Hovedinnhold

- Ingen trær vokser inn i himmelen

** Bruker 128,1 milliarder oljepenger
** Dette skal pengene brukes til

ADVARTE: Finansminister Sigbjørn Johnsen advarte mot trangere tider under finanstalen i Stortinget. Foto: Scanpix
ADVARTE: Finansminister Sigbjørn Johnsen advarte mot trangere tider under finanstalen i Stortinget. Foto: Scanpix
(VG Nett) Regjeringen bruker 7,4 milliarder kroner mer enn handlingsregelen tilsier, men varsler trangere tider fremover.

Det er klart etter at årets statsbudsjett ble offentliggjort klokken 10 tirsdag. Samtidig gikk finansminister Sigbjørn Johnsen på talerstolen i Stortinget for å holde finanstalen.

HELE TALEN:Les hele talen her

Han gikk rett på det alvoret i den økonomiske situasjonen som fremdeles råder over store deler av Europa, og som fremdeles preger Norge. Det er et stramt budsjett, men fremdeles ligger pengebruken noe over handlingsregelen, som tilsier at fire prosent av den årlige avkastningen i Oljefondet skal brukes. De 128,1 milliarder av de totalt 960 milliarder kronene er oljepenger, som er 7,4 milliarder mer enn handlingsregelen. Men finansministeren håper at situasjonen vil normalisere seg innen to år, som tidligere varslet.

HELE BUDSJETTET:Les hele budsjettet her
DISKUTER:Hva syns du om statsbudsjettet?

- Vi må være tilbake på banen igjen innen 2012, sa han.

Våren var preget av store økonomiske vanskeligheter i flere land i Sør-Europa, blant annet Spania og Hellas. Ringvirkningene herfra er ikke uten innvirkning for Norge, som har en svært sårbar eksportrettet industri.

- Norge er i en helt annen situasjon enn de fleste land rundt oss. Det er det grunn til å være stolte av. Samtidig må vi ta inn over oss at også vi er avhengige av at andre land lykkes med sin økonomiske politikk. Norge har en åpen økonomi, og vi er sårbare for det som skjer i andre land.

- Vi kan ikke gjemme oss for verden. Folk ellers i Europa har betalt dyrt for at økonomien kom ut av kurs, la han til.

Artikkelen fortsetter under bildet...

Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte pressen ved statsrådboligen i Oslo tidlig tirsdag morgen før fremleggelsen av statsbudsjettet. Foto: Håkon Mosvold Larsen /Scanpix
Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte pressen ved statsrådboligen i Oslo tidlig tirsdag morgen før fremleggelsen av statsbudsjettet. Foto: Håkon Mosvold Larsen /Scanpix

VGTV:Her får Sigbjørn Johnsen se seg selv i 1992

Han minner om at det kommer generasjoner etter oss som skal nyte godt, og at det ikke er en selvfølge at det skjer uten videre, selv om utviklingen i den norske økonomien nå er på full fart opp igjen.

- Ingen trær vokser inn i himmelen, og det går heller ikke an å låne seg til varig velstand og velferd. Vi opplevde noe av det samme etter det lånefinansierte frislippet i norsk økonomi på midten av 80-tallet. Holder vi ikke grunnleggende orden i økonomien, så lykkes vi heller ikke med arbeid, produksjon og velferd.

Saken fortsetter under grafikken...

Grafikk: Tom Byermoen.
Grafikk: Tom Byermoen.


Dette vil regjeringen bruke penger på

I talen sin utpekte han ellers følgende poster som viktige:

** BARNEHAGE OG SKOLE: Øke investeringsrammen for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg med ytterligere 2 milliarder kroner i 2011.

** SYKEHUS: Sykehusenes økonomi styrkes i 2011, slik at flere pasienter kan få behandling. Det vil bli stilt krav om at ventetidene skal reduseres. Med om lag 1 milliard kroner i økte bevilgninger til drift legges det til rette for en aktivitetsvekst på 1,4 prosent. I tillegg foreslår vi knapt 450 millioner kroner i investeringslån til nye prosjekter. Det foreslås blant annet bevilgning til bygging av nytt sykehus i Østfold. Samhandlings­reformen følges opp med samlede bevilgninger på 580 millioner kroner.

SKATTEKALKULATOR:Regn ut hva du skal betale i skatt neste år

** ELDRE: Regjeringen foreslår å bevilge 222 millioner kroner til bygging av 2000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

** KOMMUNEØKONOMI: Hvordan kommunene utfører sitt arbeidsgiveransvar, blir avgjørende for tjenestenes omfang og kvalitet. De siste fem årene har kommunesektoren fått et betydelig økonomisk løft. Dette løftet vil fortsette i 2011. Regjeringens forslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på 5,7 milliarder kroner, hvorav 2,75 milliarder er økte frie inntekter.

** SAMFERDSEL: Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP) har en samlet planramme i perioden som er 100 milliarder kroner høyere enn den forrige planrammen for Nasjonal transportplan. Regjeringen fortsetter opptrappingen i budsjettforslaget for 2011 og foreslår å øke bevilgningene til vei, jernbane og sjøtransport med vel 2,6 milliarder kroner fra saldert budsjett 2010.

Rentekompensasjonsordningen til fylkeskommunene videreføres med en ny investeringsramme i 2011 på to milliarder kroner. Det foreslås også en økning av bevilgningene til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene, og til Transnova-prosjektet som skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren.

LES OGSÅ:Bruker 128 millioner kroner i oljepenger

** MILJØ: Innslagspunktet i CO2-komponenten i engangsavgiften nedjusteres.

** SKATTEBEGRENSNING FOR PENSJONISTER: Regjeringen foreslår at skatte­begrensningsregelen for AFP- og alderspensjonister erstattes med et nytt skatte­fradrag i pensjonsinntekt. Fradraget sikrer at de som bare har minstepensjon, fortsatt ikke betaler inntektsskatt. Fradraget trappes ned kun mot pensjonsinntekt. Marginalskatten på pensjonsmottakeres arbeidsinntekt blir dermed redusert til samme nivå som for lønnstakere. Marginalskatten på kapital for pensjonister med lav inntekt vil også reduseres til samme nivå som for andre skattytere. I tillegg foreslås det å øke trygdeavgiften på pensjonsinntekt og å avvikle særfradraget for alder.

Samlet sett gir forslaget en skattelette for pensjonistgruppen på 1,35 milliarder kroner. Om lag 59 prosent av AFP- og alderspensjonistene får en skattelettelse med forslaget, om lag 11 prosent får uendret skatt, og om lag 30 prosent får en skjerpelse, ifølge regjeringen.

** SKATT: Forslaget vi legger fram for 2011 sikrer at skattesystemets gode fordelingsegenskaper videreføres og styrkes. Også for 2011 legger Regjeringen til grunn et uendret skatte- og avgiftsnivå.

** FORSVARET: Regjeringen foreslår en fortsatt satsing på Forsvaret i 2011 - med et forsvarsbudsjett på 39 249 millioner kroner. Økt aktivitet, nytt materiell og nordområdene prioriteres. Gjennom bevilgningsøkning og effektiviseringer i Forsvaret styrkes forsvarsbudsjettet rent faktisk med i overkant av 300 millioner kroner.

Lekkasjene

Før budsjettet ble offentlig, var følgende lekkasjer allerede ute:

Høyere pensjonistskatt

Regjeringen vil foreslå skatteendringer for pensjonister ifølge NRK. Eldre med over 280.000 kroner i pensjon får økt skatt, mens de med lavere pensjon får mindre skatt. Dette betyr at hver tredje pensjonist risikerer høyere skatt.

Økte avgifter

Det skal ifølge Avisenes Nyhetsbyrå bli dyrere tobakk i Norge det neste året. Prisen skal stige med minst fem prosent utover den generelle prisstigningen på to prosent. I tillegg vurderes nå fire konkrete forslag på nye avgiftshopp på miljøbiler ifølge VG. I morgen kommer fasiten på om regjeringen vil innføre en engangsavgift på elbiler, og hvorvidt de vil øke CO2-avgiften på alle typer drivstoff, samt å redusere bensin- og dieselavgiften tilsvarende. Ifølge godt informerte kilder vil Jens Stoltenberg droppe økt biodieselavgift.

Mer til seismikk, oljevern, slepebåter

Blant lekkasjene fra Statsbudsjettet som legges fram i morgen, tirsdag, er en økning på 168 millioner kroner til satsing på nordområdene slik at regjeringen vil bruke rundt 1,2 milliarder kroner neste år, skriver Stavanger Aftenblad

Kutt i innovasjon
Ifølge Dagens Næringsliv vil regjeringen kutte Innovasjon Norges administrasjonsbudsjett med 90 millioner kroner. Det betyr at opp mot 60 stillinger kan fjernes.

Mindre bistand
Regjeringen vil holde bistanden på over 1 prosent av statsbudsjettet - men den vil ifølge Dagsavisen kutte budsjettet med nær en milliard kroner neste år.

Vei
En gladnyhet for de som er opptatt av veier ble presentert av ANB 1. oktober. De meldte da at regjeringen satser stort på veivedlikehold i budsjettet.
200 millioner kroner skal gå til rassikring.

Barneklinikk på Haukeland
Statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen slapp nyheten om de 700 millionene til barneklinikken på Haukeland universitetssykehus i Bergen for en uke siden på NRK.

Helsemilliarder

Regjeringen foreslår å øke helseforetakenes inntekter med nærmere 1 milliard kroner til neste år, samt gi klarsignal til bygging av et nytt sykehus i Østfold.

Pappapermisjon
Neste år får flere menn rett til å ta ut pappepermisjon. Nå skal også far ha rett til å ta ut permisjon når mor er uføretrygdet.

- En grov urettferdighet er rettet opp, uttalte barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) til Aftenposten for en uke siden.

Litt tidligere meldte NRK at regjeringen går inn for å forlenge fedrekvoten fra ti til tolv uker.

Mer til politiet og PST

Regjeringen ønsker å styrke både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og domstolene. Mens PST får økte bevillinger, får domstolene 76 millioner kroner over statsbudsjettet i 2011.

Kulturløft

Kulturbudsjettet økes ifølge Aftenposten med 640 millioner kroner neste år. Regjeringen skal ifølge avisen foreslå at det skal brukes til sammen 780 millioner kroner mer til kulturformål neste år. 135 millioner kroner av dette skal gå til Nasjonalmuseet. Dette beløpet skal brukes på videreføring av prosjektering av nytt nasjonalmuseum på Vestbanen i Oslo.

2.000 nye sykehjemsplasser
Stoltenberg varslet i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre at regjeringen neste år vil sørge for tilskudd til 2.000 sykehjemsplasser eller heldøgnbemannede omsorgsplasser i 2011.

Stenger ambassadene

Regjeringen vil foreslå å stenge fem norske ambassader: i Elfenbenskysten, Colombia, Øst-Timor, Slovenia og Nicaragua.

Mer til kirken

Regjeringen foreslår å bruke 27 millioner kroner til trosopplæring i den norske kirke. 5 millioner kroner skal gå til nye prestestillinger.

Næringsfondene økes

225 millioner kroner vil bli bevilget til kommunale næringsfond.

Barnevernet styrkes

Barnevernet får 240 millioner kroner i øremerkede midler for å få på plass 400 nye stillinger.

Grafikk: Tom Byermoen
Grafikk: Tom Byermoen

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks