Hovedinnhold

- Konstant trussel at Breivik får sende brev

**Kommuniserer med høyreekstreme **Vil lage flere nettverk **Fengselet vurderer jussen

STØTENDE: Sps Jenny Klinge, Aps Jan Bøhler og Høyres André Oktay Dahl er opptatte av at det føres streng kontroll med brevene Breivik skriver og mottar. Foto: Roger Neumann/Helge Mikalsen/Espen Braata
STØTENDE: Sps Jenny Klinge, Aps Jan Bøhler og Høyres André Oktay Dahl er opptatte av at det føres streng kontroll med brevene Breivik skriver og mottar. Foto: Roger Neumann/Helge Mikalsen/Espen Braata
(VG Nett) Det er både skremmende og støtende at terrortiltalte Anders Behring Breivik får kommunisere med meningsfeller, mener justispolitikere.

- Det er skremmende at han får fortsette å skrive disse brevene. Det er en konstant trussel i at han kan motivere og påvirke andre, sier justispolitisk talsmann i Senterpartiet, Jenny Klinge, til VG Nett.

- Det er et selvstendig poeng at han sier at dette med å nå fram til flere var formålet hans.

Les også: Breivik har sendt brev til terrorister

Vil danne europeiske nettverk

VG skriver i dag at flere hundre støttespillere i disse dager får brev fra Anders Behring Breivik hvor han oppfordrer dem til å hjelpe ham videre i kampen. I brevene, som virker masseprodusert, ber han blant annet om hjelp til porto og utskrifter fra blogger.

Les mer om hva Breivik skriver i brevene i dagens papirutgave av VG og VG+ 

Han forteller også at han jobber med å få til to nettverk med meningsfeller - et i Europa og et mellom andre innsatte i Europa.

Faksimile VG 26.07.12
Faksimile VG 26.07.12

Klinge mener det når bør vurderes om muligheten til å nekte ham å skrive brev, bør innføres.

- Den kommunikasjonskontrollen han allerede er underlagt må være veldig streng. Både med hva han får og hva han sender fra seg. Det bør vurderes om han i det hele tatt skal ha muligheten til å kunne skrive disse brevene. I den grad man skal begrense ytringsfriheten til noen, må det være i dette tilfelle, sier Klinge.

- En ting er at det er provoserende at han får holde på slik, en annen ting er at det kan utgjøre en fare for andres liv om han får forsette. Det er dessverre slik at han kan ha blitt mer interessant for andre gjennom det han har gjort, at han har fremskaffet seg en større styrke i sitt budskap. Han kan motivere og påvirke andre. Det er skremmende, sier hun.

FENGSELSDIREKTØR: Knut Bjarkeid Foto: Trond Solberg
FENGSELSDIREKTØR: Knut Bjarkeid Foto: Trond Solberg

Vurderer om han får fortsette

Ifølge fengselsdirektør i Ila fengsel, Knut Bjarkeid, er det blitt jobbet med å få avklart hvorvidt Breiviks planer om å skape et nettverk er innenfor ytringsfrihetens rammer.

- Vi ser hva han skriver nå, og har i lengre tid jobbet med å finne ut om vi skal se dette i en kontekst med de handlingene han har begått og med manifestet konkret. Det har vi nå fått bekreftet av Justisdepartementet at vi kan, sier Bjarkeid til VG.

Breiviks manifest inneholder blant annet konkrete beskrivelser av hvordan han planla angrepene 22. juli, og forslag til gjennomføring av nye angrep.

Ifølge straffegjennomføringsloven kan fengselet stanse Breiviks brev «... dersom sendingen inneholder opplysninger om planlegging eller gjennomføring av straffbar handling, unndragelse av gjennomføringen eller handlinger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet».

Hvor denne grensen går er det viktig å finne ut av, mener Aps justispolitiske talsmann og nestleder i justiskomiteen, Jan Bøhler.

- Det er positivt og riktig at fengselsdirektøren vil ha belyst om nettverksbyggingen kan tolkes som i strid med lovens intensjoner, sier han.

Breivik er nå flyttet til Skien fengsel, som følger samme regime som Ila.

Bøhler: - Han tøyer grensene

Bøhler er er veldig opptatt av problemstillingene rundt Breiviks aktive brevskriving og har hatt møter med fengselsledelsen om temaet, senest for to uker siden.

- Det er viktig at fengselsbetjentene benytter seg av lovhjemlene de har til å varsle politiet om innholdet kan være ulovlig. Vi vil se på hjemlene for samarbeidet med politiet om det viser seg å være behov for det. Dette er alvorlig, og det er derfor jeg gjerne vil ha oversikt over dette, sier han.

Foto: Faksimile VG 26.07.12
Foto: Faksimile VG 26.07.12

Samtidig er han klar på at Breiviks fremstilling av seg selv som en viktig innflytelse i internasjonale voldsekstreme miljøer ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten.

- I rettssaken har vi sett at han har forestillinger som ikke samsvarer med virkeligheten. Han provoserer og prøver å tøye grensene. Vi må ha is i magen slik at vi ikke lar oss provosere til å gjøre endringer i rettsstaten som vi egentlig ikke ønsker, og som ikke er prinsipielt riktige, sier Bøhler.

Vet du noe om dette? Tips VG Nett! 

Oktay-Dahl: - Ikke trygg

Han får støtte fra Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl.

- Den stakkarslige, bleikfeite massemorderen med lite selvinnsikt tror jeg ikke det er mange som tar alvorlig. Det er en del som deler holdningene hans, uten at de ville gjort det han gjorde. Men om han klarer å danne et nettverk nå ei ettertid og oppfordre til nye terrorhandlinger, er det noe annet. Det er derfor jeg sier at jeg forutsetter at PST og politiet har kontroll på dette, sier han til VG Nett.

- Føler du deg trygg på det?

- Jeg føler meg ikke trygg på noe som helst. Jeg tror terror kan skje igjen, også i Norge. Men hvis man vil leve i et fritt og åpent demokrati, så kan man ikke går rundt å være redd for det hele tiden. Man må jobbe for å hindre at det skjer igjen. Jeg håper 22. juli-kommisjonen kan gi svar på hva PST trenger for å kunne holde mer oversikt, sier han.

Oktay Dahl er enig i at Breivik kamp fra cella er provoserende.

- Det er et ytterligere hån mot ofrene, og mot alle nordmenn, sier han.

Han ønsker en full gjennomgang av alle hendelsene 22. juli, også kriminalomsorgens behandling av Breivik og hans rettigheter i fengselet, før han tar stilling til om det må en lovendring til.

FORSVARER: Vibeke Hein Bæra er Breiviks forsvarer. Her snakker de to sammen i sal 250 under hovedforhandlingen i Oslo tingrett. Foto: Helge Mikalsen
FORSVARER: Vibeke Hein Bæra er Breiviks forsvarer. Her snakker de to sammen i sal 250 under hovedforhandlingen i Oslo tingrett. Foto: Helge Mikalsen

Breivik anslår selv at han bruker åtte til 10 timer om dagen på å skrive, men ikke alt er brevskriving, sier Breiviks forsvarer Vibeke Hein Bæra.

Hun peker på at det er nøye gjennomgang av brevene han både skriver og mottar.

- Det er jo slik at når man ikke sitter på kommunikasjonskontroll, så har man anledning til å kommunisere. Det gjelder også for Breivik, sier hun.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks