta en runde med hver av de avdøde.

  - Da starter jeg. Min rolle i denne saken har vært å bistå Oslo fra 22.7 i forbindelse med åstedsundersøkelse. I Norge er det Kripos som har som ansvar å identifisere lik og likdeler.

  - Bare til informasjon, i forbindelse med identifiseringen er det merket en lang rekke kroppsdeler og kropper med et PM-nummer og et tresifret nummer. Det er numre vi bruker for å unngå forvirring ved videre obduksjon. Det er funnet flere hundre kroppsdeler i Regjeringskvartalet, derfor eksisterer det flere hundre PM-numre til tross for at det bare er åtte omkomne.

  - Til tross for at det er klarlagt i dokumentene. De omkomne er plottet inn i et oversiktskart i Regjeringskvartalet. De unike PM omkomne står foran navnet deres.

  - Som Ragde var inne på i sin presenstasjon, prioriterte vi å ta ut de omkomne natt til lørdag 23.

  - Det var i de påfølgende åtte dagene funnet en stor mengde kroppsdeler som ble transportert til Folkehelseinstituttet.

  - Når det gjelder presentasjon av de enkelte omkomne vil jeg komme tilbake til det når Stray-Pedersen er ferdig.

  - Min befaring med denne saken var bistå politiet (...). Jeg var en av de seks legene som var fast ansatt ved avdelingen som deltok i undersøkelsen av de døde. Vi har funnet det hensiktsmessig å holde en litt generell presentasjon over hva man kan forvente ved en eksplosjon og hvilke funn vi har funnet der.
 • 13:36Sakkyndig vitne Arne Stray-Pedersen: - Dette er de sakkyndige som deltok i undersøkelse av kroppsdelene og de omkomne etter eksplosjonen i Regjeringskvartalet. En eksplosjon kan defineres som en plutselig kraftig økning i trykk. en kjemisk eksplosjon som her kan føre til dannelse av store mengder gass. Dette er et bilde av prøvesprengningene, et øyeblikksbilde viser den enorme kraftfrigjøringen.
 • 13:37Vitne Arne Stray Pedersen: - Når vi snakker om hvilken skademekanisme vi kan se ved en eksplosjon så er det skader på kroppsvev som vi kan forvente, i litteraturen deles det inne i tre deler. [Stray-Pedersen sier det er primære, sekundære og tertiære skader av fragmentene]
 • 13:37Sakkyndig vitne Arne Stray-Pedersen: - Jeg vil kort redegjøre for disse tre. Trykkbølgen kan være svært kraftig. Hastigheten kan være oipp til flre tusen meter per sekund. Den avtar raskt, både i styrke og trykkbølgeeffekten. Bølgefronten har også stor effekt. [Viser at trykkbølgen beveger seg raskt.] Denne trykkbølgen gir en mekanisk skade på kroppsvev og på celler. Det er en type skademekanisme som i mindre skala ses i dykkerulykker der det er trykkforskjeller.
 • 13:38Vitne Ole Morten Størseth: - Og da er det de samme problemområdene, det er særlig ører, lunger og tarm som er utsatt i grenselandet mellom (...). Det sekundære er spredning av fragmenter.
 • 13:38Aktor Svein Holden: - Stopp der litt. Du var inne på dette med størst skadevirkning mellom vev av ulik tetthet. Hva slags type skader er det man kan forvente i disse områdene?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Størseth forteller nå om hvilke skader en menneskekropp kan få ved en eksplosjon. Han bruker en power point-presentasjon og forklarer med et klinisk, medisinsk språk. Han bruker et bilde fra politiets rekonstruksjon av Breiviks bombe for å illustrere trykkbølgen og fragmentene som kom fra bomben.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Se VGs grafikk av bombeangrepet her: www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/slik-skjedde-angrepene.php
 • 13:39Vitne Arne Stray-Pedersen: - Hørselsskader, trommehinnen er spesielt utsatt. Øyet er utsatt og spesielt trommehinneskader er spesielt ved trykkbølgeeffekt. Så var det fragmenter. Det er altså metall og lignende som ligger rundt bomben som sprenges ut ved eksplosjonen.
 • 13:41Sakkyndig vitne Arne Stray-Pedersen: - Og det er gjenstander på avstand som også kan splintres og kastes ut. Disse får sin energi fra trykkbølgen, og får en voldsom hast slik at de kan oppføre seg som prosjektiler. Dette er den hyppigste årsaken til skader etter eksplosjoner. [Viser fragmenter fra prøvesprengningen som skytes ut fra eksplosjonen]. Her, fragmenter som er plukket ut av en av de døde. Det dreier seg om forvridde deler av metall, både store og mindre biter.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Når Størseth viser et bilde av noen av fragmentene som er hentet ut fra ofrene, er det flere av tilhørerne som sukker tungt og hvisker noen ord seg imellom. Noen tar hverandre i hendene.
 • 13:42Vitne Ole Morten Størseth: - Så det kan både være såkalte primærfragmenter og sekundærfragmenter. Så er det det teritære skademekanismene, som skyldes en eksplosjonsvind, som er en del av trykkbølgen. Vinden som kommer etterpå, det kan nå en hastighet på over 300 meter per sekund. En orkan er 40 meter per sekund, så det er en betydelig kraft.
 • 13:42Sakkyndig vitne Arne Stray-Pedersen: - Og det er det som er effekten som gjør at offeret kastes overende mot omgivelsene og kan føre til at kroppsdeler slites av. På bildet fra prøvesprengningen ser vi resultatet av eksplosjonsvinden ved røykskyen her, og støvet som virvles opp, markørene og bilen som blir skjøvet vekk.
 • 13:42Vitne Arne Stray Pedersen: - Dessuten regner man også med termisk effekt i de tertiære skademekanismene. Det skyldes ildkulen, den høye varmeeffekten avtar på kort avstand men det kan også komme varmeskader slik at det oppstår brann. For eksempel ved elektriske anlegg.
 • 13:44Sakkyndig vitne Arne Stray-Pedersen: - For å oppsummere - Eksplosjonen fører til trykkbølger som gir primære skader, fragmenter skytes ut og eksplosjonsvinden fører til at offeret kastes overende. Man forventer at noen finnes døde på stedet, noen finnes alvorlig skadde og noen vil ha moderate skader. Disse skadene er avhengige av avstanden fra eksplosjonen. De døde finner vi nærmest eksplosjonen. Her vil vi finne knuste kropper, med avrivning av kroppsdeler. Det er de samme skadene man ser hos de sekundære skadede. Man vil også finne skader fra splinter og klemskader i tillegg til brannskader.
 • 13:44Vitne Ole Morten Størseth: - Lungeskader og brannskader. Blant de lettere og moderat skadde vil man fine enkelte splintskader og mer diffuse skader, uspesifikke hjerneskader, hukommelsessvikt og ulike psykiske ettervirkninger, trommehinneskader er vanlig og en rekke andre skader.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Åtte personer døde. Seks av disse hadde svært omfattende skader. To hadde i hovedsak skader fra splinter/flyvende gjenstander. Ni alvorlig skadde ble truffet av splinter/flyvende gjenstande. Avstanden til bombebilen var avgjørende for ofrene.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Størseth og Stray-Pedersen skal nå begynne å gå igjennom obduksjonsrapportene på ofrene fra regjeringskvartalet.
 • 13:46Sakkyndig vitne Arne Stray-Pedersen: - De omkomne ble funnet i nærheten av eksplosjonen alle på grunnplan. Det var åtte døde, og det var initialt meldt om ti, men det viste seg å være ni alvorlig skadde. Fra obduksjonen ble seks av de åtte svært omfattende skadde. To har skader for splinter, lettere/moderate skader. Disse to har befunnet seg lengst vekk fra eksplosjonssenteret av de åtte.
 • 13:47Vitne Arne Stray-Pedersen: - Men det var ni skadde, de hadde skader fra splinter og flyvende gjenstander. Sekundære skader var det. Det er avstanden som har noe å si med omfanget av skadene. [Dommer Arntzen: - Da går vi over på den enkelte avdøde]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Under gjennomgangen av obduksjonsrapportene gråter noen av de berørte stille.
 • 13:50VG: - Ole Morten Størseth går nå gjennom obduksjonsrapporten til den enkelte omkomne. Den første er Jon Vegard Lervåg, som ble funnet utenfor fasaden på høyblokka. Han befant seg tett opp til bilen da bomben eksploderte. [Viser på bildet hvor Lervåg ble funnet] [VG fjerner detaljene her]

  - Vitne Ole Morten Størseth beskriver oversiktsbilde som viser hvor de døde ble funnet.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Innsatsleder Thor Langli vitnet i dag i retten og fortalte om sin innsats 22/7. I retten kastet han flere ganger et blikk bort på Breivik, men fikk aldri øyekontakt. www.vgtv.no/#!id=52125
 • 13:53Sakkyndig vitne Arne Stray-Pedersen: - Når vi gjør obduksjoner for politiet så gjøres det av to leger, med bistand bra en obduksjonstekniker. Politiet et til stede med en kriminaltekniker. Vi utarbeider en rapport som består av konklusjon og detaljert obduksjonsrapport. Jeg mener det er obduksjonsrapporten som befinner seg i rettsdokumentene her? [Holden: Hele sakkyndigvurderingen ligger i dokumentene retten har foran seg]
 • 13:53Aktor Svein Holden: - Men til rettens orientering, vi har bedt obdusentene konsentrere seg om dødsårsak slik at det ikke blir nødvendig å dokumentere fra erklæringen. Arne Stray-Pedersen: Vi har laget et lysbilde med en sammenfatning av konklusjonen der det er lagt vekt på de viktigste funnene, og faktorer som er av betydning for dødsårsaken. [Stray-Pedersen går gjennom dødsårsaken]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik viser ingen synlig reaksjon på de omfattende eksplosjonsskadene som Størseth beskriver. Han veksler mellom å se ned i bordet foran seg og mot presentasjonen på lerretet.
 • 13:55Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da åpner vi for spørsmål. Har bistandsadvokaten noen spørsmål?
 • 13:55VG: - Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen spør om hvor et av ofrene befant seg da bomben gikk av.
 • 13:57Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Vet dere hvor Jon Vegard Lervåg var ansatt? [Nei svarer de to vitnene] Han var ansatt i lovavdelingen i justisdepartementet. Han var på permisjon fra advokatfirmaet Kluge.

  - Vet du om han hadde ferie eller om han var på jobb. [Ingen svarer] Jeg kan opplyse at han egentlig hadde ferie og var bare bare på vei inn for å levere et manus og møte noen. [Arntzen: - Er det noen flere som har noen spørsmål?]
 • 13:58VG: - Bistandsadvokat Christian Lundin tar plass. Så fortsetter presentasjonen av den andre omkomne etter bomben: Ida Marie Hill.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen ber om å få gi retten litt bakgrunnsinformasjon om offeret. Hun forteller at personen egentlig hadde ferie, og var på vei til kontoret for å levere noe.
 • 14:00Vitne Ole Morten Størseth: - Ida Marie Hill ble også funnet i forkant av Høyblokka, i samme område som Lervåg. Hun var på vei ut av Høyblokka, og møtte egentlig Lervåg på vei inn, og var således svært tett på bilen da bomben eksploderte.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Jon Vegard Lervåg (32) ble terrorangrepets første offer. Han hadde et vikariat i lovavdelingen i Justisdepartementet, men hadde egentlig ferie 22. juli. Han var en kjapp tur innom jobben på ettermiddagen for å levere noen dokumenter og møte noen. Les minneordet til Lervåg her.

  Ida Marie Hill (34) befant seg også foran av Høyblokka da bomben detonerte. Hun var utdannet jurist og arbeidet i Justisdepartmentet. Les minneordet til Hill her.
 • 14:04VG: - [Hverken bistandsadvokatene, forsvarerne eller aktor har spørsmål i forbindelse med den omkomne Ida Marie Hill]
 • 14:05Vitne Ole Morten Størseth: - Neste er Hanne Ekroll Løvlie. [Elisabeth Grøndahl er bistandsadvokat] Løvlie ble funnet på fremsiden av Høyblokka. Hun var ute og sto foran garasjeinnkjøringen for å ta i mot et adgangskort. Hun sto også nært bombebilen.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Hanne Ekroll Løvlie (30) døde umiddelbart av terrorbomben. Hun var statsviter og arbeidet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun befant seg ved inngangen til Høyblokka. Les minneordet til Løvlie her.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Det er en tung stemning i sal 250 mens Størseth og Stray-Pedersen forteller om de omfattende skadene på ofrene i regjeringskvartalet. Skadene beskrives i tekst og med anatomiske figurer på lerretene i retten. Mange av de pårørende og berørte gråter og holder rundt hverandre.
 • 14:09VG: - Bistandadvokaten forteller at Løvlie var statsviter og arbeidet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Ingen av aktørene har noen spørsmål.
 • 14:10Vitne Ole Morten Størseth: - Anne Lise Holter ble funnet innvendig i Høyblokka. Den eneste av de omkomne som er funnet innendørs. Hun ble funnet i resepsjonsområdet. [Detaljer utelates her]
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Trebarnsmoren Anne Lise Holter (51) er den eneste som ble funnet død innendørs i Høyblokka. Hun ble funnet i nærheten av heisområdet i 1. etasje. Holter var ansatt som seniorkonsulent ved Statsministerens kontor. Les minneordet til Holter her.
 • 14:12VG: - På spørsmål fra bistandsadvokaten opplyser aktor at Holter arbeidet ved Statsministerens kontor (SMK).
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Retten ble hevet 14.10 i dag, nesten to timer før vanlig tid. Breivik ble påsatt håndjern og ført ut av to arrestforvarere.
 • 14:12VG: - Dommeren hever retten og sier takk for i dag.

  - Breivik står oppreist ved siden av sine forsvarere og får påført håndjern.

  - Breivik blir nå ført ut av sal 250.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Da var retten ferdig med det planlagte programmet i dag. Siden de pårørende skal være tilstede når deres nærmeste behandles, avslutter retten for dagen. Dommer Wenche Arntzen setter retten igjen i morgen klokken 09.00.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks