Hovedinnhold

Brutte løfter til barnefamiliene

Sjekk hvordan det har gått med Soria Moria-løftene

NYTT BUDSJETT: Noen løfter fra Soria Moria er brutt, andre har de holdt. Fredag la finansminsiter Kristin Halvorsen frem budsjettet for det tredje året med rødgrønn Regjering. Foto: SCANPIX
NYTT BUDSJETT: Noen løfter fra Soria Moria er brutt, andre har de holdt. Fredag la finansminsiter Kristin Halvorsen frem budsjettet for det tredje året med rødgrønn Regjering. Foto: SCANPIX
(VG Nett) Regjeringen sliter med å innfri flere av løftene i Soria Moria-erklæringen. På toppen av listen over brutte løfter står løftene til barnefamiliene - full barnehagedekning og redusert makspris.

Denne saken handler om:

Heller ikke løftet om ti ukers pappaperm har Regjeringen klart å innfri. Dermed er flere av de sentrale løftene til barnefamiliene fra valgkampen i 2005 brutt.

De tre rødgrønne partilederne Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga lovet både barnehageplass til alle og makspris på 1750 kroner innen utgangen av 2007. Ingen av løftene klarer de å innfri.

Les alt om statsbudsjettet her!

Tett på Nett:Kristin Halvorsen svarer på spørsmål om budsjettet lørdag klokken 13.Send inn ditt spørsmål her!

Halvorsen innrømmer

Det er fortsatt et stykke igjen til at alle som ønsker det har barnehageplass. Løftet om makspris på 1750 kroner er også et stykke unna, innrømmer finansministeren. Dagens pris skal fryses på 2330 kroner i måneden, foreslår Regjeringen i neste års budsjett.

Les også:Opposisjonen slakter budsjettet

- Jeg vet at det fortsatt er fortvilte foreldre som ikke får plass. Men de skal vite at det jobbes på spreng for å få opp de siste barnehagene som må til for å nå målet om full barnehagedekning. [...] Når vi må bruke litt lenger tid på å oppnå full barnehagedekning, må vi også bruke litt lenger tid før vi når trinn to i maksprisen, sa Halvorsen da hun la frem budsjettet fredag.

Flere Soria Moria-løfter er innfridd, eller på vei til å bli innfridd. Her ser du en oversikt over noen av de mest sentrale løftene:

BARNEHAGE:

** Løfte: Full barnehagedekning og makspris på 1750 kroner pr. mnd. (i 2005 kroner) innen utgangen av 2007.
** Status - brutt: Regjeringen innrømmer at de ikke klarer å oppfylle løftet om full barnehagedekning innen 2007, men håper full dekning er på plass i løpet av 2008. Maksprisen fryses på 2.330 kroner i måneden.

Regjeringen kompenserer med å øke foreldrefradraget for pass og stell av barn fra 5.000 kroner til 15.000 kroner for hvert barn ut over det første.

PAPPAPERM:

** Løfte: Utvide pappapermisjonen fra fem til ti uker.
** Status - delvis innfridd: Pappapermen ble utvidet i fjor fra fem til seks uker, men det gjenstår fortsatt fire uker. Ingen utvidelse i budsjettet for 2008.

Regjeringen kompenserer med å gi selvstendig næringsdrivende full rett til svangerskaps- og foreldrepenger fra 1. juli neste år.

SKATT:

** Løfte: Videreføre skatte- og avgiftsnivået fra 2004.
** Status - innfridd: Regjeringen økte skattene med to milliarder i 2007, og var dermed tilbake til 2004-nivå. Ifølge budsjettet for 2008 opprettholdes de samlede skatter og avgifter på 2004-nivå.

** Løfte: Øke fradraget for fagforeningskontigenten fra 1800 kroner til 3600 kroner i løpet av fire år.
** Status - innfridd: I 2007 økte de rødgrønne fradraget til 2700 kroner. Neste år økes det ytterligere med 450 kroner og ny øvre grense blir 3150 kroner.

** Løfte: Øke fribeløpet for ungdom.
** Status - innfridd: Frikortgrensen ble økt med 10.000 kroner til 40.000 kroner i 2007.

** Løfte: Jevne ut forskjellen i beskatning av arbeids- og kapitalutgifter, blant annet ved å innføre skatt på aksjeutbytte.
** Status: - delvis innfridd: Regjeringen fjerner til neste år aksjerabatten, sånn at de med aksjeformuer ikke får lavere skatt en folk med bankinnskudd.

BILAVGIFT:

** Løfte: Omlegging av bilavgiften til å stimulere til sikrere og mer miljøvennlige biler.
** Status - innfridd: I 2007 ble bilavgiftene lagt om om slik at de dyreste og mest forurensende bilene ble dyrere. Til neste år får dieselbil med lavere CO2-utslipp som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter en økning på 100 kroner i årsavgiften. I tillegg økes dieselavgiften med 20 øre literen og vrakpanten for gamle biler økes fra 1500 til 5000 kroner.

VEI OG JERNBANE:

** Løfte: Øke satsningen i tråd med stortingsflertallets vedtak i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP).
** Status - innfridd: Regjeringen bevilget i fjor 2,1 milliarder mer til vei og jernbane, og oppfyller målene i NTP. Men de dekket ikke opp etterslepet fra i fjor. På neste års budsjett bevilger de 1,1 milliarder ekstra til vei og jernbane. Ifølge Samferdselsdepartementet gir dette rom for å dekke inn 200 millioner av etterslepet fra 2006.

SKOLE OG UTDANNING:

** Løfte: Økt timetall i grunnskolen og gratis ordning med frukt og grønt.
** Status - innfridd: Regjeringen vil øke timetallet i grunnskolen med fem timer i uken fra neste år. 276 millioner kroner bevilges til dette.

** Løfte: Styrke kvaliteten og redusere prisen på SFO.
** Status - løftebrudd: Regjeringen her ikke øremerket midler til å redusere prisen i SFO.

** Løfte: Gratis læremidler i videregående skole.
** Status - delvis innfridd: Regjeringen ga i år gratis læremidler til alle 2. klassinger. Til neste år trappes ordningen opp til å omfatte også 3. klassingene.

** Løfte: Å heve forskningsinnsatsen slik at Norge ligger på 3 prosent av BNP.
** Status - delvis innfridd: Bevilgningene ble i 2007-budsjettet kuttet med 274,3 millioner kroner. Til neste år økes budsjettet med 1,2 milliarder kroner.

BISTAND:

** Løfte: Øke bistanden til én prosent av Brutto nasjonalinntekt.
** Status - delvis innfridd: I 2007 ga de rødgrønne 2 milliarder ekstra til bistand og var da oppe på 0,97 prosent av BNI. Til neste år økes bevilgningen med ytterligere 1,54 milliarder. U-hjelpen utgjør da 0,98 prosent av BNI.

HELSE:

** Løfte: Styrke sykehusenes økonomi.
** Status - delvis innfridd: Sykehusene fikk 2,2 mrd meri 2007, men regjeringen skyver på den store gjelden. Til neste år økes bevilgningene til sykehusene med nesten 3,9 milliarder, men sykehusgjelden innfris ikke.

** Løfte: Redusere egenandelene
** Status - løftebrudd: Egenandel for legehjelp, psykologhjelp, legemidler på blå resept og pasienttransport økes fra 1.660 kroner til 1.740 kroner neste år.

MILJØ:

** Løfte: Nye konsesjoner til gasskraftverk skal basere seg på CO2-fjerning.
** Status - delvis innfridd: Regjeringen har gitt Statoil konsesjon til å starte opp varmegasskraftverk på Mongstad i 2010, mens renseteknologien først skal være på plass i 2014. 500 millioner kroner ble bevilget i 2007, men prosjektet kom ikke i gang så pengene ble trukket tilbake. Til neste år bevilges én milliard til dette formålet.

Les også:- Innfrir ikke folks forventninger

KOMMUNEØKONOMI:

** Løfte: Gjennom forpliktende flerårig opptrappingsplan rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren.
** Status - innfridd: Kommunene får en realvekst i inntektene på 6,2 milliarder til neste år. I 2007-budsjettet fikk kommunene 5,4 milliarder ekstra.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks