Hovedinnhold

Regjeringen vil ha ekspresstempo i domstolene

Dag 1: TATT, Dag 3: DØMT

AKTIV: Anders Anundsen, her under en HV-øvelse i Sarpsborg denne uken, er klar for å effektivisere domstolsbehandlingen. Foto: Gisle Oddstad, VG
AKTIV: Anders Anundsen, her under en HV-øvelse i Sarpsborg denne uken, er klar for å effektivisere domstolsbehandlingen. Foto: Gisle Oddstad, VG
Regjeringen ønsker å innføre hurtigdomstoler som skal dømme senest tre dager etter pågripelse - med umiddelbar soning eller utvisning fra Norge.

Denne saken handler om:

Forslaget er lansert av sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo og støttes av flere, også Domstoladministrasjonen og Advokatforeningen.

I Stortinget har allerede Senterpartiets justispolitiker Jenny Klinge tatt saken opp med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Til VG sier statsråden:

- Sorenskriveren har pekt på at dette er en ordning som det er mulig å innføre, og da grep vi i departementet umiddelbart ballen.

På høring

Anundsen sier at Justisdepartementet vil sende et forslag om såkalt «hurtigspor» på høring. Da vil man samtidig få svar på om dette er mulig å gjennomføre uten alt for store lov- eller regelendringer. Samtidig vil det bli utredet hvilke typer saker som kan passere domstolene i ekspresstempo.

Det er først og fremst i saker med personer uten tilknytning til Norge hvor hurtigdomstol-behandling er aktuelt, fordi utlendinger enklere kan stikke av før saken kommer opp - eller unnlater å møte når dommen skulle forkynnes.

Generalsekretær Merete Smith sier at Advokatforeningen oppfatter forslaget om pådømmelse innen tre dager som at det primært skal gjelde saker hvor det ikke foreligger tilståelse.
- Vi mener at også tilståelsessaker bør omfattes av ordningen, sier hun.

Betydelig vinning

ENIG: Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, er tilhenger av hurtigsporet. Foto: NTB Scanpix
ENIG: Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, er tilhenger av hurtigsporet. Foto: NTB Scanpix

Advokatforeningen mener ordningen vil medføre en betydelig vinning om man fokuserer på saker hvor straffen normalt ikke vil medføre lengre frihetsberøvelse enn det man utholder med fire uker i varetekt.

- De rettssikkerhetsmessige betenkeligheter vil da være mindre, idet en slik frihetsberøvelse vil kunne skje på et svakere bevismessig grunnlag enn dersom det er spørsmål om domfellelse.
På spørsmål om hvilke muligheter politiet, påtalemyndigheten og forsvareren vil ha til å forberede saken på forsvarlig vis, svarer Smith:

- Advokatforeningen antar at problemet vil være størst i forhold til å føre vitner. Påtalemyndigheten vil måtte legge ned en betydelig innsats for å få stevnet vitner. Den korte fristen vil ofte medføre vansker for vitner til å sette av tid til å møte i retten og gi forklaring. Advokatforeningen forutsetter at man ikke legger opp til utvidelser i bruk av fjernavhør av vitner, og at den alt dominerende hovedregel fortsatt skal være at vitner forklarer seg direkte for retten.

Men Advokatforeningen har også sine betenkeligheter ved pådømmelse innen tre dager, på grunnn av tiden det tar å forberede en sak og muligheten for føre bevis og avhøre vitner. Smith peker også på behovet for rask oppnevning av forsvarer og hurtig innsyn i sakens dokumenter.

- Her ser vi ofte at det svikter fra påtalemyndighetens side, sier Smith.

- Det vil også være aktuelt å endre straffeprosesslovens paragraf 98 slik at forsvarer oppnevnes rett etter pågripelsen, at andre sakstyper får lavere prioritet og at ordningen med hurtigspor bør kombineres med forsvarervakter som på forhånd har avsatt nødvendig tid til å håndtere «hurtig-sakene».

- Viktig å lytte til politiet

Sps Jenny Klinge har tatt politisk initiativ for å etablere hurtigdomstoler - eller hurtigspor, som Oslos sorenskriver foreslår.

- Det er positivt at justisministeren nå følger opp interpellasjonsdebatten vi hadde i Stortinget, ved å sende ordningen ut på høring.

Jenny Klinge sier at hun er svært bekymret for at det i dag ligger svært mange uavsluttede saker i skuffene på politihusene fordi gjerningspersonen har forsvunnet etter løslatelse fra arresten.

- Nettopp dette ønsker vi å motvirke.

Går i turnus

POSITIV: - Grunnleggende rettssikkerhetsgarantier skal ikke fravikes. Ting skal bare bli mer effektivt, mener Senterpartiets Jenny Klinge. Foto: Terje Bringedal, VG
POSITIV: - Grunnleggende rettssikkerhetsgarantier skal ikke fravikes. Ting skal bare bli mer effektivt, mener Senterpartiets Jenny Klinge. Foto: Terje Bringedal, VG

Hun er opptatt av at det frie forsvarervalg opprettholdes, men mener at det ikke er noe motsetning mot at saken kan behandles i rettssystemet innen tre dager. Allerede i dag er det faste forsvarere som går i turnus.

- Ordningen er ment for de enklere sakene som bevismessig er mindre krevende. Typisk alvorlige voldssaker vil ikke kunne omfattes av ordningen, da disse ofte krever mye etterforskning. Vi snakker selvsagt heller ikke om voldtektssaker, drapssaker og alvorlig narkotikakriminalitet.

I motsetningen til Advokatforeningen mener Senterpartiet at det er viktig at ordningen også omfatter saker som bare medfører betinget fengsel, da disse dommene også kan være tvangsgrunnlag for utsendelse fra landet.

- Typisk kan dette dreie seg om førstegangs forsøk på salg av narkotika, som normalt straffes med betinget fengsel i 18 dager.

For Senterpartiet har det vært viktig å lytte i Oslo politidistrikt, som i lengre tid har ønsket ordningen, sier Jenny Klinge.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks