Hovedinnhold

Dag 4, ord for ord: Breivik hevder han er empatisk

(VG Nett) Anders Behring Breivik ba aktoratet om å få avslutte torsdagens forklaring da han ble presset på hans tolkning av empati.

Denne saken handler om:

33-åringen fortsatte forklaringen sin torsdag ettermiddag, og fortalte rolig og detaljert hvordan han planla bombeaksjonen i Regjeringskvartalet 22. juli.

Ord for ord-referatet ligger i bunn av artikkelen. Teksten er skrevet av VGs journalister direkte fra retten og bærer preg av at det rapporteres i høyt tempo.

Etter at den terrortiltalte forklarte seg om bombeproduksjonen, fikk han spørsmål av aktor Inga Bejer Engh om han anser seg selv som en empatisk person.

- Ja, absolutt, svarer Breivik.

Men da aktoratet stilte gjentagende spørsmål knyttet til hans forståelse av empati, virket Breivik ukomfortabel.

- Altså, man skal være litt forsiktig med å si empati og medfølelse med andre. Du bruker det veldig subjektivt. Det er ikke veldig medfølende for andre å dekonstruere sin egen kultur og gruppe. Det kommer an på verdenssyn. En som er en humanist har et annet verdenssyn enn en annen person, sa Breivik i retten.

- Hvordan arter din empati seg? ville aktor vite.

- Nå går du inn på en veldig omfattende diskusjon. Så kanskje vi kan ta det på en annen... Når jeg ikke er så sliten, sa Breivik.

Etter hvert brøt dommer Wenche Elizabeth Arntzen inn og hevet retten for dagen.

Les torsdagens fjerde og siste del av aktorene Inga Bejer Enghs og Svein Holdens utspørring av Anders Behring Breivik under:

 • 14:10VG: - Der kommer Breivik inn i rettssalen igjen.

  - Han snakker nok en gang med sine forsvarere.
 • 14:12Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da fortsetter vi forhandlingene. Holden jeg tenker på tidsbruken i fortsettelsen. Vi holder på ett strekk og avslutte før fire. [Holden sier han skal ha det i bakhodet]
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Breivik er andpusten når han har satt seg ned i vitneboksen. Han skal nå forklare seg mer om forberedelsene til terrorattentatet.
 • 14:12Aktor Svein Holden: - Breivik, før vi beveger oss videre tenker jeg å ta opp tråden på ett punkt. Men først; har du noe å tillegge til det du alt har sagt?
 • 14:13Anders Behring Breivik: - Ikke utenom at vold er og bør bli det siste alternativet. Og slik som jeg ser det, har jeg og veldig mange andre forsøkt å komme til orde, men på grunn av norsk og utenlandsk presse har vi blitt marginalisert, og da har vi blitt presset.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Mens aktor innelder et spørsmål rundt planleggingen av terrorangrepene, noterer Breivik på en hvit lapp.
 • 14:14Aktor Svein Holden: - Jeg har satt opp et punkt på lista som heter forberedelser. Du har fortalt at «jeg har et synspunkt som er litt annerledes enn ditt», vi har snakket om gjennomføringen av aksjonen og målutvelgelse. Vi har snakket om Utøya og Regjeringskvartalet. Nå vil jeg gå litt nærmere inn på dette med forberedelser.

  - Jeg har ikke tenkt å bruke så lang tid på dette. Kan du fortelle litt om utrustning. Hva slags vurderinger du gjorde rundt det. Jeg fortalte under innledningsforedraget at de fleste anskaffelsene skjedde fra april 2010 til mars 2011. Hva slags vurderinger gjorde du rundt dette temaet?
 • 14:17Anders Behring Breivik: - Skal vi se. [Breivik skriver på en lapp.] Altså, i utgangspunktet basert på hva slags operasjon det er snakk om så er man først nødt til å sikre finansiering. Det er det aller første. Det var det jeg gjorde det første året, så kom jeg i kompendieskrivingsfasen, så sikret jeg meg nødkreditt, så startet jeg email-innhentingsfasen. Etter det startet jeg rustingsanskaffelsesfasen som gikk på å kjøpe en skuddsikker vest og en hjelm.

  - Altså det man kan kalle rustningsdeler. Jeg brukte kanskje 80-90.000 bare på det alene og brukte noen måneder på det. Slik jeg la det opp, så delte jeg planleggingen i fire faser, og etter hver fase forsøkte jeg å kvitte meg med alle beviser, slik at jeg kunne starte på neste uten frykt for å bli oppdaget.

  - Og da jeg var ferdig med å skaffe all rustningen... eh ... det var jo hjelmen, en del andre rustningplagg - designede som jeg har laget selv - i tillegg til spanske ryttere og politiemblemer.

  - Det som var planen var å kombinere poltiemblemer i rustningsfasen. Jeg reise derfor til Praha for å ferdiggjøre det. Jeg gravde ned en kasse med utstyr ved svenskegrensen i juli 2010 for å fjerne absolutt all bevis for hva jeg hadde gjort til da. Jeg kunne da gå på våpenanskaffelsesfasen.
 • 14:18Aktor Svein Holden: - Så bare for å summere opp dette med rustning. Du skaffet en del rustningsdeler og på et tidspunkt la du alt sammen ned i en kasse. Hva slags kasse var det?
 • 14:18Anders Behring Breivik: - Det var en spesialkasse som tåler veldig mye, som jeg kjøpte fra USA, en «Pelican»-kasse. Det er den som er avbildet.
 • 14:18Aktor Svein Holden: - Så tok du og la rustningen eller rustningsdelene i denne og gravde den ned.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Det var flere som gråt i pausen, også journalister.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: I løpet av de første dagene er det kun de to første rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim som aktivt har oppsøkt aktorene i pauser. De to andre psykiaterne, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, har kun snakket med aktorene når de har henvendt seg til dem.
 • 14:20Aktor Svein Holden: - Hvor var det du gravde den ned? Breivik: Nord for Kongsvinger var det mest isolerte stedet i Norge.
 • 14:20Anders Behring Breivik: - Et sted som heter Råtnemovegen. Det er 200 meter fra den veien. Da gravde jeg ned depotet der. Når jeg hadde gjort det startet jeg på våpenanskaffelsesfasen. Jeg informerte alle venner og de jeg kjente at jeg skulle på en bokturnè til Øst-Europa som jeg til da ikke hadde vist til noen venner.

  - Jeg hadde bare fortalt en del om det. Så da sa jeg at jeg skulle ned på en bokturné, når jeg i realiten skulle ned og kjøpe våpen. Da hadde jeg konkludert at det beste stedet for å kjøpe våpen var i Praha, i hovedstaden. Hovedformålet med turen var da å kjøpe en Kalasjnikov og splintgranater.

  - Muligens også jeg brukte ganske mye tid på å prøve å anskaffe rustningspentrerende ammunisjon... [blir avbrutt]
 • 14:20Aktor Svein Holden: - Hva var grunnen til det da?
 • 14:20Anders Behring Breivik: - Jeg ønsket også en flammekaster og jeg holdt muligheten oppe på det tidspunktet. Men jeg ønsket primært å skaffe våpen.
 • 14:20Aktor Svein Holden: - Flammekaster, hva er det for noe?
 • 14:21Anders Behring Breivik: - En flammekaster... det finnes vel ikke noe mer beskrivende ord enn det. Det er ganske selvforklarende.
 • 14:21Aktor Svein Holden: - Hva så du for deg å bruke noe slikt til?
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Breivik forklarer seg om hvor og hvordan han skaffet utstyret han skulle bruke i terroraksjonen. Han bruker ord som "våpenanskaffelsesfasen","rustningspenetrerende" og "potent psykologisk våpen". Det er sterkt å høre Breivik forklare seg om dette i nøytralt og konverserende toneleie. Han er henvendt til aktor og ansiktet viser ingen følelser.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Holden forsøkte flere ganger å få Breivik til å forklare hva en flammekaster er, men tiltalte mente det sa seg selv. Først når tingrettsdommer Arntzen bryter inn og spør med sin strenge stemme, svarer han.
 • 14:22Anders Behring Breivik: - En flammekaster er ikke et praktisk våpen, det er et psykologisk våpen. Slik jeg og andre tolker politisk motivert vold, går det ikke på drepe flest mulig, men å få gjennom et budskap. Det får man ofte best gjennom dersom man bruker psykologiske våpen. Jeg vurderte det som et svært potent psykolgoisk våpen.
 • 14:22Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Breivik, kan du forklare hva det våpenet består i?
 • 14:23Anders Behring Breivik: - En flammekaster består av en tank som er fylt med brennbar væske og den består av en pistolliknende gjenstand som distribuerer denne væsken. Og det er en liten innretning som antenner væsken etter at den blir distribuert. Det er en flammekaster.

  - Men det vil vise seg helt umulig så jeg fokuserte på konvensjonelle våpen. Praha var ikke så egnet for våpenanskaffelse. [Holden lurer på hva han gjorde der da]

  - Jeg dro til Praha for å printe ut logoer, PST-logoer for å feste den på bilen med magnetbrikke, jeg laget 12 stykker av disse PST logoene for å feste på kjøretøyer. Alt var basert på hovedstrategien om tre bilbomber. I tillegg printet jeg ut tre politiidentifiseringsbeviser jeg hadde laget i Photoshop.
 • 14:24Aktor Svein Holden: - Så det formålet ble oppfylt med turen, har jeg skjønt?
 • 14:24Anders Behring Breivik: - Det stemmer, men jeg klarte ikke å anskaffe våpen på den turen. Og på den turen bestemte jeg meg for... med tanke på at jeg ikke har noen kriminell våpen, så da kunne jeg kjøpe disse våpnene.

  - Jeg eide på det tidspunktet allerede en hagle. Det som gjenstod da var å kjøpe en halvautomatisk rifle og en pistol Utgangspunktet var å kjøpe en Kalashnikov. Jeg hadde på forhånd en 0.308 rifle. [Breivik forteller da om ammunisjonen kunne passet] Hvis jeg ikke fikk kjøpt det i Praha kunne jeg gjøre det i Berlin eller København.
 • 14:25Aktor Svein Holden: - Hvordan forsøkte du å tilnærme deg potensielle selgere?
 • 14:25Anders Behring Breivik: - Ved kanskje seks anledninger så kontaktet jeg personer som jeg trodde kunne være behjelpelige, folk som så kriminelle ut. Jeg oppsøkte steder, hvor jeg regnet med at sannsynligheten var høy for at jeg kunne finne våpen.

  - Men det resulterte ikke i at jeg klarte å skaffe en våpenkontakt. Så det klarte jeg ikke. Da bestemte jeg meg for... jeg hadde klart det dersom viljen var der. Jeg kunne dratt ned til Balkan, men jeg valgte å skaffe meg det på lovlig måte.
 • 14:26Aktor Svein Holden: - Når det gjelder de våpnene du senere anskaffet, rugeren og glocken, Kan du fortelle hvorfor det ble disse to våpnene.
 • 14:27Anders Behring Breivik: - Et primærvåppen slik jeg ser det er en rifle. Av alle våpen man kan anskaffe i Norge er det Ruger mini 14 som er det mest nærliggende konvensjonelle kampvåpen. Det er mye ekstrautstyr som kan kjøpes fra utenlanske forhandlere blant annet magasiner. Det var utgangspunktet for at jeg valgte den.
 • 14:27Aktor Svein Holden: - Hva med Glocken, da?
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Breivik forklarer hvordan han reiste til Praha for å skaffe en Kalashnikov, eller AK 47. Det er et opprinnelig russiskprodusert automatgevær, som er det mest brukte automatvåpenet i verden. Han henvendte seg til flere mennesker på byen, som han mente så kriminelle ut, for å forsøke å skaffe våpenet. Det fungerte ikke. I stedet kjøpte han lovlig en halvautomatisk Glock 9 mm pistol og en Ruger Mini rifle med kaliber 223.
 • 14:27Anders Behring Breivik: - Glocken var egentlig samme argumententet. Det er mulighet for å skaffe ekstrautstyr, spesielt høykapasitetsmagasiner. Det var utgangspunktet.
 • 14:27Aktor Svein Holden: - Høykapasitetsmagasin, hva er det for noe?
 • 14:28Anders Behring Breivik: - Vanlige magasiner til riflen var fem, men du kunne sette inn høykapasitetsmagasin som tillot deg å bruke 30 skudd, og til Glocken var det samme antall, kontra 17 som var vanlig da.
 • 14:28Aktor Svein Holden: - Hva var grunnen til at du vurderte det som en fordel?
 • 14:29Anders Behring Breivik: - Det er jo en fordel hvis man planlegger en aksjon som er basert på tilgang til mye ammunisjon. Hvis du planlegger en assassination, en henrettelse av en person. Da er det helt unødvendig. Dersom jeg hadde bestemt meg for å henrette for eksempel Stoltenberg hadde det kanskje vært passende.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik tar en pause og drikker vann før han forsetter å forklare seg om hvorfor han anskaffet så mye ammunisjon som han gjorde. Ifølge politiet, skjøt massemorderen minst 186 skudd på Utøya. I tillegg ble det tatt beslag i rundt 900 skudd fra pelikankassen han hadde ved sin såkalte "operasjonsbase" bak hovedhuset på øya.
 • 14:29Anders Behring Breivik: - Jeg anså at jeg ville gå for en helt annen type operasjon. Da trengte jeg mer ammunisjon.
 • 14:29Aktor Svein Holden: - I stad snakket du om at primærmålet var å skremme folk på vannet på Utøya, trengte du så mye ammunisjon?
 • 14:29Anders Behring Breivik: - Man må ta høyde for at det ene ikke går som man forventer. Teoretisk sett så hadde det gått med ett skudd, men det hadde jo vært veldig dumt. Man må alltid ta høyde for at man trenger mer enn man tror.
 • 14:29Aktor Svein Holden: - Når det gjelder valg av ammunisjon, kan du fortelle oss litt hva du tenkte på det punktet? Du har vært litt inne på det allerede.
 • 14:30Anders Behring Breivik: - Jeg har fortalt at jeg forsøkte å skaffe rustningspenetrerende ammunisjon for om det var andre delta eller konvensjonelt politi som forsøkte å drepe meg og de hadde rustning. Jeg prøvde da å skaffe slik ammunisjon som kunne penetrere det.
 • 14:30Aktor Svein Holden: - Lyktes du med det? [Breivik: Nei, jeg klarte ikke å skaffe panserbrytende ammunisjon. ]
 • 14:31Anders Behring Breivik: - Nei, det lyktes jeg ikke med. Jeg hadde nok klart det, men det krevde veldig mye ressurser så jeg la det på hyllen. Men i utgangspunktet må du ta høyde for det som er menneskelig mulig å bære. Hvis man bruker militære parametre, så er det 15 kg som er grensen for at man skal være stridsdyktig.
 • 14:32Aktor Svein Holden: - Hvis du tar mer utstyr med deg enn det, påvirker det stridsdyktigheten din. Målsetningen er at alt det du tar med deg essensielt. Det er et velkjent begrep i militæret. Alt annet må du la ligge igjen. På Utøya måtte jeg ta et valg, skal jeg gå med rustning, eller skal jeg ta med meg ammunisjon.
 • 14:32Anders Behring Breivik: - Hvis det var bevæpnede folk der ute ville jeg blirr drept uten rustning. Jeg valgte å ta med ammunisjon istedenfor rustning. Med tanke på at man måtte velge bort alt som er essensielt.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Mens mange av de pårørende sitter noen få meter unna og hører, forklarer Breivik tørt og rolig om hvorfor han valgte spesifikk ammunisjon. - Jeg oppnådde objektivet, sier han.
 • 14:33Anders Behring Breivik: - Jeg valgte softpointkuler. I den settingen vil man, så langt det lar seg gjøre, skyte et skudd per person og da går man for et vitalt sted og det er hode. Og jeg brukte softpointkuler, for det er mest dødelig.
 • 14:33Aktor Svein Holden: - Men hvordan synes du det fungerte på Utøya? [Breivik: - Kan du spesifisere?] Ammunisjonstypen, var du fornøyd med valget?
 • 14:33Anders Behring Breivik: - Det er ikke snakk om å være fornøyd. Det er snakk om å oppnå et objektiv.
 • 14:33Aktor Svein Holden: - Følte du at du gjorde det? [Jeg følte jeg oppnådde det objektivet jeg hadde svarer Breivik]
 • 14:33Anders Behring Breivik: - Utgangspunktet er at man skulle skremme flest mulig på vannet, en det fungerte ikke etter hensikten så man måtte tilpasse deg.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Aktor Svein Holden må stille spørsmålene, men det ser ut som han gjerne kunne tenkt seg å slippe. Det er en trist stemning over det hele nå. Breivik snakker rolig og detaljert om forberedelser for å kunne drepe flest mulig.
 • 14:34Aktor Svein Holden: - Du sa at noe av hensikten med ammunisjonsvalget var at det skulle holde med ett skudd. De drepte ble truffet av minst 189 skudd. Og det skulle vel grovt sett bli rett i underkant av tre skudd per avdøde. Hvordan tenker du om det?
 • 14:35Anders Behring Breivik: - Målet var å drepe, og da skyter man frem til man når det målet, og man skyter så mange ganger man trenger før man kan forvisse seg om at det målet er blitt oppnådd.
 • 14:35Aktor Svein Holden: - Vurderte du andre typer våpen enn de du har vært innom nå? [Hva slags type våpen mener du da, spør Breivik om]
 • 14:35Anders Behring Breivik: - [Breivik drikker vann.] Du snakker om biologisk ammunisjon.
 • 14:35Aktor Svein Holden: - Hva er det vi ser for noe her?
 • 14:35Anders Behring Breivik: - Det ble laget som et illustrasjonsfoto. [Holden viser et bilde av Breivik fra manifestet]

  - Det er bilde av en person i en kjemisk drakt.
 • 14:35Aktor Svein Holden: - Hvordan kom dette fotoet her til?
 • 14:36Anders Behring Breivik: - Settingen var at jeg tok på meg en kjemisk drakt og tok et bilde. Hensikten med det illustrasjonsbildet er å selge KT til andre militante nasjonalister. Og det signaliserer at vi har den kapasiteten som det indikerer.
 • 14:36Aktor Svein Holden: - «Vi har den kapasiteten det indikerer». Hva slags kapasitet er det du sikter til?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Aktor tar opp et bilde av Breivik iført en kjemidress og maske som han har lagt ved i manifestet. På bildet står han med ensprøyte i den ene hånda og ammunisjon i den andre. - Hensiktenmed bildet var å selge Knights Templar til andre militante nasjonalister og signaliserer at vi har den kapasiteten som det indikerer, sier Breivik.
 • 14:37Anders Behring Breivik: - Hensikten er å selge inn en militant nasjonalistisk løsning til andre militante nasjonalister som enda ikke er knyttet til noen identitet. Hensikten med bildet er i et markedsføringsformål. Gi et signal om at det bildet som tegnes av media at ytre høyre er tullinger som går med stokker eller steiner er misvisende. Vi prøver å legge et fundament [Du snakker om vi, spør Holden da]

  - Det var min ide å ta med det, men det er snakk om hva vi ønsker. Men det er mitt forslag ja, det stemmer.
 • 14:38Aktor Svein Holden: - Kjøpte du noe, hva skal man si, utradisjonell ammunisjon? Eller biologiske våpen?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Uten følelser beskriver Breivik hvordan han ønsket å lage biologisk ammunisjon til bruk under massakren på Utøya, men han forlot tanken siden det ikke var praktisk mulig.
 • 14:38Anders Behring Breivik: - Ehm... med tanke på å planlegge et angrep på Arbeiderpartiets landsmøte, kalkulerte jeg med at det mest hensiktsmessige ville være å skaffe biologisk ammunisjon. Det ville være mye vakthold der, og da var det viktig at hvert skudd var dødelig.

  - I den forbindelse anskaffet jeg... [Breivik nevner hvilken og hvor mye dødelig dose han har i ammunisjonen]
 • 14:38Aktor Svein Holden: - Hva legger du i våpeniseres? [Breivik: Det finnes ikke noe godt norsk ord for det. På engelsk er det weaponized.]
 • 14:39Anders Behring Breivik: - Det er jo biologisk materiale, når det injiseres i en kule. Tanken var å uthule ammunisjonen og bruke det som biologisk ammunisjon, og da blir det i prinsippet et biologisk våpen.
 • 14:39Aktor Svein Holden: - Forlot du den tanken?
 • 14:39Anders Behring Breivik: - Jeg forlot den tanken. [Hva var grunnen til det, spør Holden Breivik om]

  - Årsaken var at [forteller om ulik type amunisjon.] Det ville vært uansvarlig uten et backup-våpen. Det hadde ikke jeg.
 • 14:41Aktor Svein Holden: - Hvis vi går over til en tredje gruppe av forberedelseshandlinger. Bombeproduksjonen. Første steg der er vel anskaffelse av Vålstua gård? Kan du fortelle litt om den prosessen?
 • 14:41Anders Behring Breivik: - Det var vel høsten 2010 hvor jeg startet lokaliseringsprosessen med å prøve å finne en gård. Det viste seg å være vanskeligere enn jeg trodde. Jeg brukte mye tid på det.
 • 14:41Aktor Svein Holden: - Hva var det som var problematisk?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik tar seg en lengre pause mens han noterer på et hvitt ark før han forteller om hvordan han produserte bomben.
 • 14:42Anders Behring Breivik: - Problemet var de at gårdene som lå er hadde for lite jordbruksarealet, derfor risikerte man å bli flagget av Felleskjøpet. Det var derfor essensielt at mengden [kjemisk stoff] stod i forhold til gården. Derfor måtte det være en spesifikk gård, og det måtte være i nærheten av Oslo. Så jeg klarte å skaffe en egnet gård i april.
 • 14:42Aktor Svein Holden: - Kan du fortelle litt om selve produksjonsprosessen? Dette er jo noe som det står nokså detaljert om i kompendiet ditt. Det jeg ønsker er at du gir en noe mer kortfattet versjon av hvordan du utførte dette.
 • 14:42Anders Behring Breivik: - [Noterer] I prinsippet består en bombe av tre ladninger - en primær, en sekundær og en tertiær ladning.

  - Det jeg startet med å lage en syre og når du har lagd det kan du syntetisere den videre. Rett og slett ved å øke renhetsgraden på det [Breivik sier en forkortelse for syren] Det er den samme som NATO bruker i bomber. Det er stabilt materiale. Det er ti ganger så stabilt som islamister pleier å bruke. Problemet er at det er vanskelig å lage det.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik gliser bredt til aktor når han begynner å fortelle om hvilken type gjødsel han brukte i bomben.
 • 14:45Anders Behring Breivik: - Jeg tok den sjansen fordi jeg mente at det som vanligvis brukes er ekstremt farlig, så jeg forsøkte å lage [forkortelse]. De aller fleste som forsøker å lage det, klarer det ikke. Jeg var veldig bekymret for det. Så det kan startet med å lage var [en syre]. Deretter laget jeg noen gram [en forkortelse.] Jeg gjorde en test av den, så det viste seg at jeg klarte å lage begge stoffene.
 • 14:45Aktor Svein Holden: - Den testen har du angitt til å være 12. juni, bare så det er notert.
 • 14:45Anders Behring Breivik: - Når jeg hadde forsikret meg om at jeg hadde klart å lage primær- og sekundærdelen, startet jeg på tertiærdelen, altså gjødselen. Jeg vet ikke hvor mye du vil jeg skal fortelle....?
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Det er tydelig at Breivik liker å snakke om bombeproduksjonen. Han snakker lenge og detaljert uten at aktor Svein Holden trenger å komme med oppfølgingsspørsmål..
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Han gliser fordi han lurer på hvor detaljert han skal være, slik at ikke hele oppskriften kommer frem i åpen rett.
 • 14:46Anders Behring Breivik: - Det du trenger er [Breivik bruker navnet på gjødselet her] og det leveres i 600-kilos poser. Det består av priller. Det som norske og europeiske myndigheter har gjort er at de har dynket det i væske slik at det skal være verdiløst for såkalte terrorister. For å kontre det må man bruke blendere og miksmastere. Jeg eksperimentere med flere blendere.

  - Jeg kjøpte 12 forskjellige merker, testet hver enkelt en og undersøkte hvilken som var mest hensiktsmessig. Dro så til 3-4 forskjellige Elkjøp og kjøpte jeg (antall) av [det merket som fungerte best] og så knuste jeg disse pillene. [beskriver problemer knyttet til produksjon.] På det tidspunktet hadde jeg tre tonn [stoff]. [forklarer videre metode.]
 • 14:49Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Holden, er det nødvendig å gå så detaljert inn på alt her? Også med tanke på hensynet til den problemstillingen du selv reiste med lukking av dører osv?
 • 14:49Aktor Svein Holden: - Vi kan gjerne gå et hakk videre, du blander inn dette...?

  - [Breivik beskriver metode] Etter dette hva gjør du da?
 • 14:49Anders Behring Breivik: - Øker sprengkraften og muligheten for detonasjon. Da går det fra [beskriver ulike stoffer]. Det var den tertiære ladningen. Den er ikke veldig volatil. [Forklarer ulike ladninger og hvordan de er koblet sammen.] Det er prinsippet bak det.
 • 14:50Aktor Svein Holden: - [Substans], det var noen jeg nevnte innledningsvis, jeg snakket noe om at det befant seg noe av det inni den tønna, er det riktig?
 • 14:51Anders Behring Breivik: - Det stemmer. I den indre ladningen, brukte jeg [beskriver en ingrediens]

  - Skal jeg fortelle hvordan jeg... [Holden avbryter og mener de ikke trenger å gå inn på dette, mens Breivik smiler]
 • 14:51Aktor Svein Holden: - Det du kanskje kan si litt om, er tidsbruken.
 • 14:51Anders Behring Breivik: - Altså, jeg beregnet å være ferdig innen fire uker. De stoffene som du trenger for å lage [substans], du må rett og slett gjøre alt utendørs. Da er problemet at andre kan se deg, og det genererer ufattelig mye røyk, så du må gjøre det om natten. Så det reiste en del problemstillinger. Og det tar tid. Det jeg beregnet var tre-fire uker.
 • 14:52Aktor Svein Holden: - Hvor lang tid tok det?
 • 14:52Anders Behring Breivik: - Jeg håpet var ferdig i utgangen av januar, men jeg ble ikke ferdig før 21. juli.
 • 14:52Aktor Svein Holden: - Jeg skal ikke stille flere spørsmål om produksjonen av bomben, men har et siste lille poeng av produksjonen. Det gjelder bruken av prestasjonsfremmede midler. Kan du fortelle oss litt om det?
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Breivik forklarer seg om hvorfor han brukte anabole steroider og andre midler for å fremme den fysiske og psykiske prestasjonen før 22. juli.
 • 14:53Anders Behring Breivik: - Det som jeg beskrev i kompendiet, det var egentlig bare en teori, den gikk ut på, eller det er jo ikke bare en teori. Det sier seg selv at hvis du bruker anabole steroider så øker du prestasjonen din drastisk. Hvis du i tillegg bruker ECA så øker du prestasjonen din ytterligere.
 • 14:53Aktor Svein Holden: - ECA hva er det?
 • 14:53Anders Behring Breivik: - Det er en blanding av efedrin, koffein og aspirin. Det var lovlig i Sverige frem til 2002. Det er et prestasjonsfremmende middel som fortynner blodet ditt. Det gjør at hjertet tar opp mer oksygen. Du blir mer utholdende og det er veldig prestasjonsfremmende. Det er noen få ulemper og det varer kun to timer etter å ha tatt en dose. Det varer opp til fire timer.
 • 14:54Aktor Svein Holden: - Brukte du noen anabole steroider i forkant av 22 juli?
 • 14:54Anders Behring Breivik: - Jeg startet på den hvis man skal kalle det en kur i slutten av april, for jeg regnet med at jeg ville være ferdig i slutten av mai, og det som er vanlig med en såkalt testosteronkur, er at den varer i seks uker. Man bør ikke gjøre det lenger enn det.

  - Så jeg startet med det i slutten av april, og jeg startet med noe som heter dianabol,som er tabletter, 40-50 milligram hver dag, det vil si rundt fem tabletter hver dag.

  - Og det viste seg at jeg tok enda lenger tid og kuren ble svært lang og jeg gikk over på noe som heter Elastosenol. Det er en annen type steroider. Ulempen er at man få en opphopning av vann i kroppen og det er en unødvendig vekt av vann som du ikke trenger. Går man over på Vinstrol i etterkant går vannet ut samtidig som muskelmassen opprettholdes.

  - Og på 22. juli gikk jeg da på Vinstro. [Aktor: Trente du noe parallelt med dette?]

  - Jeg hadde startet trening mange måneder i forveien og jeg hadde tatt to kurer med testosteron før jeg startet på den siste, slik at jeg hadde gradvis bygget opp muskelmasse. Det var helt kritisk viktig, for jeg kalkulerte med å bære så og så mange kilo på den aktuelle dagen. Uten de anabole steroidene måtte jeg kutte ned på utstyr.
 • 14:56Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Breivik, brukte du disse anabole steroidene fra slutten av april til begynnelsen av juli? [Breivik: - Ja, det stemmer]
 • 14:57Aktor Svein Holden: - På 22. juli hadde du tatt ECA?
 • 14:57Anders Behring Breivik: - Jeg hadde tatt det noen dager i forveien for å vende kroppen til effekten.

  - Jeg husker ikke helt, det er mulig at jeg tok det mellom klokken elleve og klokken to.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Det kommer svært sjelden avbrytelser fra forsvarerbenken. Kun ved noen få anledninger i løpet av de siste fire dagene har Lippestad brutt inn.
 • 14:57Aktor Svein Holden: - Så begynner vi å nærme oss 22. juli. Jeg fortalte under innledningsforedraget mitt at du kjørte crafteren eller bombebilen til Oslo den 20. juli, og der hadde du tertiærladningen. Hva skjedde videre?
 • 14:58Anders Behring Breivik: - Jeg parkerte bilen vekk fra alle bygninger, så isolert som mulig.
 • 14:58Aktor Svein Holden: - Hvor langt unna leiligheten? [Breivik: Det er et egnet sted jeg hadde brukt litt tid på å finne. Det stedet på Skøyen hvor det gikk minst trafikk forbi.]

  - Hva var grunnen til at... [Breivik avbryter.]
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: I snart fire dager har Breivik sittet i samme posisjon på stolen i vitneboksen. Kroppen er fortsatt vendt mot aktoratet. Han hevder nå at han parkerte bombebilen langt unna sivilisasjonen av frykt for at uvedkommende skulle kjenne lukten av bomben. Breivik har imidlerid forklart i politiavhør at bilen sto utenfor en kafé som heter Olsens Enke. Kafeen ligger like ved hjemmet til moren i et boligfelt på Skøyen i Oslo.
 • 14:59Anders Behring Breivik: - Jeg var veldig bekymret for mange forbigående fordi det er kjemikalier som lukter, det har veldig sterk lukt. Så man kan lukte det om man går forbi en slik bil. Jeg hadde laget en logo i Photoshop der det sto «avløpsrens» eller noe slikt som jeg plasserte i frontruten. Så hvis noen oppfattet en veldig skarp lukt, kunne det være grunnen.

  - Så den stod der parkert og så dro jeg dra tilbake til Rena dagen etter. Jeg overnattet i Hoffsveien den dagen. Så dro jeg med tog til Rena dagen etter klokken 10.00.
 • 15:00Aktor Svein Holden: - Hadde du noe med deg på toget?
 • 15:00Anders Behring Breivik: - I den bombebilen så hadde jeg med Glocken som var ladet.

  - Jeg hadde kommet til en situasjon der det ikke var noen vei tilbake. Jeg hadde ikke planer om å komme levende fra det.

  - Jeg hadde det i en toalettveske. Så på det tidspunktet bestemte jeg meg for at det er ingen vei tilbake. Dagen etter tok jeg toget til Rena og var der 13.15. Der gjorde jeg siste forberedelser til den primære ladningen.
 • 15:00Aktor Svein Holden: - Så primær og sekundærladningen også i Doploen ned til Oslo?
 • 15:01Anders Behring Breivik: - Det tok lengre tid enn jeg trodde å gjøre de siste forberedelsene, så jeg fikk ikke dratt før 7-8. Da kom jeg til Oslo sånn i 10-11-tiden.
 • 15:01Aktor Svein Holden: - Hvis jeg husker riktig, er vel GPSen klokken halv tolv. Det får jeg snart en melding om her, om det var den eller ikke.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik forteller at han var kjempenervøs da han våknet om morgenen 22. juli i fjor. Han var sliten og ble forsinket på grunn av det.
 • 15:01Anders Behring Breivik: - Jeg tok med PCen fordi den skulle jeg bruke til å distribuere kompendiet.
 • 15:01Aktor Svein Holden: - Så overnattet du hos mor denne natten også? [Breivik: Ja, det stemmer. ]
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Alle de tre plassene på aktoratets benk har pc-skjermer. De bruker tydeligvis en chat-funksjon for å gi hverandre beskjeder og innspill underveis, Holden har flere ganger vist til at han snart får opp en melding på det, dersom han er usikker på detaljer. Politiet har også et eget rom bak rettssalen hvor det sitter etterforskere som også kan kommunisere direkte til aktoratet i salen.
 • 15:02Anders Behring Breivik: - Jeg tenkte ikke så veldig mye, for jeg var helt utslitt etter å ha jobbet hele dagen, så jeg la meg, sovnet og tenkte ikke så mye over det. Men så våknet jeg, og tenkte at «i dag er dagen jeg kommer til å dø». Så tenkte jeg at jeg var ganske lite keen på å dø, egentlig.

  - Jeg var kjempenervøs den morgenen. Det første jeg gjorde var egentlig å... [blir avbrutt]
 • 15:02Aktor Svein Holden: - Når stod du opp? [Jeg stod vel opp i åttetiden, sier Breivik]

  - Var ikke den opprinnelige planen å foreta bombingen av regjeringskvartalet tidlig på morgenen?
 • 15:02Anders Behring Breivik: - Jo, det stemmer, men jeg var så utslitt. Jeg husker ikke når jeg la meg, men jeg tenkte at på én måte er det best at jeg ikke legger meg, at jeg er oppe hele natten. Men så tenkte jeg at da kommer jeg til å være så sliten at jeg ikke kommer til å klare å gjennomføre det dagen etter.

  - Med de konsekvensene det fikk.
 • 15:03Aktor Svein Holden: - Bilen var tilbake halv tolv?
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Breivik forklarer seg i det samme rolige og konverserende tonefallet om tankene sine på morgenen 22. juli. Han forteller at han tenkte "dette er dagen jeg kommer til å dø". - Jeg var ikke så keen på å dø, sier Breivik.
 • 15:03Anders Behring Breivik: - Jeg måtte gjøre en del forberedelser den natten. Jeg tenkte at jeg kan ikke legge meg nå, men jeg klarer ikke å gjennomføre hvis ikke jeg sover. Så da bestemte jeg meg for å sove.
 • 15:03Aktor Svein Holden: - Så sto du opp, hva skjedde videre?
 • 15:04Anders Behring Breivik: - Jeg husker ikke nøyaktig hva jeg gjorde i begynnelsen... [blir avbrutt]
 • 15:04Aktor Svein Holden: - Det er ihvertfall aktivitet på datamaskinen din.
 • 15:04Anders Behring Breivik: - Jeg begynte å laste opp filmen, men hadde store problemer med det. Det gjorde at jeg tapte en del tid. Når det var gjort, visste jeg at tiden var inne til å utplassere den første bilen. Så da gikk jeg i sivile klær, dro bort til Dobloen, plasserte primær og sekundærlandningen og kjørte Dobloen til Hammersborg torg.

  - Og da var vel klokken rundt tolv. Også gikk jeg forbi Regjeringskvartalet og rekognoserte for siste gang, og tok en taxi til Hoffsveien.
 • 15:05Aktor Svein Holden: - Hva slags rekognosering var det du gjorde da?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: En arrestforvarer kommer inn i sal 250 og bytter plass med en kollega.
 • 15:06Anders Behring Breivik: - Jeg så rett og slett om det var mulig å kjøre inn på den parkeringsplassen. Så tok jeg en taxi til Hoffsveien fra Stortorvet og da var jeg på Skøyen kanskje halv ett og da gjenstod siste del. Det var utsendelse av kompendiet. Så tok det mye lenger tid enn jeg trodde fordi jeg skrev en siste oppdatering og prøvde å fjerne en del av de coverhistoriene. Det med Kautokeino blant annet er bare cover. Det var noe jeg ikke rakk å fjerne. Jeg gjorde de siste oppdateringene og sendte det avgårde. Jeg hadde store problemer med å sende og jeg fikk masse feilmeldinger. Jeg kom i en situasjon der jeg var ekstremt frustrert.

  - Så til slutt la jeg merke til at en bulk av e-mail-adresser gikk igjennom. Så bestemte jeg meg at jeg måtte sende avgårde de andre 12-13 bulkene, totalt 8000 e-poster, så måtte jeg nesten dra. Outlooken stod og jobbet mens jeg dro, og det ødela min plan om å ødelegge harddisken slik at ikke politiet fikk den. Men jeg hadde ikke noe valg, jeg måtte forlate maskinen. Gikk bort til bilen i (veien).

  - Da var klokken tre, tror jeg. Da gikk jeg bort i sivile klær til bilen med en svær bag, tror jeg. Eller så hadde jeg allerede utstyret bak i Crafteren. Så gikk jeg inn i Crafteren bak, skftet til politiuniform og rustning, og satte meg og begynte å kjøre til Regjeringskvartalet.

  - Og da var klokken cirka tre. Vil du jeg skal fortelle... [Holden: - Ja, bare fortsett] Så kom jeg til Skøyen og så det var en politisperring. Det var visstnok en trailer som hadde kjørt av veien, jeg hadde logoer som kunne bli identifisert. Hjelmen lå ved siden av meg.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik var forberedt på å bli stoppet av politiet på vei til regjeringskvartalet. Han kjørte med synlige politiskilter og satt bak rattet i uniform. Kaldt og rolig forteller Breivik at han ville ha detonert lunten på et tidligere tidspunkt dersom han hadde blitt avslørt.
 • 15:09Anders Behring Breivik: - Så kom jeg til plassen foran tinghuset. Da jeg kom jeg til det første punktet hvor jeg ikke kunne kjøre lenger fordi innkjøring der var forbudt. Da brøt jeg det forbudet og hadde det vært politibiler der da kunne de stoppet meg, men jeg var forberedt på det.
 • 15:09Aktor Svein Holden: - Hvordan var du forberedt på det?
 • 15:09Anders Behring Breivik: - Jeg var bevæpnet og jeg hadde rustning og jeg hadde ikke tenkt å la meg stoppe. Så jeg hadde vel bare kjørt videre. Hvis de hadde kjørt etter meg, så hadde jeg tent lunten mye nærmere, og altså gått bak, detonert den mens jeg var i bilen, for å beskytte den.

  - Hvis noe skjeddde, men det skjedde ikke [Tar pause mens han drikker vann]. Og da kommer vi til et punkt hvor dere har vist den filmen som vi så for et par dager siden.
 • 15:10Aktor Svein Holden: - Hvordan opplevde du den sekvensen her. Hva tenkte du?
 • 15:11Anders Behring Breivik: - Når du kommer til det punktet når du ser at bilen stoppet, stoppet jeg for å montere blålyset og jeg skulle egentlig sette på PST-logoene på fire steder. Men så bestemte jeg meg for å kun sette på blålyset og droppe logoene. Da tenkte jeg at jeg kommer til å dø om nøyaktig to minutter, men så tenkte jeg at jeg er jævla lite keen på å dø nå.

  - På det tidspunktet så ble refleksjonshjernen min koblet fra, så jeg handlet veldig instinktivt etter det punktet, og det er derfor jeg har glemt veldig mye etter det punktet. Det er årsaken til det.

  - Så da kjører jeg opp til regjeringskvartalet og ser at vinkelen jeg hadde tenkt å parkere i, ikke var mulig. Jeg hadde laget en formet ladning.
 • 15:12Aktor Svein Holden: - Var det noen bil på høyre side? [Breivik sier at ja det tror han]
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Han tar en kort pause mens han drikker vann, før han sier at han var innstilt på å beskytte bomben med livet sitt etter å ha tent lunten, dersom noen stoppet ham.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Det er mange spørsmål rundt hvorfor det ikke er anledning til å kringkaste forklaringen til Anders Behring Brevik. I henhold til Domstolloven er det forbundt å overføre norske rettssaker på TV, men dommeren kan gjøre unntak. Det ble gjort i denne saken under innledningsforedraget og det vil senere være anledning til å kringkaste profesjonelle vitner, som de rettsoppnevnte sakkyndige. Avgjørelsen til Oslo tingrett er anket helt opp til Høyesterett av Redaktørforeningen og forsvarer Geir Lippestad på vegne av klienten. Det finnes ingen ankemuligheter etter Høyesterett i Norge og beslutningen er derfor rettskraftig. Dere kan lese høyesterettskjennelsen her: www.lovdata.no/nyhet/dok/hr-2012-00740-u.html
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Breivik gjentar hva han har forklart til politiet om at en bil som sto parkert utenfor høyblokka hindret ham i å parkere slik han hadde planlagt. - Bomben ble derfor mindre kraftig siden den var bygget slik at trykkbølgen var ment å gå i en spesiell retning, sier Breivik.
 • 15:13Anders Behring Breivik: - Jeg hadde laget ladningen slik at trykkbølgen skulle bli større hvis bilen ble parkert på en spesiell måte, og bilen som stod der ødela den muligheten og bomben ble visstnok mye mindre kraftig fordi jeg måtte parkere bilen slik. Tente lunten der inne, så tenkte jeg at nå kommer det ut fire væpnede folk. Så så jeg ingen. Så låste jeg bilen også gikk jeg bort, som jeg hadde simulert på tidligere. Jeg hadde ikke klart det hvis jeg ikke hadde trent veldig på det, gjennomgått det minst 20 ganger. Hadde jeg ikke hatt treningen, ville jeg ikke klart det.
 • 15:13Aktor Svein Holden: - Hva slags trening er det du tenker på da?
 • 15:13Anders Behring Breivik: - Det er egentlig bare simulering... Hva skal jeg gjøre når jeg parkerer bilen. Planen var egentlig å bruke støttekjøretøyet bak i bilen. Jeg skulle kjøre en minimotorsykkel som sto plassert stroppet fast bak i bilen.

  - Utgangspunktet for den planen var tre bombebiler og da tenkte jeg det ikke var nødvendig nå. Da kunne jeg bare gå bort til den andre bilen. Da bestemte jeg meg for å droppe den planen og bare gå bort, og da bare gikk jeg bort.

  - Jeg husker veldig lite, jeg handlet instinktivt. Jeg møtte en mann jeg vurderte som en trussel. Jeg tenkte at dersom han er fra vaktsentralen og hvis han prøver seg å angripe eller holde meg fast, vil jeg skyte ha. Men det skjedde ikke, så jeg gikk rett forbi han.
 • 15:14Aktor Svein Holden: - Og så satte du deg inn i Dobloen. Hva skjedde videre?
 • 15:15Anders Behring Breivik: - [Breivik drikker mer vann] Jeg har blitt forklart at visstnok, når jeg kom til Hammersborg torg... [blir avbrutt av Holden]

  - Jeg er blitt forklart at da jeg kom til Hammersborg møtte jeg en kvinne som jeg ba gå bort fra Regjeringskvartalet. Det har jeg ikke noe minne om, det var da refleksjonshjernen var frakoblet.
 • 15:15Aktor Svein Holden: - Når du sier at refleksjonshjernen var frakoblet, hva betyr det?
 • 15:17Anders Behring Breivik: - Altså når dette er jo teori innenfor psykiatri, men det er mange psykiatere som mener at når man er eksistensielt truet, så tar amygdala over, altså en spesiell del av hjernen, som gjør at du handler instinktivt. Når du er i den modusen, så slutter refleksjonshjernen din, og da er det en del overveielser som du ikke tar, blant annet etiske.

  - Og da handler du instinktivt. Når du er i den modusen, er det mye du ikke husker. Og basert på den teorien, husker jeg ikke så mye.
 • 15:17Aktor Svein Holden: - Hva skjedde da du kom frem til bilen?
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Fremdeles er det kun psykiater Synne Sørheim som noterer flittig. De øvrige sitter kun og lytter.
 • 15:17Anders Behring Breivik: - Jeg gikk inn i bilen og sjekket om noen fulgte etter meg. Det var det ikke, og da hadde jeg på forhånd stilt inn på P4, for jeg visste at de har nyhetsoppdateringer som bryter inn i programmer. Så begynte jeg å kjøre. To kasser ramlet ned bak, og de lagde et veldig bråk. Men de hadde ramlet ned på grunn av trykkbølgen. Da skjønt jeg at detonasjonen hadde skjedd.

  - Også kom det en oppdatering på P4 etter ett eller to minutter, som informerte om at det hadde vært en detonasjon på Youngstorget, og like etter at den var foran Regjeringskvartalet, og etter 10 minutter ca, så kom det en melding om at inngangspartiet på Regjeringskvartalet var kollapset og at minst én person var omkommet.

  - Og på det tidspunktet tenkte jeg at «nå er operasjonen en fiasko» fordi bygningen ikke kollapset, eller radene med støttesøyler ikke hadde kollapset. Da så jeg på det som en fiasko.

  - Da bestemte jeg meg for at det var nødvendig å gjennomføre hele operasjonen.
 • 15:18Aktor Svein Holden: - Hadde du på radioen helt ut til Utøya eller? Fikk du noen nye oppdateringer underveis? [Breivik: Ja, jeg gjorde det.] Hva slags oppdateringer da?
 • 15:19Anders Behring Breivik: - Det siste jeg hørte var at det var en bilbombe som hadde gått av, og at det var en ekspert som forklarte at dette var et hevnangrep etter at Osama Bin-Laden var omkommet, og at det var en person som var omkommet.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Holden spør Breivik hva han oppfattet på bilradioen før han startet skytemassakren. Han forteller at han hørte en ekspert som slo fast at det var et hevnangrep etter drapet på Osama bin-Laden og at en hadde omkommet.
 • 15:19Anders Behring Breivik: - Så parkerte jeg på en tomt i nærheten av nedkjørselen.
 • 15:19Aktor Svein Holden: - Hva gjorde du på den tomten?
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Flere av de pårørende sitter med hodet i hendene mens de hører Breivik snakke. Det hersker en trykket stemning i hele rettslokalet i dag, både inne i selve salen og i presserommene.
 • 15:20Anders Behring Breivik: - Jeg visste fra tidligere undersøkelser at fergen som heter Thorbjørn gikk hver time, og jeg var der kvart over fire cirka. Jeg tenkte at nå rakk jeg ikke den fergen, så da må jeg vente til fem på fem, for jeg kan ikke risikere at jeg må vente på bryggen i 40 minutter. Da vil folk gjennomskue coveret jeg har.
 • 15:20Aktor Svein Holden: - Hva gjorde du disse 40 minuttene du sto på denne plassen?
 • 15:20Anders Behring Breivik: - Da jeg sto på tomten, skiftet jeg utstyr. Jeg tok av den skuddsikre vesten og jeg tok på en stridsvest i stedet for - som jeg hadde ferdigpakket med ammunisjon og annet utstyr. Det var primært det jeg gjorde.
 • 15:20Aktor Svein Holden: - Hørte du på radio da eller?
 • 15:20Anders Behring Breivik: - Jeg tror faktisk ikke det. Kanskje. Jeg kan ikke huske å ha gjort det.
 • Kommentar fra VGs Morten Hopperstad: Før Breivik utdyper om hvorfor han trodde bilbomben var en fiasko, retter han på sittestillingen.
 • 15:21Aktor Svein Holden: - Vi skal sette en strek der, for Engh skal ta opp tråden derfra i morgen. Men du sa at du på bakgrunn av de meldinger du hørte på P4 anså operasjonen som en fiasko. Hvordan vurderte du aksjonen i etterkant?
 • 15:21Anders Behring Breivik: - Det som jeg hadde bestemt meg for var at kriteriene for at angrepet skulle være vellykket var at i alle fall den ytterste raden med støttesøyler skulle kollapse. Det hadde resultert i minst 12 døde. Det var hovedkriteriet.
 • 15:22Aktor Svein Holden: - Når det gjelder antallet omkomne som du sier er tolv. Hvordan kom du frem til det?
 • 15:22Anders Behring Breivik: - Det som jeg har forklart til politiet; Jeg har studert veldig mange angrep tidligere og har vurdert medieeksponering utifra antall omkomne. Målet er å få oppmerksomhet rundt saken du kjemper for. Desverre, slik samfunnet fungerer hadde jeg ikke fått mye oppmerksomhet dersom jeg hadde sprengt postkassen til Storberget.

  - Men dessverre er det slik at mediedekning er tilknyttet sjokkeffekten på et angrep.
 • 15:22Aktor Svein Holden: - Men dette tallet 12, hvor kommer det fra?
 • 15:22Anders Behring Breivik: - Det er bra et anslag jeg gjorde basert på en del vurderinger.
 • 15:23Aktor Svein Holden: - Hvilke tanker har du om denne aksjonen i dag?
 • 15:23Anders Behring Breivik: - Hva tenker du på da?
 • 15:23Aktor Svein Holden: - Om skadeforvoldelsen, antallet som døde, antallet som ble skadd.
 • 15:23Anders Behring Breivik: - Som jeg ser på 22. juli handler det ikke om meg, regjeringskvartalet eller Utøya. Det er sånn jeg forholder meg til 22. juli.
 • 15:23Aktor Svein Holden: - Handler det litt om de som døde og de som ble skadet også?
 • 15:23Anders Behring Breivik: - For meg så handler den om Norges fremtid og den handler om Europas fremtid, og det inkluderer vårt folks fremtid og vår kulturs fremtid.
 • 15:24Aktor Svein Holden: - I forhold til regjeringskvartalet, gjorde du deg noen tanker om de personene som ville omkomme og bli skadet?
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: - Slik jeg ser 22. juli, handler det verken om meg, Regjeringskvartalet eller Utøya. Det handler om Norges og Europas fremtid, sier Breivik. Han snakker fortsatt rolig og uten sterke følelser i stemmen. Kroppsholdningen er den samme, den høyre hånden leker fortsatt med pennen på bordet.
 • 15:24Anders Behring Breivik: - Målet med angrepet på regjeringskvartalet var å drepe helt regjeringen og statsministeren.

  - Det var primærmålet med angrepet i regjeringskvartalet. Jeg hadde kalkulert med at sannsynligheten var størst på en mandag, fordi jeg har hatt en teori om at de har et møte hver mandag.

  - At det vil være den beste dagen å angripe på og at med en sterk nok bombe, så ville hele bygget kollapset. Et best case scenario var da at hele regjeringen, samt Statsministeren, ville omkomme.

  - Og alle i bygget. For bygningen, av det som ville kollapset. Men for det første ble aksjonen utsatt.... [blir avbrutt av Holden]
 • 15:25Aktor Svein Holden: - Men ansatte i bygningen, var det et ønsket mål?
 • 15:26Anders Behring Breivik: - Altså Høyblokken er det mest attraktive politiske målet i hele Norge. Det er kjent blant PST at det er det mest interessante politiske målet blant politisk motiverte voldsmenn. Men du snakker om ansatte? Hva som kan rettferdiggjøre statssekretærer og jurister? [aktor: og andre forbipasserende, syklister]

  - Når NATO bomber i Libya eller andre mål, så kalkulerer de med å ha mindre enn 10 % sivile tap, og det er også militære nasjonalisters mål, å ha færrest mulig sivile, helst under 10 %, og det var mitt mål også.
 • 15:26Aktor Svein Holden: - Men hvem er det som innehar karakteristikken «sivile» blant personer i dette området?
 • 15:27Anders Behring Breivik: - Sivile vil være folk som ikke er tilknyttet departementene og som er tilfeldig forbipasserende.
 • 15:27Aktor Svein Holden: - Så alle som er tilknyttet et departement, var et legitimt mål, er det slik å forstå?
 • 15:27Anders Behring Breivik: - I den beskrivelsen som er i kompendiet, så blir de vurdert annerledes, som du har vært inne på tidligere, men målet som helhet er et legitimt mål.
 • 15:27Aktor Svein Holden: - Hvem er det som har besluttet at det er et legitimt mål?
 • 15:27Anders Behring Breivik: - I denne sammenhengen er det min beslutning.
 • 15:27Aktor Svein Holden: - Men strider det mot kompendiet?
 • 15:27Anders Behring Breivik: - Nei, det gjør ikke det. Det er det mest attraktive, stasjonære politiske målet i Norge.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Holden er ferdig med dette temaet, men Engh bryter inn.
 • 15:28Anders Behring Breivik: - Det finnes ikke et mål i Norge som er mer attraktivt. Årsaken til det er at det nesten ikke er noen butikker, kafeer, nesten ingen sivile forbipasserende.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Breivik forklarer seg med engasjert men rolig stemme om hvordan han ikke ønsker å ramme sivile mål. Politiske aktivister er noe annet, mener han.
 • 15:28Anders Behring Breivik: - Målet til al-Qaida er å drepe mange uskyldige. De hadde satt bilen utenfor Glasmagasinet eller Oslo City. Men det er uakseptabelt å drepe uskyldige sivile. Målet er politiske aktivister.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Hun lurer på hvem som er sivile. Ifølge Breivik er det dem som ikke er politiske aktivister. - Så det er bare to kategorier, spør Engh.
 • 15:28Aktor Svein Holden: - Men er ansatte i departementet nødvendigvis politiske aktivister?
 • 15:28Anders Behring Breivik: - De er tilknyttet departementet og det er ikke de som er primærmålet, men det er en konsekvens av et angrep mot et primærmål.
 • 15:29Aktor Svein Holden: - Da er i alle fall jeg kommet så langt jeg har tenkt, men så ser jeg at Engh har et oppfølgingsspørsmål?
 • 15:29Aktor Inga Bejer Engh: - Du snakker om sivile i dag. De som ikke faller i kategorien sivile hva er de?
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Det kommer frem at Breivik regner statsadvokat Inga Bejer Engh som en sivil som ikke skal drepes.
 • 15:29Anders Behring Breivik: - Det er politiske aktivister.
 • 15:29Aktor Inga Bejer Engh: - Har vi da bare to grupper å forholde oss til, det er sivile og politiske aktivister?
 • 15:29Anders Behring Breivik: - Slik som jeg har beskrevet det i kompendiet, har jeg kategorisert det i tre grupper for å prøve å forklare det. (ABC)

  - Alle disse er legitime mål, det er cirka 90.000 kategori-C forrædere som egner som indirekte mål.

  - Alle disse går under kategorien politiske aktivister.
 • 15:30Aktor Inga Bejer Engh: - Hvilken gruppe ville jeg falle i? [Breivik: - Du ville ikke vært på listen.] Er jeg sivil?
 • 15:31Anders Behring Breivik: - Med politiske aktivister mener jeg journalister, akademikere og politikere som aktivt jobber for et multikulturalistisk mål.
 • 15:31Aktor Inga Bejer Engh: - Hvordan klarer du å finne ut hvilken kategori de er i?
 • 15:31Anders Behring Breivik: - Hvis man angriper et politisk parti, et landsmøte for eksempel, så er jo det en samlingsplass for en viss type mennesker. Hvis det er en barnehage er det noe annet. Det er lett å gjøre en forskjell på hva som er legetime mål og ikke.
 • 15:31Aktor Inga Bejer Engh: - Men altså, det vil si at hvis du har en journalist som er langt ute på høyresiden, vil det være en fiende av deg, eller? Breivik: Altså, hundre prosent, alle nyhetsbyråer i Norge støtter multikulturalismen i Norge. Det finnes ikke en journalist som ikke støtter multikulturalismen.
 • 15:31Anders Behring Breivik: - Det vil si at disse såkalte journalistene, de er politiske aktivister. For at en journalist skal kalle seg det må han være objektiv. De støtter multikulturisme.
 • 15:32Aktor Inga Bejer Engh: - En ting til jeg merket meg, du snakket i stad at på et eller annet tidspunkt 22. juli husker du ikke så bra fra. Hvilket ord var det du brukte?
 • 15:32Anders Behring Breivik: - Det jeg omtalte, det er en teori som mange psykiatere støtter, og det var det jeg snakket om.
 • 15:32Aktor Inga Bejer Engh: - Men så sa du at det skjedde da du var eksistensielt truet, og da lurer jeg på - hvem var du truet av 22. juli?
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Breivik forklarer seg med rask og engasjert stemme om hvordan han følte seg eksistensielt truet under terroraksjonen, og at han handlet mye på instinkt. De fire sakkyndige sitter nå og følger nøye med.
 • 15:33Anders Behring Breivik: - Det som skjer hvis du er i en situasjon hvor du kommer til å dø om to minutter. Jeg tror nok alle i min situasjon hadde havnet i en biologisk modus hvor du handler instinktivt.

  - Du kan simulere så mye, men du klarer aldri å simulere det. Så det er umulig å forutse. Det er noe jeg har beskrevet i retrospekt og jeg støtter den teorien som mange psykiatere støtter.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Breivik forteller om hvordan han forberedte seg til å drepe. Og sier at psykiatere sikkert kan si noe om det. - Ja, vi har jo en del av dem her, så de kan sikkert si noe om de senere, kommenterer Inga Bejer Engh, med henvisning til bordet foran Breivik hvor fire av Norges fremste rettspsykiatere sier tett sammen for å avgjøre tiltaltes mentale helse.
 • 15:34Anders Behring Breivik: - Ja, nå har vi mange psykiatere her, så vi kan høre med de senere. Men du sier at akkurat 22. juli så er det noe du ikke husker fordi «jeg føler meg truet». Men jeg lurer på hva er det du er truet av da?
 • 15:34Aktor Inga Bejer Engh: - Jeg tror du har misforstått meg. Jeg sier at kroppen og hjernen din føler at du er eksistensielt truet, det betyr ikke at noen truer deg.
 • 15:34Anders Behring Breivik: - Det skjedde med meg. Det er imot din egen vilje.
 • 15:34Aktor Inga Bejer Engh: - Men hva eller hvem er det som truet deg den dagen?
 • 15:34Anders Behring Breivik: - Man havner i den modusen hvis kroppen din føler seg eksistensielt truet, for eksempel.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Hun lurer på hva Breivik legger i ordet "simulering" som han bruker ofte når han snakker om hvordan han forberedte seg på å gjennomføre terrorangrepet.
 • 15:35Anders Behring Breivik: - Det situasjonen jeg har vært i nå har jeg vært to ganger i livet mitt. Den ene gange var ved regjeringskvartalet, den andre gangen var da jeg løsnet det første skuddet på bryggen på Utøya.
 • 15:35Aktor Inga Bejer Engh: - Men hvordan kommer du i den situasjonen, du sier du må føle deg truet for å komme i den situasjonen. Hadde du mulighet til å si at «Nei, jeg bare dropper det, jeg drar hjem».

  - Og hva truet deg?
 • 15:35Anders Behring Breivik: - Jeg har ikke sagt at noen har truet meg, jeg har sagt at hjernen din oppfatter det som at du er truet.
 • 15:36Aktor Inga Bejer Engh: - Hjernen din oppfattet at du var truet. Var det reelt?

  - Var det reelt?
 • 15:36Anders Behring Breivik: - Nå snakker vi om hvordan hjernen fungerer. Du må nesten snakke med psykiatere. [Engh: - Dette var dine følelser, hvordan du opplevde denne dagen?] Breivik: Ja, blant annet.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Breivik beskriver overfor dommer Arntzen at han driver såkalt Bushido-meditasjon for å fjerne følelsene sine. Ellers ville han ikke klart å gjennomføre for eksempel denne rettssaken, sier Breivik.
 • 15:36Aktor Inga Bejer Engh: - Vi er opptatt av hvordan du følte det denne dagen, hvordan hadde du det denne gangen? [Breivik: - Det kommer vi nok nærmere inn på senere.] Ja, vi kan komme mer inn på det i morgen.
 • 15:37Anders Behring Breivik: - Det kommer vi nok mer inn på. [Dommeren spør om hva Breivik mener med simulering]

  - En såkalt selvmordaksjon, du kan hamre vekk frykten din gjennom diverse øvelser. Selv brukt Bushido--meditasjon for å fortrenge frykt. Det påvirker hele emosjonsjonsspekteret. Hvis du bruker den over et år eller to blir du av-emosjonalisert. Du får en dødsforrakt. Og for min del er det noe jeg er avhengig av for å for eksempel klare å gjennomføre denne rettssaken, så jeg mediterer daglig.
 • 15:37Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Er det ting vi kommer tilbake til senere eller...? Dette med simulering? Er dette noe du kommer tilbake til senere?
 • 15:37Anders Behring Breivik: - Jeg startet med dette i 2006 da jeg bestemte meg for å gjøre det jeg skulle gjøre. Jeg har beskrevet det detaljert i kompendiet.
 • 15:37Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Er dette en daglig foreteelse?
 • 15:38Anders Behring Breivik: - I begynnelsen så gjorde jeg det annenhver dag, og siste året har jeg vel gjort det hver dag.
 • 15:38Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Og det er noe du fortsetter med - helt til nå?
 • 15:38Anders Behring Breivik: - Jeg gjør det kanskje ikke hver dag. Men ihvertfall annenhver dag.
 • 15:38Aktor Inga Bejer Engh: - Hvordan ville det gått hvis du ikke gjorde det. Ville du sittet her nå da?
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Inga Bejer Engh spør om Breivik ville brutt sammen under rettssaken dersom han ikke hadde meditert.
 • 15:38Anders Behring Breivik: - Det er et godt spørsmål. [Engh: - Ville du brutt sammen, da, Breivik?] Kanskje.

  - For det første, hvis du normaliserer emosjonsspekteret ditt, blir du mer emosjonell.
 • 15:39Aktor Inga Bejer Engh: - Du viste følelser da vi viste denne filmen. Hva fungerte ikke da?
 • 15:39Anders Behring Breivik: - Jeg tror jeg bare ikke hadde foreberedt meg på den filmen, og det er faktisk de sangene jeg bruker i meditasjonen. Meditasjonen baserer seg på at jeg simulerer denne videoen. Jeg ser for meg videoen i hodet mitt.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: - Det er et godt spørsmål, sier Breivik. På spørsmål fra Engh om hva som gikk galt da han begynte å gråte, tenker Breivik seg raskt om. Han forklarer at de to sangene som brukes i youtubevideoen bruker han også når han mediterer. Han var ikke forberedt på at det skulle være så sterkt, sier han.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Engh lurer på om Breivik anser seg selv som empatisk.
 • 15:40Anders Behring Breivik: - Det er to sanger primært, den ene er [sangnavn] og den andre er Helene Bøksle sin «Ere the world crumbles».
 • 15:40Aktor Inga Bejer Engh: - Men hvordan hjelper dette deg?
 • 15:41Anders Behring Breivik: - Jeg eksperimenterte med det. Hva slag musikk som fungerer og ikke. Jeg har prøvd alt fra trancemusikk. Det er noen spesifikke sanger du kan bruke til dette formålet.
 • 15:41Aktor Inga Bejer Engh: - Hvordan hjelper det deg? Hva er det med musikken som hjelper deg, som gjør at du sitter her nå?
 • 15:41Anders Behring Breivik: - Det er en type meditasjon som gjør at du fortrenger frykten din.

  - Det påvirker emsjonsspekteret. Du avemosjonaliserer deg selv.
 • 15:41Aktor Inga Bejer Engh: - Tenker du at hvis du ikke hadde klart å bruke denne metoden. Ville du klart å vise empati og medfølelse med andre da?
 • 15:41Anders Behring Breivik: - Altså, man skal være litt forsiktig med å si empati og medfølelse med andre. Du bruker det veldig subjektivt. Det er ikke veldig medfølende for andre å dekonstruere sin egen kultur og gruppe. Det kommer an på verdenssyn. En som er en humanist har et annet verdenssyn enn en annen person.

  - Nå setter du deg til dommer over verdenssyn.
 • 15:42Aktor Inga Bejer Engh: - Men jeg bare spør: Anser du deg som en empatisk person?
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Etter at Breivik ber om å få vente til i morgen med å forklare seg mer om dette, blir retten hevet. Følg med på livesendingen vår på VGTV for å få reaksjoner på det som skjedde i dag.
 • 15:42Anders Behring Breivik: - Ja absolutt. Jeg innrømmer selv at jeg gjennom den meditasjonen har bidratt til å gjøre meg av-emosjonalisert.
 • 15:42Aktor Inga Bejer Engh: - Hvordan arter din empati seg?
 • 15:42Anders Behring Breivik: - Nå går du inn på en veldig omfattende diskusjon. Så kanskje vi kan ta det på en annen... Når jeg ikke er så sliten. [Engh: - Synes du det er et vanskelig spørsmål?] Det er et omfattende spørsmål.
 • 15:42Aktor Inga Bejer Engh: - Du vil helst ikke svare på det nå?
 • 15:42Anders Behring Breivik: - Det er et så viktig spørsmål at jeg synes det er "fair" at du tar det når jeg ikke er så sliten som jeg er nå.
 • Kommentar fra VGs Jarle Brenna: Nå kan du se våre eksperter oppsummere rettsdagen på VGTV. Følg med i ruten øverst til høyre.
 • 15:43Dommer Wenche Elizabeth Arntzen: - Da forstår jeg det slik at vi går mot en endt rettsdag. Da er retten hevet.
 • 15:44VG: - Breivik føres ut etter å ha bladd i papirene sine. Han slår av noen ord med Lippestad på vei ut. De to er omkranset av svært mange politikonstabler.
 • Kommentar fra VGs Dennis Ravndal: Den daglige pressekonferansen etter rettsslutt starter om ikke lenge. Du kan følge den også live her.

  Pressekonferansen er utsatt til 16.30, får vi melding om.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks