Hovedinnhold

Frigir flere 22. juli-referater

FÅR INTERVJUET SITT FRIGITT: Knut Storberget er blant toppolitikerne som får frigitt referater fra forklaringene sine til 22. juli-kommisjonen. Foto: FRODE HANSEN/ VG
FÅR INTERVJUET SITT FRIGITT: Knut Storberget er blant toppolitikerne som får frigitt referater fra forklaringene sine til 22. juli-kommisjonen. Foto: FRODE HANSEN/ VG
(VG Nett) Kulturdepartementet frigir referater fra forklaringene syv toppolitikere ga til 22. juli-kommisjonen.

Tidligere har kun statsminister Jens Stoltenbergs forklaring blitt offentliggjort.

10. september besluttet riksarkivar Ivar Fonnes at 22. juli-redegjørelsene til de sentrale politikerne og embetsmennene skulle holdes hemmelig.

- I likhet med Riksarkivaren mener vi at dokumentene kunne unntas offentlighet, men vi har likevel valgt å offentliggjøre dem, , sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding fra Kulturdepartementet torsdag kveld.

- Hensynet til åpenhet avgjørende

Hun mener at personer som representerer befolkningen gjennom sine tillitsverv må være forberedt på omfattende offentlig innsyn i en sak som denne.

- Hensynet til åpenhet rundt politikernes forklaringer har vært avgjørende, sier Huitfeldt.

OVERTOK: Grete Faremo var forsvarsminister under terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli i fjor, men tok over som justisminister etter Knut Storberget 11. november 2011. Foto: NTB scanpix
OVERTOK: Grete Faremo var forsvarsminister under terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli i fjor, men tok over som justisminister etter Knut Storberget 11. november 2011. Foto: NTB scanpix

Det betyr at opplevelsen til tidligere justisminister Knut Storberget (Ap), fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) og justisminister Grete Faremo (Ap) av det som skjedde under og etter terrorangrepet 22. juli i fjor, nå blir mulig å lese for alle.

Tidligere fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV), statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) ved Statsministerens kontor (SMK) og tidligere statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) i Justis- og politidepartementet sine forklaringer blir også offentliggjort, i tillegg til statsminister Jens Stoltenbergs tidligere frigitte forklaring.

Fremtidige kommisjoner

Enkelte deler av intervjuene, som inneholder gradert informasjon, er underlagt taushetsplikt og er fremdeles unntatt fra offentlighet, opplyser Kulturdepartementet.

Intervjuer med representanter fra embetsverket, som avgått politidirektør Øystein Mæland og tidligere politidirektør Ingelin Killengreen, blir imidlertid ikke offentliggjort.

- Kommisjonen har forvaltet sitt ansvar som uavhengig oppnevnt undersøkelseskommisjon, og har på en grundig måte lagt inn relevant informasjon fra embetsverkets intervjuer i rapporten. Men vi må være sikre på at de som skal forklare seg for framtidige kommisjoner er like åpne som de som har forklart seg til 22.-julikommisjonen, begrunner Huitfeldt dette med.

Mente referatene kunne bli misvisende

Da riksarkivaren besluttet at referatene skulle holdes hemmelig begrunnet han dette med at forklaringene ikke var «utarbeidet med sikte på offentliggjøring, og kan ikke anses som fullstendige».

Videre pekte Fonnes på at referatene «isolert sett kunne bli misvisende, særlig når de ikke ses i sammenheng med andre opplysninger som kommisjonen har hatt tilgang til».

De syv politikernes forklaringer er offentliggjort på Kulturdepartementets hjemmesider.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks