Hovedinnhold

Fengselet stanser Breiviks massebrev

** Ville sende brev til 220 ukjente personer
** Kriminalomsorgen frykter rekruttering
** Advokat Lippestad: - Vil ta saken til retten

<p>BREVSTANS: Massemorder Anders Behring Breivik, her fotografert under rettssaken mot ham.<br/></p>

BREVSTANS: Massemorder Anders Behring Breivik, her fotografert under rettssaken mot ham.

Foto: Frode Hansen, VG
Kriminalomsorgen mener at terrordømte Anders Behring Breivik forsøker å rekruttere personer som er villige til å bruke ekstrem vold og terror.

Tre år etter terrorhandlingene har kriminalomsorgen regison sør satt en stopper for Breiviks masseutsendelse av brev fra fengselscellen. 

Det kommer frem i et vedtak fra 5. desember som VG har fått tilgang til.

– Breivik har ingen intensjon om å knytte ordinære og sunne vennskapsforhold. Strategien synes å være å masseutsendte brev for å knytte så mange kontakter som mulig, skriver Kriminalomsorgen i sitt vedtak.

Minst 220 brev stoppes

Da Kriminalomsorgen i mai fikk brevene fra Breivik til vurdering, hadde han skrevet 135. Et halvt år senere var antallet økt til minst 220 brev.

Brevene er adressert til personer som Breivik ikke hadde noen relasjon til før terrorhandlingene, og vil bli stoppet som følge av det nye vedtaket.

Kriminalomsorgen mener at brevene er et forsøk på å danne et nettverk som er villig til å jobbe for hans sak.

<p>SITTER HER: Terrordømte Anders Behring Breivik ble i fjor høst flyttet tilbake til Skien fengsel, men kan uten forvarsel sendes tilbake til Ila.<br/></p>

SITTER HER: Terrordømte Anders Behring Breivik ble i fjor høst flyttet tilbake til Skien fengsel, men kan uten forvarsel sendes tilbake til Ila.

Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

– Breiviks intensjon er å befeste sin posisjon som frontfigur og lederskikkelse for en bevegelse som inkluderer ekstrem vold og terror som virkemiddel, heter det i vedtaket.

Kriminalomsorgen mener Breivik er like opptatt av sine ideologiske og politiske mål som da han drepte 77 personer under terrorangrepet. 

Frykter opprettelse av nettverk

Det legges også vekt på at han har uttalt at det vil komme flere terrorhandlinger, og at han bruker mye tid på å forberede opprettelsen av et politisk parti.

– Når vi tar sikkerhetsvurderinger rundt Breivik, så er det kommunikasjonskontroll som er mest sentralt. Det er der vi mener at faren er størst, blant annet fordi vi frykter at han ved hjelp av brevene skal skape et nettverk som kan begå straffbare handlinger. Det er også bakgrunnen for vedtaket, sier assisterende direktør i Kriminalomsorgen region sør, Erling Fæste, til VG.

Uavhengig av brevenes innhold eller mottager, mener Kriminalomsorgen at terroristens masseutsendelse må anses som forberedelser til nye straffbare handlinger.

– Kriminalomsorgen mener at det ekstraordinære antallet personer Breivik ønsker kontakt med, sett i sammenheng med at han fortsatt er like dedikert og opptatt av sine ideologiske og politiske mål, gir grunn til å konkludere at hans eneste formål er å danne nettverk som er villig til å jobbe for hans sak, heter det i vedtaket.

Får brev fra hele verden

VG har tidligere omtalt at fengselsvoktere som jobber tett på terroristen blir utmattet av arbeidet, og at den store mengden brev er én av årsakene til dette.

<p>Fengselsleder Karl Hillesland ved Telemark Fengsel, Skien avdeling.</p>

Fengselsleder Karl Hillesland ved Telemark Fengsel, Skien avdeling.

Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

De siste årene har Breivik blitt flyttet en rekke ganger mellom Ila og Skien fengsel. Fengselsleder Karl Hillesland ved Telemark Fengsel, Skien avdeling, bekrefter at Breivik både skriver og mottar svært mange brev.

– Brevene kommer fra hele verden, også fra Norge. Vi leser alle og vurderer innholdet. Det foretas en skjønnspreget vurdering av hvor grensen går for hva han kan sende eller motta. Brevene må sees i sammenheng med det han er dømt for og andre ting som han har uttrykt. Når brevene gjennomgås skjer det etter hjemler i straffegjennomføringsloven, vurderingene dreier seg i stor grad om å kommunikasjonen kan medføre fremtidige kriminelle handlinger, sier Hillesland.

Brev inn til Breivik stoppes ikke i like stor grad som de som han forsøker å sende ut.

– Han får alle typer brev. Avsenderne er fra alle kontinenter, en del er veldig unge, det er flest kvinner, han får en del kjærlighetserklæringer, men det store flertall av brev handler om å uttrykke støtte til hans politiske syn, sier Hillesland.

Har klaget på vedtaket

<p>VIL KLAGE: Advokat Geir Lippestad opplyser at vedtaket vil bli klaget inn for retten.</p>

VIL KLAGE: Advokat Geir Lippestad opplyser at vedtaket vil bli klaget inn for retten.

Foto: Trond Solberg, VG

Til tross for de omfattende restriksjonene, er det ikke alle brev som vil bli stoppet som følge av det nye vedtaket.

– Det er hele tiden en avveining i forhold til ytringsfriheten, og vi forsøker å ivareta den kommunikasjonen som han bør ha tilgang til. I tillegg til advokater, media og en rekke institusjoner, får han også sende brev til familie og venner som han hadde en relasjon til før terrorhandlingene, sier Fæste.

Han opplyser at Breivik har klaget på vedtaket, og at klagen ligger til behandling hos Kriminalomsorgsdirektoratet. Breiviks advokat, Geir Lippestad sier at fengselets avgjørelse vil bli rettslig prøvet.

– Vi har klaget saksbehandlingen rundt sensurering av Breiviks brev inn til aktuelle klageinstanser, og fikk støtte av Sivilombudsmannen. Så går fengselet enda lenger. Vi mener det ikke er rettslig holdbart å sensurere brev uten å gjennomgå de enkelte brev, og begrunne konkret hvorfor brev sensureres. Vi forbereder å prøve denne saken for retten, sier Lippestad til VG.

– Kombinasjonen av brevkontrollen og at Breivik sitter på særlig høy sikkerhet, og dermed ikke har kontakt med andre, er bekymringsfull, utdyper han.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks