Hovedinnhold

Refser politiets håndtering: Veldig vondt å tenke å på barn som kunne vært reddet

VGs ekspertpanel: - Håndteringen står til stryk

VGs SKYGGEKOMMISJON: Disse vurderer 22. juli rapporten, og har kommet fram til at rapporten gir politiet og beredskapen strykkarakter.
VGs SKYGGEKOMMISJON: Disse vurderer 22. juli rapporten, og har kommet fram til at rapporten gir politiet og beredskapen strykkarakter.
(VG Nett) Fem uavhengige eksperter roser 22. juli-kommisjonen for svært solid håndverk. Samtidig mener de rapporten gir politiet og beredskapen strykkarakter.

- 22. juli-kommisjonen har gitt politiet strykkarakter. Kritikken som nå fremsettes mot politiet har til og med vært ytret både internt og eksternt før. Spørsmålet er om de nå endelig vil ta dette på alvor, sier Petter Gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BI.

Her kan du lese hele rapporten! 

Høy kompetanse i fagfeltene

Gottschalk er en av fem eksperter med unik og høy kompetanse på de ulike fagfeltene som 22. juli-kommisjonens rapport tar for seg. 22. juli-kommisjonen har snakket med over 800 med avgjørende roller før, under og etter terrorangrepet og innhentet omfattende tekniske data.

VGs dedikerte ekspertpanel består av:

Berit Reiss-Andersen (58), advokat, nylig avgått leder Den norske advokatforening og tidligere statssekretær i Justisdepartementet.

Magnus Ranstorp (47), terrorekspert og forskningsleder Forsvarshøgskolen i Stockholm

Sverre Diesen (62), tidligere forsvarssjef og i dag rådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Helga Hernes (74), tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet og i dag seniorrådgiver ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hernes ledet i tillegg Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, fram til 2011.

- Politiet sviktet fundamentalt

Petter Gottschalk (62), professor i IT-strategi ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Gottschalk har i de siste årene forsket på politiet og deres IT-bruk.

Helga Hernes er enig med Gottschalk i at kommisjonsrapporten fremholder at politiet sviktet fundamentalt.

- Den manglende risikoforståelse som preger det norske samfunn, kan ikke og skal ikke gjelde politiet. Det som er så fortærende er den manglende implementeringen av tidligere utredninger som igjen og igjen har påvist svikt i samfunnssikkerheten, sier Hernes.

Tidligere forsvarssjef trekker det enda lengre:

- Jeg oppfatter at kommisjonen antyder at politiet, på en skala mellom å oppfatte seg som statsansatte lønnsmottakere og krigere, har blitt liggende for tett opp mot det første. Beredskapen gjenspeiler dette og det samme gjør situasjonen som oppstod 22. juli i fjor, sier Diesen.

Overrasket

Den svenske sikkerhetseksperten Magnus Ranstorp er overrasket over bildet som avtegner seg av den mangelfulle sikkerheten.

Kommisjonen avdekker blant en årelang ansvarsfraskrivelse, beskrevet i kursiv som «tiltakende ansvarspulverisering», mellom flere departementer knyttet til sikring av Regjeringskvartalet.

Arbeidet var preget av så mye hemmelighold at selv Statsbygg ble holdt utenfor og den mangelfulle prosjektledelsen påløp uten frister eller resultatoppfølging. I oktober 2011 - etter syv år - kom igangsettingstillatelsen til å gjennomføre sikringen. 22. juli 2011 var arbeidet ennå ikke påbegynt.

- Her det er en rad sammenfallende svikter som satte hele systemet ut av spill. Nå er det på tide å anvende dette til handling. Det virker som det vanskeligste har vært, og er å få, politikerne til å innse alvoret. Faktum er at Regjeringskvartalet ikke var sikret 22. juli i fjor, sier Ranstorp.

Liv gikk tapt i mellomtiden

Berit Reiss-Andersen påpeker i likhet med de andre at rapporten og presentasjonen gir et veldig solid inntrykk.

- Jeg hører et bærende hovedbudskap, og det er at selv om man har hatt arbeid på mange nivåer knyttet til trusselbilde og terror så mangler det på alle nivåer en erkjennelse av faren - fra øverste politiske ledelse og ned til tjenestemann, sier Reiss-Andersen.

Hun registrerer at kommisjonen mener politiet kunne gått i land på Utøya i alle fall kl. 18.15 og tidligst kl. 18.00. Gjerningsmannen ble pågrepet 18.27 og atskillelige liv gikk tapt i mellomtiden.

- Jeg synes det er veldig vondt å tenke på de foreldrene som i dag får høre at deres barn med rimelighet kunne vært reddet, sier Reiss-Andersen.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks