Hovedinnhold

Dag 6, ord for ord: Breivik beklaget overfor pårørende til ett offer

OSLO TINGHUS (VG Nett) Drapet på Kai Hauge (32) er det eneste terrortiltalte Anders Behring Breivik beklager spesielt etter 22. juli.

Denne saken handler om:

Under forklaringen i forrige uke ble Breivik gjentatte ganger spurt om han mente det var fortjent at unge nordmenn, deriblant flere barn, og tilfeldige ofre døde i hans kamp mot islam.

Ord for ord-referatet ligger i bunn av artikkelen. Teksten er skrevet av VGs journalister direkte fra retten og bærer preg av at det rapporteres i høyt tempo.

Avslutningsvis under aktoratets eksaminasjon av Breivik mandag ble tiltalte spurt om det var noe mer han ønsket å si, og han hadde tydelig tenkt på spørsmålet om tilfeldige ofre gjennom helgen.

- Det var en tilfeldig forbipasserende ved regjeringskvartalet, Kai Hauge. I tillegg er det andre som ble direkte skadet som ikke har noen tilknytning til partiene eller departementene. De er ikke definert som legitime mål, innrømmet Breivik.

Minneord: Kai Hauge

- Til alle disse, spesielt Kai Hauge, ønsker jeg å rette en stor unnskyldning og beklagelse for det som skjedde. Målet er ikke å ramme uskyldige sivile som disse var. Derfor ønsker jeg å rette den dypeste beklagelse til Kai Hauge og alle andre som ble skadet som ikke har noen tilknytning til partiene som søtter multikulturalisme eller departementene, fortsatte han.

- Sånn for ordens skyld: Har du noen tilsvarende unnskyldning til de andre pårørende, spurte aktor Svein Holden.

- Nei, det har jeg ikke.

- Hva er grunnen til det?

Les mandagens første del av aktorene Inga Bejer Enghs og Svein Holdens utspørring av Anders Behring Breivik under:

 • 08:59VG: - Der kommer Anders Behring Breivik inn i rettssalen. Han snakker som vanlig med sine forsvarere før han snart skal innta vitneboksen.

  - Av rettens aktører så mangler vi bare dommerne i sal 250 nå.

  - Der kommer dommerne inn.

  - Dommeren har sagt at retten er satt.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Sal 250 er ikke mer en halvfull når retten settes. Det var en tung dag for mange av da berørte forrige fredag, da Breivik fortalte seg kaldt og rolig om hvordan han drepte 69 ungdomme rpå Utøya. Flere måtte forlate salen, og det kan tenkes at mange ikke orker å høre resten av forklaringen til Breivik.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Svein Holden informerer retten om at de ligger noe bak det opprinnelige tidsskjemaet og foreslår at deler av utspørringen av massemorderen flyttes til onsdag. Det dreier seg da om spørsmål rundt psykiatrirapporten.
 • 09:03Aktor Svein Holden: - Påtalemyndighetene har hatt fokus på fremdrift og vår antagelse er at vi ligger noe bak skjema. Vi tror det blir vanskelig å avslutte utspørringen av tiltalte til da, og vårt forslag er at vi flytter utspørringen av tiltalte om spørsmål tilknyttet tilregnelighet til onsdag for da har vi et vindu på morgenen. Vår vurdering er at det vil passe godt inn der.
 • 09:03Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Holden, før du setter deg. Når det gjelder disse vitnene i morgen tidlig, dere fastholder også disse som planlagt?
 • 09:03Aktor Svein Holden: - Ja, vi har også naturlig nok foretatt en fortløpende vurdering av bevisoppgaven i lys av det Brivik har sagt til nå. Så langt kan vi si at vi vil frafalle et vitne. [nevner vitne]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Aktor Svein Holden melder at et av vitnene i saken frafaller.
 • 09:03Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - [Mens Holden snakker for retten nå prater Breivik med sine advokater] Vi kan ta det med en gang. Er det noen innsigelser mot at vitnet frafalles? [Lippestad: - Nei, det er det ikke.]
 • 09:04Aktor Svein Holden: - I dette ligger det at de øvrige vitnene i bevisoppgaven er det nødvendige å føre.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Vitne som frafaller er en mann som hadde kontakt med massemorderen på internett. Ingen av aktørene hadde noen innsigelser.
 • 09:04Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da legger vi det til grunn så langt. På slutten av dagen i dag har vi fått en ny søknad fra NRK om filming av tiltalte, så jeg tenker vi tar en forhandling om dette mot slutten av dagen.
 • 09:04Aktor Svein Holden: - Ja, tenker dommeren at vi skal ta dette i åpen rett? [Arntzen bekrefter at det kan tas på slutten av dagen]
 • 09:05Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da var det ikke noe mer praktisk før vi fortsetter med eksaminasjonen med tiltalte. Da legger jeg til grunn av Utøya-eksaminasjonen blir ferdig i dag og at det blir tid til forsvarer og bistandsadvokater til å stille sine spørsmål.
 • 09:05VG: - Anders Behring Breivik tar nå plass i vitneboksen.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Tiltalte Anders Behring Breivik veksler noen ord med sin forsvarer Geir Lippestad før han går til vitneboksen. Han retter på mikrofonen og setter seg til rette i stolen.
 • 09:06Anders Behring Breivik: - Jeg har et spørsmål til dommerne. Det er to spørsmål som er viktig å snakke om. Det ene er å snakke om de 40 politiske aksjonene som er blitt utført i Norge av militante nasjonalister etter 2. verdenskrig.. Det er spesielt viktig at dommerne kjenner til disse.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik ønsker å fortelle om de 40 politiske motiverte angrepene han mener har vært gjennomført i Norge av militante nasjonalister siden 2. verdenskrig. Han snakker med en rolig stemme - direkte til dommer Wenche Arntzen. I tillegg vil han forklare seg ytterligere om radikaliseringsprosessen - spesielt om konfrontasjor mellom han og muslimer i oppveksten. Breivik ber om en avklaring på når han får anledning til dette. Arntzen sier med en bestemt stemme at han vil få muligheten til dette seinere i rettsprosessen.
 • 09:07Anders Behring Breivik: - Og det er viktig at dette belyses. Den andre tingen er informasjon av radikaliseringsprosessen min. Spesielt konfrontasjon mellom meg og muslimer i oppveksten min. Og spørsmålet er når skal jeg få tid til dette?
 • 09:07Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Det kan vi komme tilbake til Breivik, jeg tror vi fortsetter med aktors eksaminasjon i dag og Utøya. Så vil vi få tid utover forhandlingene og dine forsvarere vil stille deg oppfølgende spørsmål.
 • 09:08Aktor Inga Bejer Engh: - Breivik, da vi sluttet på fredag hadde du fortalt om hvordan du husker det som skjedde på Utøya og det siste du fortalte noe om er at du fant en telefon som ikke var din. Men før vi går videre er det et par ting jeg ønsker å spørre deg om. Du forklarte at du går over denne teltplassen, også dreper du noen i enden på Teltplassen. Det er funnet ti mennesker som er drept på Kjærlighetsstien.
 • 09:08Anders Behring Breivik: - Når du dreper de, hvilken situasjon er de i da, løper de eller står de stille på denne stien da?

  - Eh, jeg husker ikke. Det gjør jeg ikke. Men jeg mener å huske at jeg har lest i en rapport at noen av dem lå i fosterstilling, noe som indikerer at de var paralysert og ute av stand til å røre seg.

  - Jeg har egentlig aldri sett noe bilde av hvordan de ble funnet. [Bejer Engh: - Dette er noe du har lest i saksdokumentene. Det retten er opptatt av er hva du husker i dag]
 • 09:09Aktor Inga Bejer Engh: - Husker du noe som helst av disse personene? [Breivik: Nei.] Husker du hva slags våpen du brukte?
 • 09:09Anders Behring Breivik: - Jeg husker ikke, men basert på andre ting, så er det lett å resonnere seg til hva jeg har brukt.

  - [Du erindrer ikke hvor langt unna du var?] I utgangspunktet, hvis jeg var innenfor fem til ti meter, brukte jeg alltid Glocken., Hvis det var lenger enn ti meter, brukte jeg riflen.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik er like iskald som på fredag når han innelder med å forklare seg om hvordan han byttet mellom pistolen og riflen. Massemorderen brukte pistolen dersom ofrene var innefor ti meter, mens han byttet til riflen når avstanden var lenger.
 • 09:10Aktor Inga Bejer Engh: - Når du brukte Glocken husker du hvor nære du gikk da? [Breivik: - Jeg gikk gikk til ti meter]

  - Var du helt opp i ansiktet på vedkommende? [Breivik: - Fra 10 centimeter til 10 meter.]

  - Det du forklarte på fredag, det var tildels basert på saksdokumentene? [Breivik bekrefter det.]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Aktor åpner med å stille spørsmål om drapene Breivik begikk på Kjærlighetsstien, hvor ti personer ble funnet drept. Breivik følger interessert med på kartet som vises på skjerm, og nikker til aktors beskrivelser. Inga Bejer Engh spør hva Breivik husker om menneskene som ble funnet drept her, prøvde å flykte, og hvordan han drepte dem. Breivik husker ikke situasjonen, og forteller hva han har lest i saksdokumenter. Han husker ikke noe spesielt om ofrene her, og aktor understreker at hans forklaring på fredag var basert på hva han er blitt fortalt.
 • 09:10Aktor Inga Bejer Engh: - På fredag sa du... Du sa du ser de når du går Kjærlighetsstien på nytt. Er dette noe du husker?

  - [Breivik: - Det er ikke noe jeg husker.] Du husker ikke om du skjøt de flere ganger første gangen du var der? [Breivik: - Nei]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik ser skjermbildet han har foran seg i vitneboksen dårlig, og spør aktor om han kan rette den opp. Han tiltaler henne i en høflig tone.
 • 09:12Aktor Inga Bejer Engh: - Da har du forklart at du går videre ned Kjærlighetsstien, og så har vi hørt om de to som ble drept i skogholtet, så var du via Informasjonshuset, der røyken kom fra, så er vi i Kafebygget. Da henter du en telefon. [Breivik: - Stemmer.]
 • 09:12Aktor Svein Holden: - Når du da kommer på nordsiden av øya... Hvis du ser på kartet... [Breivik: - Skjermen er i en vinkel slik at jeg ikke kan se det, vil du at jeg skal rette den opp? Han justerer skjermen.] Hvis vi tar for oss nordsiden. På Stoltenberget er det funnet [en liten gruppe]. Har du erindring om hvordan de ble drept?
 • 09:12Anders Behring Breivik: - Ja, jeg har noen minner derfra. Altså, når vi hadde et avhør på Utøya, husker jeg at det var en slags bukt. Det som heter Bolsjevika. Da husker jeg at jeg brukte riflen og skjøt mot en gruppe personer. Jeg tror de kanskje bare ble skadet.

  - Jeg tror de bare ble skadet. Jeg er ikke sikker. Så gikk jeg fra stranden, da husker jeg [en liten gruppe], jeg husker ikke mer enn det.
 • 09:13Aktor Inga Bejer Engh: - [Breivik prøver å huske en gruppe han skøyt mot]

  - På hvor lang avstand skyter du de da?
 • 09:13Anders Behring Breivik: - Jeg vet ikke... kanskje innenfor ti meter, kanskje Glocken, kanskje riflen. Jeg husker en gruppe personer.
 • 09:14Aktor Inga Bejer Engh: - Som du husker det så skjedde det med [den lille gruppen] etter du har vært på den stranden vi kaller Bolsjevika?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Mens Breivik ser på kartet over hvor de 69 ofrene ble funnet på Utøya, retter han på mansjettene slik at de synes utenfor ermene på den sorte dressjakken.
 • 09:14Anders Behring Breivik: - Hvis jeg husker riktig, ser de at jeg kommer. Så fyrer jeg av et skudd mot én av dem. Da flykter de, jeg skader vedkomne. Så tar jeg oppfølgingsskudd mot [Breivik beskriver den lille gruppen personer]. Jeg vet ikke om de blir skadet eller...
 • 09:14Aktor Inga Bejer Engh: - Det er ingen som ble skadet i dette området, alle som ble truffet i dette området, dør. [Breivik: - Ja, selvfølgelig.]
 • 09:14Anders Behring Breivik: - Altså, det kan tenkes at de løp langs Bolsjevika i østlig retning, så går jeg opp på Stoltenberget og møter dem når de kommer rundt. Eller at jeg går rundt og møter den. Jeg husker ikke.
 • 09:15Aktor Inga Bejer Engh: - Først var det [en gruppe personer] på Stoltenberget så er det funnet [en gruppe personer] på stranden i Bolsjevika. Var du tett inn på disse eller langt unna?
 • 09:15Anders Behring Breivik: - Ved Bolsjevika var jeg på avstand, er ganske sikker på det. Men opp på Stoltenberget kan det være jeg påtreffer de. Jeg husker ikke. Men svaret på det finner du jo i de ballistiske undersøkelsene.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik husker ikke detaljert hvordan han skjøt og drepte alle ofrene og viser til rapporter han har lest og som er blant saksdokumentene. Aktor Inga Bejer Engh ber ham slutte å referere ting han har lest og kun forklare seg om detaljer han husker. - Da husker jeg ikke, svarer Breivik.
 • 09:16Aktor Inga Bejer Engh: - Det jeg er opptatt av er hva du husker. Så har du forklart at du går videre fra Bolsjevika og til Pumpehuset. Her blir det funnet 14 avdøde personer. Du beskrev på fredag at du sa at du var politi og at det var kommet en båt. Hvorfor sa du det?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Flere personer ble funnet drept i området ved Stoltenberget og Bolsjevika. Han husker heller ikke her hvordan han har drept dem, eller hvor de var. Han husker heller ikke situasjonen, og forteller aktor om mulige scenarier som kan ha skjedd. Breivik snakker hele tiden rolig og virker uaffisert av de grusomme hendelsene han beskriver.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik er rolig og behersket når han forteller om hvordan han lokket frem noen personer ved Pumpehuset og skjøt dem. Ifølge massemorderen, oppstod det full panikk. Selv er han like tydelig i stemmen og viker ikke en mine.
 • 09:17Anders Behring Breivik: - Ehm... Jeg gikk vel fra øst i retning vest og så var det egentlig bare tilfeldig at jeg så noen bak pumpehuset. Jeg forsto at det var mange mennesker der. Jeg startet med å si: «Har dere sett ham?» En pekte i en retning. Det var da for å lokke dem frem, slik at jeg kunne henrette dem.

  - Så var de kanskje på fem til syv meters avstand, så da sa jeg at det er en båt som skal ta dere i sikkerhet der borte. Dere må komme frem nå. Vi har ikke pågrepet vedkommende, sa jeg.

  - Og så virket de veldig skeptiske, mens det var noen av de som virket veldig lettet. Resten virket fortsatt veldig skeptiske. Jeg sa: Dere må komme nå. [Han beskriver hvordan han skjøt en gruppe ungdommer ved Pumpehuset.]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Det er stille i sal 250 mens Breivik forklarer seg. Flere av de pårørende ser ned når Breivik forklarer at han skjøt mange med flere skudd for å forsikre seg om at alle var døde, mens andre ser direkte på skjermbildene som viser Breivik.
 • 09:19VG: - Breivik beskriver hvordan han skjøt personer ved Pumpehuset, og er nøyaktig med avstandene.

  - [Han forteller at han forsøkte å skyte mot hodet på alle for å forsikre seg om at de døde]
 • 09:20Anders Behring Breivik: - [Bejer Engh: - Når du gikk derfra hvordan så det ut?] Det var mange individer som lå konsentrert og samlet og jeg husker at når jeg skulle gå derfra måtte jeg gå rett ved de individene, gå mellom de omkomne. Jeg tenkte at det var grusomt.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Etter at Breivik hadde skutt og drept 14 personer ved pumpehuset, gikk han mellom ofrene. Han er alvorlig i stemmen, men virker ikke berørt. - Det var helt grusom, sier Breivik.
 • 09:21Anders Behring Breivik: - [Engh: Hvorfor var det grusomt Breivik?] Å drepe et individ er det mest ekstreme et menneske kan gjøre, og det strider på mange måter mot den menneskelige natur. Jeg har aldri opplevd noe så grusomt, og det var sikkert enda mer grusomt for de jeg jaktet på.
 • 09:21Aktor Inga Bejer Engh: - At det var mer grusomt for de enn for deg? [Breivik: - Selvfølgelig.] Breivik: Men for min del, jeg har aldri opplevd noe som er så grusomt.
 • 09:21Anders Behring Breivik: - [Bejer Engh: - Når du gikk fra Pumpehuset, oppfattet du at alle var døde?] Det var det jeg trodde ja.
 • 09:22Aktor Inga Bejer Engh: - Så ender du opp på Sydspissen. Det er neste sted politiet finnet personer som er drept. Der er det drept i alt fem personer.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: De fire rettspsykiaterne sitter rolig i stolene og følger Breiviks forklaring tett. Ansiktene deres er alvorlige.
 • 09:23Anders Behring Breivik: - Jeg husker ikke noe mer om de personene. Jeg husker topografien, at det var små trær der som det var vanskelig å gjemme seg bak. Og at det var folk som svømte. Det kan hende jeg avfyrte skudd mot folk som svømte, det husker jeg ikke. Det kan også hende jeg skjøt mot noen båter som prøvde å fiske opp AUF-ere.

  - Det husker jeg heller ikke. Men det kan hende. [Beskriver en yngre person som han husker godt.]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Noen av de pårørende holder rundt hverandre mens Breivik forklarer seg. Det er fremdeles veldig stille i salen, kun tastingen på tastaturene fra journalistene høres mens Breivik forklarer seg.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik forteller at han sparte en ung person på sørsiden av Utøya, og sier til retten at han sa til vedkommende: - Dette kommer til å gå bra. Aktor Svein Holden tar ordet og ber Breivik forklare seg om hvordan han trodde den unge personen hadde det da og har det i dag. - Han var i sjokk. Jeg har nok ødelagt livet hans, og det er jeg klar over. Jeg har mest sannsynlig påført ham psykiske skader, sier Breivik.
 • 09:26Anders Behring Breivik: - [Bejer Engh: - Så han at du tok livet av de andre på Sydspissen?] Ja han gjorde det. Når jeg nærmet meg gruppen på Sydspissen. [Breivik forteller om møtet med en ung person på Utøya] På det tidspunktet hadde jeg lite ammunisjon igjen. Jeg brukte riflen i stor grad på Sydspissen.
 • 09:26VG: - [Breivik beskriver hvordan han sier han forstår at han har ødelagt livet til en ung person fra Utøya.]
 • 09:27Anders Behring Breivik: - [Holden: - Har du dårlig samvittighet?] Jeg er fullstendig klar over det jeg har hjort og den lidelsen jeg har påført andre. Men som jeg har sagt tidligere, det var et lite barbari for å forhindre et mye større barbari. Har du dårlig samvittighet overfor denne personen? [Breivik: - Jeg velger å ikke ta det inn over meg.]

  - Hvis jeg skulle ta de lidelsene jeg har forårsaket innover meg. Men det velger jeg å ikke gjøre.
 • 09:27Aktor Svein Holden: - Hvordan kan du ta det valget? [Breivik: - Jeg har trent i flere år, og derfor kan jeg ta det valget.]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: De tre koordinerende bistandsadvokatene Metet Yvonen Larsen, Frode Elgesem og Siv Hallgren følger nøye med på Breivik mens han forklarer seg. Siv Hallgren tar notater. De tre vil få muligheten til å stille Breivik spørsmål når aktoratet og forsvarerteamet er ferdig med sin utspørring.
 • 09:28Aktor Svein Holden: - Betyr det at du ikke tar innover deg det du har gjort mot denne unge personen?
 • 09:28Anders Behring Breivik: - Jeg vet hva jeg har gjort og hva jeg har forårsaket. Et barn eller ungdom som mister foreldrene sine - det er bare et tilfelle hvor et tap er så stort. Det er umulig for et menneske å ta inn over seg. Jeg har selv vært i den situasjonen selv, og det er det tristeste jeg har opplevd. Så jeg kan ikke forestille meg hvordan disse menneskene har det.

  - [Bejer Engh: - Når du sier du har opplevd det før tenker du på begravelsen da?] Et annet moment som er verdt å legg merke til. Folk sier de har mistet kjærestene, venner og familie. Men den 22. juli mistet også jeg familien min og vennene mine. Forskjellen var at for min del var det et valg og ofret det. De fikk ikke noe valg. Jeg mistet absolutt alt så derfor kan jeg til en viss grad forstå hvordan andre har det.
 • 09:29Aktor Inga Bejer Engh: - Ønsker du at vi skal ha ha sympati med deg? [Breivik: - Absolutt ikke. Det er bare til informasjon.]

  - Før vi forlater Sydspissen. [Gruppen] som her ble drept. Husker du om de sto tett sammen, eller var de langt fra hverandre? Har du noen bilder av det?
 • 09:30Anders Behring Breivik: - Jeg tror de sto sammen i en klynge. Og spå tror jeg at jeg fyrte av noen skudd mot vannet... men jeg vet ikke.
 • 09:31Aktor Inga Bejer Engh: - Nå har vi vært igjennom de som er drept på Utøya og hva du husker i forbindelse med det. Det er en rekke personer som du har truffet men som overlevde og som er navngitt i tiltalen mot deg. De vil komme hit og forklare hvordan de opplevde det. Vi skal gå igjennom raskt hva du opplevde da.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Mens Breivik forklarer seg om hvor mange han såret, sitter forsvarer Geir Lippestad og leser i saksdokumenter og noterer.
 • 09:32Aktor Inga Bejer Engh: - Det første stedet jeg vil ta deg da er første gang i Kafébygget, etter at du har drept [beskriver en liten gruppe personer] i nærheten av Informasjonshuset. Husker du om du skjøt noen som du oppfatter ikke blir drept?
 • 09:32Anders Behring Breivik: - Jeg har ingen minner fra det, men det er stor sannsynlighet for det. [Engh: - Du har ingen minner?] Nei, jeg hadde ikke det dagen etterpå heller.
 • 09:32Aktor Inga Bejer Engh: - På teltplassen som du går ut på og går over etter at du hadde vært i Kafèbygget. Du beskrev at du skjøt utover teltplassen. Husker du da at du skjøt noen som ikke døde?
 • 09:32Anders Behring Breivik: - Det er stor sannsynlighet for det. Når jeg stod på enden til Kafébygget så var det den store gruppen som jeg fyrte av mot i skogholtet, da jeg er ganske sikker på at det er en del som ble såret.
 • 09:33Aktor Inga Bejer Engh: - Du har ikke noen detaljerte minner om det.? [Breivik: - Jeg traff flere som er såret. (...) Det var nesten ingen som lå nede. Da tenkte jeg at det er mange i nærheten som er såret og som flykter.]
 • 09:33Anders Behring Breivik: - Og jeg vet i hvert fall at én av de var på Kjærlighetsstien.
 • 09:33Aktor Inga Bejer Engh: - [Beskriver et drap på teltplassen] Så er det blitt avdekket at du kom til Kjærlighetsstien, og denne gruppen mennesker [spør om han husker overlevende fra Kjærlighetsstien].

  - [Breivik: - Nei det har jeg ikke.] Så skal du ha skutt ned denne skrenten. Kan du beskrive det?

  - Her ble det skadet ni personer utover de som er drept der. Klarer du å se hvem som blir drept og hvem som blir skadet?
 • 09:34Anders Behring Breivik: - Det jeg husker som jeg ikke sa forrige gang var at da jeg sto der oppe på den skrenten, så jeg at det var mange som forsøkte å gjemme seg. [Beskriver hvordan han skjøt mot folk for å få dem ut fra gjemmestedene sine.]
 • 09:34Aktor Inga Bejer Engh: - Men noen mer konkrete minner om hvem de var og hvordan de så ut, har du ikke?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Svein Holden sitter lent over bordet og ser på Breivik mens han forklarer seg. Innimellom stiller han supplerende spørsmål til ham.
 • 09:35Anders Behring Breivik: - Nei jeg har ikke det. [Bejer Engh: - Så du om noen falt?] Det var vel en som falt ut etter at jeg skjøt vedkommende.
 • 09:35VG: - Breivik beskriver et av drapene i skrenten.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik forklarer at han så mange ungdmmer som forsøkte å gjemme seg på fjellhyller i en skrent. Han forklarer at han så armer og ben stikke ut, og at han prøvde å skyte mot kroppsdeler han så for at de skulle falle ned. Han tror han traff flere og så at flere ramlet ned. Da skjøt han dem igjen. Breivik forklarer seg fremdeles uberørt og rolig.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik forklarer at han har trent i flere år på ikke å ta innover seg noe av det han har gjort, deriblant ved hjelp av meditasjon. Han mediterer fremdeles i luftegården på Ila og mener han forstår hvordan ofrene har det. - Jeg har også mistet familien min og vennene mine etter 22. juli, sier massemorderen. - Ønsker du at vi skal ha sympati med deg? spør aktor Engh. - Absolutt ikke. Det er bare til informasjon, svarer Breivik.
 • 09:36Anders Behring Breivik: - Der husker jeg spesielt godt, noe som jeg ikke fortalte forrige gang. [Beskriver i detalj angrepet på en av de overlevende.]
 • 09:36Aktor Inga Bejer Engh: - På vei sydover stoppet du på Vestspissen. Du beskrev på fredag at du skjøt mot en båt.
 • 09:37Anders Behring Breivik: - Nei det var ved den skrenten ved Kjærlighetsstien, jeg skjøt mot den båten.
 • 09:37Aktor Inga Bejer Engh: - Så dine minner om at du skyter mot en båt er ved skrenten ved Kjærlighetsstien?
 • 09:37Anders Behring Breivik: - Andre runde på Kjærlighetsstien.
 • 09:37Aktor Inga Bejer Engh: - På denne vestspissen er det truffet [flere personer]. Har du noen erindring om dette?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik studerer kartet over Utya han har foran seg, og venter en stund før han svarer på spørsmålet om han husker hva som skjedde på Vestspissen. Mens han fremdeles har øynene festet på kartet sier at han blander flere av stedene han har vært, før han igjen henvender seg mot aktor Inga Bejer Engh.
 • 09:38Anders Behring Breivik: - Jeg tror at jeg mikser Pumpehuset og Vestspissen, jeg har stor mistanke om det. [Breivik blander nå om hvilke personer han har snakket om og hvor har har møtt de]
 • 09:38VG: - [Breivik tror han blander ulike tidspunkter på Utøya.] [Når aktor forteller han hvor mange som ble drept ved et spesifikt sted på øya, sier Breivik overrasket: Så mange?]
 • 09:38Anders Behring Breivik: - Var det mens de svømmer, eller var de på land? [Engh: - De var i vannkanten.] Ok. Greit, ja. Det var mange som flyktet i vannet, og da fyrte jeg av mot dem da de var i vannkanten, tror jeg.
 • 09:38Aktor Inga Bejer Engh: - Har du noen direkte minner om disse du skal ha skutt etter, men ikke drept?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Både dommer Arne Lyng og Wenche Arntzen ser med alvorlige blikk på Breivik når han forteller om hvordan han skjøt flere skudd mot en gruppe ungdommer som sto i vannkanten på nordsiden av Utøya. Breivik sitter rolig i stolen og ser på aktor Engh mens han forklarer seg.
 • 09:39Anders Behring Breivik: - Jeg tror jeg husker jeg skjøt mot vannet mot noen som svømte og prøvde å dukke under. Jeg har noen minner om det og.

  - Når de forsøkte å svømme i retning bryggen på den andre siden, fyrte jeg av skudd mens de var i vannet og forsøkte å flykte unna. Jeg brukte riflen når jeg gjorde det.
 • 09:40Aktor Inga Bejer Engh: - Før vi forlater dette, er det noe du har glemt, noe du vil tilføye? Jeg har noen andre temaer jeg vil ta opp med deg, men noe om de konkrete drapene?
 • 09:41Anders Behring Breivik: - Det er et spørsmål som, er reist av en av de som overlevde. Jeg vet ikke om jeg skal ta det nå eller senere.... Det er en som heter Pracon. (Breivik prøver å forklare hvorfor han ikke drepte Pracon.) Det er de andre stedet jeg påtreffer ham. Det er muligens nært ved Pumpehuset eller Kjærlighetsstien. Jeg har bare bruddstykker av et minne. Jeg spør en rekke mennesker «Har dere sett ham?». Og da er det spesielt et menneske.

  - Og da er det en person som ser ganske suspekt ut og jeg har ikke noe direkte minne om det men det jeg tror har skjedd er at når jeg så Pracon, det blir vanskelig å forklare det.[Breivik bruker tid til å tenke seg om hvordan han skal ordlegge seg] Noen mennesker har et utseende som gir assosiasjoner til venstrevridde personer.

  - [NN] ser marxistisk ut. Utifra de fordommene og assoiasjonene man kan få, er det noen som ser litt mer venstreorientert ut enn andre. For eksempel en person med dreads vil automatisk falle i den kategorien.

  - Men han ser veldig høyreorientert ut. Og når jeg så han, så jeg inn til meg selv på mange måter. Jeg vet at jeg selv ser ganske høyreorientert ut. Og noen av vitnene har jo forklart at jeg så ut som en høyreorientert person, altså ansiktstrekkene mine.

  - Det skjedde instinktivt altså.
 • 09:43Aktor Inga Bejer Engh: - Har du noen minner om det dette? Pracon kommer og forklarer seg, han var ved Sydspissen begge gangene han møtte deg. [Breivik virker overrasket og spør: - Begge gangene?]
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik snakker om en navngitt AUF-er som overlevde, og som har forklart at Breivik sparte ham. Han sier at han har tenkt endel på det AUF-eren har forklart i media, og vil gjerne komme med sin versjon av historien. Breivik forklarer at han mener noen personer ser veldig venstreorienterte ut, men ikke denne AUF-eren. - Han så mer høyreorientert ut. Når jeg så ham så så jeg egentlig meg selv. Tror det var det som var årsaken til at jeg ikke fyrte av skudd, forklarer Breivik. Han har likevel ikke noe minne av at han faktisk møtte AUF-eren, og blir overrasket når aktor forteller at de møttes to ganger.
 • 09:44Aktor Inga Bejer Engh: - Men du har ikke noen minner i dag om at du har spart han? [Breivik: Jeg visste at jeg traff på en gruppe (...) og da sa jeg noe sånn som: «Har dere sett han?» Jeg trodde det var i den settingen...]
 • 09:44Anders Behring Breivik: - Men så har jeg to andre kommentar også. Men det er om Regjeringskvartalet, jeg vet ikke om du vil at jeg skal ta det nå, eller om vi skal ta det senere? Det er noe jeg har glemt.

  - Det er noen som, har tatt opp et ganske relevant spørsmål. Det var noen som ble skadet. [I Regjeringskvartalet] En person som omkom var ikke blant de ansatte i departementene, var NN.

  - Det var en tilfeldig forbipasserende [Breivik nevner Kai Hauge] ved Regjeringskvartalet. I tillegg var det en annen person. I tillegg var det en direkte skadet som ikke har tilknytning til departementet. De er ikke definert som legitime mål. Til alle disse ønsker jeg å rette en stor unnskyldning og beklagelse for det som skjedde. Målet er ikke å ramme uskyldige sivile som disse var. Jeg ønsker derfor å rette den dypeste beklagelse til disse som ikke støtter multikulturalisme.
 • 09:46Aktor Svein Holden: - Bare for ordens skyld, har du noen tilsvarende unnskyldning til de andre pårørende?
 • 09:46Anders Behring Breivik: - Nei, det har jeg ikke.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik ber om å få si noe om hendelsen i regjeringskvartalet, og får lov av dommer Wenche Arntzen. Han forteller at han har funnet ut hvem som ble drept av bomben i regjeringskvartalet, og at flere var tilfeldig forbipasserende. - Målet er ikke å ramme uskyldige sivile som disse var, så jeg vil på det dypeste rette en stor beklagelse til de pårørende til de som ikke har en tilknytning til politiske partier som støtter multikulturalisme, sier Breivik.
 • 09:47Anders Behring Breivik: - [Holden: - Hva er grunnen til det?] Altså, det er grusomt at man blir tvunget til på gjøre en sånn barbarisk handling for å oppnå de objektivene. Men det er fordi man ikke får delta i demokratiet. Men det var nødvendig. Jeg vet at 44 av de 65 AUFerne hadde lederstillinger.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor Holden tar ordet og spør Breivik om han vil unnskylde seg overfor pårørende til ofrene etter Utøya-massakren. - Nei, det har jeg ikke, svarer massemorderen.
 • 09:47Anders Behring Breivik: - [Holden: - Hva med de som ikke hadde lederverv i AUF.?] Målsetningen som jeg har beskrevet. Det er ikke én bygning der det bare er stortingsrepresentanter.

  - Utøya var det beste politiske målet i Norge på det tidspunktet. Det var ikke noe annet mål i Norge som var bedre, og det samme med regjeringskvartalet. Hadde det vært noe mål som var bedre, hadde jeg rammet det målet.
 • 09:48Aktor Svein Holden: - Men Breivik, nå har du sagt at det var noen i Regjeringskvartalet som falt utenfor målbeskrivelsen din. Og så har du fortalt oss at det var en del på Utøya som hadde lederverv i AUF, og at de derfor var legitime mål. Men hva med de da som ikke hadde lederverv der ute, da?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik understreker igjen at han ikke ønsket å ramme de som var under 18 år, men at det var nødvendig. Han vil derfor ikke be om unnskyldning til de øvrige pårørende i saken.
 • 09:49Anders Behring Breivik: - Det er en person. For det første har jeg lite info om personer fra Utøya. Jeg vet det er en person fra Norsk Folkehjelp som jeg drepte. [beskriver at denne personen jobbet for en organisasjon som han beskriver som aktivt arbeidende for det politiske standpunktet han ikke støtter.]

  - Når det gjelder disse. Det var to personer som var fjorten år som var i AUF og ingen av de hadde lederverv. Det er ikke ønskelig å ramme noen som er under atten. I praksis viste det seg som vanskelig.
 • 09:50Aktor Svein Holden: - Ok. Så jeg tolker deg dithen at til NN, for eksempel, som jobbet i Norsk Folkehjelp... Det er ikke noen unnskyldning til hennes pårørende?
 • 09:50Anders Behring Breivik: - Jeg kjenner ikke bakgrunnen til denne personen. Jeg vet ikke hvorfor denne personen var der. Jeg har ikke nok informasjon.

  - [Bejer Engh: - Da går vi videre Breivik. Du ble pågrepet. Når du ble det hadde du noen tanker om hva som ville skje med deg da?] Under pågripelsen er det en sjanse for å få en kule i pannen. Da jeg overlevde var omstendighetene så eksepsjonelle og Delta-gruppen ble så mentalt skadet av det jeg hadde gjort der at de kanskje syntes jeg fortjente en kule i hodet. Siden de ikke valgte å gjøre det, kunne det by på problemer i Hovedhuset.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik har sittet rolig og forklart seg villig under hele dagens utspørring. Han fikler med den spesiallagede pennen sin, og ser på aktor Inga Bejer Engh når hun stiller ham spørsmål og når han svarer.
 • 09:50Anders Behring Breivik: - Men jeg tenkte vel ikke så mye. 22. juli var et såkalt selvmordangrep. Hva som skjedde med meg spiller egentlig ingen rolle.
 • 09:51Aktor Inga Bejer Engh: - Ja, det har jeg hørt, det har jeg fått med meg, takk. Det du sier er at når du kommer på Informasjonshuset, du blir tatt opp til et avhør, opp til andre etasje. Hva tror du at politiet skal gjøre med deg da?
 • 09:52Anders Behring Breivik: - Jeg har vel forklart meg om det allerede. Under de helt spesielle omstendighetene, visste jeg at det var en stor sannsynlighet for at selv garvede personer fra politiet ville bli emosjonelt ustabile.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Meddommerne Anne Elisabeth Wisløff (71), Diana Patricia Fynbo (38) og Ernst Henning Eielsen (46) sitter ved siden av dommerne, noterer og lytter til Breivik. Seinere i dag vil de trolig stille oppfølgningsspørsmål til massemorderen. ** Wisløff har tidligere jobbet som familierådgiver på Sagene familievernkontor. I 2006 og 2007 var hun nestleder i Sanitetsforeningens stiftelse Grefsen, hvor Fabian Stang nå er styreleder. ** Det siste halvannet år har Fynbo jobbet ved Løren barneskole, der hun er kontaktlærer for én av 2.-klassene. Tidligere jobbet hun ved Grorud skole. ** Eielsen har siden 1994 jobbet innenfor Oslo kommune, i blant annet Rusmiddeletaten og på Rådhuset. De siste ni årene har han jobbet i utviklings- og kompetansesektoren.
 • 09:52Anders Behring Breivik: - Og når individer blir emosjonelt ustabile handler de ofte irrasjonelt. De styres av emosjonene sine. For det andre angrep jeg Norges mektigste parti direkte. Statsministeren ville bli direkte involvert og det var en stor sannsynlighet for at de ville bli emosjonelt ustabile. Da er sannsynligheten til stede hadde bedt betrodde medarbeidere i politiet om at jeg ikke kunne overleve.

  - Sett under de eksepsjonelle omstendighetene.
 • 09:52Aktor Inga Bejer Engh: - Men ikke ville overleve, sier du, trodde du at politiet ville henrette deg?
 • 09:53Anders Behring Breivik: - I ytterste konsekvens, hvis jeg ble håndtert av noen som hadde fått ordre fra en emosjonelt ustabil statsleder, eller at de hadde blitt rammet selv.
 • 09:53Aktor Inga Bejer Engh: - Var du klar over at vi ikke har dødsstraff i Norge?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik forklarer at han forventet at politiet ville drepe ham på Utøya når de så hva han hadde gjort fordi de ville bli "emosjonelt ustabile". Han mener også det ville være sannsynlig at Arbeiderpartiet ville be politiet om å ta livet av ham under en aksjon på grunn av det han hadde gjort.
 • 09:53Anders Behring Breivik: - Men jeg snakker ikke om dette i det hele tatt Jeg snakker om emosjonell ustabilitet. Det synet som ventet mange på Utøya...folk kunne bli emosjonelt ustabile av det.
 • 09:53Aktor Inga Bejer Engh: - Hadde du noen tanker om hva som ville skje med familien din?
 • 09:54Anders Behring Breivik: - Jeg visste at Norge ville havne i en slags unntakstilstand. En situasjon vi ikke har vært i siden andre verdenskrig. Jeg visste at sannsynligheten var til stede for min familie og mine venner at de ville kunne bli utsatt for en lynsjemobb som ønsket å ramme meg.

  - Og det er hovedgrunnen til at jeg har snakket nedsettende og sårende om mine venner i kompendiet . Fordi i ytterste konsekvens ville det være en avvergende faktor og redde livet deres.

  - Så jeg visste at sannsynligheten var der. [Engh: Sannsynligheten for hva?]

  - For at folk ville drive selvtekt. [Engh: - På familien din?] Ja.
 • 09:54Aktor Inga Bejer Engh: - I dette avhøret på Informasjonshuset, der spurte du om de ville henrette familien din.
 • 09:55Anders Behring Breivik: - Det var ikke det jeg spurte om. Det jeg refererer til er andre som er emosjonelt ustabile og kunne laget et lynsjegruppe. Jeg har aldri anklaget politiet for å ønske å drepe min familie.
 • 09:55Aktor Inga Bejer Engh: - På dette første avhøret i Informasjonshuset, «Han tror også at familien hans kommer til å bli henrettet.»
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik avviser at han spurte om politiet ville henrette familien hans da han ble avhørt på Utøya. - Det var ikke det jeg sa, jeg mente at det kanskje hadde blitt etablert en lynsjegruppe som ville drepe familien min, sier han. Breivik virker litt utålmodig når Engh henter opp det han har sagt om dette i avhør. Han viser til at han mener det var lynsjestemning utenfor tinghuset under fengslingsmøtet 25. juli, og at det er logisk at folk ville skade både ham og familien hans.
 • 09:56Anders Behring Breivik: - Det er akkurat det jeg sa i sted. «Han tror». Jeg anklaget ikke Politiet for det. Det er som å se 25. juli, det var masse mennesker som var i lynsjestemning. Hvis jeg hadde vandret ned den gaten da, så ville jeg blitt lynsjet. Det er en helt naturlig reaksjon på et sånt traume, at det blir lynsjestemning.
 • 09:56Aktor Inga Bejer Engh: - Så når du sier at det var en stemning for at familien din kunne bli drept, siktet du til at du kunne bli lynsjet?
 • 09:56Anders Behring Breivik: - Nå kombinerer du to momenter som er uavhengige av hverandre. Da jeg gikk til andre etasje kom jeg med et taktisk utspill og viste politiet at jeg har dødsforakt.

  - Jeg vil formidle det faktum at jeg har dødsforrakt, til politiet. Derfor kommer jeg med den ytringen. Den andre ytringen, om min familie, må ikke sees i den sammenhengen i det hele tatt.

  - Så har jeg noen få temaer knyttet til Utøya og det som skjedde der. For det første til planleggingen. Hadde du noen tanker om at du skulle komme deg vekk fra øya i live, altså uten å bli pågripet?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik skjenker vann i plastglasset mens han forteller om hvordan han har studert guider for å fly Cessna-fly og bruke det til å flykte fra Utøya. - Jeg hadde tenkt ekspropiere et fly? sier Breivik. - Hva mener du med det? spør aktor. - Dere kaller det å stjele, svarer massemorderen.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Flere pårørende ler når Breivik bruker utrykket "ekspropriere" om å skaffe seg et fly fra småflyplassen på Fornebu. - Hva betyr det? spør Engh - Altså, hva skal man si... Dere ville jo kalle det å stjele, svarer Breivik. Flere i salen ler oppgitt.
 • 09:58Anders Behring Breivik: - På et tidspunkt vurderte jeg en mulighet for det ja. Jeg har kjennskap til småflyplassen på Fornebu, og jeg har studert hvordan man flyr småfly gjennom en del guider. Tanken var på et visst tidspunkt å - for å bruke et pompøst utrrykk - ekspropriere... [-Engh: Hva betyr det?] Dere ville kalle det å stjele.

  - Jeg mener at alle militante nasjonalister har rett å til å ekspropriere verdier i kampen for saken vår. Derfor kaller jeg ikke det et tyveri. Det er flere revolusjonære grupper som bruker denne betegnelsen.
 • 09:58Aktor Inga Bejer Engh: - Så du hadde tenkt å ekspropriere et fly? [Breivik: På et tidspunkt tenkte jeg at hvis jeg klarte å flykte til et annet land, f. eks. Russland, ville økt medieeffekten.]
 • 09:59Anders Behring Breivik: - Men jeg visste jo at det ikke fantes et eneste land som ikke ville deportere meg eller noen andre militante nasjonalister, så jeg anså den planen som hensiktsløs. Jeg visste at det var to mulige utfall av 22. juli, det var at jeg ble drept eller at jeg ble arrestert.
 • 09:59Aktor Inga Bejer Engh: - Men det flyet, skulle du ta med deg det på forhånd, eller hva skulle skje?
 • 09:59Anders Behring Breivik: - Det skulle plasseres der på forhånd i nærhten av Utøya. [Bejer Engh: - Har du noen gang sittet inne i et fly?]

  - Jeg hadde kunnskap fra Youtube-videoer og en del andre. [Engh: - Tenkte du da at du ville fly med utgangspunkt i det?]

  - I utgangspunktet så er det ikke så vanskelig å ta av med et fly, det vanskelige er å lande et fly, spå jeg ville nok muligens ha problemer med å lande et fly og også fortøye det. Men det er mye man kan lære via Internett.
 • 10:00Aktor Svein Holden: - En liten oppfølging til det, ville du betegne deg selv som teknisk begavet?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Under Breiviks forklaring om hvordan han planla å flykte til Russland med et stjålet småfly, begynner flere av tilhørerne å småprate og le av forklaringen hans. De sakkyndige og dommerne ser fremdeles på Breivik.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik mener han innhentet nok kunnskap via blant annet Youtube til å fly et Cessna-fly. - Det er ikke vanskelig å ta av med et fly, men det er vanskelig å lande. Jeg vet ikke hvordan det ville ha gått, sier Breivik.
 • 10:01Anders Behring Breivik: - Jeg vil betegne meg som en person som er flink til å sette meg inn i alt jeg har interesse av å sette meg inn i. [Holden: - Den 22. juli sa du at du måtte tilkalle Viking redningstjeneste, hva var bakgrunnen for at du skulle gjøre det ?]

  - Nei, det var vel at jeg skulle sette bilen i revers. [Holden: Hvilken bil da?] [Breivik: Bombebilen.] Etter at jeg hadde leid den, da hadde jeg problemer med den. Det var ganske enkelt, men jeg klarte det ikke.
 • 10:01Aktor Svein Holden: - Nå sa jeg 22. juli, jeg mente selvfølgelig uka før. Da hadde du problemer med å sette bilen i revers, sier du. [Breivik: - Ja.] Men å fly et småfly?
 • 10:02Anders Behring Breivik: - Altså , vedkommende som jeg snakket med som var ekspert på Craftere, men han klarte heller ikke forklare det. Når en ekspert ikke klarer det, er det ikke så rart at jeg ikke klarer det. Det sto faktisk ingen ting om dette i manualen.

  - Det er en helt spesiell bilmodell som har en spesiell måte for å sette bilen i revers. [Holden: - Du klarer ikke få denne bilen i revers så sier du at du skulle lære å fly Cessna-fly via Youtube-videoer?]

  - Det har jo ikke helt relevans. Man kan selvfølgelig gjøre feil, selv om man er kyndig på et område. Vedkomne som skulle hjelpe meg klarte det ikke engang.
 • 10:02Aktor Svein Holden: - Må man være ekspert for å kunne sette en Crafter i revers?
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Holden bryter inn og spør Breivik om hvorfor han måtte kontakte redningstjenesten Viking for å sette crafteren (bilen) i revers en uke før angrepene. Breivik hevder den såkalte eksperten han snakket med heller ikke skjønte hvordan man skulle gjøre det, og at dette ikke sier noe om hans tekniske kompetanse eller evne til å fly småfly.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik snakker i munnen på Holden mens statsadvokaten forsøker å stille et spørsmål om hvordan Breivik mener han kan fly et fly, mens han ikke maktet å sette bombebilen i revers uten hjelp fra Viking. Massemorderen virker mer irritert nå.
 • 10:02Anders Behring Breivik: - Nei, altså, denne bilen har en helt spesiell måte å sette i revers på, og som mange, og heller ikke eksperter alltid klarer.
 • 10:03Aktor Inga Bejer Engh: - Da har jeg et spørsmål til knyttet il planleggingen. På torsdag eller fredag sa du hva du skulle gjøre hvis du traff Gro Harlem Brundtland. Er det noe mer utover det du forklarte på torsdag? Skulle du snakke med henne, fortelle noe?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik hadde planlagt å henrette Gro og Eskild Pedersen på Utøya, mens dette ble gjennomført hadde han på forhånd pugget en tale som han skulle lese opp. Breivik mener han da hadde en rolle som dommer og skulle liste opp hvilke forbrytelser han mener de to ofrene sto bak.
 • 10:04VG: - Beskriver hvordan han skulle drepe Gro Harlem Brundtland. På samme måte som al-Qaida dreper sine ofre.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Når aktor går over på å spørre Breivik om planene han hadde om å henrette Gro Harlem Brundtland på Utøya, blir det rolig i salen igjen. Flere ser på skjermene som viser Breivik mens han snakker.
 • 10:05Anders Behring Breivik: - At jeg er en representant for den norske anti-islamistiske og antikommunistiske motstandsbevegelsen, forkortet Knights Templar, og så skulle jeg liste opp forbrytelsene. Noe sånt.
 • 10:05Aktor Inga Bejer Engh: - I avhør hos politiet husket du det utenat, og skrev det på en lapp.
 • 10:06Anders Behring Breivik: - Jeg kan sikkert komme på det nå. Jeg er flink til å ta det på sparket.[Bejer Engh sier Breivik kan prøve å huske hva han sa] Jeg, Anders Behring Breivik, representant for den norske antikommunistiske og anti-islamistiske gruppe i Norge.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: I likhet med forrige uke, er det hovedsakelig psykiater Synne Sørheim som noterer mens Breivik forklarer seg. De tre andre lytter.
 • 10:07Anders Behring Breivik: - Og ridderjustitiarius i Knight Templar Norge og Knights Templar Europa, ønsker å, så lister jeg opp de forbrytelsene, for din sentrale rolle i dekonstruksjonen av den norske etniske gruppe og norsk kultur og for din rolle i å bruke blant annet asylinsitiuttet som et verktøy for masseinnvandring.

  - Eh... Dømmer deg herved til døden ved halshugging for din sentrale rolle i dette. Det var noe sånt noe.
 • 10:07Aktor Inga Bejer Engh: - Hva er grunnen til at du husker dette utenat?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Dommer Arne Lyng avbryter aktor og spør en journalist i salen om kameraet til vedkommende er påslått siden det står og blinker på gulvet. Journalisten avkrefter dette.
 • 10:08Anders Behring Breivik: - Det er jo noe av det sentrale budskapet i kompendiet. Det er å ansvarliggjøre de ansvarlige. Alle som er skyld i at mine søstre blir voldtatt og mishandlet. Alle de bør ansvarliggjøres. I den settingen som er unik og ikke en vanlig måte gjøre det på, men som et verktøy for psykologisk krigføring, er det et svært potent våpen.
 • 10:08Aktor Inga Bejer Engh: - Da går vi over på selve handlingene på øya. Vi har noen bilder her. Her har politiet kledd opp en dukke slik man antar at du så ut. Er det sånn du husker det?
 • 10:09Anders Behring Breivik: - Ja, det er vel det, med unntak av at politi-identifikasjonsbrikken mangler. Og hjelmen.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik insisterer på at han vil prøve å holde talen han hadde planlagt å holde før han ville halshugge Gro Harlem Brundtland på Utøya. - Jeg kan gjerne prøve, jeg er ganske god på å ta ting på sparket, sier han Han åpner med å introdusere seg som ridderjustitiarius av den antikommunistiske motstandsbevegelsen, før han blir usikker og må tenke seg om. Han snakker deretter om det han mener var Brundtlands rolle ved å bruke asylinstituttet som verktøy for massemuslimsk innvandring. - Jeg dømmer deg herved til døden ved halshugging for din rolle i dette, sier Breivik at han hadde planlagt å si.
 • 10:09Anders Behring Breivik: - Dette er altså stridsvesten - ikke IDF-vesten jeg brukte foran regjeringskvartalet. Men det er stridsvesten jeg brukte på Utøya.
 • 10:09Aktor Inga Bejer Engh: - Så det var sånn du gikk kledd på Utøya? [Breivik: - Ja det stemmer.]

  - Dette er bilde av de skoene du hadde på deg. Hva er det bak på helene der?
 • 10:10Anders Behring Breivik: - Det er sporer som må bruker i en setting der man blir angrepet bakfra, så kan man bruke det som våpen mot folk som angriper deg bakfra. Jeg visste at det var en risiko for at en gruppe mennesker skulle angripe meg, også utenfor Regjeringskvartalet.
 • 10:10Aktor Inga Bejer Engh: - Jeg skal vise en ting vi fant på deg [viser bilde av en KT-mynt], Hva er dette?
 • 10:10Anders Behring Breivik: - Det er en Knights Templar-mynt. Det er en lykkemynt. Den er kjøpt fra et selskap gjennom internett. [Aktor viser et bilde av en mynt på skjermen]

  - En lykkemynt i Knights Templar. Den har en del tekst, som de originale Knights Templarne brukte, og det er en samlemynt som er laget for Knights Templar entusiaster.

  - [Engh: - Hvem har laget den?] Det er vel et selskap i USA, sikkert, som har laget en samlemynt.
 • 10:10Aktor Inga Bejer Engh: - Men de andre i Knights Templar-nettverket, har de samme mynt?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor tar opp et bilde på skjermen som viser en dukke som er oppkledd med utstyret Breivik hadde på seg under terrorangrepene - deriblant en vest med magasiner, pistolhylster, en lykkemynt han har kjøpt over internett og sporer i støvlene som skulle brukes dersom han ble angrepet bakfra. - Fungerte lykkemynten? spør aktor. - Ja, det gjorde den, svarer Breivik.
 • 10:11Anders Behring Breivik: - Dette er kommersielle varer som ikke har noe med vårt nettverk å gjøre. Det er effekter vi har tatt i bruk i kommersielle øyemed.
 • 10:11Aktor Inga Bejer Engh: - Dere bruker denne mynten som hva? Hvorfor hadde du den med deg?
 • 10:11Anders Behring Breivik: - Det er en lykkemynt og den skal bringe lykke. [Engh: - Gjorde den det?] Ja, det gjorde den.

  - [ Engh: - Dette da?] Det er baksiden av samme mynt. Det originale latinske navnet på KT betyr på norsk «de arme riddere som kjemper for Kristus og Salomons tempel». Det betyr at det er fattige riddere som har gitt avkall på alt for å kjempe asketisk i sin kamp.

  - Det representerer oss veldig godt. Jeg har levd asketisk de siste årene.
 • 10:13Aktor Inga Bejer Engh: - Du sier oss. Hvem er da oss? [Breivik: - Dette er de originale Knights Templar. Det er en klar sammenheng mellom de prinsippene de brukte for 900 år siden og de prinsippene jeg har levd under for eksempel.]
 • 10:13Anders Behring Breivik: - [Et halssmykke med våpenskjold vises fram. [Engh: - Hva er dette?] Det er et halssmykke som også er til for å hedre de første Knights Templar. Det er i sølv og det er bestilt spesialvare fra et polsk selskap, tror jeg.
 • 10:14Aktor Inga Bejer Engh: - De andre i KT-nettverket, har de noe tilsvarende? [Breivik: - Dette er noe jeg har bestilt.] Så du vet ikke om de har noe tilsvarende?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Under terroangrepene hadde Breivik på seg et sølvsmykke som også skulle bringe ham lykke. Meningen var å hedre de første medlemmene av Knights Templar for flere hundre år siden, ifølge Breivik. Smykket ble kjøpt via internett fra en leverandør som holder til i Polen. Han vet ikke om andre påståtte medlemmer av nettverket har et slikt smykke.
 • 10:14Anders Behring Breivik: - Det representerer alt jeg - og KT-nettverket står for. [Bejer Engh: - Her er en del andre ting. Hvor fikk du laget disse politi-emblemene?]

  - De lagde jeg i Photoshop. Og det samme med PST. Jeg hadde et utgangspunkt for det. jeg klarte å lokalisere en relativt bra grafikk i Googles grafikkbiblioteket så gjorde jeg en del endringer. PST logoen måtte jeg bygge opp fra grunnen av. Det siste er KTs logo og det representerer egentlig et (...)kors som gjennomborer en skalle med utgangspunkt i de tre hatideologiene i verden.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Mens Breivik må forklare hva de ulike symbolske gjenstandene han hadde med seg på Utøya, vrir han seg litt og må sette seg til rette i stolen. Han stotrer litt, før han begynner å snakke om de ulike logoene og betydningene av dem. Når han trekker inn multikulturalismen som han kjemper mot, blir han mer ivrig.
 • 10:16Anders Behring Breivik: - Det ene er islam, det andre er kommunisme, inkludert multikulturalisme, og det tredje er nasjonalsosialisme. Islam er nevnt først fordi islam er ansvarlig for at 300 millioner mennesker er drept, kommunisme og multikulturalisme er nevnt som nummer to, fordi det er ansvarlig for at 100 millioner mennesker er drept, og nasjonalsosialisme er nevnt sist fordi det er ansvarlig for at 25 millioner mennesker er drept.

  - Jeg anser alle de ideologiene som hatideologier som må bekjempes. I vårt tilfelle er logoen St. Georgs kors.

  - [Bejer Engh: - Er det logoen til KT dette?] I den varianten der er det mitt forslag til logo ihvertfall. [Bejer Engh: - Det er skallen og korset ditt forslag til logo, har du hatt noe...?]

  - Jeg har fått et direktiv om at det skulle være et St. Georgs kors. En hodeskalle og St. Georgs kors.
 • 10:17Aktor Inga Bejer Engh: - Hvem var det som ga deg disse direktivene? [Breivik: - Det ønsker jeg ikke å si noe om.] Var det på dette møtet i London? [Breivik: Det var i forbindelse med møtet hvert fall.]

  - Og innenfor de rammene skulle du utforme... [Breivik: - Det er personer som var på det møtet i alle fall.]
 • 10:17Anders Behring Breivik: - [Bejer Engh: - Hva synes du om det du har laget?] Det representerer de vi står for. Vi kjemper for saken vår til døden. Det skiller oss fra andre militante nasjonalister.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik forklarer at han selv har laget logoen av en hodeskalle og et St.Georgskors. Han hevder han fikk direktiver om at disse to elementene skulle være med i en ny logo eller våpenskjold da han var på et såkalt stiftelsesmøte med Knights Templar i London, men at han har utviklet designet selv og fått merket produsert i India.
 • 10:17Aktor Inga Bejer Engh: - Hvor fikk du tak i det? [Breivik: - Utgangspunktet lagde jeg i Photoshop. Jeg bestilte det i en fabrikk som laget emblemer fra India faktisk. Jeg kunne jo laget det i Europa, men da ville det kostet fem ganger så mye. ]
 • 10:18Anders Behring Breivik: - [Bejer Engh: - Hvorfor hadde du det det med deg på Utøya?] Fordi det representerer Knights Templar-nettverket. Grunnen til at jeg ikke hadde det fremme var at jeg ville ha den bedragerske effekten av politiuniform. I en martyrfase og man er identifisert hadde det vært hensiktsmessig å ta på seg dette. Aktor Inga Bejer Engh: Hvordan skal de andre Knights Templar-medlemmene benytte seg av dette? Anders Behring Breivik: Utgangspunktet er hva de representerer. Det er formidlet i kompendiet. Hvis andre føler at det er bra nok, kan de velge å bruke det også.
 • Kommentar fra VGs Eva-Therese Grøttum: Breivik sier han bestilte to våpenskjold, ett for å ha med på Utøya og ett til å feste på uniformen sin. Han vil ikke kommentere om han vurderte å bestille til andre medlemmer av Knights Templar.
 • 10:19Aktor Inga Bejer Engh: - Hvis du hadde blitt drept på Utøya, så hadde politiet funnet dette i jakka di, hva skulle de tenkte da? [Breivik: - Det er ikke så relevant. De hadde funnet ut senere hva det var. Altså, det var jo det våpenskjoldet jeg hadde tenkt å benytte.]
 • 10:19Anders Behring Breivik: - [Engh: - Bestilte du mer enn én?] Jeg bestilte to. En skulle jeg ha med på den såkalte selvmordsaksjonen, og den andre skulle jeg ha på uniformen.
 • 10:19Aktor Inga Bejer Engh: - Vurderte du på noe tidspunkt å bestille flere til de andre medlemmene? [Breivik: - Det ønsker jeg ikke kommentere.]
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Retten tar pause i 20 minutter. Breivik blir sittende i stolen mens en arrestforvarer setter på ham håndjern. På vei ut snakker massemorderen med forsvarer Geir Lippestad som viser han et dokument.
 • 10:20VG: - Aktor ønsker å ta pause. Holden sier de har noen flere spørsmål og at de satser på å bli ferdige med denne bolken til lunsj. Dommeren sier at de når tar en tjue minutters pause.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks