Hovedinnhold

SSB: Norge får én million innvandrere i 2025

NORSK: I SSBs beregninger om innvandrerbefolkningen er også barn født i Norge men som har to foreldre som har innvandret til Norge medregnet i det SSB omtaler som innvandrerbefolkningen. I vår har debatten om hvorvidt sju år gamle Nathan (bildet) fra Bergen skal få bli i Norge og ikke bli sendt til foreldrenes hjemland Etiopia. Foto: Hallgeir Vågenes
NORSK: I SSBs beregninger om innvandrerbefolkningen er også barn født i Norge men som har to foreldre som har innvandret til Norge medregnet i det SSB omtaler som innvandrerbefolkningen. I vår har debatten om hvorvidt sju år gamle Nathan (bildet) fra Bergen skal få bli i Norge og ikke bli sendt til foreldrenes hjemland Etiopia. Foto: Hallgeir Vågenes
(VG Nett) Befolkningsveksten i Norge øker dramatisk og nye anslag fra SSB viser at vi blir seks millioner nordmenn allerede i 2029.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) la onsdag frem sine nye beregninger av folketallet i Norge i årene fremover.
SSB anslår at innbyggertallet vil vokse raskere enn hva byrået tidligere har antatt.

Befolkningen vokser

Nå mener SSB i sin hovedanalyse at vi blir seks millioner nordmenn i 2029, sju millioner i 2063 og nær åtte millioner i år 2100.

Alternativet med høyest befolkningsvekst viser at antall nordmenn vil passere 6 millioner allerede i 2022 og hele 13 millioner ved århundreskiftet. Dersom befolkningsveksten følger det laveste scenarioet, vil folketallet nå en topp på 5,7 millioner i 2040.

Og samtidig med at hele befolkningen øker, så øker også størrelsen på innvandrerbefolkningen. I de nye beregningene anslår SSB at Norges innvandrerbefolkning vil bestå av én million personer i 2025.

- Vi har en modell for å anslå innvandringen. Der ser vi blant annet på økonomiske forhold og hovedteorien er at desto større sjansene er for å få jobb og høy lønn i Norge, desto mer øker innvandringen, sier Marianne Tønnessen i SSB til VG Nett.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) erkjenner at veksten blir krevende å håndtere.

- Det er en stor jobb å holde tritt med utviklingen. Samtidig som flere kommer til landet, så må vi også øke omfanget av velferdstjenestene våre. De som flytter hit skal også ha barnehage, skole og eldreomsorg, sier Navarsete.

Hun peker også på at en utfordring er å få en bedre integrering av innvandrere.

- Integreringspolitikken blir et stadig viktigere område i Norge. Vi må bli flinkere til å integrere folk i arbeidsliv, sosialt liv og til å bli en del av den jevne befolkning, sier Navarsete til VG Nett.

Synker i 2066

Dersom analysen til SSB slår til vil innvandringsveksten skje på flere fronter. I SSBs hovedberegning vil det i 2050 være 250.000 innvandrere fra Vest-Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand. Det vil være 300.000 fra østeuropeiske land og 800.000 fra resten av verden.

- Hvis det går dårlig med økonomien i andre land og godt i Norge, så tror vi at det blir en økt innvandring til Norge. Det har vi også sett de siste årene som følge av finanskrisen, sier Tønnessen.

Deretter vil utviklingen fortsette frem til 2066 når innvandrerbefolkingen består av 1 378 265 innvandrere. Totalt anslår SSB at det vil bo drøyt sju millioner personer i Norge på samme tidspunkt.

Innvandringsboomen stopper

Men fra 2066 mener tallknuserne at innvandrerbefolkningen vil synke og i år 2100 mener SSB at det vil være snaut 1,25 millioner innvandrere i Norge.

Men allerede i 2016 mener SSB at innvandringen til Norge vil synke.

- Vi tror at vi når toppen i 2016. Derfra vil det gå nedover, men ikke falle like raskt som innvandringen har økt de siste årene. Rundt 2050 regner vi med at innvandringen vil ha falt ned til rundt 40.000 personer årlig. Samtidig øker også utvandringen, slik at det netto blir færre innvandrere til Norge, sier Tønnessen.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks