Hovedinnhold

Strafferettseksperter: Vanskelig å dømme for bildrap

Hvis det ikke blir bevist hvem som kjørte

PÅTALEMYNDIGHET: Politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen fikk medhold av Jæren tingrett i sin begjæring om varetekstfengsling av det siktede ekteparet i to uker. Foto: Hugo Bergsaker
PÅTALEMYNDIGHET: Politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen fikk medhold av Jæren tingrett i sin begjæring om varetekstfengsling av det siktede ekteparet i to uker. Foto: Hugo Bergsaker
STAVANGER (VG) Klarer ikke påtalemyndigheten å bevise hvem som kjørte bilen som traff og drepte Olav Hovda (12) kan retten vanskelig felle dom for bildrap, mener strafferettseksperter.

Politiet i Rogaland har siktet et ektepar for bildrapet på 12-åringen som ble påkjørt sist fredag på Klepp. Bilen som er beslaglagt, en grønn Ford Focus er drapsbilen, mener politiet. Men så langt vet ikke politiet hvem som var bak rattet.

- Vi vet ikke hvem av de to som kjørte, og kan heller ikke utelukke at det kan ha vært andre bak rattet, sier politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen til VG.

Strafferettseksperter VG har vært i kontakt med mener politiet kan ha en vanskelig sak hvis ikke de ikke får bevist hvem som var sjåfør.

- Påtalemyndigheten må føre bevis for hvem som har kjørt bilen, det er ikke noe de kan gjette seg til. Hvis begge siktede nektet for å ha kjørt bilen uten at man klarer å bevise at de har det, da har påtalemyndigheten et problem, sier advokat John Christian Elden.

Også Jo Stigen, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, tror politiet kan stå overfor en vanskelig sak.

- Politi og domstol må forholde seg til at en siktet i en straffesak ikke har noen plikt til å bidra til egen domfellelse gjennom sin forklaring. Som vitne har man heller ingen plikt til å angi ektefellen som kjørte bilen. Kort sagt har de to ingen rettslig plikt til å fortelle hvem som kjørte bilen, sier professoren.

Han forteller at det i noen saker med ukjent gjerningsperson er mulig å dømme de involverte for medvirkning.

- Et eksempel på det er trippeldrapet på Orderud. Her fant man aldri ut hvem som avfyrte skuddene, men domstolen kom til at alle de tiltalte uansett hadde medvirket til drapene, og alle ble dømt for medvirkning til overlagt drap, sier Stigen.

Men han mener det er annerledes med en bildrapssak.
- Det å være passasjer er ikke alene nok til at man kan sies å ha medvirket til et uaktsomt drap. Det er derfor neppe aktuelt å tiltale begge to for slik medvirkning, legger Stigen til.

Professoren ønsker ikke å antyde hvor mye strengere straffen blir hvis bilfører stikker av etter en påkjørsel. Straffen for uaktsomt bildrap er fengsel inntil 3 år eller under særdeles skjerpende omstendigheter inntil 6 år.

- Det er imidlertid et annet straffbart forhold som er aktuelt i denne saken, forklarer Stigen.

Det er straffbart å forlate noen i hjelpeløs tilstand eller medvirke til det.

- Det er jo lettere å tenke seg at at både den som kjørte bilen og passasjeren etter omstendighetene kunne straffes etter den bestemmelsen, sier han.

Varetektsfengslet

Ekteparet ble varetektsfengslet i to uker av Jæren tingrett. Selv om kona er registrert som eier av bilen, nekter de begge å ha vært involvert i ulykken.

- Hun husker ikke om hun har kjørt bil på det aktuelle tidspunktet. Hun husker heller ikke om hun har sittet på. Dette har hun forklart til politiet, sa kvinnens forsvarer, Inger Marie Sunde.

Den siktede ektemannen er klar på at han ikke er sjåføren.

- Det er ingen vitner som har sett at han har kjørt bilen, påpeker mannens forsvarer, Anne Kroken.

I dag fulgte over 500 mennesker Olav til graven.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks