Hovedinnhold

- Legitimt å diskutere Eskil Pedersens innsats 22. juli

LEGITIM DISKUSJON: Bistandsadvokat Brynjar Meling (store bildet) mener det må være OK å diskutere Eskil Pedersens valg 22. juli, men frykter at AUF-ere ikke tør gjøre det av frykt for reaksjoner. Foto: VG/SCANPIX
LEGITIM DISKUSJON: Bistandsadvokat Brynjar Meling (store bildet) mener det må være OK å diskutere Eskil Pedersens valg 22. juli, men frykter at AUF-ere ikke tør gjøre det av frykt for reaksjoner. Foto: VG/SCANPIX
Bistandsadvokat Brynjar Meling tror mange i AUF ønsker å diskutere leder Eskil Pedersens flukt fra Utøya 22. juli i fjor - men at de ikke orker fordi belastningen er for stor.

Denne saken handler om:

ESKIL PEDERSEN OG 22. JULI 2011

  • AUF-leder Eskil Pedersen var om bord i fergen ”MS Thorbjørn”, som kjørte fra øya med ni personer om bord i starten av Utøya-massakren 22. juli i fjor.
  • Pedersen og de fleste av AUF-erne om bord evakuerte videre til Hønefoss med bil etter å ha blitt satt i land, mens fergeskipperen ringte og tilbød båten til politiet. Dette ble imidlertid forsinket, ettersom ”Thorbjørn” kjørte seg fast i en sandbanke. Fergen ble satt inn i evakueringen av øya etter at terroristen Breivik var pågrepet.
  • Lørdag gikk Utøya-etterlatte Trine E. Aamodt ut og kritiserte Pedersen for flukten, samt at hun forklarte at hun følte seg overkjørt av AUF-ledelsen, som ønsker å ruste opp øya for 60 millioner og arrangere nye sommerleirer der.
  • Aamodt og flere andre foreldre VG har snakket med ønsker at øya blir et minnested uten fremtidig politisk aktivitet.

- Jeg har klienter som reagerer på fremstillingen som er gitt om at AUF er unisont når det gjelder holdninger til lederens rolle. Særlig opp mot det som skjedde på Utøya 22. juli i fjor, sier Meling til VG.

Hans uttalelser kommer etter at VG lørdag kunne melde at Trine E. Aamodt, som mistet sønnen Diderik (19) på Utøya, krever Eskil Pedersens avgang som AUF-leder.

Aamodt er imot at øya, hvor hennes sønn og 68 andre døde, skal benyttes til politisk aktivitet og hygge i framtiden. Hun vil at Utøya skal bevares som et minnested, noe også andre foreldre har gitt uttrykk for.

SE BILDENE: Slik blir «nye Utøya»

Støtter Aamodt og Ihler

Aamodt fortalte i det samme VG-intervjuet at hun mener seg overkjørt av AUF-ledelsen i dette spørsmålet, etter at planene for «nye Utøya» ble presentert fredag.

KRITISERTE: Trine E. Aamodt har overfor VG uttalt at hun mener Eskil Pedersen må gå av. Foto: FRODE HANSEN
KRITISERTE: Trine E. Aamodt har overfor VG uttalt at hun mener Eskil Pedersen må gå av. Foto: FRODE HANSEN

Aamodt trakk også Pedersens lederegenskaper i tvil. Hun mener han var «feig» som evakuerte fra øya som en av de første terrorfredagen i fjor, og at det var et valg som ikke var en leder verdig.

AUF-overlevende Bjørn Ihler er en annen som tidligere har uttalt at Pedersen ikke burde ha dratt som en av de første.

Meling sier at han har klienter som synes AUF har vært for raske med å avfeie Aamodt og Ihlers argumenter.

- Jeg har klienter som mener det er legitimt å diskutere Eskil Pedersens innsats 22. juli. Det gjelder både opp mot Aamodts utspill om hans rolle som leder, og Ihlers uttalelser om den videre bruken av Utøya.

På vegne av flere klienter

Meling er bistandsadvokat i terrorsaken, og hans kontor representerer et 20-talls terrorberørte, både AUF-ere og etterlatte.

- Årsaken til at jeg uttaler dette, er at jeg har klienter som har et ønske om at dette skal kommuniseres, men som ikke orker belastningen det er å gå ut med det.

- De vegrer seg for å ta dette opp innad i AUF?

- Ja. Det er et inntrykk jeg har. Det virker som AUF-ledelsen har en oppfatning av at dette er et unisont parti. Dette skyldes enten at man ikke har kontakt med grasrota, eller at medlemmer som mener noe om dette vegrer seg, sier Meling.

- For de som fortsatt er medlem i AUF er det problematisk, etter det de har vært gjennom, å snakke om dette. De orker ikke belastningen med å reise spørsmålet. Jeg har fått signaler fra bistandsadvokat-kolleger som opplever det samme fra sine klienter.

VGTV: Eskil Pedersen skjønner reaksjoner

Urettferdig kritikk?

- Du sier «vært gjennom det de har». Er det ikke urettferdig overfor Pedersen, som også var på Utøya, å diskutere enkeltvalg personer gjorde i en ekstrem situasjon?

- Det er snakk om en leder, og Aamodts besvarelse av det spørsmålet var ganske beskrivende, sier Meling.

Trine E. Aamodt fortalte følgende i VG-intervjuet lørdag:

"Eskil Pedersen sier at AUF skal ha ansvar for å ta beslutninger. Hvilken beslutning var det han tok da han dro fra øya 22. juli? Han viste seg som en uansvarlig leder som forlot alle ungdommene han hadde ansvaret for ¿Det kreves noe spesielt av ledere".

NYE UTØYA: Eskil Pedersen, og leder i Utøya AS Martin Henriksen, presenterte fredag planene for hvordan AUF-øya skal bygges om. Ikke alle er begeistret for planene. Foto: SCANPIX
NYE UTØYA: Eskil Pedersen, og leder i Utøya AS Martin Henriksen, presenterte fredag planene for hvordan AUF-øya skal bygges om. Ikke alle er begeistret for planene. Foto: SCANPIX

- Orker ikke reise spørsmål

- Hva er det dine klienter konkret ønsker, Meling? Vil de at Pedersens valg 22. juli skal diskuteres åpent når han nå søker gjenvalg?

- De opplever dette som en legitim diskusjon. Hvor den skal tas, om det Pedersen som skal ta den med seg selv, valgkomiteen skal ta den for ham, eller om det bør skje andre steder, får bli andres vurderinger. Slik det er blitt nå er de som er det kun de som står utenfor AUF, som har orket å reise spørsmålene.

AUF: - Ingen skal ha dårlig samvittighet for å ha berget livet

Eskil Pedersen om flukten til BBC

AUF: Vil fortsette å lytte

Nestleder i AUF Åsmund Aukrust, som uttaler seg på vegne av AUF i saken, viser til at AUF i planene for nye Utøya har prøvd å ivareta mange hensyn.

- Vi har hele tiden visst at det er ulike syn. Det er etterlatte som mener Utøya bør tas i bruk igjen, og det er etterlatte som er uenig i det. Flertallet i AUF vil ta øya i bruk, og enkeltpersoner er imot. Derfor har vi vært opptatt av å behandle saken i AUFs demokratiske organer. Det er landsstyret og sentralstyret som enstemmig, i flere omganger, har valgt ikke å la Utøya ligge øde og ubrukt, men å ta øya i bruk og ha et minnested. I arbeidet videre med nye Utøya vil vi fortsette å lytte til ulike synspunkter. I AUF vil vi at det skal være stor takhøyde for debatt og slik opplever vi at det er i dag, sier Aukrust.

- 22. juli var det unntakstilstand på Utøya. Alle gjorde det de kunne med den informasjonen de hadde. Absolutt ingen skal ha dårlig samvittighet for at de berget livet den dagen. Vi er glade for alle som overlevde. AUF kommer ikke til å gå inn i noen diskusjon om enkeltpersoners handlinger den dagen. Eskil har stor tillit i hele AUF. Når han fronter Utøya-prosjektet gjør han det på vegne av organisasjonen, sier Aukrust.

Terrorforsker: Upassende angrep

Traumeforsker og professor Lars Weisæth fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har tidligere uttalt at angrepene på Pedersen for hans flukt 22. juli «er dypt urettferdige».

- Jeg synes det er helt vanvittig og upassende, sa professoren til P4 i mai.

Weisæth mener det er i menneskets natur å flykte når det er i livsfare.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks