Hovedinnhold

Sjokktall om trygdede innvandrere

Rødgrønne advarer mot regjeringens kutt-utvalg

AVVISER KUTT: SVs Karin Andersen vil ha rskere tiltak for å få innvandrere i arbeid. Foto:
AVVISER KUTT: SVs Karin Andersen vil ha rskere tiltak for å få innvandrere i arbeid. Foto:
(VG Nett) Økt innvandring har fått trygdeutgiftene til å eksplodere, og regjeringen vurderer kutt. Initiativet møter kraftig motstand blant rødgrønne stortingsrepresentanter.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bare halvparten av innbyggerne i Norge har arbeidsinntekt. For ikke-vestlige innvandrere er tallet kun 33 prosent. Samtidig har både arbeidsinnvandringen og tallet på asylsøkere økt kraftig de siste årene, skriver Aftenposten.

Sjokktallene har fått regjeringen til å nedsette et utvalg som skal vurdere om det er sider ved innvandringspolitikken som krever endringer i velferdsordningene. Utvalget ledes av professor Grete Brochmann ved Universitetet i Oslo, og har fått to år på å utarbeide forslag til endringer.

PARTITEST:Usikker på hvem som skal få din stemme? Ta VG Netts partitest her

Raskere tiltak

I utvalget sitter også seniorforsker Knut Røed fra Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. Han mener det er problematisk for en velferdsstat som Norge å hente inn arbeidsinnvandrere til lavtlønnede og utstabile jobber.

- Det kan dekke et arbeidskraftbehov på kort sikt, men på lang sikt kan det resultere i at vi rekrutterer velferdsmigranter fremfor arbeidsmigranter, sier Røed til Aftenposten.

VG NETT-LESERNE DISKUTERER:«Gode trygdeordninger er en bra ting. Så lenge det hjelper de folkene som virkelig trenger det».Delta i debatten her.

De rød-grønne politikerne på Stortinget advarer kraftig mot en generell innstramming i trygdeordningene. SVs sosialpolitiske talskvinne Karin Andersen mener problemet er at både offentlige og private arbeidsgivere kvier seg for å ansette personer med innvandrerbakgrunn.

- Vi må få på plass raskere tiltak for å få folk i jobb. Løsningen er ikke å frata folk det de skal leve av, sier hun.

Strenge krav

Andersen mener økte krav blant annet til arbeidstillatelse er med på å skyve mange av dem som kommer til landet over på ulike trygdeordninger. Hun viser til at mange i dag blir gående i årevis uten noe å gjøre.

- Vi kan ikke skylde på at så mange går på trygd hvis vi ikke er villige til å gi folk en mulighet til å komme i arbeid, sier hun.

LES OGSÅ:Vil ha statslønn til imamer og sykehjem for innvandrere

Andersen får støtte av komitekollega Sverre Myrli (Ap). Heller ikke han ønsker å kutte i ordningene.

- Det blir en for enkel tilnærming. Det er helt sikkert noen som utnytter ordningene, men jeg tror det store flertallet ønsker å delta i arbeidslivet fremfor å motta passive ytelser. Jeg har mer tro på gulrot enn pisk, sier han.

Vil rydde opp

GULROT: Sverre Myrli (Ap) tror det store flertallet ønsker å delta i arbeidslivet, fremfor å motta trygd. Foto:
GULROT: Sverre Myrli (Ap) tror det store flertallet ønsker å delta i arbeidslivet, fremfor å motta trygd. Foto:

Myrli mener likevel det er behov for å tilpasse ordningene til en verden der stadig flere flytter på seg. Han peker blant annet på at mange innvandrere som har jobbet lenge i Norge får avkortet pensjon fordi de ikke har lang nok opptjeningstid. Samtidig opplever nordmenn som bosetter seg i utlandet i deler av året at de faller mellom ulike ordninger.

- Det er behov for en opprydning, men jeg vil ikke være med på et generelt krav om kutt, sier han.

Både Myrli og Andersen innrømmer likevel at det er en stor utfordring å få flere innvandrere over fra trygd til lønnet arbeid.

- Det gir økt press på velferdsordningene, og er en kilde til konflikt, sier Andersen.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks