Hovedinnhold

Dag 6, ord for ord: Kritikk av sakkyndigrapport

(VG Nett) Mandagen endte dramatisk, da rettsmedinsike kommisjon har flere merknader til den nyeste psykiatriske erklæringen som konkluderer med at Breivik er tilregnelig.

Den siste delen av rettssakens sjette dag ble brukt av bistandsadvokatene til å spørre ut Breivik.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen spurte blant annet om det var Breivik som ringte departementene med en advarsel i mars 2011. Breivik nølte litt, men avviste til slutt at han noen gang ringte for å advare om angrepene.

Yvonne Larsen spurte også om hvordan Breivik trodde ungdommene på Utøya opplevde terrorangrepet.

Hvordan tror du at de hadde det?

- De var selvfølgelig livredde, svarte Breivik.

- Du har beskrevet hvordan du lokket dem frem, Breivik. Hvordan tror du de hadde det da?

- Det må ha vært det mest redselsfulle øyeblikket i hele livet deres. Det må ha vært et mareritt. Jeg har hørt at de har beskrevet det som en skrekkfilm, men at de selv var i den. Jeg vet hvordan jeg selv ville vært i en slik situasjon.

Dagen ble avsluttet med at dommer Arne Lyng leste opp et brev fra rettsmedisink kommisjon, der de er kritiske til flere av vurderingene Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har gjort, og at de ber om en tillegserklæring.

Les alt om bråket rundt sakkyndigerklæringen her. 

- Det som kommer frem nå er at grunnlaget i erklæringen ikke er god nok. Kommisjonen etterlyser opplysninger fra barndom og oppvekst, for å underbygge utviklingen hans. Videre mener kommisjonen at de sakkyndige ikke har tatt nok hensyn til at Breivik på bakgrunn av media kan ha tilpasset forklaringen sin, sier rettspsykiater Henning Værøy til VG Nett.

Konklusjonen i den siste rapporten er at Breivik er tilregnelig. Den ble kunngjort 10. april.

Kommisjonen behandlet 597 saker fra psykiatrisk sakkyndige i fjor, og i kun ni prosent av disse ble det bedt om tilleggserklæring fra de sakkyndige.

Les også: Ord for ord, del 1 mandag 23. april
Les også: Ord for ord, del 2 mandag 23. april
Les også: Ord for ord, del 3 mandag 23. april

Les hele ord for ord referatet fra siste del av rettssakens sjette dag under:

 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Massemorderen er på plass i rettsalen og vil fortsette å svare på spørsmål fra bistandsadvokatene, rettspsykiaterne, dommerne og meddommerne.

  Forsvarer Geir Lippestad korrigerer en opplysning han kom med om dato for et politiavhør han refererte til da han stilte spørsmål til klienten.
 • 14:44Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da fortsetter vi forhandlingene. [Lippestad korrigerer seg selv fra før pausen om en dato fra et avhør han refererte fra]
 • 14:44Bistandsadvokat Frode Elgesem: - På spørsmål fra min kollega, før pausen, sa du at beslutningen om å gjennomføre operasjonen på denne måten ble tatt i slutten av juni. Betyr det at planene for Utøya var klare på dette tidspunktet?
 • 14:44Anders Behring Breivik: - Utøya og planene for Utøya var klare på forhånd, ja, i ganske stor grad. [Elgesem: - Og når ble de klare?]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Etter pausen starter bistandsadvokat Frode Elgesem med å spørre Breivik om når planene om å angripe Utøya var klare. - De var klare på forhånd ja, i ganske stor grad. Kanskje i ett års tid, men hovedplanen var jo selvfølgelig tre bilbomber, så det var en back-up-plan, sier Breivik.
 • 14:45Anders Behring Breivik: - Jeg hadde vel vurdert det kanskje et års tid. Men hovedplanen var tre bilbomber, så det var en backup-plan. [Elgesem: - Men dette med bruk av politiuniformen og bedrageri av deg selv, nær sagt?]

  - Infiltrering ja. Politiuniformene hadde blitt brukt uansett hvilken operasjon. [Elgesem: - Jeg har forstått det slik at du hadde tre hovedformål med aksjonen, spre kompendiet, starte en heksejakt på moderate kulturkonservative og ansvarliggjøre multikulturalister. På et tidspunkt da du ringer til politiet, da anser du oppdraget som utført. Er det riktig at punkt en og to var tilstrekkelig oppfylt?]

  - Ja, du tenker på at det er umulig å forutsi fremtiden? [Elgesem: Hadde du, da du ringer for å overgi deg, gjort nok til å spre kompendiet og starte heksejakten?]

  - Jeg visste ikke om det var nok, nei. [Elgesem: Men hvorfor ville du overgi deg?] Det var fire objektiver. Og målet var å gjøre det på den måten.
 • 14:47Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Men du sa på det tidspunktet at oppdraget var utført?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Bistandsadvokat Frode Elgesem lurer på hvorfor Breivik under samtalene med politiet sa at han oppdraget var utført og at han var villig til å overgi seg. Massemorderen svarer med en rolig stemme om at opplysningen stemmer - men at han likevel fortsatte massakren.
 • 14:47Anders Behring Breivik: - Ja det var vel det. Og i den forstand at man hadde gjort så godt man kunne. [Elgesem: - Men allikevel fortsatte du? Du skulle la skjebnen råde?]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Alle de fem dommerne som sitter i salen ser ned i pairene sine, noterer og lytter til det Breivik forklarer.
 • 14:48Anders Behring Breivik: - På det tidspunktet var jeg veldig usikker. Planen var aldri å stoppe, før jeg ble stoppet. At jeg ringte var ikke en del av planen. Det var basert på at det var grusomt å utføre. Det var ikke i tråd med planen.
 • 14:48Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Du har tidligere fortalt at det måtte være minimum tolv drap for å få den tilstrekkelige oppmerksomheten?
 • 14:49Anders Behring Breivik: - Nei, det jeg har snakket med politiet om er at hvis det i det hele tatt skal være mulig. Jeg har studert denne typen angrep tidligere, hvis det skal skape sjokkbølger i Norge, måtte det være over tolv. Hvis det skulle bli oppmerksomhet rundt det i Europa, måtte det være over femti.
 • 14:49Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Når du ringer og overgir deg er begrunnelsen å ansvarliggjøre disse barna?
 • 14:49Anders Behring Breivik: - Det er jo ikke barn. Alle med unntak av to var voksne. Og alle var politiske aktivister.
 • 14:50Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Vi så i går på det som du kaller kategori B. Det er kulturmarxistiske politikere. Kan noen av disse AUF-ungdommene kommet i den kategorien? Hvordan kan disse barna ha vært ansvarlige for noe?
 • 14:50Anders Behring Breivik: - Det er voksne mennesker, de fleste av dem. Det var to som var under, resten var voksne. [Elgesem: - Men hvordan kan disse deltakerne på denne sommerleieren være ansvarlige for dette samfunnet du kritiserer?]

  - Det er ikke det det går på. Hovedmålet var Skup-konferansen, og så langt det lar seg gjøre, gjør man alt man kan for å klare det. Da velger man det beste politiske målet på det tidspunktet. Så selvfølgelig hadde det vært bedre å holde regjeringen ansvarlige men det lot seg ikke gjøre. Da tar man det som er det tilsvarende, beste politiske målet den dagen.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Elgesem vil ikke gi opp spørsmålene om den unge alderen på svært mange av ofrene han drepte på Utøya. Breivik fastholder at kun to var 14 år, og mener de andre var "ungdommer og voksne". - Hvordan kan disse ungdommene være ansvarlig for det samfunnet vi har i dag? - Nei, altså, hovedmålet var Skup-konferansen, sekundærmålet var Arbeiderpartiets landsmøte, sier Breivik igjen. Han snakker nok en gang om at Utøya var det beste politiske målet på det tidspunktet som han bestemte seg for å angripe.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik forteller at han hadde undersøkt hvordan Eskil Pedersen så ut før han dro til Utøya. Massemorderen har tidligere forklart hvordan han hadde planlagt å filme mens han henrettet AUF-lederen.
 • 14:52Anders Behring Breivik: - [Elgesem: Så et rent attentat, uten noen ansvarliggjøring?] Det er desverre slik i dag at PST er så effektive at de gjør det umulig å jobbe flere sammen. Derfor blir det begrensninger som gjør at man må gjøre det beste ut av det.
 • 14:52Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Når det gjelder... Du rakk ikke Støre, og du rakk ikke Marte Michelet og du rakk ikke Brundtland heller. Når det gjelder Eskil Pedersen, hadde du funnet... Visste du hvordan han så ut?
 • 14:52Anders Behring Breivik: - Ja, jeg hadde funnet ut hvordan han så ut. Jeg kjente godt til hvordan han så ut.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Mens Breivik må svare for alderen på de mange han drepte, og på de som var i fare for å bli skutt på Utøya, snakker de to sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim lavmælt sammen. Husby følger så nøye med på ordvekslingen mellom Elgesem og Breivik, mens Sørheim går tilbake til å notere.
 • 14:53Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Til sydspissen hvor du treffer [bistandsadvokaten nevner et barn på øya] [Breivik forklarer hva han tenkte da han så denne personen].
 • 14:53VG: - Elgesem beskriver en situasjon på Sydspissen av øya med barn, som han konfronterer Breivik med.
 • 14:54Bistandsadvokat Frode Elgesem: - Ved pågripelsen har du forklart deg at du tok høyde for at Politiet ville kunne bli emosjonelt ustabile. Og at den politiske ledelsen kunne bli emosjonelt ustabile, og at det kunne resultere i at du ble drept. Der tok du jo feil. Politiet opptrådte veldig profesjonelt.
 • 14:54Anders Behring Breivik: - Du kan umulig si at jeg tok veldig feil. Det var unntakstilstand.

  - Jeg tror det var unntakstilstand i tiden etter. Så jeg tok ikke veldig feil. Når det er unntakstilstand må man ta høyde for alt, jeg sa det var en mulighet for det. Sjansen var større for at det ikke skjedde. [Elgesem: - Er du overrasket over hvordan du ble behandlet på og hvordan samfunnet reagerte?]

  - Ja. Ja, jeg er veldig overrasket.
 • 14:55Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Breivik, siden vi representerer så mange, så blir det nødvendigvis litt sprikende, håper det er greit. Vi skal tilbake til våren 2011. Og det jeg lurer på er om du advarte regjeringen og om du advarte AUF-ungdommer i forkant. Husker du det?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen spør om det var Breivik som ringte departementene med en advarsel i mars 2011. Breivik nøler litt, men avviser at han noen gang ringte for å advare om angrepene.
 • 14:55Anders Behring Breivik: - Ja, den advarselen som jeg ringte inn før? [Larsen: - Ja, var det du som ringte den inn?] Nei, det var ikke meg.
 • 14:55Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Jeg snakker om mars i 2011 ringte du eller sa noe som helst før den 22. juli [Breivik: - Nei, det gjorde jeg ikke].

  - Så vil jeg litt tilbake til regjeringskvartalet. Mange grupper er nevnt. [Omtaler de som døde i Justisdepartementet ]. Fortjente de å dø?
 • 14:56Anders Behring Breivik: - Jeg tok sikte på at alle i Regjeringskvartalet ville omkommet. Det var meningen at bygget skulle kollapse og at alle i det skulle omkomme.

  - [Larsen: - Så da er svaret ja?] Jeg har sagt at det er ønskelig å bare gå etter politiske individer så langt det lar seg gjøre. Men dessverre er høyblokken det mest attraktive bygget i Norge.
 • 14:57Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Men du rammet altså ingen av de du hadde tenkt. [Breivik: - Absolutt]
 • 14:57Anders Behring Breivik: - Det var jo, altså, hvis du referer til såkalte kategori A-forrædere rammet jeg ingen, men hensikten var å gjøre det.
 • 14:57Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Så en fredag i fellesferien nesten klokken halv fire, så hadde du planer om å ramme noen A-forrædere, altså?
 • 14:57Anders Behring Breivik: - Nei. Planen var å gjøre det før fellesferien. Men på grunn av menneskelige feil var det ikke mulig å gjennomføre tidligere.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Ifølge bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, satt det tre jurister i regjeringskvartalet og utarbeidet Norges lover. - Fortjente de å dø? spør Larsen. - Det var meningen at Høyblokka skulle kollapse, svarer Breivik, og forklarer at han av sine egne begrensinger ikke rakk å angrpie tidligere og bekrefter at han ikke rammet noen A-forrædere i regjeringskvartalet.
 • 14:58Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Det vi kan slå fast nå Breivik er at ingen av de som står øverst på listen ble rammet: [Breivik: - Hvis man tar det på kategori-B, så var det mange av omkom den dagen]

  - Så skal jeg videre til Utøya. Og jeg skal litt tilbake til to forskjellige steder. Jeg ber deg om å jobbe med hukommelsen, for dette er viktig for de som ble berørt. Så du konkret etter personer med annen etnisk bakgrunn?
 • 14:58Anders Behring Breivik: - Nei, det gjorde jeg ikke. [Larsen: - Hvorfor ikke? Utfra ditt manifest og ditt syn på tilværelsen, hvorfor gjorde du ikke det?] Er det noe ut fra mitt manifest som indikerer at jeg ville gjort det?
 • 14:58Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Du er i mot multikulturalisme, og vil ha sendt tilbake utlendinger, og i det hele tatt.
 • 15:00Anders Behring Breivik: - Jeg har aldri sagt at jeg vil sende ut utlendinger. Det er illojale fra Afrika og Asia som også vil bli sendt ut. [Larsen: - Du tok altså ikke livet til av personer fordi de hadde annen etnisk bakgrunn?]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen ber Breivik huske mer om hva han gjorde da han var på Utøya, og om han gikk spesielt etter personer med annen etnisk bakgrunn. Breivik avviser at han gjorde dette, og sier han kun mener muslimer må deporteres. Han hevder at han drepte alle fordi de var på Utøya, ikke på grunn av hudfarge.
 • 15:01Anders Behring Breivik: - De var der de var, på lik linje med andre. [Larsen: Så hvis vi går til Kjærlighetsstien, du beskrev på fredag at de [beskriver scene fra Utøya]. [beskriver ofre]. Larsen: Beskriver du ungdommene på denne måten for å gjøre de ynkligere?] Breivik: Absolutt ikke.

  - Absolutt ikke. Problemet med de bildene som jeg har fått fra politiet er at det er redigerte stillinger. Politiet har ikke dokumentert det slik de ble funnet, for det var mer grusomt enn på bildene.
 • 15:01Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - På Kjærlighetsstien vet du at det er flere som ligger inntil et gjerde. Tror du det er sannsynlig at de legger seg der fordi de venter på å bli skutt av deg?
 • 15:01VG: - [Larsen spør Breivik om han husker noen av ofrene fra et spesifikt sted på Utøya] [Breivik sier han ikke husker noe av dette]
 • 15:02Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Kan du si litt om hvordan du tror ungdommene ved Pumpehuset hadde det før du skjøt dem? Vi snakker om en times tid, fra du kom ut dit til de ble drept.
 • 15:02Anders Behring Breivik: - Jeg tror nok at hvis de trodde at noen skulle komme og skyte dem, så tror jeg at de hadde lagt på svøm. Det at de ikke gjorde det, det indikerer kanskje at de ikke trodde det, da.
 • 15:02Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Men «lagt på svøm», din plan var jo kalkulert for at de skulle legge på svøm for å drukne?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen presser nå Breivik på hva han utsatte ungdommene på Utøya for, både psykisk og fysisk. Det er stille blant de pårørende og berørte som fremdeles er i salen, og mange ser ned i gulvet.
 • 15:02Anders Behring Breivik: - Det kan godt tenkes. De var selvfølgelig livredde. [Mette Yvonne Larsen: - Når du prøver å lokke dem frem, hvordan tror du det går med psyken deres?]
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik tror at gruppen som gjemte seg ved pumpehuset mens han skjøt og drepte en rekke personer på Utøya, trodde de ikke ville bli funnet ham. Samtidig mener massemorderen at de burde ha svømt Bistandsadvokat påpeker at kanskje flere av dem ikke kunne svømme. Breivik virker iskald og behersket. Han svarer med en rolig og klar stemme.
 • 15:03Anders Behring Breivik: - Du vet jo allerede svaret på det. (...) Det må ha vært den mest redselsfulle øyeblikket i livet deres. Det må ha vært et mareritt.

  - Jeg vet hva jeg hadde tenkt. Jeg hadde vært sikkert livredd jeg også.
 • 15:04Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Du sa på fredag at du prøvde å distansere deg fra dette: Allikevel bruker du ord som «livredde» og «den verste dagen i deres liv». Har du kjent på dette i etterkant av 22. juli, at du kan si noe mer om hvordan dette er?
 • 15:04Anders Behring Breivik: - Man har dødsangst, jeg var jo i den "fight-or-flight" modusen. Jeg var i akkurat samme modusen.

  - Ikke nødvendigvis redd. Frykt er en feil måte å si det på. Du blir traumatisert. Det er en følelse som er helt forjævelig.
 • 15:05Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Men har du noen forklaring, Breivik, på at når noen prøver å forhøre deg om hvordan noen opplever en situasjon, så ender du alltid hos deg selv?
 • 15:05Anders Behring Breivik: - Hvis du skal prøve å beskrive andre, må du sammenligne med ting du selv har opplevd... [blir avbrutt]
 • 15:05Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Det er mange som sitter her og hvordan kan du sammenligne... [Breivik avbryter: - Jeg klarer ikke det selv om jeg prøver. Jeg har påført mange mennesker svært mye lidelse]. Har du noen forklaring på hvorfor du smiler. [Breivik: - Det er en beskyttelsesmekanisme].

  - Hvis du ikke hadde hatt den beskyttelsesmekanismen. Ville du grått da? [Breivik: Jeg vet ikke.] Nå går vi over til båtfolket. Forstår du hva jeg mener med «båtfolket»?
 • 15:05Anders Behring Breivik: - Det var de som prøvde å fiske opp AUF-ere som jeg angrep. [Larsen: - Prøvde de bare, eller klarte de det også?] De klarte å redde veldig mange.

  - [Larsen: - Skjøt du mot båtfolket?] Ja, ved flere anledninger [Larsen: Hvorfor det?] For å skremme dem vekk, for å hindre at de fisket opp AUF-ere.
 • 15:06Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Tok du høyde for at du traff dem? [Breivik: - Jeg skjøt mot dem for å skremme dem vekk. Hvis jeg registrerte at de ikke kjørte vekk med båten skjøt jeg på den].

  - Kan du si litt om hvilken eventuelle farer du satte båtfolket i, de som reddet ungdommer der ute?
 • 15:06Anders Behring Breivik: - I utgangspunktet så skjøt jeg for å skremme dem vekk, men hvis jeg la merke til at de ikke kjørte vekk, så skjøt jeg for å treffe de i båten.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Massemorderen skifter mellom å se på bistandsadvokat Larsen og ned i bordet foran seg når han forteller om hvordan han skjøt mot båtene som plukket opp ungdommer fra vannet. Han påstår at han ikke skjøt for å drepe, men for å skremme. Mens han forklarer seg fikler han med gummipennen.
 • 15:07Anders Behring Breivik: - [Larsen: - Var disse et legitimt mål?] De jobbet... jeg hadde mine interesser ved å være der, de hadde sine interesser. De ønsket å redde så mange som mulig, og jeg forøkte å forhindre dem.
 • 15:07Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Men dette er jo ingen interessesituasjon. Skulle du utsette dem for livsfare? [Breivik: - Jeg ønsket å forhindre dem i å ødelegge oppdraget].

  - Så skal jeg over på et annet tema, det er hvordan du agerte på Utøya. Du sier det var grusomt, men nødvendig. Men personer har beskrevet at du lo. Det har kommet frem gjennom avhør.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Larsen ber Breivik prøve å forklare hva han tror AUF-erne følte mens de var på Utøya. Han svarer med at han selv også ville vært livredd i den samme situasjonen, og Larsen ber ham reflektere over hvorfor han alltid trekker inn seg selv når han skal prøve å forstå andre. - Altså, hvis du skal forstå andres følelser er det naturlig å ta utgangspunkt i det man selv har opplevd. Jeg har aldri sagt at jeg klart å ta det innover meg, eller at jeg hadde klart det selv om jeg prøvde. Jeg vet at jeg har påført veldig mange mennesker ufattelig lidelse, og det er ikke noe jeg kan gjøre med det, svarer Breivik. Larsen reagerer på at Breivik smiler. - Hvorfor smiler du? spør hun. - Det er en beskyttelsesmekanisme, svarer Breivik, med noe hevet stemme.
 • 15:08Anders Behring Breivik: - Det er en som har skrevet det på bloggen sin, som har spredd et rykte på den måten. [Larsen: - Spredd et rykte?] Men hvorfor i all verden skulle jeg gjøre det? Det var jo en helt grusom opplevelse.
 • 15:09Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Det er vel ikke du som stiller spørsmål? Det er jeg. [Beskriver et avhør der det står at han skjøt en person, og en vitnebeskrivelse som forteller at han lo. Beskriver at vitnet hørte ham le, nesten som om det var inni seg.]
 • 15:09Anders Behring Breivik: - Det stemmer ikke. Jeg har ikke smilt når jeg var der. [Mette Yvonne Larsen: - Statsadvokat Holden lurte på om du smilte, da var du usikker]. Jeg tror jeg hadde husket det. Man er klar over når man smiler.
 • 15:10Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Men er det noen grunn til at disse ungdommene sier at du? [Breivik: Poenget er, kjære Yvonne Larsen, hvis hjernen min oppfattet det som at jeg var under angrep. Hvorfor skulle jeg ledd da?]

  - Igjen så er det jo jeg som spør og ikke du, men det er altså flere ungdommer som har beskrevet at du lo. I hvert fall tre, men vi får komme tilbake til dette.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik rister på hodet og gjentar at han hverken lo eller smilte under drapstoktet på Utøya. Han mener at det er et rykte som har spredd seg.
 • 15:10Anders Behring Breivik: - Jeg har hørt hun som svømte og som mente at jeg gjorde det. Men jeg mener det er et rykte som tydeligvis har spredd seg videre.
 • 15:11Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Vi går på et annet tema, det går på lynsjestemning den 25. juli. Hva slags lynsjestemning så vi her den 25. juli. [Breivik: - Se Dagsrevyen den 25. juli der folk skriker at jeg skal dø. Jeg vil anbefale deg å se Dagsrevyen]
 • 15:11Anders Behring Breivik: - Fengslingsmøtet var 25. ikke sant? [Larsen: Ja] Gå på Dagsrevyen den dagen så vil du se det. [Larsen: Opplevde du en konkret lynsjestemning den dagen?]

  - Jeg visste ikke hva som foregikk utenfor. [Larsen: - Fikk du med deg at det var rosetog i alle norske byer?] Jeg fant ut av det da medieforbudet ble opphevet. [Larsen: - Hva tenkte du om det?]

  - Det er vel en veldig typisk norsk reaksjon hvor det ikke er lov å bli sint og rasende. Jeg ser på det som en veldig ulogisk... det er vel ikke veldig mange land som hadde reagert sånn.
 • 15:12Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Var det en strek i regningen at det var roser og ikke hat? [Breivik: - Folk må få reagere som de vil. Hele verden ble nok overrasket. Hele verden trodde nok jeg ville bli lynsjet på Youngstorget samme dag]

  - Så vil jeg bare ta hvordan du har blitt behandlet i tingretten. Har du merket noen hatutsagn? [Breivik: - Jeg merker at folk er flinke til å beherske seg. Det er overraskende. Jeg hadde ikke forventet det. ]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Larsen ber Breivik forklare hvordan han kan tro at det var lynsjestemning rundt ham på det første fengslingsmøtet 25. juli, og Breivik insisterer på at hun skal se på sendingen av Dagsrevyen fra denne dagen. - Men det var jo også rosetog i alle Norges byer, visste du det? - Jeg fikk vite det da medieforbudet ble opphevet i desember. - Hva tenkte du da? - Jeg tenkte at det er en typisk norsk reaksjon, hvor det ikke er lov å bli sint eller rasende. Jeg mener det er ulogisk, det er ikke ikke mange land som hadde reagert sånn, sier Breivik.
 • 15:13Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Kan det tenkes at de gjør dette bevisst, Breivik, for å ikke tre inn i den verden som du har etablert?
 • 15:13Anders Behring Breivik: - Det er vel ikke en verden som jeg har etablert. Det var vel en hel verden som ble overrasket over hvordan Norge reagerte.
 • 15:14Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Kort om Knights Templar. Jeg vil inn på sakkyndig forklaring nummer to. Du blir spurt om KT og om du har skapt deg en fiksjon. Kan du si hva du svarer da?
 • 15:14Anders Behring Breivik: - Det er vel de tre alternativene som er mulig. [Larsen: Hvilke tre alternativer?] 1: Det jeg sier stemmer 2: At det er en vrangforestilling oppi hodet mitt 3: At jeg lyver.
 • 15:14Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Og hvor er vi i landskapet sånn som du har framstilt Knights Templar fra du ble pågrepet 22. juli? Altså hvor er vi?
 • 15:15Anders Behring Breivik: - Alt jeg har fortalt politiet, stemmer. Jeg har vært i kontakt med seks personer, jeg har ikke endret på noen av det jeg har sagt. Men jeg har nok fortalt det på en litt pompøs måte.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Bistandsadvokat Larsen leser kort opp fra den andre sakkyndigerapporten om hva Breivik har forklart rettspsykiaterne om Knights Templar. Breivik sier i rapporten at nettverket var stusselig og at han ville bygge det opp gjennom terrorangrepene.
 • 15:15Anders Behring Breivik: - Jeg har hele tiden sagt at det er seks personer. Men det er riktig at man har brukt adjektiv som er pompøse, men i utgangspunktet så stemmer mye.
 • 15:16Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Hvis vi går til nest siste setning der, Breivik, sier du jo at «utgangspunktet for Knights Templar var stusselig, og derfor ville han koble organisasjonen til en konkret terrorhandling». Hvor stusselig var det Breivik?
 • 15:16Anders Behring Breivik: - Det som jeg har sagt er at jeg har koblet en identitet til en handling, det er det jeg har gjort. Men altså, stusselig...
 • 15:17Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Okei. Da er det siste spørsmålet. Det er mange som lurer på hvor dette hatet ditt egentlig kommer fra. Det er alt fra refuserte avisinnlegg til en terroraksjon der du har skutt ned mindreårige. Kan du si noe om hvor dette hatet kommer fra?
 • 15:17Anders Behring Breivik: - Du snakker om den ulevelige urettferdigheten som jeg har beskrevet tidligere? Jeg hater ingen, en person som hater noen kan ikke tilgi noen. Det er mange militante nasjonalister som er så bitre at de aldri vil tilgi. De er så bitre at de ikke kan det.

  - Men det går nok mer på raseri, og raseriet over at du ser alt som du elsker blir tatt fra deg og ødelagt.
 • 15:18Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Fordi det er jo et stikkord alt som du elsker, mange mener jo at det kan ha noe med din barndom, og la meg spørre deg, din far, var han medlem av Arbeiderpartiet?
 • 15:18Anders Behring Breivik: - Det handler overhodet ikke om min barndom. [Larsen: - Men var din far medlem av Ap?] Ikke som jeg kjenner.

  - Han var ikke politisk aktiv i det hele tatt. [Mette Yvonne Larsen: - Vi har jo hatt et ønske fra bakerste benk som skal belyse mer av din barndom. Blant annet en barnepsykiater som utredet deg da du var fire år gammel]

  - Hva er vitsen? Det har ingenting med 22. juli å gjøre. Jeg har hatt en bra oppvekst og kommer fra et ressurssterkt og omsorgsfullt hjem. Hadde jeg kommer fra et annet hjem, hadde jeg nok ikke vært her.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Kan du si noe mer om hvor hatet ditt kommer fra? - Jeg hater ingen, en person som hater noen ville ikke være i stand til å tilgi. Jeg vil tilgi alle så lenge de endrer retning, svarer Breivik. Larsen spør Breivik også om barndommen og om han visste at faren var med i Arbeiderpartiet, noe han nekter for å ha visst. Han hevder også at barndommen ikke har noe etter 22. juli. - Jeg kommer fra et ressurssterkt og omsorgsfullt hjem, og det er derfor jeg er her i dag. Hadde jeg kommet fra et annet hjem, hadde jeg ikke vært her, hevder han.
 • 15:19Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Men Breivik, helt avslutningsvis, på fredag da jeg spurte deg om du var feig. «Ja, hva var alternativet, skulle jeg møte forsvaret ved Mjøsa,» sa du. Men finnes det ikke noen mellomting mellom å skyte ned uskyldige barn og å møte forsvaret ved Mjøsa?
 • 15:19Anders Behring Breivik: - Altså, i utgangspunktet var målet tre bilbomber. Det var målet i et år [blir avbrutt] [Larsen: - Du skjøt ned uskyldige barn fordi du ikke kunne møte forsvaret ved Mjøsa.]

  - Planen var tre bilbomber. Da var ikke Utøya en del av planen overhodet. Men de tre bombene gikk ikke. Da ble jeg dessverre nødt til å gjøre det beste ut av det.
 • 15:20Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Så var det din definisjon av barn. Du var opptatt av folkeretten. Kjenner du FNs barnekonvensjon og hva den sier om hvem som er barn? Alle under 18 år.
 • 15:20Anders Behring Breivik: - Altså den juridiske definisjonen er 14 år. [Larsen: - 18 år, og i Norge så har vi myndighetsgrense 18 år.]

  - Hva er ungdommer da? [Larsen: - Alle under 18 år er barn]

  - Juridiske betegnelsen om mindreårig [Breivik har et lite opphold her]. Uansett jeg hadde gjort det igjen. Dert var det beste politiske målet på den tiden.
 • 15:21Rettspsykiater Agnar Aspaas: - Tilbake til dette med av-emosjonalisering enda en gang, som jeg forstod på fredag har vært en betingelse for å kunne planlegge og gjennomføre drapene. Hva kom først, Breivik; planene eller av-mosjonaliseringen?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik blir spurt om planene eller det han kalle av-emosjonalisering kom først? - Planene, svarer Breivik. Massemorderen ser på rettspsykiater Agnar Aspaas - og svarer videre på hvordan han stengte følelsene ute da han startet drapstoktet på Utøya.
 • 15:21Anders Behring Breivik: - Planene kom først. Avemosjonalisering, det er bare et verktøy.
 • 15:21Rettspsykiater Agnar Aspaas: - Det var det jeg trodde. På det tidspunktet du planla drap. Ditt emosjonelle apparat da, hvordan var det?
 • 15:22Anders Behring Breivik: - Det var helt normalt i begynnelsen. [Aspaas: - Du nevnte det ikke var så lett å gjennomføre de første drapene på Utøya. Betyr det at avemosjonaliseringen ikke virket?]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Larsen utfordrer Breivik nok en gang på alderen til ofrene. - Du sier du er opptatt av Folkeretten. Kjenner du FNs barnekonvensjon? Vet du hva deres definisjon av barn er? 18 år, og i Norge e rmyndighetsalderen 18 år. Var det så vanskelig å finne på internett, vil Larsen vite. - Men hva er ungdom da? Hvordan definerer du ungdom, protesterer Breivik. Så går han tilbake til å fastholde at Utøya var det beste politiske målet han hadde da han skulle angripe.
 • 15:23Anders Behring Breivik: - Man klarer å fortrenge emosjonene sine til en viss grad, men ikke helt. [Aspaas: Det fungerer delvis?] Ja, delvis. [Aspaas: Takk.]
 • 15:23Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Er det flere spørsmål ved sakkyndighetsbenken? [Nei.] Har noen av dommerne noen spørsmål? [Nei.]
 • 15:23Aktor Inga Bejer Engh: - Det var en ting du sa som jeg lurer på, at dette var at du knyttet en identitet til en handling. Hva var dette for noe?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Inga Bejer Engh ber Breivik utdype et spørsmål fra bistandsadvokat Larsen hvor han svarte at han ønsket å knytte en identitet til terrorhandlingene. Han benekter at han skapte seg en ny identitet i 2006 - året han mener at han begynte å planlegge terroren.
 • 15:24Anders Behring Breivik: - Den er knyttet opp til odinisme. Vi ønsker å lage et alternativ til nasjonalsosialisme.
 • 15:24Aktor Inga Bejer Engh: - Skapte du deg, etter 2006, en ny identitet?
 • 15:24Anders Behring Breivik: - Nei, nå snakker jeg om en revolusjonær identitet. Jeg knyttet meg til en eksisterende identitet. [Engh: - Menn skapte du deg en ny identitet?] Nei.
 • 15:25Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Har forsvarerne noen oppfølgingsspørsmål? [Ingen har dette] Da er vi ferdige med å avhøre deg så lenge. Da kan du sette deg tilbake på plassen din. [Breivik føres tilbake, og tar med en stor bunke papirer fra vitneboksen]
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Fremdriften i rettssaken mot massemorderen er i samsvar med den planlagte tidsplanen til tross for at man i dag tidlig trodde at man ville sprekke.
 • 15:26Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Som jeg bebudet innledningsvis har vi noen praktiske spørsmål før vi hever rett i dag. Så begynner vi med søknaden fra NRK om en begjæring om å få kringkaste Breiviks uttrykk under vitneforklaringene. Primært i hovedsak de fornærmede. Jeg har åpnet for at en presserepresentant kan komme og begrunne det Harald Stanghelle.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Utspørringen av Breivik er nå ferdig, og føres tilbake til tiltalebenken av en arrestforvarer. Han snakker litt med Lippestad og blar i noen papirer. Han sitter mellom Lippestad og forsvarer Vibeke Hein Bæra.
 • 15:26Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Jeg vil be deg ta plass i vitneboksen. Til forsamlingens orientering, denne formelle biten har jeg tillatt kringkastet.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aftenposten-kommentator Harald Stanghelle tar plass i vitneboksen for å fremme et ønske fra mediene om å få filme Breivik under vitneforklaringer de kommende ukene. Stanghelle er medias representant under rettssaken.

  Breivik har satt seg mellom forsvarerne og ser ned i bordet mens Aftenposten-kommentatoren begrunner medias søknad om å filme tiltalte under vitneforklaringene de kommende ukene. Påtalemyndighetene motsetter seg ikke ønsket fra media
 • 15:30Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten: - Min tekniske innsikt blir utfordra. Mitt navn er Harald Stanghelle, jeg jobber i Aftenposten. [Stanghelle representerer mediene. Han argumenterer for at Breivik skal kringkastes under vitneforklaringene, på grunnlag av at tilregnelighetsspørsmålet er avgjørende, og at hans reaksjoner på vitneforklaringene er interessant i dette. Han vil ikke ha kringkasting av Breivik kontinuerlig, men konkrete reaksjoner som kan kaste lys på hans sinnstilstand.] Vi vet alle at dette er en spesiell sak med spesielle behov for offentliggjøring og dokumentasjon.
 • 15:30Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Mange takk for det. Har statsadvokatene noen kommentarer til søknaden?
 • 15:30Aktor Svein Holden: - Påtalemyndigheten har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å motsette oss dette.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breiviks forsvarer Geir Lippestad sier at forsvarerteamet innsigelser på at Breiviks reaksjoner blir filmet. Det skyldes at de mener det ikke vil være riktig fordi hans forklaring ikke kunne kringkastes, fordi man ikke vil kunne si noe om vha Breivik reagerer på, og fordi reaksjonen kan tas ut av kontekst. Breivik motsetter seg dermed kringkasting.
 • 15:33Forsvarer Geir Lippestad: - Ærede rett, ja vi har det. Vi var jo helt enig med pressens representanter at tiltaltes forklaring skulle kringkastes. Nå ble det slik at ikke kunne kringkastes. Da mener vi det gir en veldig skjev fremstilling at kun enkelte reaksjoner på enkelte vitneutsagn. Vi mener dette gir veldig lite relevant informasjon, ettersom vi ikke ser hva han reagerer på. Hadde man kringskastet vitnenes forklaring, ville man kunne sett hva han reagerte på.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik ser med et stivt blikk i gulvet mens bistandsadvokatene legger frem sitt syn om at media kan filme han under vitneforklaringene. De motsetter seg ønsket.
 • 15:33Forsvarer Geir Lippestad: - Hans reaksjoner vil da kunne bli tatt ut av en sammenheng, når de ikke ser eller hører den som forsvarer seg. På bakgrunn av det har tiltalte en veldig klar oppfatning om at han ikke ønsker å filmes under dette.
 • 15:33Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Ønsker bistandsadvokatene å uttale seg?
 • 15:33Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Jeg har et spørsmål til Stanghelle. Hvordan planlegger man det gjennomført, vitner skal ikke kringkastes, men Breivik skal filmes hvordan løses det praktisk? [Stanghelle: - Det er selvsagt ikke sånn at reaksjonen blir tatt ut av sammenheng. [Stanghelles resonnement fortsatte]
 • 15:34Bistandsadvokat Siv Hallgren: - Til tross for en viss forståelse for pressens argumenter, vil vi motsette oss det fordi vi vet ingenting om Breiviks eventuelle reaksjoner på vitnene som kommer. Mange av dem frykter å komme hit og vitne og mange er redd for at dette vil gjøre det enda vanskeligere.

  - Vi ser det slik at vi motsetter oss da dette.
 • 15:34Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen: - Et moment til, vi er usikker på hvordan Breivik bil utnytte denne situasjonen til å signalisere noe som ikke vil være heldig.
 • 15:34Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Retten skal ta stilling til dette før retten settes imorgen.

  - Retten har mottatt en uttalelse fra den rettsmedisinske kommisjon til den siste rettssakyndighetsrapporten. Min kollega Lyng vil lese opp denne.
 • 15:35Dommer Arne Lyng: - Takk. Da leser jeg brevet. Den rettsmedisinsk kommisjon har følgende bemerkninger til erklæringen.

  - De sakkyndige har etter kommisjonens vurdering ikke tatt utgangspunkt (...). Det tillegger retten til ta stilling til observantens forklaringer.

  - Den rettsmedisinske kommisjon har et problem for å så se at personlighetsforstyrrelser er oppfylt utifra de premissene de sakkyndige har lagt frem.

  - De sakkyndige ble som en ny vurdering av validiteten (gyldigheten) i observantens svar om de tester de legger til grunn for sitt skjønn. Dette sett i lys av de tester som (...) som fremstår som ikke valide (gyldige).

  - Den rettsmedisinske kommisjon anser det uheldig at de sakkyndige ikke selv har inntatt informasjon om observandens barndom, ungdom og tidlige voksne alder, i den periode han bodde hos sin mor.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Den rettsmedisinske kommusjon har vurdert den andre sakkyndigerklæringen som er gjort av Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, og ber om at de sakkyndige leverer enn tilleggerklæring.
 • 15:38Dommer Arne Lyng: - I tillegg ønsker to av de syv medlemmene i den rettsmedisinske kommisjon å utdype følgende: Det synes å være en forskjell i observantens reaksjoner i obersvasjonssammenheng og i de sammenhengende der hans handlinger bli utdypet.

  - Det ønskes en vurdering av hvilken betydning dette kan ha for den diagnostiske vurderingen.

  - Det samme gjelder betydningen av den struktur han har fungert i under varetekt og observasjonsperioden. De bes utnevn en tilleggserklæring som kommenterer det overnevnte (...). .
 • 15:38Rettspsykiater Agnar Aspaas: - Rettspsykiater Agnar Aspaas Vi har ikke fått tid til det. Men vi kan si senest i løpet av uka. Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: Nå har ikke rettsmedisinsk kommisjon satt noen frist for å utarbeide en tilleggserklæring, så jeg vet ikke om de sakkyndige har hatt tid til å utarbeide det.
 • 15:38Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Er det noe som dere kan si litt mer om nå, eller er dette noe vi kan komme tilbake til i morgen?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Den rettsmedisinske kommuisjonen begrunner dette med at de mener Breivik kan ha tilpasset sin oppførsel til observasjonen som ble gjort av ham, og at de ikke finner tilstrekkelig støtte for at dette ikke har skjedd i den foreliggende rapporten.

  Retten er hevet, i dag 20 minutter før vanlig tid. Breivik reiser seg opp og retter på mansjettene før han blir påsatt håndjern av en arrestforvarer. Han følges ut av to arrestforvarere og Geir Lippestad.
 • 15:42Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Litt om morgendagen: Som partene er godt kjent med på forhånd. Fra og med bevistema tre beholder tidsskjema. [Forklarer om fremlegging av obduksjonsrapportene, og hvordan det er viktig at tidsskjemaet holdes]. [Holden bekrefter har de vil gjøre sitt for å følge det oppsatte tidsskjemaet.]

  - [Holden sier at han bytter plass med Thor Langli etter vitne 3.] Ja. Da er forhandlingene avsluttet for i dag, og retten er hevet.
 • 15:42VG: - Partene reiser seg og Anders Behring Breivik snakker med Geir Lippestad.

  - Breivik er ført ut. Aktoratet snakker med bistandsadvokatene, og Huseby og Sørheim diskuterer.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Først er det aktoratet som skal svare på spørsmål.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Engh ønsker ikke å svare på spørsmål fra tysk TV om aktoratets vurderinger og inntrykk av Breivik.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: - Har dere kommet nærmere et svar om hans tilregnelighet? - Nei, det er fortsatt helt åpent, svarer Bejer Engh.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: Aktor Svein Holden sier at de fikk tilsendt bemerkningen på e-post i løpet av dagen. - Har det hatt betydning for spørsmålene? - Overhodet ikke, så vidt jeg husker fikk vi denne e-posten etter vår utspørring, svarte Holden.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: - Hvorfor valgte dere å droppe et vitne? - Det har sin bakgrunn i at tiltalte selv kom med de opplysninger vi var på jakt etter, så da mente vi det var riktig, sier Svein Holden.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: - Det at han har tilpasset forklaringene, er det problematisk for dere? - Det vil avhenge av hvilke temaer vi er inne på. Det er en problematikk vi er oppmerksomme på. Det er noe vi har tatt opp med ham i dag, og det vil vi fortsette med dersom vi mistenker at det skjer, sier Holden.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Svein Holden ber folk tenke seg om før de tolker spørsmålene som stilles til Breivik. Han understreker at de kun stiller spørsmål som belyser tilregnelighetsspørsmålet best mulig. Aktor Engh tar ordet og forklarer at de på bakgrunn av hans ønske om å spre manifestet har valgt ut enkelte sekvenser som de stiller spørsmål om.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: - Hvor mye ny informasjon har kommet frem under hans forklaring? - Det er nok noe vi holder for oss selv, hva vi eventuelt mener er nytt og viktig. Det er noe vi vurderer fortløpende underveis, sier Holden.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Engh svarer på spørsmålet fra NRK. Hun mener det er viktig for å se om han mener det samme i dag.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: - Dere har bedt om mer tid til utspørring av tiltalte. Hva er det dere vil spørre om? - Vi har skjønt at det vil bli en bolk i bevisføring som tiltalte ønsket å kommentere som går på tilregnelighet, spesielt den første sakkyndigerklæringen. Og det fant vi ut vi ikke ville rekke i dag, så når det frafalt et vitne senere i uken, så fant vi en åpning der, og det er bakgrunnen for det, sier Inga Bejer Engh.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: - Er det iverksatt etterforskning opp mot den serberen som ble navngitt av et bosnisk magasin i forrige uke? - Vi er i ferd med å se nærmere på det, men hva vi gjør vil jeg ikke kommentere, svarer Holden.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Engh svarer en journalist om at de vet at det er stor interesse fra media i utlandet, men at det ikke virker inn på prosessen.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: - Når det gjelder denne anmodningen i California om Innsyn i Facebook-kontoen hans, er det noe dere jobber med eller har dere fått svar? - Jeg er kjent med at det er en rettsanmodning der, men hvor det er i prosessen er ikke noe jeg kan ta her direkte på en pressekonferanse, sier Svein Holden. I forrige uke påpekte Breivik at han syntes det var rart at politiet ikke har ettergått hans angivelig 8000 Facebook-venner. Facebook har foreløpig ikke gitt innsyn i dette.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: - Dere har stilt sprørsmål i en uke nå uten at dere har bestemt dere for hvorvidt dere vil prosedere for tilregnelighet eller utilregnelighet. Er det en fordel eller ulempe? - Det er det vanskelig å svare på. Generelt kan man si at det er en fordel å snakke med tiltalte, men hvilken betydning det har for akkurat det spørsmålet der må vi komme tilbake til, svarer Holden.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Holden sier at han ikke reagerte på krangelen med Breivik. - Jeg stiller spørsmål, så får han velge om han til svare, sier Holden.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: - Den Rettsmedisinske kommisjonen har bedt om en tilleggserklæring. Hvordan syntes dere at han har forandret eller tilpasset sin forklaring? - Det er et spørsmål jeg syntes det er vanskelig å besvare, sier Engh.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: - Hvilke opplysninger har Breivik kommet med som gjør at dere dropper dette vitnet? - Helt konkret så gikk han inn på innholdet i kommunikasjonen de to har hatt, svarer aktor Svein Holden. - Kan dere stole på den? - I lys av at det han har fortalt gjør at vi ikke trenge rytterligere vitneførsel, så ligger det god informasjon i det, sier Holden.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Holden ser ingen dramatikk at kommisjonen har bedt om en tilleggserklæring til den siste psykiatrirapporten. - Det er ikke uvanlig, og nå hørte vi at de kommer tilbake med et svar i løpet av uka, sier Holden.
 • Kommentar fra VGs Marianne Vikås: - Før helgen var det noen som var ute i mediene og sa at Breivik burde ilegges medieforbud. Er det et virkemiddel man kan bruke og hvor raskt kan det iverksettes? - Etter vår vurdering er ikke det naturlig at vi vil be retten om, svarer Holden.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks