Hovedinnhold

Oslo Universitetssykehus får bot etter dødsfall

Sykehuset beklager hendelsen

- GJORDE FEIL: Politiet har siktet Ullevål sykehus for brudd på helsepersonelloven og internkontrollforskriften. Foto: JAN PETTER LYNAU/VG
- GJORDE FEIL: Politiet har siktet Ullevål sykehus for brudd på helsepersonelloven og internkontrollforskriften. Foto: JAN PETTER LYNAU/VG
(VG Nett) Oslo Universitetssykehus er ilagt et forelegg på 700.000 kroner etter at en 55 år gammel mann døde etter en hjerteoperasjon i 2011.

Denne saken handler om:

Tips oss

Politiet har siktet sykehuset for brudd på helsepersonelloven og internkontrollforskriften.

Bakgrunnen er feil som ble gjort ved en hjerteoperasjon ved Ullevål sykehus i februar 2011. Helsepersonell feilkoblet deler av utstyret, noe som førte til at den 55 år gamle mannen fikk en alvorlig hjerneskade.

Mannen døde fem dagere senere som følge av skaden.

Avdekket svikt

Kort tid etterpå åpnet politiet etterforskning, etter en anbefaling fra Statens Helsetilsyn. De sier at de ikke ønsker å straffe enkeltpersoner, til tross for vurderingen av at forsvarlighetsnormen hos helsepersonell er brutt.

- Den viktigste grunnen til at svikt kunne skje, var mangel på opplæring, intern kontroll og erfaringsoverføring. Derfor er det mest naturlig å straffe foretaket, sier politiinspektør Beate Brinch Sand til VG.

Dermed gir de altså en sykehuset en straff på 700.000 kroner.

Operasjonen som ble utført, var en standard bypassoperasjon på hjertet. Det utføres om lag 3000 slike operasjoner i året i Norge.

Beklager dødsfall

Ullevål sykehus har frist til 17. februar med å ta stilling til om de vedtar forelegget. Sykehuset opplyser at saken vil bli behandlet på neste styremøte.

Seksjonsleder for pasientsikkerhet, Anders Baalsrud, beklager dødsfallet.

- Det er et dødsfall som ikke skulle skjedd. Dette er en operasjon som gjøres ofte, og som det er god rutine på. Det er en ulykke som har preget hele avdelingen siden det skjedde, sier Baalsrud til VG.

Han sier at det har vært en tøff prosess for ansatte som var involvert i operasjonen.

- Selvbebreidelser og etterpåklokskap er tungt å bære. Når ting går bra, blir bevisstheten på at det kan gå galt, ofte ikke tilstrekkelig.

Baalsrud sier videre at de har iverksatt en rekke tiltak som følge av hendelsen.

I høst varslet Fylkeslegen i Oslo om ti dødsfall som ansatte ved Oslo Oslo Universitetssykehus mente skyldtes problemer med organisering og kapasitet. Dødsfallene skjedde i løpet av 2011 og første halv del av 2012.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks