Hovedinnhold

Uføretrygden økes

ØKER TRYGDEN: Statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Hanne Bjurstrøm i forbindelse med regjeringens forslag til ny uføretrygd og alderspensjon til uføre fredag i Oslo. Foto: Lise Åserud/Scanpix
ØKER TRYGDEN: Statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Hanne Bjurstrøm i forbindelse med regjeringens forslag til ny uføretrygd og alderspensjon til uføre fredag i Oslo. Foto: Lise Åserud/Scanpix
Uføretrygden for nye uføre skal ligge på 66 prosent av tidligere inntekt, foreslår regjeringen. Dette er noe høyere enn gjennomsnittlig ytelse i dag.

Denne saken handler om:

- Den nye uføreordningen vil sikre økonomisk trygghet for dem som ikke kan jobbe, bedre mulighet til å kombinere uføretrygd og arbeid og god alderspensjon også til uføre. Vi ønsker at færre skal bli uføre, og at det skal bli lettere å bruke den arbeidsevnen den enkelte har, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Fredag la han fram regjeringens forslag til ny uføretrygd og alderspensjon til uføre.

De nye reglene skal etter planen tre i kraft i 2015. Dagens uføre vil i mindre grad påvirkes av reformen, selv om enkelte endringer også vil gjelde for disse.

Regjeringen slår fast at uføretrygden fortsatt skal gi en varig inntektssikring.

Men uføretrygden skal skattlegges som lønn. For dagens uføre øker brutto utbetalt uføretrygd for å kompensere for dette.

I dag beregnes uførepensjon på samme måte som alderspensjon. Den nye uføretrygden skal beregnes på grunnlag av inntekten de tre beste av de fem siste årene før uførheten oppsto.

- Forslaget sikrer nye uføre en uføretrygd om lag på nivå med dagens regler eller bedre. Dessuten blir det enklere å kombinere uføretrygd og arbeid. Uføre sikres i tillegg en god alderspensjon, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

Fakta om ny uføreordning

Regjeringen foreslår en rekke endringer i uførepensjonen og alderspensjonen til uføre for å få ordningene til å harmonere med pensjonsreformen som ble innført ved nyttår. Endringene inntrer i 2015.

Her er hovedtrekkene:

* Uføretrygden for nye uføre skal ligge på 66 prosent av tidligere inntekt. Dette er noe høyere enn gjennomsnittlig ytelse i dag.

* Barnetillegget skjermes. Alle forslag om innstramminger for unge uføre er avvist.

* Uføres pensjonsalder forblir 67 år.

* Uføre skal skattlegges som lønnsmottakere. Det skal gjøre det lettere å veksle mellom arbeid og trygd. Skatteomleggingen skal fullt ut kompenseres, hvilket innebærer at bruttonivået på alle ytelser stiger kraftig.

* Regjeringen senker grensen for hva uføre kan tjene ved siden av stønaden fra folketrygdens grunnbeløp (G) til 0,4 G. Med dagens satser innebærer dette en nedgang fra cirka 75.000 kroner til cirka 30.000 kroner.

* Det innføres nye avkortingsregler som innebærer at uføre beholder om lag 35 prosent av all inntekt over fribeløpet. I tillegg risikerer man ikke lenger å miste retten til å motta uføretrygd. Forutsetningen er at man ikke jobber mer enn 80 prosent.

* Karanteneåret som satt begrensninger for når man kunne tjene penger ved siden av trygden, fjernes. For dem som allerede er uføre i 2015, vil det bli egne overgangsordninger.

* Uføre alderspensjonister skal også omfattes av pensjonsreformens prinsipp om levealdersjusteringer, men de skjermes for halve effekten. Mens vanlige pensjonister får 0,5 prosent av ytelsen levealdersjustert, er prosentsatsen 0,25 for uføre.

* Regjeringen har avgjort at uføretrygden fremdeles skal være en varig ytelse.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks