Hovedinnhold

- Vi har bare sett starten på vold fra denne høyreekstreme gruppen

* Ny voldelig høyereekstremgruppe knyttes til nettdebatter
* Derfor ble han ikke fanget opp av politiet
* Tror på mer vold fra denne gruppen
* Likhetstrekk med selvmordsbombere og massedrapsmenn fra Finland og USA

VIL SKAPE EN NY ORDEN: Anders Behring Breivik tilhører en ny type voldelig høyreekstremisme. Bildet er en skjermdup fra videoen han la ut på YouTube og skal forestille emblemet og logoen til hans tempelridderorden. Foto: AFP
VIL SKAPE EN NY ORDEN: Anders Behring Breivik tilhører en ny type voldelig høyreekstremisme. Bildet er en skjermdup fra videoen han la ut på YouTube og skal forestille emblemet og logoen til hans tempelridderorden. Foto: AFP
(VG Nett) Flere eksperter VG Nett har snakket med peker på det samme: - Gjerningsmannen har sitt utspring fra en ny høyreekstrem bevegelse som har utviklet seg på nettet de siste ti årene.

Anders Behring Breivik har innrømmet å ha sprengt en bombe i regjeringskvartalet samt skutt deltagere på AUFs sommerleir på Utøya. Det har resultert i minst 76 dødsfall og flere skadede.

Breivik var også en ivrig nettdebattant på diverse islamkritiske forum.

Forskere VG Nett har snakket med peker på at deltagelse i nettdebatter er et sentralt kjennetegn blant personer som deler Breiviks syn på ideologi og samfunn.

- Basert på det vi har lest og sett, kan vi si at han springer ut fra en bevegelse som har utviklet seg på internett de siste ti årene og kalles «counterjihadists». De er overbevist om at Europa står overfor en stor trussel, og at Europa er i ferd med å bli arabisert eller islamisert, til å bli et Eurabia. Noe de hevder sentrale myndigheter og medier er med på å legge til rette for. De betegner derfor politikere som forrædere, sier journalist og forfatter av boken Eurofacism Øyvind Strømmen til VG Nett.

Han publiserte i går innlegget "Kven er terroristen?" hvor han forklarer ideologien til Breivik og hvordan han kan ha blitt radikalisert. Han mener det bare var et spørsmål om tid før vi ville se voldelige utslag fra denne bevegelsen.

- Hvis du sier at landet er i ferd med å bli kolonisert og at landets politiske ledere er forrædere, er ikke steget langt til vold, sier Strømmen.

Også filosof og postdoktorstipendiat ved Høgskolen i Oslo, Lars Gule, peker på den islamofobe nettdebatten som et viktig element.

- Hovedspørsmålet vi må stille oss: Er det slik at disse islamofobe nettstedene er drivhus for denne typen terrorisme? Jeg vil foreløpig være forsiktig med å svare ja, sier Gule.

Han presiserer at selv om nettstedene har et ansvar for hvordan ideologiene har vokst frem, er det en forskjell på en slik debatt og det Breivik har innrømmet at han har utført.

Har du tips til denne saken, send en mail til 2200@vg.no .

- Ikke rasistisk

- Breivik sier om seg selv i sitt manifest at han tilhører en kulturkonservativ posisjon hvor det aller viktigste er kampen mot islam og islamiseringen, samt de som har lagt til rette for det, det politiske establishmentet, hvor Arbeiderpartiet peker seg ut som har sittet ved makten i store deler av etterkrigstiden, sier Gule.

-Samtidig er han ikke typisk rasistisk. Han er ikke interessert i å føre kamp på bakgrunn av rase. Han er heller ikke nazistisk ettersom han er pro-israelsk, men det er antageligvis mest fordi Israel er i konflikt med muslimske regimer, sier Gule.

Ny høyreekstremisme

Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen, Tore Bjørgo har i lang tid forsket på høyreekstreme miljøer og vold. Han mener Breivik faller inn i en tredje høyereekstrem kategori.

POLITIFORSKER: Tore Bjørgo er professor ved Politihøgskolen og mener Breivik tilhører en ny type voldelig høyreekstrimistisk bevegelse. Foto: ARASH A. NEJAD
POLITIFORSKER: Tore Bjørgo er professor ved Politihøgskolen og mener Breivik tilhører en ny type voldelig høyreekstrimistisk bevegelse. Foto: ARASH A. NEJAD

- Vi har tidligere hatt to voldelige høyreekstreme hovedideologier. Den nazistiske, som er en arisk motstandsbevegelse, hvor rase-teorien er en viktig del. Den andre er kanskje best representert ved FMI (Folkebevegelsen mot innvandring), som ble stiftet av Arne Myrdal på 80-tallet, og som har sitt utspring i anti-nazistiske motstandsbevegelsen fra krigen. Denne siste bevegelsen gikk i dvale på 90-tallet. Og det vi ser nå er utbredelsen av en anti-islamsk bevegelse, som er en forlengelse av Myrdal-tradisjonen. Den er veldig aktiv på nettet og er en mye mer intellektuelt orientert tradisjon. Og i motsetning til Myrdal og FMI, har den ikke tradisjonelt sett vært voldelig, forteller Bjørgo.

Ifølge politiforskeren finner ikke Breiviks bevegelse det
formålstjenlig å knytte seg opp mot de nazistiske eller rasistiske organisasjonene, fordi de mener det vil svekke deres publikumsappell.

- Det Anders Behring Breivik har uttrykt i sin profil på nettet har vært ikke-voldelig. Han tror på Gud, men er ikke spesielt religiøs. Det vil derfor ikke være riktig å kategorisere ham som fundamentalistisk kristen, sier Bjørgo.

- Han finner sine åndfrender på nettet, og et veiskille for denne bevegelsen har vært NATOs angrep på serberne som bidro til muslimsk overtagelse av Kosovo, poengterer Bjørgo.

- Tempelridderordenen han påstår han var med på å grunnlegge, er serbisk inspirert. Jeg er usikker på hvor virkelig denne tempelridderordenen er. Det er vanskelig å lese ut av manifestet som består av mye klipp-og-lim og til dels dårlig redigering. Han blander alt fra politikk, ideologi og knausgårdske beskrivelser av vennene sine, med kjemi og terrorplanlegging, sier Bjørgo.

Ifølge Bjørgo minner angrepet om noe inspirert av Louis Beam, et amerikansk Ku Klux Klan-medlem og anti-staten-aktivist som på 80-tallet skrev et essay som dreier seg om «leaderless resistance» (lederløs motstand). Ifølge Wikipedia ble leaderless resistance angivelig utviklet av oberst Ulius Louis Amoss, en amerikansk anti-kommunistisk etterretningsagent som så på den lederløse motstanden som et effektivt våpen dersom amerikanerne skulle bli invadert av kommunistene.

Louis Beam, på sin side, så på lederløs motstand som en teknikk for hvite nasjonalister til å fortsette kampen mot den amerikanske regjeringen, til tross for den åpenbare forskjellen i maktforholdet mellom dem.

Beam mente at en konvensjonell hierarkisk pyramideorganisasjon var ekstremt farlig for dets medlemmer i kampen mot regjeringen på grunn av at kommandolinjen lett kunne brytes. En mer effektiv tilnærming ville være å overbevise likesinnede individer til å skape uavhengige celler, uten nær kommunikasjon mellom hverandre, men som jobbet mot samme mål.

- Anders Behring Breivik hevder å ha operert alene. Og dersom du er alene, er det vanskelig å bli oppdaget. Det er lettere å havne under radaren til myndighetene hvis du kun opptrer ut fra doktriner, uten ledere, sier Bjørgo.

TERRORISERTE I 20 ÅR: Ted Kaczynski, også kalt Una-bomberen, drepte tre mennsker og skadet ytterligere 23 med sine 16 bomber han sendte til universiteter og flyselskaper. Bildet er fra 1996. Foto: AP
TERRORISERTE I 20 ÅR: Ted Kaczynski, også kalt Una-bomberen, drepte tre mennsker og skadet ytterligere 23 med sine 16 bomber han sendte til universiteter og flyselskaper. Bildet er fra 1996. Foto: AP

På den måten ligner han også på Una-bomberen, som også handlet alene. Og som han også har kopiert deler av manifestet til.

- Breiviks handlinger markerer et skifte. Jeg vet kun om to andre eksempler på massedrap utført av høyreekstreme i etterkrigstiden. Den ene er Oklahoma City-bomberen hvor 168 mennesker måtte bøte med livet og flere enn 680 ble skadet. Den andre var en bombe i Bologna, i Italia i august 1980 hvor 85 mennesker ble drept og nær 200 mennesker skadet.

Trekker parallel til skolemassakre

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk trekker også paralleller til andre nylige massakre.

- Det trengs grundige analyser før vi kan fastslå noe, men jeg ser tydelig at han har visse likhetstrekk med massakrene i Finland og Virginia Tech gjennom bildene han har sendt ut. Han knytter seg til Oklahoma-bomberen rent ideologisk.

VOLDSFORSKER: Ragnhild Bjørnebekk er voldsforsker og peker på likhetstrekk mellom Breivik og massakrene i Finaland og på Virginia Tech. Foto: JAN PETTER LYNAU
VOLDSFORSKER: Ragnhild Bjørnebekk er voldsforsker og peker på likhetstrekk mellom Breivik og massakrene i Finaland og på Virginia Tech. Foto: JAN PETTER LYNAU

- Nettet er også sentralt. På nettet finner du steder hvor de blir hyllet, får status og blir berømte. Og deres bilder og informasjon spres gjennom sosiale medier, forteller Bjørnebekk, som påpeker at Breivik aktivt har brukt sosiale medier for å spre sin YouTube-video og sitt manifest.

- Må oppdatere oppfatningen av terrorisme

- Man har ikke hatt denne bevegelsen under overvåkning fordi man ikke har betraktet det som et miljø der personer radikaliseres. Kanskje det er på tide å oppdatere den oppfatningen, sier Daniel Poohl, redaktør i det svenske antirasistiske tidsskriftet EXPO.

Han mener at for å begå disse angrepene så må man ha en idé som legitimerer å avhumanisere mennesker.

- Kunne man forutsett dette?

REDAKTØR: Daniel Poohl, redaktør for det antirasistiske tidsskriftet EXPO mener vi må oppdatere vårt syn på hvem som begår terrorhandlinger. Foto: EFE
REDAKTØR: Daniel Poohl, redaktør for det antirasistiske tidsskriftet EXPO mener vi må oppdatere vårt syn på hvem som begår terrorhandlinger. Foto: EFE

- Kanskje. Jeg ville trodd at muslimer skulle være målet. Ikke et system som, etter deres oppfatning, tillater «islamiseringen». Jeg hadde ikke forutsett dette, sier han.

- Jeg tror vi bare har sett starten på vold fra denne politiske gruppen, forteller Poohl.

- Det kreves at ytterst få inspireres av ham for at det kan skje igjen. Det finnes radikale islamister som mener at vold er feil. Samtidig vil vi finne radikale anti-islam-ere som mener at vold er riktig og som kan trigge individer til å begå grusomme handlinger, sier han.

Likhetstrekk med jihadister

Unni Wikan, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og som har forsket mye på islam ser likhetstrekk mellom Breivik og selvmordsbombere.

- Han har kanskje visse likhetstegn med jihadister som begår selvmordsbombing som tar liv av uskyldige for å fremme sin sak. Helt uten empati når det gjelder uskyldige barn og mennesker, sier Wikan.

Leif Petter Olaussen er førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og understreker at hendelser lik den som rammet Oslo og Utøya fredag er fjernt fra virkeligheten nordiske forskere jobber i. Likevel ser han visse likhetstrekk ved Breivik og andre som har begått drap og ugjerninger i stor skala.

- Han fremstår som en som matcher veldig godt den gruppen unge menn, som kanskje ikke har klart å få den rollen de helst ser seg selv i. Altså noe stort, viktig eller verdifullt, sier Olaussen.

Han påpeker at ut i fra det han har lest om gjerningsmannen, har han ingen utdanning eller yrkesbakgrunn som imponerer noen.

- På bildene jeg har sett av ham i pressen, særlig i den uniformen, fremstår han som et klassisk bilde av en tysk keiser. En leder av bredt format, og det er jo ikke akkurat det han har vært hittil, sier han.

Olaussen sier at slike aksjoner ofte gjennomføres fordi vedkommende ønsker å skaffe seg et navn i historien.

- Og det kan man vel uten tvil si at han har klart med tanke på det grusomme han gjorde på Utøya og i Oslo, sier han.

- Det politiske manifestet hans virker rimelig skrudd, uten at jeg har fått lest det. Han virker ikke som en gal person, men hans politiske oppfatning virker totalt skrudd, sier Olaussen.

- Men er ikke en person som gjør noe slikt per definisjon gal?

- Nei, det mener jeg overhodet ikke at vi har grunnlag for å si. Det finnes flere personer opp gjennom historien som har vært ledere, og tatt fullstendig gale avgjørelser som har vært lite hyggelige, for å si det forsiktig, sier han.

Ifølge Olaussen kan Breivik som person være intelligent, men sier at han mangler evnen eller viljen til å stille seg selv spørsmål om moral og etikk.

- Normale mennesker ville jo ikke tenkt tanken engang, på å gjøre noe sånt. Han mangler evnen eller viljen til å stille seg selv spørsmål om handlingen er etisk, moralsk eller politisk riktig. Og hvis han klarer å stille seg spørsmålet, så svarer han i så fall fullstendig galt, sier Olaussen.

- En del av de som var ledende nazister manglet den samme viljen eller evnen, sier han.

Ifølge Olaussen har det trolig blitt Breiviks «oppgave» å stoppe det multikulturelle samfunnet vi lever i.

- Han har jo brukt mange måneder på å planlegge dette og det tyder jo på at han, med forbehold, har hatt en oppfatning om at det er umulig å ha et flerkulturelt samfunn, sier han.

Har du tips til denne saken, send en mail til 2200@vg.no .

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks