Hovedinnhold

Fratas rett til å operere i egen praksis etter fatal mandeloperasjon

<p>DØDE ETTER OPERASJON: Armin (4) opererte bort mandlene hos Oslo-legen. I mai ble han gravlagt fra Ski kirke.</p>

DØDE ETTER OPERASJON: Armin (4) opererte bort mandlene hos Oslo-legen. I mai ble han gravlagt fra Ski kirke.

Foto: Trond Solberg, VG
Oslo-legens operasjoner fikk katastrofale og senere fatale konsekvenser. Nå får han ikke lenger fjerne mandler i privat praksis.

Denne saken handler om:

Tips oss

I mai i fjor omtalte VG flere liknende hendelser der pasienter måtte hasteopereres etter å ha fått fjernet mandlene på den private øre/nese/hals-klinikken til en Oslo-lege i 40-årene.

** Fire år gamle Armin Faramarzi døde etter at han fikk kraftige blødninger i halsen etter operasjonen.

** Maira Malik, som nå er blitt seks år gammel, har fått alvorlig hjerneskade og vil være pleietrengende resten av livet.

** Totalt kjenner VG til åtte tilfeller der legens inngrep har endt i hasteoperasjon for pasienten (se faktaboks).

Fjernet mandlene hos Oslo-legen: Kjente plutselig at det fylte seg opp med blod i halsen

Begrenset autorisasjon

Både Statens helsetilsyn og Oslo politidistrikt har undersøkt Oslo-legens praksis i et snaut år. Mens påtalemyndighetene ennå ikke har vurdert saken, har Helsetilsynet i et brev informert legen om at han har fått begrenset sin autorisasjon:

Minst åtte personer fikk kraftige blødninger og ble sendt til sykehus. Slik gikk det med dem:

** Armin Faramarzi – 18. april 2016 – død

** Maira Malik – 7. mars 2016 – alvorlig hjerneskadet

** Ukjent person – ukjent dato – ukjent tilstand

** Ukjent person – ukjent dato – ukjent tilstand

** Lisa Marie Stormo – 18. april 2016 – frisk

** Jessica Madelen Gjelseth Søberg – 24. august 2015 – frisk

** Selina Zara Sadiq – 6. oktober 2014 – frisk

** Jente (21) - 7. mars 2016 – frisk

«Begrensningen innebærer at du ikke kan utføre adentonsillektomier/tonsillektomier (mandel-fjerning, journ.anm.) i privat praksis. Vi stiller som vilkår at du må utføre slike inngrep på offentlig sykehus, under supervisjon og veiledning av godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer.»

Oslo-legen har tirsdag kveld ikke besvart VGs henvendelser. Han har anledning til å påklage vedtaket innen tre uker.

Av åtte pasientene som har måttet hasteopereres og som VG kjenner til, inngår fire i Helsetilsynets tilsynssak.

Feilinnstilte apparat

Av vedtaket fremgår det at legen siden oppstart av virksomheten rutinemessig har «hatt diatermiapparatet (et elektrisk apparat brukt ved ulike kirurgiske inngrep, journ.anm.) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet».

Mens både fagmiljøet og produsenten av apparatet har anbefalt å stille apparatet på lavest mulig styrke (4-5), har legen konsekvent brukt den maksimale styrken (10). Dessuten benyttet han en annen elektrode enn det som var anbefalt, heter det i vedtaket.

Helsetilsynet mener det er grunn til å tro at Armins (4) fatale blødninger kom som en direkte konsekvens av innstillingene på legens apparat.

Les også: Tilsynssaken mot legen startet en måned før han opererte Armin

Saken fortsetter under videoen fra da Maira lå på sykehus:

Overfor Helsetilsynet har legen forklart at det ikke finnes egne retningslinjer for bruk av apparatet, og at hans erfaringer har tilsagt at han må bruke maksimal styrke for å oppnå ønsket effekt på vevet hos pasienten.

Legen gikk til anskaffelse av diatermiapparatet i 2015. Syv av de åtte hasteoperasjonene har funnet sted i etterkant av dette.

Oslo-legen har tidligere uttalt følgende til VG:

– Det er helt forferdelig. Det er grusomt, og det verste som pårørende og meg som lege, kan oppleve. Det er selvfølgelig forferdelig for foreldrene, men også for meg er dette helt forferdelig, sier legen.

– Uhyre sjelden

Advokat Christian Lundin representerer familien til Maira (6). Han forteller at saken har vært et mareritt for familien.

– Saken er svært alvorlig og en voldsom belastning for familien. Den uforsvarlige behandlingen fikk katastrofale følger for Maira på 6 år. Foreldrene hennes er opptatt av at legen ikke skal få gjennomføre slike operasjoner igjen på sin klinikk, og det har Statens helsetilsyn nå slått fast, sier han.

Les også: Nytt mandelregister skal hindre liknende hendelser

Det gjennomføres omkring 14.000 mandel-inngrep i Norge hvert år. Overlege Karianne Høstmark ved Sykehuset i Vestfold har tidligere sagt til VG at alvorlige komplikasjoner nesten aldri skjer når man fjerner mandler.

– To til fem prosent av pasienter som får fjernet mandlene opplever en blødning etter operasjonen. Dette er vi svært opptatt av å informere pasientene og pårørende om; samt hvordan de skal forholde seg hvis det oppstår en blødning. Større fatale blødninger er uhyre sjeldent, men bak mandlene ligger det to store kar som hos noen enkelte kan ha anatomiske variasjoner. Dette er enhver kirurg bevisst på. Det er derfor ingen grunn for folk til å bekymre seg dersom de skal gjennomgå en slik operasjon, sa Høstmark.

Med bakgrunn i data registrert i Dødsårsaksregisteret de siste 10 årene, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) om at tre personer har «sykdommer i tonsillene» nevnt i sin dødsmelding. FHI kan ikke utelukke at det eksisterer flere tilfeller.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks