Hovedinnhold

- På vegne av norsk politi: Beklager!

Mener aksjonen ble forsinket av overlastet politibåt

OSLO KONGRESSENTER (VG Nett) Politiets interne terrorevaluering peker på 54 punkter som må forbedres etter innsatsen 22. juli.

Bare 33 punkter fungerte godt under operasjonene i regjeringskvartalet og på Utøya, viser rapporten.

Etter å ha fått overlevert rapporten tidligere i dag, innrømmer politidirektør Øystein Mæland for første gang at skytemassakren på Utøya burde vært stanset tidligere.

- Jeg vil på vegne av norsk politi beklage at vi ikke pågrep gjerningsmannen tidligere, sier politidirektør Øystein Mæland.

Han peker på politibåten til Nordre Buskerud politidistrikt som havarerte etter å ha blitt overlastet med tungt bevæpnende tjenestemenn. Mæland er klar på at motorstansen forsinket politiinnsatsen.

- Aksjonen kunne skjedd raskere, men om det hadde ført til et annet og bedre utfall kan vi ikke si noe sikkert om. Vi kan heller ikke utelukke det. Det er tungt å tenke på at liv kunne vært spart, forteller Mæland.

Han slo videre fast at norsk politi ikke var dimensjonert for å takle terrorangrepet som Breivik gjennomførte i fellesferien. Men påpekte samtidig at politiets innsats bidro til å redde mange menneskeliv.

- Vi kan også fastslå at alle polititjenestemennene gjorde sitt ytterste, understreket Mæland.

VGTV: Se hele presentasjonen her!

- I tråd med «skyting pågår»

Til tross for at politidirektøren valgte å åpne pressekonferansen med en beklagelse, er utvalgsleder Olav Sønderland klar på at aksjonen var i tråd med politiets innstruks for «skyting pågår».

- Utvalget vurderer innsatsen som er gjort som å være i tråd med de retningslinjer som politiet har for «skyting pågår». Det har ikke vært brukt unødvendig lang tid for planlegging, slo Sønderland fast.

Han mener det var «beklagelig» at politibåten til Nordre Buskerud politidistrikt brøt sammen, men sa samtidig at denne båten var «den eneste sikre transporten som var kjent for politiet».

- De første polititjenestemenne lette etter båter og var innstilt på raskest mulig å ta seg over på øya dersom det var båter tilgjengelig, sa Olav Sønderland.

Oslos politimester, Anstein Gjengedal, innrømmer at bemanningen var for dårlig da bomben til Breivik eksploderte i Regjeringskvartalet.

- 22. juli var vi bemannet for en vanlig fredag i fellesferien. Normalt er dette den roligste tiden på året. Vi hadde ingen spesielle opplysninger om trusler. Politidistriktet var ikke dimensjoner for det som skulle skje denne dagen, sa Gjengedal på dagens pressekonferanse.

For første gang innrømmer også Oslo politidistrikt at politihelikopteret burde vært satt i tjeneste tidligere.

- Vår evaluering viser at helikoptertjenesten ble varslet og innkalt kl. 19.09. Dette burde vært gjort lang tidligere. Selv om helikopteret ikke kunne vært brukt i et skarpt oppdrag, kunne det vært benyttet til observasjon og dokumentasjon. Av ressursmessige årsaker var det tatt ut av tjeneste i fellesferien. Det er en beslutning som jeg som politimester har ansvar for, sa Gjengedal.

Han understreker at det uansett ville tatt to timer fra mannskapet ble varslet til helikopteret kunne vært i lufta siden maskinen var under vedlikehold. Det måtte blant annet monteres antenner på helikopteret.

Da det lettet for første gang ble det også oppdaget en feil.

Brukte lang tid på vitneobservasjon

Gjengedal tok også kritikk for at det hadde tatt lang tid å få bekreftet vitneobservasjonen av Anders Behring Breivik som flyktet fra Regjeringskvartalet.

- Det må ses i sammenheng med presset på operasjonssentralen, at den operative staben ikke var fullt ut besatt og at hovedfokus på dette tidspunktet var å redde liv, sa Anstein Gjengedal.

Politidirektør Øystein Mæland ble spurt om politimesterte i de involverte politidistriktene kan bli sittende etter innsatsen 22. juli.

- Det har ikke vært tema for denne evalueringen i det hele tatt. Det som mer viktig for oss er å få hendelsesforløpet så detaljert som mulig, svarte Mæland.

Arbeidet siden august

Utvalget, som presenterer sin rapport i dag, har fått i oppdrag å evaluere politiets innsats 22. juli. Det ledes av Olav Sønderland, den tidligere politimesteren i Rogaland.

Forrige gang politiet fortalte om evalueringsarbeidet var 16. desember. Da avviste Sønderland at politiet kunne vært tidligere på Utøya.

Utvalget har jobbet siden august, og har gått gjennom store mengder dokumentasjon fra flere politidistrikt og politiorganer. Ifølge mandatet deres, skal de ikke lete etter syndebukker blant enkeltpolitifolk.

«Evalueringen skal konsentrere seg om forhold som
kan ha betydning for fremtidig oppgaveløsning. Den skal ikke ha som formål å avdekke feil og finne syndebukker», står det i mandatet.

I stedet skal rapporten omhandle disse hovedpunktene:

* Varsling og situasjonsrapportering

* Organisering, planverk, ledelse og samordning

* Evakuerte og pårørende

* Informasjon og mediehåndtering i politidistrikt, særorgan og Politidirektoratet

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks