Hovedinnhold

Lokalsamfunn skal peke ut terrormål

** Politirådene får utvidet mandat
** Slik skal politiet bli bedre

LANG LISTE: Politidirektør Øystein Mæland har klart for seg hvordan politiet kan bli bedre. Her under fremleggelsen av Sønerlandutvalgets rapport. f.v utvalgsleder Olav Sønderland, politidirektør Øystein Mæland, tidl. politimester i Oslo Anstein Gjengedal og politimester i Nordre Buskerud Sissel Hammer. Foto: Helge Mikalsen
LANG LISTE: Politidirektør Øystein Mæland har klart for seg hvordan politiet kan bli bedre. Her under fremleggelsen av Sønerlandutvalgets rapport. f.v utvalgsleder Olav Sønderland, politidirektør Øystein Mæland, tidl. politimester i Oslo Anstein Gjengedal og politimester i Nordre Buskerud Sissel Hammer. Foto: Helge Mikalsen
(VG Nett) Lokalsamfunn over hele landet, i samarbeid med politiet, skal peke ut bygninger og personer som er mulige terrormål.

Dette er ett av de konkrete tiltakene som Politidirektoratet nå foreslår etter terror-hendelsene 22. juli. Her får politirådene, med representanter fra kommunen og politiet, en sentral rolle.

- Meningen er at det politirådet, som består av personer fra vår etat og fra lokale myndigheter, skal styrke beredskapen og komme med innspill på lokale objekter som kan være mulige terrormål, sier politidirektør Øystein Mæland.

Les også: Mæland: - Jeg forventer kritikk

Politidirektoratet er også i gang med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

- Denne analysen skal vurdere dagens kapasitet og kompetanse i lys av risikobildet nå og i fremtiden.

Arbeidet skal munne ut i tiltak som skal styrke politiets innsatsevne, og inngår i Politidirektoratet (POD) sitt innspill til den varslede Stortingsmeldingen om politiet, den såkalte Resultatreformen.

VG kan i dag bringe listen over tiltaksom er iverksatt med bakgrunn i 22. juli:

* Innføringen av et nytt varslingssystem, samt massevarsling av personell. Forventet ferdig første kvartal 2013. Som en midlertidig løsning fungerer dagens system som er testet og fungerer.

* Kapasiteten for å motta henvendelser på nødtelefon 112 er økt.

* Full helikopter-beredskap vil bli faset inn utover høsten. Samtidig er helikopterberedskapen på Rygge forlenget ut året. Fortsatt er ikke to helikopter operative.

* Kriseplanverket er under revisjon, og vil bli øvet jevnlig.

* Samarbeid mellom POD, Helsedirektoratet og DSB vedrørende flere forhold for nødetatene, blant annet tiltak rundt evakuerte og pårørende, og for felles retningslinjer for samhandling under skarpe oppdrag.

* Opplæringsprogrammet for innsatspersonell er gjennomgått med økt fokus på «skyting pågår». Samtidig revideres håndboken for innsatspersonell.

* Akutteam med kommunikasjonsrådgivere som kan rykke ut og bistå politidistriktene ved behov er etablert.

* POD har innført nytt krisehåndteringssystem (CIM), som er testet med godt resultat.

* Nye retningslinjer for midlertidig gjeninnføring av grensekontroll på indre Schengen-grense.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks