Hovedinnhold

Breivik ble stoppet av dommeren

Blir isolert i fire nye uker

OSLO TINGRETT (VG Nett) Tingrettsdommer Anne Margrethe Lund følte seg nødt til å stoppe Anders Behring Breivik (32) da han talte under mandagens fengslingsmøte.

- Han ønsket å meddele noe til retten, men det var ikke relevant. Ved noen anledninger stoppet jeg ham, fordi jeg mente det var utenfor tema i rettsmøtet, svarte Lund på spørsmål fra pressen etterpå.

VGTV:  Her blir kjennelsen lest opp for pressen

Det var tingrettsdommer Anne Margrethe Lund som ledet fengslingsmøtet i sikkerhetssalen i Oslo tingrett mandag. I etterkant leste hun opp avgjørelsen for norsk og internasjonal presse.

VGTV:  Lippestad: - Han sa ikke noe om sin egen situasjon

Forblir isolert

Tingretten tok politiets begjæring til følge. Ifølge kjennelsen vil Breivik sitte fengslet frem til 15. november 2011. De første fire ukene i fullstendig isolasjon.

Dersom politiet ønsker å forlenge isolasjonsperioden, må de gå til retten på nytt etter én måned.

Det var et tungtveiende argument for retten at Breivik ikke skal kunne kommunisere med eventuelle medhjelpere. Oslo tingrett viste blant annet til kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett i forrige uke.

- Det fremgår av lagmannsrettens kjennelse at det er av største betydning at siktede ikke får anledning til å kommunisere med andre. Lagmannsretten mener også at det ikke bare er en teoretisk mulighet for medhjelpere i saken, leste Lund da hun offentliggjorde sin egen kjennelse.

Misfornøyd med isolasjon

Breivik har ifølge sin advokat Geir Lippestad vært svært misfornøyd med å bli holdt i isolasjon.

Retten fasholdt imidlertid at fullstendig isolering med brev-, besøks- og medieforbud var et nødvendig tiltak i denne saken, og at det ikke er et uforholdsmessig inngrep mot den siktede 32-åringen.

- Fullstendig isolasjon er nødvendig for at siktede ikke via andre innsatte søker å påvirke etterforskningen, forspille bevis, eller kontakte eventuelle andre medhjelpere, sa Lund.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks