Hovedinnhold

Politidirektøren: - Jeg regner med kritikk

Politiets Utøya-aksjon vil bli kritisert

FIKK SKYSS: Beredskapstroppen går i land på Utøya for å pågripe terroristen 22. juli i fjor. Dette skjer etter at de er fraktet dit i private båter, fordi politiets egen båt havarerte. Nå kritiseres beslutningen om å sette 11 tungt rustede politifolk i den lille politibåten som et feilvalg. Foto: Jan Bjerkeli
FIKK SKYSS: Beredskapstroppen går i land på Utøya for å pågripe terroristen 22. juli i fjor. Dette skjer etter at de er fraktet dit i private båter, fordi politiets egen båt havarerte. Nå kritiseres beslutningen om å sette 11 tungt rustede politifolk i den lille politibåten som et feilvalg. Foto: Jan Bjerkeli
(VG Nett) Politidirektøren er forberedt på at 22. juli-kommisjonen vil kritisere politiets båtvalg.

- Det har jeg også, med bakgrunn i Sønderland-utvalgets rapport, allerede beklaget. Det er åpenbart for alle, inkludert de involverte, at dette var svært uheldig. I det ligger også at jeg regner med kritikk på dette punktet, sier politidirektør Øystein Mæland til VG Nett.

Bildene av den havarerte røde plastbåten, som også hadde tre fra Nordre Buskerud politidistrikt om bord, har blitt symbolet på det som gikk galt terrorfredagen.

Privatbåter i nærheten måtte komme til unnsetning, for å frakte det beste norsk politi har over til øya.

Les også: Lokalsamfunn skal peke ut terrormål

Varsler søksmål

Bistandsadvokat Sjak R. Haaheim mener man ikke trenger å være båtkyndig for å skjønne at en liten hurtiggående båt blir til en saktegående om du setter 11 tungt utrustede om bord.

Han undrer hvorfor beredskapstroppen ikke tok initiativ til å dra ut fra nærmeste landfaste punk.

- Hadde de ikke kart i bilen fra Oslo? Man kunne spart tid med Utvika framfor Storøya 3,6 kilometer lenger nord?

En annen bistandsadvokat, Carl Bore, har varslet søksmål mot staten på grunn av feilvalg og dårlig beredskap. Han lister opp båtvalget som et av argumentene.

- Hvorfor gjorde ikke politiet det åpenbare, og brukte en av de mange privatbåtene på fjorden den dagen til å komme seg raskt over?

Vet du noe om dette? Har du innspill? Kontakt oss! 

Les videre under bildet...

TAR SELVKRITIKK: Politidirektør Øystein Mæland. Foto: Helge Mikalsen
TAR SELVKRITIKK: Politidirektør Øystein Mæland. Foto: Helge Mikalsen

- For dårlig grunnlag

På spørsmål om noe burde ha vært usagt, trekker også politidirektør Mæland frem uttalelser han ga på en pressekonferanse noe få dager etter terrorhendelsene om at han ikke kunne se at politiet kunne vært raskere på Utøya.

- I ettertid er det lett å se at vi hadde for dårlig grunnlag for en slik bastant konklusjon. Når vi hadde Sønderland-rapporten og faktagrunnlaget klart 15. mars beklaget jeg også dette.

Mæland, som tiltrådte som politidirektør bare en måned før 22. juli-hendelsene, er også klar på at kommisjonen kan komme til å avdekke systemsvikt.

Les også: Ambulanseansatt frykter kritikk fra 22. juli-kommisjonen

Han ser ikke det som problematisk i forhold til Sønderland-utvalget, som også pekte på noen sentrale forbedringspunkter.

- Mens mandatet til Sønderland var å se på læringspunkter, har kommisjonen hatt et helt annet og bredere mandat som også skal vurdere enkeltpersoners handlinger, sier han, og legger til:

- Det er noe vi er forberedt på. Derfor har vi også bedt ledelsen i politidistriktene og særorganene sørge for at HMS, personalomsorgen og bistand til de berørte bli løftet opp på agendaen når kommisjonen legger frem sin rapport. Vi har også minnet om at såkalt kollegastøtte inngår som et ledd i vernetjenesten og er et viktig redskap for dem som har ansvar for personalomsorg og oppfølgning av tjenestemenn som måtte bli utsatt for kritikk.

VG har tilbudt beredskapstroppen å gi en kommentar. Pressesjef Unni Grøndahl sier imidlertid at ingen fra Oslo politidistrikt vil uttale seg så kort tid før kommisjonen offentliggjør sin rapport.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks