Hovedinnhold

Faremo: - Nå skal vi samarbeide

KNYTTER BÅND: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo vil ha tett samarbeid blant de forskjellige instansen i krisesituasjoner. Foto: THOMAS GRABKA
KNYTTER BÅND: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo vil ha tett samarbeid blant de forskjellige instansen i krisesituasjoner. Foto: THOMAS GRABKA
(VG Nett) Samarbeidet mellom det sivile og Forsvaret må styrkes, foreslår regjeringen i stortingsmeldingen på samfunnssikkerhet som ble lagt frem i dag.

Ikke minst har terrorhendelsene 22. juli aktualisert behovet for at militære helikoptre sammen med Sea King-ene til Redningstjenesten skal kunne bistå politiet ved akutte krisehendelser. Det skjedde ikke den fatale fredagen for snart ett år siden da politiet ikke spurte Forsvarets om transporthjelp da skytingen startet på Utøya.

- Vi må bli bedre til å jobbe sammen, fremhever justis- og bredskapsminister Grete Faremo og viser til at den militære helikopterberedskapen på Rygge er reetablert nettopp med sikte på å yte transportstøtte til politiet.

BEREDSKAPSMINISTEREN: - Vet ikke hva de skal øve på

Flere faktorer

I tillegg til å styrke samarbeidet mellom politiet og Forsvaret skal også samarbeidet med andre offentlige tjenester innen helse- brann redningstjenesten styrkes.

Det er erfaringene fra 22. juli-terroren, ekstremvær, orkaner, askesky og pandemi som har forsterket behovet for at nødetatene og det frivillige Norge må styrke og utvikle et bedre samarbeid.

- Vi må se på de totale ressursene som brukes på samfunnssikkerhet i en sammenheng. Det er avgjørende at alle myndigheter og virksomheter samarbeider på tvers av sektorer i arbeidet med forebyggende beredskap og krisehåndtering, sier Faremo.

Ministeren har også bedt om en ny Utøya-granskning av politiet. Sønderland-utvalgets evalueringsrapport frikjente politiets innsats 22. juli, men pekte på en rekke «læringspunkter», noe Faremo mener ikke er godt nok.

Kriserådet opprettes

Basert på erfaringene fra 22. juli og flodbølgekatastrofen i Sør-Asia 2. juledag 2004 vil også den sentrale krisehåndteringen styrkes.

Regjeringens kriseråd blir historie og erstattes med Kriserådet som skal bestå av de øverste embetsmennene ved Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

- Kriserådet skal ha faste møter og sørge fro den overordnede beredskapen, legger hun til.

Grete Faremo ønsker også at det årlig skal utarbeides en felles trusselvurdering for det norske samfunnet. I rapporten skal risikovurderingene fra en rekke etater, deriblant Politiets Sikkerhetstjeneste, inngå.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks