Hovedinnhold

«Om mer kunne vært gjort for å pågripe gjerningsmannen er selvsagt sentralt»

AVVÆPNET: Dette bildet av Anders Behring Breivik ble tatt like etter arrestasjonen på Utøya 22. juli i fjor. Nå vurderer kommisjonen om han burde vært tatt tidligere. Foto: POLITIET
AVVÆPNET: Dette bildet av Anders Behring Breivik ble tatt like etter arrestasjonen på Utøya 22. juli i fjor. Nå vurderer kommisjonen om han burde vært tatt tidligere. Foto: POLITIET
Om politiet kunne ha kommet raskere til Utøya for å pågripe Anders Behring Breivik blir et sentralt tema i 22. juli-kommisjonens rapport. Det bekrefter komitéleder Alexandra Bech Gjørv.

Justis- og beredskapsdepartementet har samtidig bedt Politidirektoratet på nytt se på alle spørsmålene knyttet til mulig båttransport til Utøya i lys av det arbeid som nå pågår i kommisjonen. Det samme har politiets fagorganisasjon gjort.

«Skal gjøre alt»

Det mest sentrale spørsmålet er hvorfor ikke politiet gjorde mer for å skaffe annen transport enn sin egen gummibåt for å ta seg over til Utøya.

En av campingturistene på Utvikstranda tilbød politiet båtskyss allerede kl. 18.01. I løpet av den siste halvtimen, før Breivik ble pågrepet kl. 18.35, ble over 20 ungdommer skutt og drept.

Ifølge instruksen «skyting pågår» skal politiet gjør alt de kan for å stanse gjerningspersonen så raskt som mulig.

I en redegjørelse som politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud har sendt Justisdepartementet, hevder hun at politiet ikke hadde tilgang til andre båter enn sin egen.

Til VG sier lederen av 22. juli-kommisjonen, Alexanda Bech Gjørv:

- Spørsmålet om mer kunne ha vært gjort for å pågripe gjerningsmannen er selvsagt sentralt for kommisjonen. Vi forsøker etter beste evne å kartlegge kommunikasjon, handlinger og hvilke ressurser som reelt sett var tilgjengelige, sammenholdt med politiets gjeldende retningslinjer og opplæring.

- Kommisjonen arbeider løpende med å gi gode beskrivelser, vurderinger og anbefalinger på dette punktet, og ny informasjon innhentes der vi oppdager behov for dette. Derfor er ingen konklusjoner endelig trukket før hele rapporten er ferdig.

Ikke ny evaluering

Bech Gjørv bekrefter også at justis- og beredskapsminister Grete Faremo har forklart seg for kommisjonen.

BLIR EVALUERT: Politidirektør Øystein Mæland. Foto: Kristian Helgesen / VG
BLIR EVALUERT: Politidirektør Øystein Mæland. Foto: Kristian Helgesen / VG


- Men vi ønsker som tidligere ikke å kommentere innholdet i de enkeltes forklaringer. Selv om vi daglig blir spurt om våre konklusjoner, er det heller ikke naturlig å kommentere våre funn eller anbefalinger før hele rapporten fremlegges 13. august, sier Gjørv.

Politidirektør Øystein Mæland sier at Justisdepartementet har klargjort at det ikke er snakk om en ny evaluering av politiets innsats 22. juli, men at det departementet ber om er en gjennomgang av utfordringene rundt «skyting pågår», også opp mot innsatsen fra helsepersonell og frivillige.

- Dette arbeidet er vi godt i gang med, sier han og legger til:

- Som jeg sa ved fremleggelsen av utvalgets rapport 15. mars, legger vi til grunn at 22. juli-kommisjonen vil bidra med nye fakta og en bredere vurdering av forhold som berører politiets innsats. Kommisjonens rapport vil legge grunnlaget for Politidirektoratets videre arbeid med å trekke lærdommer av politiaksjonen på Utøya.

Mæland opplyser at Politidirektoratet allerede har igangsatt en gjennomgang av retningslinjer og opplæring vedrørende «skyting pågår».

Dette arbeidet inngår i den brede oppfølgingen av læringspunktene i Sønderland-utvalgets rapport.

- Det vi ber om, er en gjennomgang basert på de vurderingene som allerede er gjort av evalueringsutvalget med tanke på om det er ytterligere læringspunkter knyttet til «skyting pågår»-utfordringer, opplyser statssekretær Pål K. Lønseth i Justis- og beredskapsdepartementet.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks