Hovedinnhold

Hevder det finnes ytterligere to terrorceller

SIKTET: Anders Behring Breivik (32) ble kjørt bort fra Oslo tinghus etter at han ble fremstilt for varetektsfengsling. Foto: Gøran Bohlin
SIKTET: Anders Behring Breivik (32) ble kjørt bort fra Oslo tinghus etter at han ble fremstilt for varetektsfengsling. Foto: Gøran Bohlin
OSLO TINGRETT (VG Nett) Terrorsiktede Anders Behring Breivik (32) holdes varetektsfengslet til 26. september. De første fire ukene i full isolasjon.

Det var tingrettsdommer Kim Heger som leste opp kjennelsen. I kjennelsen kom det blant annet frem at den siktede hevder at det finnes ytterligere to terrorceller.

- Det vises til at siktede i politiforklaringer og i dagens rettsmøte har gitt forklaring som krever ytterligere etterforskning. Herunder forklaringer om ytterligere sitat "to celler i vår organisasjon." Sitat slutt. Og at slik etterforskning må gjennomføres uten at siktede har mulighet til å påvirke eller på annen måte å forstyrre denne, sa Heger.

I sitt manifest oppgir siktede at han er medlem av en internasjonal ridderorden. I manifestet hevder han at han vil prøve å opprette kontakt med det han omtaler som celle 8a og celle 8b i begynnelsen av mars.

Anders Behring Brevik, som er siktet etter Oslo-bombingen og skytingen på Utøya, stilte foran dommeren under lukkede dører i Oslo tingrett tidligere i dag og har også fått opplest kjennelsen før den ble opplest til pressen.

Vartektsfengslet i åtte uker

Oslo politidistrikt ba om åtte uker med brev- og besøksforbud, samt fullstendig isolasjon i fire uker.

- Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre en straff mer enn fengsel i seks måneder, sa Heger.

Retten viste til at siktede i avhør og i rettsmøte har erkjent å ha gjennnomført bombesprengingen i Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

- Siktelsen styrkes av dagens øvrige bevissituasjon, sa Heger.

Les også: Her forlater Anders Behring Breivik tinghuset i pansert bil

- Til tross for at siktede har erkjent de faktiske forhold, har han ikke erkjent straffskyld etter det retten forstår mener han at han måtte gjøre det for å "redde Norge og Vest-Europa fra blant annet kulturmarxisme og muslimsk overtagelse"

Han har i tidligere politiforklaringer og i retten gitt en form for motiv som kan sammenfattes slik.

- Målet med attentatet var å gi et kraftig signal til folket. Siktede ønsket å gi ap et størst mulig tap slik at dette i fremtiden kunne strupe ny rekruttering.

- Operasjonen var ikke å drepe flest mulig men å gi et kraftig signal som ikke kan misforstås om at så lenge "AP kjører den ideologiske linjen sin og fortsetter å dekonstruere norsk

kultur og masseimportere muslimer må de ta ansvar for dette for forræderiet og enhver person kan ikke la landet sitt bli kolonisert av muslimer"

- Basert på siktedes forklaring og den øvrige bevisstiuasjon finner retten det bevist at siktede har handlet med såkalt terrorforsett.

Retten finner videre at villkåreene for varetektsfengsling er til stede

I det det er nærliggende at siktede vil forspille bevis dersom han blir løslatt

Det vises til at han har gitt forklaring som krever ytterligere etterforskning.

- Begjæring om fengsling i åtte uker tas derfor til følge. Slik fengsling anses ikke som et uforholdsmessig inngrep, sier Heger.

Påtalemyndigheten har også begjært kjennelse for brev - og besøksforbud og forbud mot avis og kringskastning i hele fengslingsperioden.

Full isolasjon

Dette ble også tatt til følge av retten.

Påtalemyndigheten har dessuten bedt om rettens kjennelse for fullstendig isolasjon. Under henvsning til bevisforspillelse, sakens omfang, karakter og alvor mener retten at vilkårene for isolasjon er til stede.

Han blir varetektsfengslet i full isolasjon i fire uker.

En stor folkemasse hadde møtt opp for å vise sin avsky mot massedrapsmannen. Det ble blant annet slått etter en bil som parkerte rett utenfor rettsbygningen.

Flere hundre norske og internasjonale pressefolk sto utenfor tinghuset. Også inne var det trengsel.

VGTV: Følg kjennelsen direkte her

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks