Hovedinnhold

Operasjonsleder hadde ikke internett under terroren

Var avskåret fra mediedekning

SVIKT: Da bomben gikk av regjeringskvartalet ble Asker og Bærum politidistrikt varslet for bistand. Men operasjonsleder måtte jobbe uten å følge mediedekningen fordi internett falt ut i operasjonsrommet. Foto: Sara Johannessen/VG
SVIKT: Da bomben gikk av regjeringskvartalet ble Asker og Bærum politidistrikt varslet for bistand. Men operasjonsleder måtte jobbe uten å følge mediedekningen fordi internett falt ut i operasjonsrommet. Foto: Sara Johannessen/VG
(VG Nett) Operasjonsleder i Asker og Bærum politidistrikt måtte klare seg uten internett, og med begrensede kartmuligheter hele kvelden 22. juli.

Det går frem av politidistriktets interne evalueringsrapport som ble lagt frem torsdag.

Asker og Bærum politidistrikt grenser til begge de to berørte politidistriktene, Oslo og Nordre Buskerud, og skulle dermed yte bistand til deres arbeid.

Dette ble imidlertid vanskeliggjort av dårlig informasjonsflyt de første timene etter at bomben gikk av klokken 15.25, ifølge distriktets egen evaluering. I tillegg slet distriktet med sviktende IKT-løsninger.

LES HELE EVALUERINGEN TIL ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT HER!

Internett falt ut

Internett fungerte ikke på Operasjonslederen sin arbeidspult om kvelden den 22. juli 2011. Mye informasjon ble publisert av media, noe Operasjonslederen var avskåret fra å kunne lese, heter det i rapporten.

- Av sikkerhetsgrunner har vi internett separat på en egen skjerm, og fra tid til annen så faller det ut. Hovedårsaken til at vi har nett, er for å kunne følge det som skrives i media. Det er alltid en fordel, men det hadde vært verre om noen andre av våre systemer hadde falt ut, sier politimester Torodd Veiding i Asker og Bærum politidistrikt til VG.

I tillegg var to av storskjermene på veggen i front foran operasjonsleder ute av funksjon.

Visning av kart og oppdrag lot seg derfor ikke vise på en optimal måte, heter det videre i rapporten.

- Dette gjorde det vanskeligere for operasjonsleder å få opp kartene, men hadde ikke avgjørende betydning i en bistandssituasjon, sier Veiding.

Ifølge politimesteren var det snarere telefoni og samband som førte til de største kommunikasjonsproblemene for Asker og Bærum.

- Vi hadde kommunikasjonsutfordringer med telefoni, på mobil og med 112. Så hadde vi problemer med samband fordi Nordre Buskerud ikke er på samme samband som oss, sier han.

Les også: Mistet barna på Utøya - glad politiet beklager

Fikk ikke riksalarm

Dårlig IKT-utstyr førte også til at politiet i Asker og Bærum ikke mottok den første riksalarmen fra Kripos om «mulige bomber i Oslo sentrum» fredag 22. juli kl. 16.43.

PC-en som skulle motta alarmen er en frittstående PC som står i operasjonssentralen. Etter planen skal den ringe når det kommer inn meldinger om nasjonal og internasjonale alarmer, men PC-en fungerte ikke.

- Hvor stor betydning hadde det for deres innsats den 22. juli at disse IKT-systemene ikke fungerte?

- For oss som bistandsdistrikt hadde det ikke så stor betydning, men vi ønsker selvsagt alltid at systemene skal fungere. I situasjoner med enda større press er det viktig med oppegående systemer, sier Veiding.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks