Hovedinnhold

Kommisjonen ber om 9000 svar

OMFATTENDE SPØRSMÅLSRUNDE: 22. juli-kommisjonen sender i disse dager ut spørsmål til 9000 berørte etter terroren. Her representert ved kommisjonsleder Alexandra Beck Gjørv. Foto: Jørgen Braastad
OMFATTENDE SPØRSMÅLSRUNDE: 22. juli-kommisjonen sender i disse dager ut spørsmål til 9000 berørte etter terroren. Her representert ved kommisjonsleder Alexandra Beck Gjørv. Foto: Jørgen Braastad
(VG Nett) Nå skal alle som er berørt av terroren fortelle sin mening om myndighetenes innsats og oppfølgingen fra helsevesenet i ettertid.

Denne og neste uke vil alle berørte og etterlatte etter terrorangrepet 22. juli få tilsendt et omfattende elektronisk spørreskjema fra 22. juli-kommisjonen.

Kommisjonen er i ferd med å sende ut nesten 9000 påloggingskoder til spørreskjemaet, og kan i teorien få inn like mange svar.

Svarene vil bli et viktig grunnlag for konklusjonene kommisjonen etter hvert skal komme fram til.

- Vi ønsker selvfølgelig at flest mulig svarer på spørreskjemaet. Men samtidig er vi opptatt av at de som mottar skjemaet, først og fremst skal tenke på seg selv. Synes du det er for tøft å svare på spørsmålene, så skal du la være, sier leder for kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv til VG Nett.

Omfattende

Spørsmålene dreier seg blant annet om:

** Sikkerheten i og omkring Regjeringskvartalet.
** Myndighetenes innsats i forbindelse med terrorangrepene.
** Hjelpearbeidet 22. juli, og oppfølgingen fra helsevesenet etterpå.
** Kontakten med politiets nødnumre.
** De som overlevde massakren på Utøya får også spørsmål om sin kontakt med mediene, både 22. juli og i dagene og tiden etterpå.

De første som får spørreskjemaet, er ansatte i departementene. De ble sendt ut i dag, tirsdag.

- Neste uke vil vi sende ut spørreskjemaer til etterlatte og andre berørte i og omkring Regjeringskvartalet, til overlevende og etterlatte fra Utøya - og til de frivillige som deltok i redningsaksjonen 22. juli, sier Bech Gjørv.

Elektronisk

Det vil ta 15 - 30 minutter å fylle ut det elektroniske spørreskjemaet, alt etter hvor berørt vedkommende er av terroren 22. juli.

- Noen har mistet sine nærmeste, andre har overlevd terroren. Alle vil få spørsmål alt etter hvor berørt de er, sier Gjørv.
Hun forteller at de har lagt mye arbeid i å kvalitetssikre både spørreskjemaene og adresselistene.

- Vi har hatt flere møter med AUF, støtteforeningen og med tillitsvalgte og verneombud i Regjeringskvartalet, sier Gjørv.
Til å utarbeidet selve spørreskjemaet, har de også hatt hjelp fra et konsulentfirma.

- Kommisjonen skal innhente synspunkter og fakta. Det har vært viktig for oss at spørsmålene er i tråd med dette, og at vi holder oss til det som er vår rolle, sier Gjørv.

- Vi dere også innkalle noen til individuelle samtaler?

- Vi har allerede hatt samtaler med mange etterlatte og overlevende, og vi er fortsatt åpne for dette hvis noen har spesielle erfaringer, sier kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks