Hovedinnhold

Nyhetsrunden: Risikerer mange Breivik-rettssaker

KNUST AV BOMBEN: Utenfor VG-huset henger fortsatt avissidene fra 22. juli. Avisstativet ble smadret av bomben til Anders Behring Breivik. Foto: Scanpix
KNUST AV BOMBEN: Utenfor VG-huset henger fortsatt avissidene fra 22. juli. Avisstativet ble smadret av bomben til Anders Behring Breivik. Foto: Scanpix
Dersom Justisdepartementet ikke fatter en ny særlov om erstatning, kan det bli mange runder med terrorsaken i rettsapparatet.

Denne saken handler om:

07:00 Etterforskningsleder av «22/7-enheten» i Oslo-politiet, John Roger Lund, forteller VG hva det viktigste konfronterende spørsmålet de ønsker å stille Breivik:

- Vi vil spørre om han holder fast ved det han skriver i manifestet, og om han kommer til å fullføre sine planer, sier Lund.

Planene han sikter til er krigen Breivik ønsker å starte dersom han blir løslatt, som han beskriver i sitt manifest.

LES SAKEN I DAGENS PAPIRUTGAVE AV VG

06:08  Bergens Tidende har utført en anonym spørreundersøkelse blant 12 av de overlevende fra Hordaland om hvordan massakren på Utøya har påvirket livene deres etter terrorangrepene.

Flere peker på de samme problemene:
** De har søvnmangel, mareritt, paranoia.
** De er skeptisk overfor fremmede.
** De frykter for at noe lignende kan skje igjen.
** De leter etter rømningsveier overalt.

06:00 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) starter i neste uke et forskningsprosjekt der de vil forsøke å finne ut hvordan Utøya ungdommene har reagert på tragedien, skriver Aftenposten.

Alle berørte har fått tilbud om å la seg intervjue, men NKVTS vet foreløpig ikke hvor mange de ender opp med.

04:51 Ofrene for terrorhandlingene 22. juli risikerer mange runder med den terrorsiktede i retten hvis ikke regjeringen lager en særlov om erstatning, skriver Dagsavisen.

Påtalemyndigheten ønsker ikke å behandle ofrenes erstatningskrav under straffesaken mot Breivik, noe som gjør overlevende og pårørende vil måtte gjennomgå langvarige sivile rettssaker mot Breivik etter at straffesaken er avsluttet.

Nettopp derfor har justisminister Knut Storberget (Ap) varslet at regjeringen og Stortinget skal se på muligheten for en særlov som vil kunne sikre erstatning uten bruk av domstolene.
Men over én måned senere svarer departementet at spørsmålet fortsatt er til vurdering.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen er opptatt av å begrense Breiviks rolle i erstatningssakene og at ofrene skal slippe å ha ham som motpart.

- Vårt ønske er at Justisdepartementet får på plass en særlov som redegjør for hvilken erstatning ofrene skal få, gradert etter de ulike tilfellene av skade og tap de er påført, sier hun.

TORSDAG 4. NOVEMBER

21:11 Flere navngitte norske stortingspolitikere trues på livet på en russisk nettside, melder TV 2.

Arbeiderparti-toppene Knut Storberget, Raymond Johansen, Libe Rieber-Mohn og Eskil Pedersen står alle på listen. Det samme gjør Jan Erik Skretteberg, leder for SOS Rasisme i Buskerud.

Nettstedet truer med at disse skal «utryddes» Krystallnatten 9. november i forbindelse med en antinazistisk markering på Youngstorget, som arrangeres i regi av SOS Rasisme.

15:34 Vel 30 bistandsadvokater som er oppnevnt i terrorsaken besøkte i dag Utøya.

- Det var en veldig sterk opplevelse å se alle gjemmestedene, eller rettere sagt mangelen på gjemmesteder, sier Inger Johanne Reiestad Hansen til VG Nett.

14:02 Sorenskriver Geir Engebretsen bekrefter at det nå er bestemt at rettssaken mot Anders Behring Breivik skal holdes i Oslo tinghus.

Ifølge tingretten har fire forhold vært avgjørende for valget av rettslokale:

**Hensynet til de mange unge vitnene, som utelukker en altfor stor rettssal

**Gode rammer som reflekterer sakens alvor

**Gode arbeidsforhold for aktørene og pressen

**Gode sikkerhetsmessige forhold

Les mer på VG Nett

ONSDAG 3. NOVEMBER:

07:00 Politidirektoratets evalueringsutvalg vil nå be Kripos svare på hvorfor det tok over en time før det ble slått riksalarm 22. juli, skriver VG. Samme avis har tidligere skrevet at det gikk 77 minutter fra bomben smalt i regjeringskvartalet til den nasjonale alarmen gikk.

- Beslutningen om riksalarm fattes av Justisdepartementet og formidles videre til Kripos, som igjen underretter distriktene. Hendelsesforløpet kjenner vi ennå ikke, sier utvalgets leder Olav Sønderland.

LES HELE SAKEN I DAGENS PAPIRUTGAVE AV VG

06:45 Dagbladets papirutgave skriver i dag at Anders Behring Breivik har forklart at han brukte de voldelige dataspillene «Call of Duty Modern Warfare 2 (MW2)» og «World of Warcraft (WoW)» for å trene forut for terroraksjonene.

At Breivik brukte dataspill for å trene, er tidligere omtalt av flere norske medier. VG skrev blant annet om dette 26. august i forbindelse med en sak om Breiviks bruk av militærsjargong, og at han forklarer seg i avhør som om han befinner seg midt i et voldelig dataspill.

02:27 Den svenske voldsforskeren Peter Gill mener det kan være en sammenheng mellom voldtektsbølgen i og Anders Behring Breiviks terrorhandlinger, skriver Vårt Land.

Voldsforskeren sier til Vårt Land at han tror at overfallsvoldtekter kan være et utslag av maskulin aggresjon og at Breiviks handlinger kan være en trigger for at andre også går over grenser.

- Det er ren spekulasjon, men om økningen i overfallsvoldtekter i Oslo viser seg ikke å være tilfeldig, så kan det være en sammenheng med det Breivik gjorde, tror Gill.

I går sa voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk at mediedekningen av de mange overfallsvoldtektene kan inspirere andre personer disponert for overgrep, og dermed skape enda flere voldtekter.

Høyres André Oktay Dahl, som sitter i Stortingets justiskomité, mener at faren er større for at flere vil begå kriminelle handlinger hvis folk får inntrykk at myndighetene svikter når det gjelder trygghet.

- Jeg vil ikke totalt avvise at han har et poeng, men jeg er ingen forsker, og når det gjelder å trekke konklusjoner vil jeg forholde meg til forskning, sier Dahl.

TIRSDAG 1. NOVEMBER

06:51 Etter at bomben gikk av i regjeringskvartalet 22. juli voktet heimevernssoldater flere bygg i Oslo sentrum. Nå kommer det frem at de var nødt til å putte øvingsammunisjon i våpnene fordi de ikke hadde nok ammunisjon, skriver VG.

Denne typen ammunisjon er dødelig kun dersom man skyter fra kort hold. Ammunisjonen som HV-soldatene egentlig skulle fått, er lagret på Løten, som ligger én time og 45 minutters kjøring fra Oslo. Dersom man skulle hentet ammunisjonen ville det tatt nærmere fire timer før soldatene fikk bevæpnet seg.

Les saken på VG Nett

06:30 I 2009 ble den nye straffeloven, som blant annet innlemmer en ny terrorparagraf og økt maksimumsstraff fra 21 til 30, endelig vedtatt. Men i dag, to år senere er den nye straffeloven ennå ikke trådt i kraft fordi politiets datasystemer er utdaterte og ikke i stand til å håndtere den nye loven, melder Adresseavisen.

Dermed kan ikke Anders Behring Breivik dømmes etter denne paragrafen om han blir funnet tilregnelig av tingretten.

Statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) skjønner at folk reagerer.

- Ja, når folk får høre at en lov som blir vedtatt i 2009 ikke er trådt i kraft to år senere er det forståelig med reaksjoner. Særlig når loven kunne hatt betydning i en konkret sak, skjønner jeg at det blir reist spørsmål, sier Aas-Hansen til avisen.

Justisdepartementet ble allerede i 2006 varslet om dataproblemene og nødvendigheten av nye investeringer av daværende politidirektør Ingelin Killengreen.

Justisminister Knut Storberget (Ap) har imidlertid ikke prioritert IKT-systemene, noe han selv skal ha innrømmet i en høring i Stortinget i fjor.

LES NTB-SAKEN HER

04:41 I kjølvannet av terroraksjonene 22. juli opplever Arbeiderpartiet en strøm av nye medlemmer. Hittil i år har partiet fått over 11.000 nye medlemmer. Nesten 8.000 av disse har meldt seg inn etter 22. juli, melder Dagsavisen.

Rundt 4.000 ungdommer har meldt seg inn i AUF, som ble svært hardt rammet da Anders Behring Breivik skjøt vilt rundt seg på deres ungdomsleir på Utøya.

- Det ligger an til tidenes største medlemsvekst. Mange har meldt seg inn de siste ukene, så tallet endrer seg hele tida. Innmeldingene kom i økende takt etter 22. juli og etter valgkampen, sier Jan Bøhler, leder i Oslo Ap.

Oslo Ap alene har hatt en medlemsvekst på 40 prosent så langt i år.

MANDAG 31. OKTOBER

16:32 Faren til en av de overlevende på Utøya, Svein Olaf Olsen, leverte i dag en anmeldelse av dataspillet «Call of Duty» til politiet, skriver Fædrelandsvennen. En av scenene i spillet handler om en terrorist som dreper flest mulig mennesker på en flyplass.

I sitt manifest har terrorsiktede Anders Behring Breivik skrevet at han spilte dette spillet mye, og at han anbefalte det for å «øve» foran det han omtaler som «operasjoner».

16:17 NRK.no melder at politiet begjærer delvis lukkede dører foran neste fengslingsmøte for Anders Behring Breivik 14. november. Det betyr at pressen og fornærmede får være til stede i rettssalen.

De får imidlertid ikke komme i nærheten av terrorsiktede, siden politiet ønsker at han skal forklare seg via videolink fra fengselet.

Breiviks forsvarer Geir Lippestad har tidligere sagt at han er sterkt imot at hans klient ikke får møte i rettssalen i sitt eget fengslingsmøte.

15:06 Ofrene etter terrorangrepet får fortsatt ikke lese Breiviks politiavhør, har Borgarting lagmannsrett bestemt i dag.

Bistandsadvokat Morten Engesbak gikk til retten for å få politiet til å utlevere avhørene av Anders Behring Breivik. Han fikk avslag i tingretten, og i dag forkastet lagmannsretten anken hans.

- Det er mye som kan tale for at Høyesterett bør vurdere de prinsipielle sidene ved kjennelsen, men vi må vurdere premissene nøyere før vi bestemmer oss, sier advokat Engesbak til VG Nett.

Politiet har hele tiden argumentert for at de ikke kan utelukke at Anders Behring Breivik hadde medhjelpere, og at det derfor kan skade etterforskningen dersom opplysninger fra avhørene hans blir kjent.

06:35 I en akutt krisesituasjon er Heimevernet i Oslo bare i stand til å beskytte to til tre av over 20 sentrale bygninger og områder i hovedstaden.

- Jeg er ikke komfortabel med at Heimevernet ikke har beredskap som er i stand til å møte et større terroranslag, sier HV02-sjef, oberst Stein Erik Lauglo til VG.

Opplysningen føyer seg inn i bildet som er tegnet den siste tiden: Det tok 2,5 timer fra bomben gikk av i regjeringskvartalet, til politiet iverksatte ytre sikring av Stortinget. For statsministererboligen tok det over tre timer.

04:48 Tidligere er det blitt sagt at politiet fikk beskjed om mellom to og fem skytedesperadoer på Utøya, noe som ble formidlet på en pressekonferanse hvor blant annet politiledelsen i Nordre Buskerud var til stede.

Men nå snur politimester Sissel Hammer og sier at de første patruljene som kom til stedet fikk beskjed om kun én gjerningsmann.

Det opplyser Hammer i en e-post til Aftenposten. Mistanken om flere gjerningsmenn ble først formidlet etter pågripelsen av Anders Behring Breivik, ifølge avisen.

00:56 - Jo mer forenklet straffesaken blir, jo større er sjansen for et omfattende, sivilt søksmål mot staten, sier bistandsadvokat Sjak Haaheim til Klassekampen.

Uttalelsen kommer på bakgrunn av at politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby fredag sa til samme avis at påtalemyndigheten vurderer å ikke tiltale Anders Behring Breivik for drapsforsøk fordi drapene han allerede er siktet for peker mot lovens strengeste straff.

Haaheim, som representerer flere av båtførerne i Utvika som reddet AUF-ere, sier han nå vurderer å saksøke staten.

- Det er en av flere strategier å vurdere. Så får vi se hvilken strategi de fornærmede velger, fortel Haaheim.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks