Hovedinnhold

Breivik sliter på fengselsbetjentene

Kilder til VG: Opptrer manipulerende og viser ingen anger
Forsvarerne: Isolasjon og brevkontroll hindrer rehabilitering

<p>VANSKELIG Å VOKTE: Anders Behring Breivik framstår på den ene siden som høflig og enkel å ha med å gjøre, mens han på den andre siden er monomant opptatt av sitt verdenssyn og viser ingen tegn på anger, forklarer kilder. <br/></p>

VANSKELIG Å VOKTE: Anders Behring Breivik framstår på den ene siden som høflig og enkel å ha med å gjøre, mens han på den andre siden er monomant opptatt av sitt verdenssyn og viser ingen tegn på anger, forklarer kilder. 

Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix
De fengselsansatte som vokter Anders Behring Breivik, blir utmattet av 22. juli-drapsmannen. Dette var en medvirkende årsak da han ble flyttet mellom Ila og Skien fengsel.

Massemorderen, som drepte 77 personer på Utøya og i regjeringskvartalet i 2011, er den fangen i Norge som sitter på det absolutt strengeste sikkerhetsregimet i norske fengsler.

Straffegjennomføringsloven forutsetter at fengselsansatte som vokter fanger på «særlig høyt sikkerhetsnivå» skal rulleres. Dette må skje minimum en gang i året, slik at man unngår for tette bånd mellom fange og voktere.

Under det samme regimet kan en fange flyttes mellom ulike fengsler på svært kort varsel – slik at muligheten for å planlegge en flukt minimeres.

Blir utmattet

Breivik ble i 2012 flyttet fra Ila fengsel til Skien fengsel, og så tilbake igjen. Ifjor høst ble han på nytt flyttet til Skien fengsel, men han kan uten forvarsel sendes tilbake til Ila. Sikkerhet er blitt oppgitt som hovedgrunn.

Men av flere uavhengige kilder med inngående kjennskap til Breiviks soningsforhold, får VG bekreftet at en medvirkende årsak til flyttingen også har vært at betjentene som jobber tett på Breivik daglig, blir utmattet av arbeidet.

VG får opplyst følgende om forholdet mellom drapsmannen og de fengselsansatte:

* Ingen anger: De ansatte reagerer på at Breivik – over tre år etter massedrapene – fortsatt ikke viser noen tegn på «menneskeliggjøring» i form av å vise anger.

* Manipulerende: Drapsmannen framstår som forsøksvis manipulerende overfor sine voktere, noe som gjør det utfordrende å forholde seg til ham.

* Mange brev: Det enorme antallet brev Breivik mottar og skriver er blitt en stor belastning å gjennomgå, i tråd med kommunikasjonskontrollen han er underlagt.

Anders Giæver kommenterer:Ingen forandring

Forsøkene på manipulering beskrives til VG på følgende måte: Vokterne opplever på den ene siden en innsatt som er høflig, takknemlig og imøtekommende, men som på den andre siden er monomant opptatt av å formidle sitt verdenssyn og snakke om sine handlinger.

Denne kontrasten oppfattes som en belastning, får VG opplyst.

Man frykter en form for omvendt «Stockholms syndrom», der fangevokterne får sympati for fangen.

Lippestad: - Har forståelse

Breiviks advokat Geir Lippestad ønsker ikke å uttale seg om disse detaljene, men gir VG følgende kommentar:

– Vi har forståelse for at fengslene kan oppfatte Breivik som en krevende fange, sier Lippestad.

Han forteller også at Breivik ønsker å danne et politisk parti, men at han ikke har en person til som han kan få med på en slik stiftelse.

Fungerende direktør Karl Hillesland i Telemark fengsel, Skien avdeling, sier han ikke kan kommentere enkeltfanger.

– Vi har medarbeidere med god fagkompetanse, som kan forholde seg profesjonelt til jobben, uavhengig av hvilken fange de vokter, eller hvilke handlinger vedkommende har begått, sier han.

Direktør ved Ila Fengsel, Knut Bjarkeid, understreker at heller ikke han kan kommentere enkeltfanger, men sier følgende på generell basis:

– At en innsatt kan være særlig krevende vil ikke være hovedårsak, men kan være en medvirkende årsak til at en fange flyttes.

– Det å jobbe med fanger på særlig høy sikkerhet er krevende. Rutinene innebærer veiledning og oppfølging, og at man bygger et team med stor kompetanse som støtter og hjelper hverandre, sier Bjarkeid.

Leder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund sier rullering av ansatte og muligheten for at innsatte flyttes mellom fengsler er viktig.

– Det betyr at innsatte ikke lærer ansatte å kjenne for godt, og ikke lærer seg rutinene ved fengselet for godt, sier Svenkerud.

På jobb hver dag

En kilde med nærgående kjennskap til fengselsregimet rundt Breivik beskriver følgende:

– Hans personlighet oppfattes som manipulerende og det er krevende å forholde seg til at han ikke viser noen tegn til anger.

En annen kilde sier følgende om vokternes arbeidshverdag:

– Forestill deg å dra på jobb hver dag og møte en som har drept 77 personer, de fleste av dem barn, og som kan ha massive personlighetsforstyrrelser.

En tredje kilde med nær kjennskap til Breivik påpeker at vokterne er blitt lettet av å få en «pause» når han flyttes fram og tilbake mellom fengslene:

– De ansatte blir utmattet av at han forsøker å manipulere dem, og av at han mottar og sender ut en enorm mengde brev.
Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks