Hovedinnhold

Dag 7, ord for ord, del 2: Innsatsleder Thor Langli om dramaet i Oslo

SKULLE AVVISES: Innsatsleder Thor Langli fortalte at det skulle brukes skytevåpen om nødvendig for å avvise politifolk som ikke kunne legitimere seg. FOTO: REUTERS
SKULLE AVVISES: Innsatsleder Thor Langli fortalte at det skulle brukes skytevåpen om nødvendig for å avvise politifolk som ikke kunne legitimere seg. FOTO: REUTERS
(VG Nett) Innsatsleder i Regjeringskvartalet Thor Langli fortalte i retten om de dramatiske minuttene etter at han ankom terroråstedet 22. juli i fjor.

Denne saken handler om:

Da Langli ankom åstedet meldte han tilbake på sambandet at det dreide seg om en terrorhandling.

- Jeg gjorde det fordi de som var på stedet, og patruljer på vei, skulle være klar over hva vi sto ovenfor. Det kunne være flere bomber og bevæpnende gjerningsmenn i drift. Jeg ba om bevæpningstillatelse og at Beredskapstroppen ble sendt til stedet.

Ord for ord-referatet ligger i bunn av artikkelen. Teksten er skrevet av VGs journalister direkte fra retten og bærer preg av at det rapporteres i høyt tempo.

Mens Langli forklarer om da han først fikk høre om overvåkingsvideoen av Breivik som satte fra seg bombebilen, blar Breivik i noen papirer han har foran seg. Når Langli forklarer at vakten som hadde sett på videoen beskrev Breivik som utenlandsk, sender han innsatslederen et kort blikk.

I VG Direkte kan du følge rettssaken ord-for-ord, og stille spørsmål til våre journalister og eksperter.

Personer uten uniform skulle avvises

Innsatsleder Langli opplyser at det ble gitt beskjed om at personer i politiuniform som ikke kunne legitimere seg skulle avvises ved sperringene rundt regjeringskvartalet.

- I ytterste fall skulle man bruke våpen for å avvise, sa Langli i retten.

Les også: Ord for ord, del 1 tirsdag 24. april

Ordren ble gitt etter at politiet fikk opplysninger om at det var sett en mann i politiuniform flykte fra regjeringskvartalet i forkant av bombeeksplosjonen.

Les tirsdagens andre del av vitneforklaringene til Svein Olav Christensen og Thor Langli under:

 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Christensen fortsetter forklaringen.
 • 10:43VG: - Nå er de ulike aktørene på vei inn i retten etter pause. Breivik blir også ført inn.
 • 10:43Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da er retten satt. Da fullfører vi forklaringen til dette vitnet. [Holden: - Du Christensen skulle ta vurderingen av fare].
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Christensen går gjennom farene ved bombeeksplosjon i bymiljø: * Sammenrasing av bygg * Trykkbølgen * Fragmenter (fra bilbomben) * Sekundærfragmeter (vindusglaass, dører, løse gjenstander) Ingen bygg raste 22. juli. Slike skader gir størst fare for at mange menneskeliv går tapt. Trykkbølgen er dødelig frem til 25 meter. Alvorlige skader til 40 meter.
 • 10:44Vitne Svein Olav Christensen: - En liten teoribit igjen: Når det gjelder bilbomber som detoneres i byområder så er det hovedsaklig fire effekter som representerer farer for menneskeliv: 1: Sammenrasing av bygg. Det er ikke noe vi har sett i denne situasjonen. 2: Trykkbølgen 3: Fragmenter fra selve bilen 4: Sekunderfragmenter, det vil si løse gjenstander som treffes fra selve trykkbølgen eller fragmenter fra bilen og som slynges ut.

  - Jeg skal presentere nå noen bilder hvor vi har brutt ned disse effektene hver for seg. Her er det viktig å presisere at det er omtrentlige effekter slik de er beskrevet på bildene, og det er vanskelig å trekke grenser for hvor det er fare for død og alvorlige skader for mennesker.

  - [Viser fremstilling av trykkbølgen i området der den kan være farlig.] Trykkbøgen vil vøre dødelig ut til 25 meter og forårsake alvorlig skade ut til 40 meter. Bygninger vil skjerme for trykkbølgen.

  - Når det gjelder fragmenter, primærfragmenter, vil de bevege seg i rett linje fra eksplosjonsstedet og ut i omgivelsene. De aller fleste fragmentene fra en bilbombe er ganske lette, så hvor farlig de er avtar med avstand.

  - Så har man også andre fragmenter i bilbomber hvor det er tyngre komponenter. Disse fragmentene vil spre seg utover det vi kaller bombens synsfelt. Det er stor fare for død eller alvorlig fare for mennesker. Bygningene har en begrenset høyde så en del fragmenter vil gå over bygningene. De lette vil ikke representere noen særlig fare,.

  - Mens andre av fragmentene kan være tunge, og de kan representere, i enkeltpunkter, fare for mennesker. Ved rekonstruksjonen, for eksempel, hadde vi ett fragment som vi fant igjen på 280 meter og som veide et par kilo. Så har vi sekundærfragmenter. Og her har jeg tatt med et par eksempler på det.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Christensen forklarer hvor stor omkrets av bombens trykkbølge som var potensielt dødelig i åpent landskap. Breivik sitter fremdeles rolig med at alvorlig og tilsynelatende interessert ansiktsuttrykk, og reagerer ikke synlig når bombeeksperten forklarer at de hadde funnet en gjenstand på 80 kilo som ble kastet 280 meter av gårde. Han biter seg i leppen mens han lytter til forklaringen.
 • 10:49Vitne Svein Olav Christensen: - Dette er fra et kontor i R4: Dere ser at vinduet er kastet inn, tvers gjennom kontoret. Vinduer som kastes tre-fire meter inn i et rom, har hatt en utgangshastighet på 30-40 kilometer. Det er med det stor fare for skade eller død. Jo nærmere eksplosjonen, jo kraftigere blir utgangshastigheten.

  - Vi har gjennomført noen registreringer i Regjeringskvartalet og jeg har prøvd å skissere et omtrentlig område hvor vi har hatt sekundærfragmenter som har blitt kastet inn i kontorbyggene. Det vi så var at den østlige delen av Y-blokka var vinduene kastet inn slik at det representerte fare for død og alvorlig skade.

  - Store deler av S-blokken vender mot eksplosjonsstedet, store deler ar R4, deler av G-blokken og store deler av Høyblokka. I Høyblokka er det dog noen forskjell om du er lavt i bygningen eller høyt oppe. Dette er ment å gi et inntrykk, så jeg har ikke med alle detaljer.
 • 10:51Aktor Svein Holden: - Christensen, jeg vet at det er en del som befant seg lengre oppe i etasjene i Høyblokka. Kan du si litt mer om hvordan faren for skade utvikler seg i høyden?
 • 10:51Vitne Svein Olav Christensen: - Jo lenger vekk fra ladningen man kommer, jo lavere blir trykket. Det vil være en avtakende fare. Man skal samtidig evakuere ut gjennom farlige områder. Det er enkelte punktvise effekter vi har funnet: Blant annet er det observert dører og vinduer lenger nede i Grubbegata, hvor det var farlige fragmenter.

  - Så den viktigste effekten som ikke er tatt inn i denne skissen er det vi så rett bak høyblokkka. Bomben smalt ved inngangspartiet og alt ved resepsjonsområdet ble kastet ut på baksiden.

  - Så deler av det området som er bak Høyblokka var også farlig, i tillegg til denne figuren her. Jeg startet med å fortelle at vi 22. juli gjorde vindusregistrering. Vi fotograferte vinduer for å finne ut hvilke avstander vinduer var knust i. Dette kartet som dere nå ser, er en samling av våre registreringer. [Ulik fargekode for ulik andel ruter knust.] Det er en rekke bygg vi ikke har registrert.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Christensen mener det var stor fare for død og alvorlig skade i hele området ved Høyblokka på den siden hvor bombebilen sto parkert, samt et lite stykke nedover og oppover Grubbegata.
 • 10:54Vitne Svein Olav Christensen: - Og her kan vi faktisk se, hvis vi sammenligner dette med de nummeriske datasimuleringene vi har gjort tidligere, at trykkbølgen har beveget seg opp og ned Grubbegata, og også at det er større skader på Youngstorget-siden.

  - Så, en oppsummering når det gjelder vurdering av fare. Basert på våre registreringer, viser dette området hvor det har vært stor fare for død og alvorlig skade. [Viser området nærmest eksplosjonen på kart] Det vil avta med avstand, så det er ikke noe klart skille. Det er også punkter lenger unna det kan være fare, blant annet fordi fragmenter har blitt kastet av gårde. Også dersom vinduer har knust og ramlet ned i gaten.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Christensen er ferdig med sin forklaring, og Breiviks forsvarer Geir Lippestad stiller nå spørsmål til ekspertvitnet. Han ber Christensen svare på hvor enkelt det er å lage en bombe. Ifølge Christensen er det lett å lage en bombe, men vanskeligere å lage en startladning.
 • 10:55Vitne Svein Olav Christensen: - Og med det så tror jeg er i havn med det jeg skal presentere.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Det ble vist frem en video under Christensens vitnemål tidligere i dag. Se videoen på VGTV: www.vgtv.no/#!id=52117
 • 10:56Forsvarer Geir Lippestad: - [Aktoratet har ingen spørsmål til vitnet.] Du forklarte at den bomben som var etter oppskrift fra tiltaltes bombe. [Vitne: Den var basert på manifestet og beskrivelser gitt i avhør.] Basert på det du vet om sprengstoff, er det en enkel bombe å lage. Kan jeg lese meg til dette?
 • 10:57Vitne Svein Olav Christensen: - Hovedladningen er enkel å lage, det er en blanding av komponenter kun. Startladningen er vanskeligere. [Lippestad: - Det var startladningen som dere av sikkerhetsmessige grunner ikke ønsket å klage. Hva er det som gjør det vanskeligere å lage en startladning?]

  - Det er en kjemisk syntese hvor du må passe på temperatur, riktig blanding, filtrering under produksjon. [Lippestad: Hva kreves av kunnskap for å oppnå dette?]

  - Dette har ikke vært mitt mandat å vurdere så det kan jeg ikke utdype nå. [Geir Lippestad: - Vanskelig å lage det er din forklaring på den punktet. Når du har forklart om virkningen av bomben 22. juli vil plassering av bomben inne i bilen ha betydning for effekten av bomben?]
 • 10:58Forsvarer Geir Lippestad: - Retningsplassering er et begrep vi har hørt. Er det noe du kan si noe mer om? [Vitne Svein Olav Christensen: Man kan rette virkningen av en ladning, men da skal man være i et område som er veldig nær selve sprengladningen, altså innenfor få meter.] Hvis man setter den inntil en bygning, vil det da være hensiktsmessig å sette bomben inntil bygningen for å få størst mulig effekt?
 • 10:59Vitne Svein Olav Christensen: - Jeg kan vanskelig se hvordan det skal gjøres i praksis. [Lippestad: - Har dere vurdert, du vet jo hvor bilen sto plassert. Har dere vurdert om den kunne gjort mer skade om den sto et annet sted på parkeringsplassen enn der den sto?]
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Se videoen som ble vist frem i retten på VGTV: www.vgtv.no/#!id=52116
 • 10:59Vitne Svein Olav Christensen: - Nei, det har heller ikke vært vårt mandat, så det har vi ikke vurdert. [Lippestad: - Hvis man ønsket en optimal plassering av bilen i forhold til å ødelegge Høyblokka. Sto den optimalt plassert i forhold til Høyblokka?]

  - Det er en større vurdering som kreves for å uttale seg om det.
 • 10:59Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Jeg har et par spørsmål.Det går på Breiviks ønske om at Høyblokka skulle rase samme. Har det vært en del av ditt mandag om bomben i det hele tatt var tjenlig til å få Høyblokka til å rase sammen?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Lippestad stiller Christensen flere spørsmål om hvor det var mest optimalt å sette bomben for å ødelegge mest mulig, og hva som ville skjedd om han satte bilen et annet sted. Christensen nøler noe med å svare, og henviser til at det ikke har vært en del av hans mandat å vurdere disse tingene.
 • 11:00Vitne Svein Olav Christensen: - Nei, det er ikke mitt mandat. [Larsen: - Men kan du tenke deg å si noe om... Hva er det som har hatt betydning for at Høyblokka ikke raste sammen?]

  - Høyblokka er et veldig kraftig bygg. [Larsen: - Er det mulig å antyde noe om hvor myte kraftigere burde vært dersom Høyblokka skulle rast sammen?]

  - Det krever store beregninger for å kunne svare på.[Mette Yvonne Larsen: - Måtte den ha vært kraftigere?] Ja, absolutt.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Etter å ha blitt presset til å svare av bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen antyder Christensen at bomben minst måtte ha vært dobbelt så stor, dersom det skulle vært noen mulighet for at Høyblokka skulle rase sammen.
 • 11:01Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Når du sier absolutt, så er det et kvalifisert svar. Hvor mye større vil du antyde at bomben måtte vært? [Vitne Svein Olav Christensen: Det har jeg vanskelig for å kunne si noe om?] Snakker vi om det dobbelte, eller mer enn det? [Vitne Svein Olav Christensen: Kanskje mer enn det.]
 • 11:02Vitne Svein Olav Christensen: - [Bistandsadvokat Siv Hallgren: - Det sto et kjøleskap på denne plassen da dere hadde rekonstruksjonen. Var det et kjøleskap?] Nei, det var en bunker hvor vi hadde plassert høyhastighetskameraet.
 • 11:02Bistandsadvokat Siv Hallgren: - Så har jeg et spørsmål. En del av de som var til stede ved Høyblokka fikk en del blåmerker på kroppen... Jeg vet ikke om du er den rette til å... [Christensen: - Det er jeg ikke.] Nei, da får vi komme tilbake til det.
 • 11:03Vitne Svein Olav Christensen: - [Siv Hallgren: - Så forstod jeg det slik at denne startladningen, dere laget ikke den fordi den var farlig å lage?] Ja startladningen mente vi ikke... [Siv Hallgren avbryter og spør: - Det å kjøre denne ladningen inn til Oslo er det farlig i seg selv?] Det kommer an på mange faktorer, det kan jeg ikke svare på.
 • 11:03Bistandsadvokat Siv Hallgren: - Du kan ikke si noe om det? [Vitne Svein Olav Christensen: Jeg vet ikke hvilken tilstand den var i.] [Dommer Arntzen: Har dommerne noen spørsmål?]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Christensen er nå ferdig med sin vitneforklaring.
 • 11:03Dommer Ernst Henning Eielsen: - Tiltalte har tidligere beskrevet at han var redd for at komponentene skulle bli fuktig. Kan du... Er det en enkel prosess eller er det det som er vanskelig å få til?
 • 11:04Vitne Svein Olav Christensen: - Vi må skille mellom det vi kaller hovedladningen og startladningen: Når det gjelder hovedladningen er selve produksjonen veldig enkelt, og det å knuse pillene er et relativt enkelt moment. [Eilesen: - Så det krevde ikke spesiell kunnskap?] - Nei.

  - [Dommer Arntzen: - Tiltalte brukte begrepet velositet i sin forklaring, er det et bombebegrep?] Du har et begrep som bombehastighet så det kan være noen i den sammenhengen. [Dommer Arntzen: - Hva betyr begrepet?] Det er den hastigheten sprengstoffet brenner opp med.
 • 11:05Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da er du ferdig her. Takk for fremmøtet. [Vitnet føres ut av vitneboksen.]

  - Da leser jeg opp rettens beslutning vedrørende den siste begrensede kringkastingssøknaden. [Kringkasting tillates ikke. Søknaden avslås.] Da kan vi bringe inn neste vitne.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Politioverbetjent Thor Langli som var politiets innsatsleder i regjeringskvartalet etter bombeeksplosjonen har inntatt vitneboksen.

  Retten har tillat overføringen av forklaringen til Thor Langli. Du kan se ham nå på VGTV - øverst til høyre på denne siden.
 • 11:08Aktor Inga Bejer Engh: - [Vitne Thor Langli tar plass i vitneboksen] Hvis du kunne starte litt med å si hvem du er og hva slags oppgave og rolle du hadde under 22. juli, så skal jeg følge opp med spørsmål underveis.
 • 11:09Vitne Thor Langli: - Funksjonen innsatsleder er å lede og koordinere en innsats og den 22. juli så hadde jeg også den rollen, og var innsatsleder og var alene i den funksjonen.

  - [Engh: - Kan du starte med å fortelle hva som skjedde?] [Langli: - Vi starter alle våre vaktsett med møte på operasjonssentralen. Det gjorde vi også den dagen. Da den var ferdig gikk jeg til vaktkontoret mitt, da jeg hørte voldsomt drønn. Det var eksplosjonen.]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Retten ble i går bedt om å vurdere å tillate kringkasting av Breiviks reaksjoner mens vitnene i saken forklarer seg. Tingrettsdommer Wenche Arntzen leste i dag opp avgjørelsen til retten, hvor retten har kommet til at de ikke ønsker å gjøre noe unntak for denne saken, og at en vedvarende kringkasting av Breiviks reaksjoner ville bety en inngripen i hans integritet. Meddommer Eielsen var den eneste som ønsket et unntak. Breivik var rolig og lot seg ikke affisere av tingrettens beslutning. Både forsvarerteamet og bistandsadvokatene meldte mandag at de hadde innsigelser på begjæringen om kringkasting, som ble levert av Harald Stanghelle på vegne av Norsk Redaktørforening.
 • 11:11Vitne Thor Langli: - Og det kom veldig kjapt melding på samband om skader i området. En politipatrulje var rett i nærheten og begynte å gi rapporter om skader rundt Youngstorget. Da hadde jeg allerede grepet tak i veska mi, og jeg satte meg i bilen. Jeg kjørte inn og parkerte i området her sånn ca. vis-a-vis R5 og så da at ambulansetjenesten allerede var i gang med sitt arbeid utenfor her, ved VG-bygget.

  - Det var intensiv innsats, så jeg fikk ikke kjørt lenger inn. Jeg avga rapport til operasjonssentralen som inneholdt det jeg så av skader på området. I tillegg sa jeg på sambandet at dette var en terrorhandling. Det var for at folk skulle skjønne at det kunne være flere bomber og flere gjerningsmenn på stedet.

  - Slik at alle var klar over det. Derfor ba jeg om å få bevæpning på oppdraget og få Delta på stedet. [Bejer Engh: - Hva er beredskapstroppen og hva er Delta?]

  - Det er en spesialstyrke i forhold til skarpe oppdrag, antiterror. Og Delta er da det vanlige kallenavnet vi bruker i det vanlige på Beredskapstroppen.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Da Langli ankom åstedet meldte han tilbake på sambandet at det dreide seg om en terrorhandling. - Jeg gjorde det fordi de som var på stedet, og patruljer på vei, skulle være klar over hva vi sto ovenfor. Det kunne være flere bomber og bevæpnende gjerningsmenn i drift. Jeg ba om bevæpningstillatelse og at Beredskapstroppen ble sendt til stedet.
 • 11:14Vitne Thor Langli: - Da jeg hadde gitt den situasjonsrapporten, så ladet jeg opp k8itt eget tjenestevåpen og gikk ut av bilen. Jeg gikk over området her. Der lå det to stykker, meget hardt skadet, jeg regnet med at de var ansatte i bygget. Det var allerede gått i gang med livreddende førstehjelp på den ene, og jeg fikk vite senere at den andre var død.

  - Da jeg skulle få mer bistand dit, så jeg at ambulansepersonell kom løpende med båre i tillegg til politi som bisto i området der. Jeg så at de var ivaretatt. Jeg gikk videre inn i resepsjonsområdet, og fikk vite at det også kunne være personer der inne som kunne være døde, men dette fikk jeg ikke noe bekreftelse på.

  - De kom på politisambandet. Det var en patrulje som hadde snakket med en av vaktene i Regjeringskvartalet. Da jeg kom inn i området var det vanskelig å ta seg frem og jeg så ikke tegn til liv noe sted. Jeg anså forholdene som sikre nok.

  - Jeg hørte ikke noe lyder på bygningen eller annet som tyder på at den var i ferd med å kollapse. Jeg erfarte at den farligste passasjen var langs fasaden, for der raste det murstein og glass. Og deler av taket, som vi ser her, raste også.

  - Så det var ikke et veldig trygt område å være i. Jeg så et svært hull i bakken i området her hvor bomben hadde gått av. Jeg så også på andre siden av gata, der sto lederen for hovedbrannstasjonen. Han sto alene der, for trykket hadde ødelagt portene på hovedbrannstasjonen, så de kom ikke ut med bilene sine.

  - Vi fikk personell fra de øvrige stasjonene i byen og også utenbysfra. Jeg ga klart beskjed om at Einar Gerhardsens plass ville bli et samlingspunkt.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Innsatsleder Langli forklarer seg rolig og behersket om hvordan det var å komme inn i det utbombede regjeringskvartalet på ettermiddagen 22. juli. Han er iført politiuniform og står i vitneboksen, vendt mot aktor. På skjermene i sal 250 vises det flyfoto av regjeringskvartalet. Det er stille i salen, med unntak av de mange journalistenes tasting på bærbare pcer.
 • 11:17Vitne Thor Langli: - Det er politiet som leder det. [Bejer Engh: - Der var det da representanter for helse, og brann?] Ja, helse kom etterhvert og ledet arbeidet utenfor VG-bygget. Det har jeg gitt ros til leder for der.

  - Så det var veldig godt jobbet derfra. Det er her vi var samlet. Snakket da med Bjørn Arnesen (brannmester) om hvordan vi skulle bruke ham i forhold til de flammene som kom ut fra R4. Det brant kraftig i toppetasjen. La opp en plan for at bombegruppa skulle søke ut det området her for å hente ut rømningsvei opp til flammene. Fordi bomebegruppa var på vei, rett rundt hjørnet.

  - Litt sånn tidsviktig, er det greit at jeg tar fram rapporten? [Engh: Ja, ta deg litt vann!] Jeg har litt sånn dårlig stemme om dagen, så takk for tipset. [Engh: - For de som ikke vet noe om KO. kan du fortelle litt om det?]

  - [Engh: Hva er poenget med et ko?] Poenget er å koordinere innsatsen slik at den blir mest mulig effektiv. Så etterhvert ble det samleplasser utenfor VG-bygget og på Youngstorget.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Da bomben eksploderte 22. juli var jeg på jobb for VG i tinghuset som ligger 200-300 meter fra Regjeringskvartalet. Jeg løp ut og opp til Regjeringskvartalet da jeg hørte bombesmellet. Jeg husker selv godt at innsatslederbilen med Thor Langli kom etter noen minutter. Den første tiden før politi og ambulanse ankom var surrealistisk. Det var helt stille, mye støv i luften og mange skadde rundt oss.
 • 11:19Vitne Thor Langli: - [Bejer Engh: - Det var representanter for helse, brann og politiet i dette ko-et?] Ja det er korrekt. Etter ganske kort tid kom en vakt fra regjeringskvartalet bort og han hadde en mobiltelefon i hånd og sa dette må du høre.

  - Han hadde kontakt med vakta si, som ligger under bakkenivå her, ikke langt unna der bomba gikk av og han forklare i andre enden at de satt og så på film og kunne gi beskrivelse på gjerningsmannen. Han så da ut ifra det han så: en person gå fra bilen som gikk oppover Grubbegata, beskrevet som ikke nordisk faktisk.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Mens Langli forklarer om da han først fikk høre om overvåkingsvideoen av Breivik som satte fra seg bombebilen, blar Breivik i noen papirer han har foran seg. Når Langli forklarer at vakten som hadde sett på videoen beskrev Breivik som utenlandsk, sender han innsatslederen et kort blikk.
 • 11:20Vitne Thor Langli: - Ikke afrikansk, men et sted midt imellom, noe brun i huden. Og at han hadde vekteruniform og at han hadde pistol i hånda. Ut fra de opplysningene fikk jeg tak i en av de som arbeidet med organisert kriminalitet, og sendte ham ned dit for å samle mer informasjon fra filmen. Alt var av interesse.

  - Det kunne vært som man ser på film. Alt som var av interesse i jakten på gjerningsmannen. Det var ganske tidlig, jeg tror det var før ti over halv. Jeg ga også samtidig beskjed på sambandet at beredskapstroppen skulle være der og fronte det dersom det ble nødvendig.

  - Noe senere, kom det en beskrivelse fra en brannmann som hadde sett ut, og hadde da sett en person som han beskrev som politimann i politiuniform og med nordisk utseende. Han så han hadde en form for Delta-hjelm og pistol i hånda.

  - Og utifra det trodde vi en periode at vi hadde med to gjerningsmenn å gjøre. Vedkommende brannmann der ble tatt hånd om av krimvakta for å få mer informasjon derfra. Cirka 11:42 fikk jeg oppkall fra operasjonssentralen med beskjed om at det var to nye bomber i regjeringskvartalet. [Engh: Retter tidspunkt til 15:42, ikke 11:42, som Langli feilaktig sa]

  - 15:42. Beklager. Hvor det sies at to det er nye bomber i Regjeringskvartalet. Det ble et stort dilemma for meg, for redningsarbeidet var i full gang, med mange skadde. Og hvis det var sant, så måtte jeg avbryte og trekke redningsmannskapet ut. Jeg begynte å tenke på at det kunne finnes politifolk der inne, med samband på. Hvis man har sett noe, så skal man skru av samband, skru av så ikke radiosignaler skal kunne sette en sånn [bombemekanisme] i gang.

  - Så, jeg begynte å føle et enda sterkere ansvar. Cirka klokken 15:46 beordret jeg redningspersonell ut. Det var med tanke på at det var noen spesifikke beskjeder. Bombegruppa var i full gang med sitt arbeid. [Forteller om sin erfaring fra beredskapstroppen]

  - For å være en sparringspartner for bombegruppa og se hva som skjedde. Men cirka fem minutter etter å ha beordret mannskapet (...) så sa noen at de hadde fått tak i melderen. Han hadde hørt dette fra en tredjeperson og det var en vakt i regjeringskvartalet. Det går inn i kategorien uspesifikt.

  - Cirka fem minutter var det opphold i redningsarbeidet rundt den sentrale blokka. Da var det alvorligst skadde som vi hadde funnet til da kjørt bort, så det skal ikke ha fått konsekvenser for noen helsemessig. Da vi hadde fått klarhet i den hadde flammene tatt seg opp ytterligere i R4, kraftige flammer og røyk. Vi fikk bombegruppa til å søke gjennom området slik at brannmannskapene kom seg opp og begynte å slukke.

  - Deretter så starta bombegruppa søk i H-blokka. Da fikk de med seg mannskap fra beredskapstroppen, for den gruppa har verneutstyr, de har bedre utstyr enn andre og de har spesialkompetanse. Så de starta der, og allerede med en gang hørte jeg rop. De startet søkearbeidet. Det var risikofylt arbeid med ustødige elementer.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breiviks forsvarer Vibene Hein Bæra sender Geir Lippestad en gul lapp bak ryggen til Breivik, som sitter mellom sine to forsvarere på tiltalebenken. Breivik heller i et glass vann og følger Langlis forklaring om redningsarbeidet i regjeringskvartalet.
 • 11:26Vitne Thor Langli: - Og, men det ble vel etterhvert funnet fem personer. To uskadd, to lettere skadd og en alvorlig skadd. Den alvorlige skadde ble tatt med. Rett før klokken 16:00 fikk jeg melding fra operasjonssentralen om at vitner hadde observert en liten kassebil fra Hammersborg som hadde kjørt mot kjøreretningen ned Møllergata.

  - Den observasjonen var gjort 35-40 minutter tidligere og det var slik jeg fikk forklart flere meldinger vi hadde fått inn. Da pågikk søket i blokka og vi hadde alt for få hender i forhold til å slippe noen med arbeidet som pågikk.

  - Så jeg så det ikke som mulig å ta personell ut for å plassere rundt i byen og se etter mistenkelige ting. Når det er sagt, vi hadde parallelle ting gående. l Stortingsgata ble det meldt om en ny eksplosjon. og utenfor TV2-bygget var det noen som hadde sittet og koblet på noen ledninger.

  - I forhold til søket... [Engh: - Den meldingen du fikk da, sier du, den kom fra operasjonssentralen til deg?] Ja, fra en av operatørene der. Etter ca en time så fikk jeg bistand fra innsatsleder Brænden. Han bor på Røa og hadde hørt smellet, så han hoppa på motorsykkelen og kjørte ned. Og det var veldig greit å se ham da. Han fikk ansvaret med søket. Det var store områder igjen å søke, og nesten alle dørene var låst, så det måtte brukes tungt utstyr.

  - [Engh: - Går dere da gjennom hver bygning?] Ja, hvert bygg og hvert eneste rom, nesten. Vi startet med R4, så H-blokka, S-blokka, så forløpende rundt., Jeg tror det var Y-blokka som ble tatt etterpå. Jeg mener at det første søket var ferdig klokken 21:00 om kvelden, så det var voldsomme områder.

  - Noe senere enn det kom innsatsleder [navnet på innsatsleder] og fikk i oppgave å sette opp sperringene og at de var satt riktig og de hadde det utstyret de trengte. [Bejer Engh: - Når var de satt opp?] I forbindelse med at regjeringskvartalet ble evakuert, så var det lettere å sette sperringer. Han sjekket de områdene og at det var tømt.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Innsatsleder Thor Langli opplyser at det ble gitt beskjed om at personer i politiuniform som ikke kunne legitimere seg skulle avvises ved sperringene rundt regjeringskvartalet. - I ytterste fall skulle man bruke våpen for å avvise, sa Langli i retten. Ordren ble gitt etter at politiet fikk opplysninger om at det var sett en mann i politiuniform flykte fra regjeringskvartalet i forkant av bombeeksplosjonen.
 • 11:32Vitne Thor Langli: - Vi satte også opp en postinstruks for vi var klar over at personell som fremsto som uniformert var involvert på et eller annet vis, derfor ble det gitt instruks på samtlige som sto i sperring om at politifolk som man ikke kjente og ikke kunne legitimere seg skulle avvises. Det var klarert med stab at i ytterste fall skulle man benytte skytevåpen for å avvise oss.

  - [Holden: - Kan du fortelle litt mer om grunnlaget for den vurderingen?] Det var fordi vi hadde fått meldinger om en med vekteruniform, en med politiuniform, med skytevåpen, som var satt i forbindelse med eksplosjonen. Derfor måtte vi sette den instruksen, vi ville ikke ha personer inn som skulle prøve seg igjen.

  - [Engh: Før vi går videre, du introduserte ordet «stab». Hva er en stab?] Politidistriktet har en administrativ og en operativ stab. (...) Så postinstruksen ble gitt, teksten ble sendt inn til stab og klarert der. Heldigvis trengtes ikke den. Det var ingen som måtte rette skytevåpen mot noen.

  - Da meldingen om Utøya kom så stod jeg ved siden av innsatsleder og aksjonsleder for Delta Terje Klevengen. Klevengen fikk telefon fra en overordnet. Jeg så på ansiktsuttrykket hans at det var alvorlig.

  - Han sier nærmest ut av munnviken: Skyting på Utøya. [Engh: Tidspunkt nå?] Noe før halv seks, i området der. Samtidig kom det melding til operativ leder helse som forandret ansiktsuttrykk og sier at iallfall femti er skutt på Utøya. Jeg sier til Klevengen fra Delta at nå har vi ikke spor etter gjerningsmannen her på bortimot to timer, Utøya er uansett verre. Ta med deg styrken og dra. Det gjorde han umiddelbart.

  - Jeg ba om å få ha igjen to stykker i tilfelle det skulle skje en opptrapping i Oslo. [Engh: - Det vil si 8 av de 10 fra Delta som var i Oslo, dro til Utøya?] Det var det jeg... Ja.

  - [Holden: - Til rettens orientering, Klevengen var operasjonleder for Delta, og kommer som vitne senere.] [Engh: - Det var personer fra Delta som dro videre til Utøya?] Jeg visste de hadde mobilisert stort og ville hjelpe til senere.

  - Jeg tenkte til slutt å vise dette bildet fra Youngstorget. [Langli viser et bilde med mange biler fra helse, brann og politi] Før spørsmålsstillingen, hvis det er greit håper jeg å få rette en stor takk til de som la ned en innsats denne dagen her.
 • 11:38Aktor Inga Bejer Engh: - Da har jeg noen oppsfølgingsspørsmål til deg? Når du kommer til Regjeringskvartalet ser både døde og skadde.
 • 11:38Vitne Thor Langli: - [Engh: - Da forstår jeg på deg at ambulansetjenesten var i området da du kom?] Ja, ambulansetjenesten var ved VG-bygget da jeg kom, og da jeg kom til Grubbegata var det også arbeid i gang.

  - [Bejer Engh: - De som da var døde, hvordan ble de håndtert?] De ble dekket til med ulltepper, de ble dekket ordentlig til. Det var ikke noe hender eller slikt som stakk ut. Det var selvfølgelig en utfordring med de som var så stygt skadet at de var spredd utover et stort område.

  - [Bejer Engh: - Hvem er det som kommer inn og håndtert de avdøde etterpå?] En av kriminalteknikerne kommer inn og fotograferte og dokumenterte, så når redningsarbeidet og siste søk var gjennomfør ble alle mannskaper tatt ut (...)
 • 11:39Aktor Inga Bejer Engh: - Har du snakket litt med koet om samarbeidet med andre etater; ambulanse og brann, var de inne på noe tidspunkt?
 • 11:40Vitne Thor Langli: - Sivilforsvaret, de kom, de gjorde en kjempejobb. De satte opp telt og ordnet på mange andre måter. De gjorde en fabelaktig jobb. De har litt lengre responstid enn andre, naturlig nok, men de kom og ble en del av KOet etterhvert.

  - Da var det innsatsleder Brenden som overtok hele styringen av KO. Den ble rekvirert av operasjonssentralen. Selvfølgelig kan også brann rekvirere den, men vanligvis er det operasjonssentralen som rekvirerer den.

  - [Bejer Engh: - Jeg forstår at dere får oversikt over hvem som er døde og sikrer bygningene?] Søk først så tegner man ut hvilke bygninger som er tatt. Man tar de som er mest berørt.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Det er fremdeles stille og rolig i salen når Langli forklarer hvordan de behandlet skadede og døde i regjeringskvartalet. Foreløpig har ingen forlatt salen, og det er få synlige eller hørbare reaksjoner på det som blir sagt. Mange sitter konsentrert og lytter til Langli. På lerretene vises et bilde av redningsoperasjonen med helsebusser og telt som ble satt opp på Youngstorget.
 • 11:41Vitne Thor Langli: - Det var store ødeleggelser flere kvartaler ut. Knust glass, flere skader på personell. Og det var meldt om store skader langt langt utover, som også måtte tas etterhvert.

  - [Engh: - Hvordan håndterte du, eller ble det håndtert publikum, media?] Publikum, jeg vil si at veldig mange sivile som kom tilfeldig forbi gjorde en kjempejobb. De hjalp til i redningsarbeidet. De hjalp til å bære skadde ned på Youngstorget, og jeg hørte også en historie, om en person.

  - Det var en mann som hadde presentert seg som kirurg fra USA som var på ferie, han hadde plukket glassbiter ut av mange og hjulpoet til med bandasjering til han visste at ambulansepersonellet hadde ressurser nok. I forhold til media merket vi trykket ganske fort, vi fikk også meldinger om radiosendinger med folk som var intervjuet som tydelig var i sjokk som presenterte et bilde som var ganske langt fra det som var situasjonen inne på området.

  - Så i første omgang slapp vi media inn på Youngstorget utenfor indre sperringer. De fikk ikke filme de som var skadde og døde. Det respekterte de og det var et pressekorps med full forståelse for det vi holdt på med.

  - Idet Brenden kom etter cirka en time holdt jeg en kort pressebrief fortalte hva som hadde skjedd. Sa også jeg skulle få til en liten presserunde for fotografer og andre for å få de riktige bildene. For der fløy det en del personer med mobilkameraer og tok de verste bildene hardt skadde og døde. hadde ik,e noe ønske om at det var de bildnee., vill ah den seriøse delen av pressen. noe senere fikk vi organsisert en sånn tur opp. hvor de kunne stå. ble tatt ut igjen etter seks sky oåtte minuuter.

  - Så var det en oppfølging, pressekonferanse, som jeg tok ca klokken halv sju. Deretter ble alt av pressehenvendelser håndtert inne på operasjonssentralen.
 • 11:44Aktor Inga Bejer Engh: - Hvordan vil du beskrive samarbeidet på KO, altså mellom politi, helse og brann, og senere også med forsvaret?
 • 11:46Vitne Thor Langli: - Men de vet hvordan vi jobber, organiserer oss. Og de har gode kunnskaper om det. Samarbeidet gikk greit. [Engh: Vi har hørt busser ble brukt til å frakte de skadde?] Det var jo selvfølgelig slik at alle etatene hadde det veldig hektisk i en startfase. Operativ leder helse var ved VG-bygget og tilfeldighetenes spill at han ble jaget av bombegruppa da vi beordret personell ut. Men da vi først var samlet da var samarbeidet veldig godt. Vi har samarbeidet i mange år. Vi har et fora på ledersiden i taktisk nivå og der vi drøfter scenarier for sånne store saker. Så vi hadde kjørt noe øvelser opp mot skarpe scenarier. Vi føler for Oslos vedkommende hadde vi kommet langt i det settingene. Det gjorde at lederne følte mer trygghet. Det er ikke en selvfølge å gå inn i et område der det har gått av en bombe.

  - Det var som man ser på bildet her, Helseekspressen ble rekvirert. Det ble også rekvirert en buss fra Ruter, som kom forbi, som ble fylt opp og sendt til legevakta. De fikk også beskjed om hvem som skulle kjøres hvor. De gjorde en kjempejobb i forhold til å bedømme det riktig. Så all ære til dem.
 • 11:48Aktor Inga Bejer Engh: - Du snakker om at du rett før klokken 16:00 får inne en melding om en bil som er observert inne på området. Fikk du registreringsnummer på denne? [Vitne Thor Langli: - Ja, det stemmer.]
 • 11:48Vitne Thor Langli: - [Bejer Engh: - Biltype?] Det som jeg husker var en liten grå varebil. [Holden: - Den bilen, hva ble gjort i forhold til den?]

  - Som jeg sa så hadde ikke jeg mannskaper på stede som jeg kunne ta ut av redningsarbeidet for å se etter bilen. Erfaringen fra bl.a ran er at man bytter bil veldig fort, og jeg kunne ikke konsentrere meg om den, fordi jeg hadde så mye å gjøre i Regjeringskvartalet.
 • 11:49Aktor Svein Holden: - Så da får vi eventuelt snakke med noen andre om hva som skjedde med den bilen? [Langli: - Helt riktig.]
 • 11:50Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Vi har stor forståelse for at det var en voldsom innsats 22., juli, både i livredning og jakten på gjerningsmannen. Du forklarte at det kom flere beskrivelser både på hudfarge og uniform underveis. Tiltalte trodde ikke han ville overleve. Vi hadde et vitne tidligere i dag. Kristoffersen vitnet da tidligere om at de observerte denne bilen på overvåkningskamera. Fikk dere tilgang på disse videoene?
 • 11:50Vitne Thor Langli: - Som jeg nevnte i forklaringen var det en som jeg sendte ned til vaktrommet for å få ut "politiøynene" og informasjon i jakten på gjerningsmannen.
 • 11:50Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Dersom det hadde vært en direkteoverføring, og nå ber jeg om din vurdering basert på erfaring. Dersom dere hadde fått politiøynene på radio før sprengningen. Hvilken betydning hadde det hatt på det arbeidet du måtte gjøre?
 • 11:51Vitne Thor Langli: - I forhold til jakten på gjerningsmannen, da vil jeg og operasjonssentralen allerede ha fått melding om det før eksplosjonen. Og normalt da er at en politipatrulje kjører til stedet, rapporterer om det de ser. Får de øye på gjerningsmannen da, så gjelder det å melde inn og ellers følge våpeninstruksen. Da eventuelt å skyte for å skade eller stoppe gjerningsmannen.
 • 11:51Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Vi har sett et bilde av gjerningsmannen i det han forlater bombebilen. Kan vi få fram dette. [Det er teknisk vanskelig å løse] Jeg kan gjøre det annerledes. Har du sett bilde i ettertid av gjerningsmannen i det han forlater...?
 • 11:52Vitne Thor Langli: - Ja det har jeg sett. [Forsvarer Hein Bæra: - Hvilke tanker gjorde du deg om dette var en politimann eller vaktmann utifra signalene?] Jeg synes ikke det var noen av delene fordi overdelen satt altfor trangt. For meg var ikke det en politimann.
 • 11:52Forsvarer Vibeke Hein Bæra: - Hva ville det sagt deg om en du jaktet på? [Vitne Thor Langli: Jeg ville sagt det var en som prøve å late som.] Takk skal du ha.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er opptatt av hva politiet visste på forskjellige tidspunkt, og hva Langli tenkte da de fikk melding om skyting på Utøya.
 • 11:53Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Et av de tidligere vitnene fortalte at de hadde registreringsnummer på den første bilen etter 20 minutt. Vet du om man hadde registreringsnummer på den andre bilen? [Langli: - Nei, det har jeg ikke informasjon om.] Hvem er det som vet noe om tidsforløpet? Hvem kan redegjøre for det som skjedde fra Regjeringskvartalet fram til Utøya?
 • 11:53Vitne Thor Langli: - Operasjonssentralen er de som loggfører og koordinerer de forskjellige innsatsene. [Larsen: - Jeg bare spør deg. Du gjorde en formidabel innsats 22. juli. Da du hørte at det var skyting på Utøya og sendte Delta dit. Hvilke tanker gjorde du deg da? ]

  - Selvfølgelig gjør man seg mange tanker. Når meldingen kom klarte jeg ikke fatte at det var flere sånne typer på en gang, så for meg selv må det på et eller annet vis (...).
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Dommer Wenche Arntzen inndrar fem minutter fra lunsjpausen for at neste vitne, kriminaltekniker Eva Birkefeldt Ragde, kan få 50 minutter til sitt vitnemål - ikke 45 minutter.
 • 11:55Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - I ditt hode som erfaren, så var det en kobling? [Vitne Thor Langli: Som sagt, ved to så forferdelige hendelser, kan det ikke være så mange personer som har slike tanker i hodet på en gang.]
 • 11:55Aktor Svein Holden: - Bare til rettens orientering. Vi har planlagt at retten skal få en oversikt over tidspunkter og denne bilen når vi kommer til etterforskningen.
 • 11:57VG: - Det er ikke flere spørsmål til Langli, og Arntzen sier det blir pause til 12:55.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks